13-05-10

Afghaanse opiumteelt bedreigd door zwammenziekte

De opiumteelt in Afghanistan wordt bedreigd door een ernstige zwammenziekte. Dat heeft Antonio Maria Costa, het hoofd van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), gezegd. Daardoor zou de opiumoogst dit jaar met één vierde kunnen terugvallen tegenover vorig jaar. Antonio Maria Costa stelt dat de zwam ongeveer de helft van de Afghaanse opiumteelt heeft aangetast. Afghanistan vertegenwoordigt 92 procent van de wereldwijde opiumproductie. Inmiddels zouden de opiumprijzen in de regio met ongeveer 50 procent zijn gestegen. Hij voegt er aan toe dat dit een belangrijke impact zou kunnen hebben op de inkomsten van rebellengroepen zoals de Taliban, die over grote voorraden opium beschikken. Costa stelt dat de zwammenziekte vooral geconcentreerd is in de provincies Helmand en Kandahar, het centrum van de opiumteelt en de rebellie in Afghanistan.

"Antonio Mario Costa voegt er aan toe dat de lokale telers ervan overtuigd zijn dat de Nato-troepen verantwoordelijk zijn voor het uitbreken van de zwammenziekte," aldus BBC News. "Hij voegt er echter aan toe dat de ziekte in werkelijkheid op een natuurlijke wijze op geregelde tijdstippen terugkeert. Er is volgens Costa geen enkele reden om aan te nemen dat Nato-troepen daar iets mee te maken zouden hebben. De opiumteelt in Afghanistan wordt volgens hem op een periodieke basis door ziektes getroffen. Costa wijst erop dat er vier jaar geleden een gelijkaardige besmetting werd opgemerkt." Hij voegt er aan toe dat het gevaar niet ondenkbeeldig is dat de telers door het inkomenverlies in de verleiding zouden kunnen komen om zich aan te sluiten bij het verzet en het is dan ook niet aannemelijk dat de Nato-coalitie tot dergelijke onpopulaire maatregelen zou overgaan.

Andere experts stellen dat zware regenval en ongunstige droogteperiodes hebben bijgedragen tot het terugvallen van de papaveroogst. Ook zouden een aantal Afghaanse boeren ingegaan zijn op het aanbod van gratis zaden voor alternatieven zoals graan. Bovendien zouden er goede prijzen worden betaald voor groenten. Het voorbije jaar zou de opiumproductie in Afghanistan al met 10 procent zijn gedaald tot 6.900 ton. Dat is volgens het drugsbureau van de Verenigde Naties nog altijd meer dan de wereldwijde vraag van 5.000 ton per jaar. Bovendien hebben de drugcartels volgens de organisatie een voorraad van ongeveer 10.000 ton opgebouwd in een poging om de marktprijzen op te drijven. Die zouden op één jaar tijd met 30 procent zijn gedaald. Met die reserves kunnen verslaafden twee jaar lang bevoorraad worden. Die reserve zou ook voldoende zijn om drie jaar lang morfine te voorzien voor medicinaal gebruik.

10:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afghanistan, opium, papaver, taliban |  Facebook |

08-08-08

Afghanistan produceert steeds meer heroïne

Afghaanse drugsbaronnen stappen steeds meer over van de traditionele opiumteelt op de productie van heroïne. Dat blijkt uit een rapport van het Office on Drugs and Crime van de Verenigde Naties. Daarbij wordt opgemerkt dat de Afghaanse drugsector vanuit het buitenland hulp krijgt voor het binnensmokkelen van technische hulp en chemische producten. Op die maner wordt de Afghaanse illegale drughandel volgens de Verenigde Naties steeds gesofistikeerder. Volgens het Office on Drugs and Crime moet de internationale gemeenschap meer informatie uitwisselen over gekende smokkelaars van de betrokken chemicaliën.

"Afghanistan vertegenwoordigt op dit ogenblik meer dan 90 procent van de wereldwijde opiumproductie;" aldus het persbureau Associated Press. "De sector heeft een snelle groei gekend sinds het Taliban-regime in 2001 van de macht werd verdreven. Er wordt gemeend dat zowel kringen van de huidige Afghaanse regering als van de Taliban-rebellen profiteren van de opiumteelt." Volgens officiële cijfers van de Verenigde Naties zou Afghanistan vorig jaar ongeveer 9.000 ton opium hebben geoogst. Dat is voldoende om meer dan 900 ton heroïne te produceren.

Het Office on Drugs en Crime zegt dat de omzetting van opium in heroïne steeds meer op Afghaanse grenzen gebeurt, meestal in grensgebieden die door de Taliban-rebellen worden beheerst. Ongeveer 70 procent van de wereldwijde heroïne zou nu in Afghanistan zelf worden geproduceerd. Ook Iran, Pakistan en Turkije worden genoemd als belangrijke heroïne-producenten. De verbeterde kwaliteit van de Afghaanse heroïne doet nu vermoeden dat de producenten buitenlandse hulp krijgen. Er zouden aanwijzingen zijn dat er chemische hulpproducten het land zijn binnengesmokkeld uit onder meer Rusland, China en Zuid-Korea.

