17-08-13

Patiënt wil donor met dezelfde persoonlijkheid

Patiënten willen dat een donor van bloed of organen zoveel mogelijk op henzelf lijkt. Vooral geslacht, achtergrond en seksuele geaardheid lijken een grote zorg. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan en de Princeton University bij nagenoeg zevenhonderd respondenten in de Verenigde Staten en India. De onderzoekers merken op dat nog veel patiënten van mening blijken dat een transplantatie zou kunnen leiden tot een verandering in de persoonlijkheid of het gedrag van de ontvanger. Uit het onderzoek bleek dat een aantal patiënten bloed of organen van een moordenaar of een dief zouden weigeren.

“Hoewel daarvoor geen enkele wetenschappelijk bewijs bestaat, vrezen nog steeds veel mensen dat een transplantatie een impact zou kunnen hebben op hun persoonlijkheid,” voert onderzoeker Sarah-Jane Leslie, professor filosofie aan de Princeton University, aan. “De resultaten vormen een illustratie van het psychologische essentialistische denken. Men gaat er immers vanuit dat de verschillende bouwstenen bepalend zijn voor het karakter van het geheel en dat de transplantatie van serum, bloed of organen de recipiënt meer zal doen lijken op de donor. Het essentialistische denken blijkt bijzonder sterk te zijn en weinig invloed te ondergaan van aangeleerde wetenschappelijke kennis.”

Uit het onderzoek bleek dat de recipiënten bij een transplantatie de voorkeur geven aan een donor die een persoonlijkheid of gedrag vertoont die met henzelf kunnen worden vergeleken. “Men gaat er blijkbaar vanuit dat het gedrag en de persoonlijkheid minstens gedeeltelijk wordt bepaald door eigenschappen die diep in het bloed of organen zijn verborgen,” zegt professor Leslie. “Opmerkelijk was dat de mogelijkheid op een verandering in de persoonlijkheid even groot werd ingeschat bij bloedtransfusies, die nochtans tot de dagelijkse medische ingrepen behoren, dan bij harttransplantaties.” Naast moordenaars en dieven, bleken ook thuislozen weinig voorkeur te genieten als donor.

“Sociale evaluaties bleken een belangrijke factor in de keuze van een donor,” voeren de onderzoekers aan. “Er was echter vooral een afkeer tegen varkens en chimpansees als donor. Vanuit een wetenschappelijk standpunt vormen dieren een veelbelovend alternatief om het tekort aan donororganen op te vangen, maar daarbij zal duidelijk moeten rekening gehouden worden met een afwijzende houding bij de potentiële ontvangers.” Professor Leslie noemt het ook verrassend dat in India en de Verenigde Staten dezelfde vaststellingen konden worden gedaan, hoewel de twee landen grote verschillen kennen in religieuse en culturele opvattingen en een heel andere geschiedenis hebben op het gebied van orgaantransplantatie. (MH)

Lees Verder

14:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: orgaandonatie |  Facebook |

05-10-12

Spanje blijft wereldleider in orgaandonatie

Spanje is wereldwijd marktleider op het gebied van orgaandonoren. Dat heeft de National Transplant Organisation van het Spaanse ministerie van volksgezondheid bekend gemaakt. Spanje telde het voorbije jaar vijfendertig donoren per miljoen inwoners. Daarmee haalt het land de hoogste score van de hele wereld, gevolgd door Portugal, de Verenigde Staten en Frankrijk. Er wordt aan toegevoegd dat Spanje al twintig jaar wereldleider is op het gebied van orgaandonatie. Dat heeft volgens het ministerie te maken met de hoge graad van professionalisme van het Spaanse systeem. Spanje telde het voorbije jaar 1.667 donoren. Dat betekende een stijging met bijna 12 procent tegenover het jaar voordien.

Lees Verder

16:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, orgaandonatie |  Facebook |

26-03-12

China bouwt systeem van orgaan-donatie door gevangen af

China zal in de toekomst ophouden met het gebruik van organen van geëxecuteerde gevangenen. Dat heeft Huang Jiefu, Chinees vice-minister van gezondheid, aangekondigd. De vice-minister stelde dat organen van geëxecuteerde gevangenen over vijf jaar niet langer zullen worden gebruikt bij transplantaties. De Chinese ziekenhuizen zouden tegen die periode moeten kunnen terugvallen op een nationaal systeem van orgaan-donaties dat zal worden opgezet. Critici merken echter op dat de Chinese overheid onmiddellijk moet stoppen met het gebruik van organen van geëxecuteerden.

China heeft een grote nood aan transplantaties, maar heeft slechts relatief weinig donoren. De meeste donaties zijn afkomstig van veroordeelde gevangenen. Volgens de Chinese regering staan de gevangenen vrijwillig organen af, maar mensenrechtenorganisaties vermoeden dat de gevangenen onder druk worden gezet om voor hun executie in te stemmen met een transplantatie. China voert het grootst aantal executies van de hele wereld uit. Concrete cijfers worden niet bekend gemaakt, maar volgens Amnesty International gaat het om duizenden veroordeelden per jaar.

Het Chinese ministerie van gezondheid en de Red Cross Society of China hebben nu echter een nationaal systeem van orgaandonatie opgericht om minder afhankelijk te zijn van veroordeelde gevangenen. Op dit ogenblik zouden ongeveer 1,5 miljoen Chinezen wachten op een transplantatie, maar elk jaar zouden slechts ongeveer 10.000 ingrepen kunnen worden uitgevoerd. Die schaarste heeft echter geleid tot een grote zwarte markt, waarbij organen voor honderdduizenden dollars worden verkocht.

Lees Verder

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, gezondheid, orgaandonatie |  Facebook |