31-03-13

Opvang en opslag koolstofdioxide heeft meer investeringen nodig

Energie-intensieve industrieën moeten meer investeren in de opvang en opslag van koolstofdioxide. Dat heeft de Europese Commissie gezegd. Gesteld wordt dat de opvang en opslag van koolstofdioxide geconfronteerd wordt met een trage vooruitgang en een tekort aan beschikbare budgetten. Er wordt opgemerkt dat de technologie nochtans in de toekomst een belangrijke functie kan innemen in betaalbare strategieën om de klimaatverandering te bestrijden. Aangevoerd wordt dat de klimaatverandering niet alleen zal kunnen worden bestreden met zonnepanelen en windturbines, maar zal ook de opslag van koolstofdioxide noodzakelijk blijken.

Lees Verder

09:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koolstofdioxide, opslag |  Facebook |

26-08-12

Zwitserse wetenschappers hebben vragen bij ondergrondse opslag radioactief afval

Door een interactie met radioactief afval en de verpakkingsmaterialen kunnen ondergrondse micro-organismen mogelijk een impact hebben op de veiligheid van opslagplaatsen van nucleaire restproducten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Ecole Polytechnique Federale de Lausanne in Zwitserland. Diepgelegen ondergrondse geologische formaties worden op dit ogenblik wellicht de veiligste methode genoemd om nucleair afval op te bergen. De Zwitserse onderzoekers merken stelden echter vast dat menselijke activiteiten, zoals het uitgraven van tunnels, kan leiden tot een intensieve ondergrondse bacteriële activiteit. Die zouden volgens de onderzoekers mogelijk een impact kunnen hebben op de beveiligende schermen die werden voorzien, zoals containers, beton en rotsformaties. Er moet volgens de wetenschappers dan ook worden onderzocht welke impact deze activiteit zou kunnen hebben op de veiligheid van opslag op langere termijn.

Lees Verder

11:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernafval, opslag |  Facebook |

24-03-12

Wie betaalt voor opslag bevroren data van Megaupload?

Iemand zal moeten betalen voor het conserveren van de bevroren data van de filesharing-site Megaupload of anders moet toestemming gegeven worden om de gegevens te deleten. Dat heeft het hostingbedrijf Carpathia Hosting gezegd. Het bedrijf zegt 1.100 servers te moeten gebruiken om de 25 miljoen gigabytes data van de filesharing-site te kunnen opslaan. Dat kost Carpathia Hosting naar eigen zeggen 9.000 dollar per dag. Sinds januari, toen Megaupload door de Amerikaanse autoriteiten werd stilgelegd, zou het bedrijf al meer dan 500.000 dollar kosten aan opslag hebben gemaakt.

Carpathia Hosting had na de blokkering van Megaupload gezegd in samenwerking met de nonprofit-organisatie Electronic Frontier Foundation te zullen proberen om de gegevens van de filesharing-site te bewaren. In een dossier voor de Amerikaanse autoriteiten zegt het bedrijf tot nu toe het deleten van de bestanden vermeden te hebben omdat de content de belangstelling van vele verschillende partijen wegdraagt. Onder meer de Motion Picture Association of America zou interesse hebben om de gegevens later eventueel te kunnen gebruiken voor een rechtsgeding.

Ook zegt Carpathia Hosting de gegevens niet te deleten om het risico te vermijden met een claim geconfronteerd te worden van een partij die een belang zou hebben in de gegevens. In het dossier voor de Amerikaanse autoriteiten vraagt het bedrijf dat de content door andere partijen zou worden overgenomen, dat er een vergoeding zou worden gegarandeerd tot het afronden van het dossier of dat er toelating gegeven zou worden om de gegevens te deleten, nadat aan betrokken partijen voor een korte periode toegang zou zijn verleend tot de gegevens om content te kopiëren.

11:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: megaupload, filesharing, opslag |  Facebook |

20-03-12

Verenigde Staten hebben voldoende opslagmogelijkheden voor koolstofdioxide

In de Verenigde Staten zijn er voldoende ondergrondse geschikte opslagmogelijkheden beschikbaar om de koolstofdioxide van alle Amerikaanse krachtcentrales gedurende minstens één eeuw op te slaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Er wordt opgemerkt dat er weliswaar nog altijd vragen open blijven over de economische haalbaarheid van dergelijke opslag, maar de onderzoekers benadrukken dat nu gebleken is dat er voldoende ondergrondse opslag beschikbaar is voor een tijdelijke opslag.

Het onderzoek toonde aan dat er voldoende opslagcapaciteit aanwezig is in diepliggende ondergrondse galerijen om de productie van koolstofdioxide van de Amerikaanse krachtcentrales van minstens een volledige eeuw op te slaan. "De emissies door menselijke activiteiten liggen zo hoog, dat vele analisten vrezen dat het inschakelen van hernieuwbare energie onvoldoende zal zijn om het probleem van de klimaatverandering aan te pakken," merkt onderzoeksleider Ruben Juanes op. "Daarom wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden van tijdelijke opslag."

De onderzoeker merkt op dat in het verleden niet duidelijk was welke opslagcapaciteit deze diepliggende galerijen, die minstens een halve mijl onder de grond dienden te liggen om de grondwater niet te bedreigen, beschikbaar was. "Sommigen sprake van een opslagcapaciteit van enkele jaren, terwijl anderen het hebben over duizenden jaren," voert Juanes nog aan. "Omdat deze ondergrondse aders geen commerciële waarde hadden, is er tot nu toe ook nooit echt onderzoek naar gevoerd."

Volgens sommige waarnemers echter zou de ondergrondse opslag de prijs van elektriciteit met 15 procent tot 30 procent kunnen doen stijgen. "Zonder begeleidende financiële maatregelen of sancties, lijkt ondergrondse opslag economisch dan ook niet rendabel te kunnen zijn," voeren ze aan.

18:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koolstofdioxide, opslag, milieu, energie |  Facebook |

26-06-11

Britse energiemaatschappijen werken aan opslag koolstofdioxide

De Britse energiemaatschappijen Scottish Power, National Grid en Shell hebben plannen om aan de Schotse kust een pijpleiding voor het transport van koolstofdioxide in gebruik te nemen. De pijpleiding zou een capaciteit krijgen van twee miljoen ton koolstofdioxide. Daarbij zou men willen gebruik maken van een bestaande leiding voor gastransport tussen Falkirk en Peterhead. Het project vormt een onderdeel van plannen om emissies van de krachtcentrale van Longannet in Fife naar de Noordzee te transporteren.

"Longannet, de derde grootste steenkoolgestookte krachtcentrale van Europa, is één van de grootste vervuilers van Groot-Brittannië," merkt BBC News op. "De centrale produceert energie voor twee miljoen mensen, maar stoot jaarlijks ook zeven tot acht miljoen koolstofdioxide uit. "De energiebedrijven stellen dat ze de site kunnen saneren, zijn levensduur kunnen verlengen en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen terugschroeven." De pijpleiding zou voor Groot-Brittannië een primeur zijn voor het transport van koolstofdioxide.

De werken aan de pijpleiding zouden over drie jaar worden gestart. De koolstofdioxide zal van Longannet naar een compressor-eenheid in Blackhill, naast de gasterminal van St Fergus in Aberdeenshire. Van daaruit zou de koolstofdioxide naar het Goldeneye Platform in de Noordzee worden gepompt, waar het gas permanent zou worden opgeslagen in uitgeputte olievelden. Gehoopt wordt dat over vier jaar een eerste demonstratiesysteem zal kunnen worden opgestart.

15:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koolstofdioxide, opslag, longannet |  Facebook |

06-03-07

Digitale productie te groot voor opslagcapaciteit

De wereld heeft het voorbije jaar 161 miljard gigabytes (161 exabytes) aan digitale informatie geproduceerd. Dat is de conclusie van een studie van het onderzoeksbureau IDC. Daarbij wordt er opgemerkt dat er uiteindelijk niet voldoende capaciteit zal beschikbaar zijn om al dat materiaal op te slaan. Elk digitaal document wordt volgens de onderzoekers trouwens gemiddeld drie keer gekopieerd.

Lees verder

15:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitaal, opslag |  Facebook |