Deze producten kennen ook een legaal gebruik, zoals voor verven en geneesmiddelen. "Meestal worden ze legaal geëxporteerd, maar worden ze nadien naar Afghanistan afgeleid voor illegale toepassingen," aldus het Office on Drugs and Crime. "Afghanistan zelf heeft geen legale industrieën die de aankoop van dergelijke chemische producten zouden vereisen." Sinds 2006 zouden door de Afghaanse autoriteiten meer dan 200 ton chemicaliën in beslag zijn genomen. Maar in totaal zou er ongeveer 13.000 ton zijn gebruikt. Vooral aan de grenzen met Iran en Pakistan zouden chemicaliën in beslag zijn genomen.

Veelal wordt opgemerkt dat Taliban-militanten hun strijd financieren met de drughandel, maar sommigen stellen ook dat de Afghaanse president Hamid Karzai drugbaronnen om politieke redenen beschermt. Karzai zegt echter dat hij vastbesloten is om de corruptie in zijn land te elimineren en de drughandel te bestrijden. Het Office on Drugs bevestigt het Afghaanse corruptieprobleem, maar stelt dat het land lange tijd ook geen goed-getrainde politiemacht had en slechts nu de eerste stappen zet in de strijd tegen het drugsprobleem.

14:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, afghanistan, opium, taliban, heroine, karzai |  Facebook |

26-10-07

Europa moet Afghaanse opium kopen

De Europese Unie moet de Afghaanse opium opkopen. Dat zegt het Italiaanse Europees parlementslid Marco Cappato. Alleen op die manier kan de Europese Unie volgens de hem de armoede onder de kleine Afghaanse boeren bestrijden. Vervolgens zouden op basis van die opium pijnstillers kunnen worden geproduceerd. Het voorstel van Marco Cappato werd door het Europees Parlement aangenomen.

Afghaanse papaver moet volgens Cappato ter plekke worden verwerkt tot morfine voor geneeskundige toepassingen. Afghanistan is de grootste producent van opium ter wereld. Ruim 93 procent van alle opium komt uit Afghanistan. Vooral de Amerikanen sturen aan op een hardere aanpak van de teelt van papaver, die grondstof is van opium en heroïne. Het vernietigen van de papavervelden heeft tot gevolg dat kleine boeren hun inkomsten verliezen.

De opbrengst van Afghaanse papaver komt niet alleen ten goede aan de kleine boeren, maar financieert ook de Taliban en hun strijd tegen de centrale regering en de NAVO-troepen. Door het vernietigen van de papaver-oogsten neemt het vertrouwen van de Afghaanse bevolking in de NAVO-missie verder af. Door de opium in Afghanistan te verwerken tot pijnstillers, hoopt men de drugsuitvoer aan te kunnen pakken zonder de boeren te benadelen.

Maar Cappato krijgt ook tegenkanting. Er wordt gezegd dat een controle op de opiumproductie niet mogelijk is. Bovendien zijn de Afghaanse en Amerikaanse regering fel tegen legalisering van de papaverteelt en men probeert op dit ogenblik om de Afghaanse boeren te laten overstappen op het telen van andere gewassen.

18:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, afghanistan, opium |  Facebook |

20-08-06

Afghaanse opiumproductie groeit met vijftig procent

De Afghaanse opiumproductie zal dit jaar een stijging kennen met bijna vijftig procent. Dat blijkt uit cijfers van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Een dergelijke omzet zou meteen de grootste uit de geschiedenis van het land zijn en een zware tegenvaller betekenen voor de pogingen om de legale economie van Afghanistan uit te bouwen.

"Veel krijgsheren zijn betrokken bij de productie van opium," stipt het persbureau Associated Press aan. "Zij zetten zich af tegen de buitenlandse bemoeiingen in hun land en hebben banden gemeed met de gedeeltelijk gehergroepeerde Taliban-strijders." Volgens de UNODC-cijfers beslaat de Afghaanse papaverteelt - de grondstof voor opium - nu een oppervlate van 150.000 hectaren. Dat is een groei met bijna vijftig procent tegenover vorig jaar.

Bijna negentig procent van alle opium en heroïne in de wereld komt uit Afghanistan. De Afghaanse papaver wordt meestal ter plaatse tot opium verwerkt en vervolgens het land uitgesmokkeld. In het buitenland wordt uit die opium heroïne vervaardigd en in Europa en de Verenigde Staten op de markt gebracht. Volgens de Verenigde Naties is de opiumteelt de belangrijkste pijler voor de economische groei van Afghanistan en vertegenwoordigt de activiteit bijna zestig procent van het bruto binnenlands product van het Aziatische land.

De NAVO beschouwt de papaverproductie als de grootste bedreiging voor de politieke stabiliteit van het land. De buitenlandse militaire troepen die de heropbouw van Afghanistan moeten helpen beschermen, dreigen in conflict te komen met de papaverboeren die willen beletten dat hun oogst wordt vernietigd en milities die de opiumproductie willen beveiligen. De papaveroogst wordt gebruikt om de milities te financieren.

12:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afghanistan, unodc, opium, papaver, drugs |  Facebook |