10-01-17

Opleiding basis van romantische aantrekkingskracht?

Opleiding is wellicht één van de sterkste factoren die in een romantische relatie de wederzijdse aantrekkingskracht kan opwekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of East Anglia bij zestienhonderd samenwonende of gehuwde personen in Groot-Brittannië. Er was al langer geweten dat meestal een partner met gelijkaardige eigenschappen wordt nagestreefd, maar nu komt daarbij volgens de onderzoekers voor de eerste keer het onderwijsniveau als een cruciaal element naar boven. Er moet volgens de wetenschappers rekening mee worden gehouden dat die selectie op onderwijsniveau nog met elke generatie meer bepalend zal worden.

“Velen veronderstellen dat de aantrekkingskracht in een romantische relatie vooral in fysieke of mentale eigenschappen moet worden gezocht, maar de werkelijkheid blijkt veel pragmatischer motieven aan te reiken,” zegt onderzoeksleider David Hugh-Jones, docent economie aan de University of East Anglia. “Er moest immers worden vastgesteld dat vooral gemeenschappelijke educatieve niveaus een belangrijke basis voor een partnership kunnen vormen. Personen met een hoog onderwijsniveau bleken vooral te streven naar partners met gelijkaardige genen, waardoor ook kinderen met eenzelfde educatieve capaciteiten worden geboren.”

“Het onderzoek veronderstelt een genetische stimulans om op zoek te gaan naar een partner met eenzelfde onderwijsniveau,” zegt Hugh-Jones. “Die vaststelling is van groot belang voor de maatschappij, de genetisch structuur en daarmee ook de evolutionaire ontwikkeling van de volgende generaties. Mogelijk zal deze vorm van selectie in de volgende generaties immers leiden tot een grotere genetische en sociale ongelijkheid. Wanneer de toenemende sociale ongelijkheid wordt gedreven door een groeiende biologische ongelijkheid, kunnen immers de ongelijkheden in de maatschappij mogelijk moeilijker worden overwonnen. Daardoor kan ook de selectie op basis van onderwijsniveau met elke generatie nog scherper worden.”

Lees Verder

17:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opleiding |  Facebook |

13-07-14

Werkzoekende erkent het belang van opleidingen

Werknemers zijn ervan overtuigd dat bijkomende opleidingen en trainingen cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van de carrière. Dat is de conclusie van een onderzoek van het rekruteringsplatform TotalJobs.com bij meer dan achtduizend Britse werkzoekenden. De onderzoekers stelden vast dat 79 procent van de werkzoekenden bereid zou zijn een opleiding te volgen om een nieuwe baan te kunnen bemachtigen.

Lees Verder

09:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opleiding |  Facebook |

01-05-14

Hoger opgeleiden ook sneller bereid om gratis te werken

Naarmate jongeren een hogere opleiding hebben genoten, tonen ze ook een grotere bereidheid om tijdelijk gratis te werken en expertise op te doen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Adecco bij een groep Britse jongeren tussen zestien en vierentwintig jaar. De onderzoekers stelden vast dat 49 procent van alle jongeren bereid zijn tot tijdelijk gratis werk om een plaats op de arbeidsmarkt te kunnen veroveren. Ook bleek dat 47 procent van de respondenten bereid bleek om elke beschikbare baan te aanvaarden. Die cijfers zijn volgens Adecco in tegenspraak met opmerkingen dat de jongere generatie zich tegenover kansen op de arbeidsmarkt bijzonder kieskeurig opstelt.

Uit het Britse onderzoek blijkt dat 68 procent van de jongeren met een universitaire opleiding bereid zou zijn om tijdelijk gratis werk te verrichten om hun professionele carrière op te starten. Naarmate het opleidingsniveau daalt, neemt ook die bereidheid verder af. Bij jongeren met een diploma middelbaar onderwijs geeft nog 54 procent aan gratis arbeidsprestaties te willen overwegen. Bij de laagstgeschoolden blijkt die bereidheid echter tot 38 procent teruggevallen te zijn. Uit het onderzoek bleek verder echter ook dat 95 procent van de respondenten van mening is dat werkloze jongeren met een stigma worden geconfronteerd.

De onderzoekers zeggen verder dat 69 procent van de jongeren over een periode van twaalf maanden tot tien sollicitaties heeft verstuurd. Bij 14 procent is er echter sprake van meer dan twintig sollicaties. Desondanks bleek 13 procent van de respondenten op een sollicitatie geen enkele uitnodiging voor een gesprek te hebben ontvangen, terwijl 54 procent slechts één op de tien keer voor een onderhoud met een potentiële werkgever werd uitgenodigd. Ook werd vastgesteld dat 35 procent van de ondervraagden op school geen enkele werkervaring gekregen bleek te hebben, maar slechts 12 procent getuigde daarin zelf ook geen interesse te hebben gehad.

