13-02-12

Europa controleert oppervlaktewater op farmaceutische stoffen

Nieuwe vormen van chemische verontreiniging kunnen de verbetering van de waterkwaliteit in Europa in het gedrang brengen. Daarom worden vijftien chemische stoffen toegevoegd aan de lijst van verontreinigende stoffen die worden gecontroleerd in de oppervlaktewateren van de Europese Unie. Dat heeft Janez Potocnik, Europees Commissaris voor milieu, bekend gemaakt. Tot nu toe werden de Europese oppervlaktewateren gecontroleerd op drieëndertig verontreinigende stoffen.

Het voorstel om extra stoffen op te nemen in de Europese richtlijn rond de milieukwaliteitsnormen voor het waterbeleid is het gevolg van een toetsing waarbij de concentraties en risico's van ongeveer tweeduizend stoffen in de oppervlaktewateren werden onderzocht. "De controle op de aanwezigheid van deze chemische stoffen moet ervoor zorgen dat het risico voor het leefmilieu of de volksgezondheid worden kan worden vermeden," merkt Janez Potocnik op.

De extra vijftien chemische stoffen zijn volgens de Europees Commissaris geselecteerd op basis van wetenschappelijk bewijs dat er sprake zou kunnen zijn van een aanzienlijk risico voor de gezondheid. De betrokken stoffen worden gebruikt in de industrie en in biociden, geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen. Voor het eerst worden ook farmaceutische stoffen in de controles opgenomen. De Europese Commissie zegt de medicinale waarde van de producten niet ter discussie te stellen, maar zegt de kwalijke gevolgen van de stoffen te willen aanpakken.