“Het onderzoek toont aan dat de carrière van jongeren vaak door een gebrek aan werkervaring wordt afgeremd,” benadrukt Alex Fleming, managing director van Adecco. “Er moet immers worden vastgesteld dat het gebrek aan ervaring bij 54 procent van de ondervraagden reden was voor het negatieve resultaat van een sollicitatiegesprek. Velen vinden het zo moeilijk om hun professionele carrière op gang te krijgen dat ze bereid zijn om met gratis werk de nodige ervaring op te doen. Dat is fundamenteel oneerlijk. Jongeren verdienen een kwalitatieve begeleiding. Ondernemers moeten in samenwerking met het onderwijs en de ouders garanderen dat jongeren zich met een voldoende expertise op de arbeidsmarkt kunnen aanbieden.”

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opleiding, arbeid |  Facebook |

04-03-14

Spanje en Groot-Brittannië geconfronteerd met laag opgeleide arbeidspopulatie

Spanje en Groot-Brittannië hebben de laagst opgeleide arbeidspopulatie van de Europese Unie. Dat blijkt uit een rapport van het Centre on Skills, Knowledge and Organisational Performance (Skope) in opdracht van het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). De onderzoekers wijzen erop dat in Spanje en Groot-Brittannië meer dan 20 procent van de banen niet meer dan een opleiding lager onderwijs vereisen, terwijl dat aandeel in landen zoals Duitsland en Zweden terugvalt tot minder dan 5 procent. Een lage opleiding heeft ook een negatieve impact op het salaris en andere sociale problemen, wat aanleiding geeft tot een grotere armoede bij de werkende bevolking

Lees Verder

12:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opleiding, human resources |  Facebook |

22-12-13

Bedrijfsleven heeft plicht om jongeren opleidingsmogelijkheden te bieden

Het bedrijfsleven heeft de plicht om jonge mensen de nodige werkervaring op te doen en een uitweg uit de val van de werkloosheid te bieden. Dat zegt Fiona Kendrick, chief executive van de Britse divisie van het voedingsconcern Nestlé. Kendrick verwijst daarbij naar een onderzoek van het bureau Populus, waaruit gebleken is dat 90 procent van de bedrijven van mening is dat jongeren door het onderwijs onvoldoende worden voorbereid op een carrière. Bovendien gaf 62 procent van de bedrijfsleiders aan dat alleen werkervaring jongeren de nodige vaardigheden kan bezorgen om een baan te kunnen vinden. Maar Kendrick zegt dat het bedrijfsleven dan ook de nodige inspanningen moet doen om jongeren die kansen te bieden.

Lees Verder

12:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opleiding, jongeren |  Facebook |

09-11-13

Organiseren opleidingen economisch zinvol voor gevangenissen

Delinquenten die tijdens hun verblijf in de gevangenis algemeen onderwijs of een gerichte opleiding volgen, lopen minder risico op recidivisme. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie Rand Corporation. Bovendien hebben deze delinquenten een grotere kans om na het einde van hun straf werk te vinden dan gevangenen die geen opleidingen hebben gevolgd. De onderzoekers merken op dat de resultaten van de studie niet alleen uitwijzen dat opleidingen een belangrijk voordeel opleveren voor de delinquenten, maar ook een belangrijke besparing voor de maatschappij kan opleveren. Met een investering van 1 dollar in een opleiding, kunnen de kosten voor het gevangenisstelsel gedurende de eerste drie jaar na de vrijlating een besparing van 4 dollar tot 5 dollar opleveren.

Lees Verder

12:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gevangenis, opleiding |  Facebook |

01-09-13

Jonge werknemers verlangen opleiding van hun bedrijf

Opleidingen kunnen voor ondernemingen een belangrijke strategie zijn om werknemers aan zich te binden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Opinion Matters. De onderzoekers stelden daarbij vast dat slechts 48 procent van de jonge werknemers van mening is dat hun vormingswensen door de huidige werkgever worden ingevuld. Bovendien bleek dat 20 procent van deze leeftijdsgroep aan externe opleidingen, op eigen kosten, denkt om hun vaardigheden bij te schaven. Tegelijkertijd blijkt dat 23 procent van deze leeftijdsgroep van plan is om de huidige werkgever binnen het jaar te verlaten, waarbij 54 procent een gebrek aan training en carrière-ontwikkeling als reden naar voor schuift.

Lees Verder

11:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, opleiding |  Facebook |