14-04-13

Vele hulpgelden voor orkaan Katrina in rook opgegaan

Ongeveer 700 miljoen dollar hulpgelden uit fondsen voor de heropbouw na de orkaan Katrina in het midden van het voorbije decennium is verloren gegaan. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse Department of Housing and Urban Development. Er wordt aan toegevoegd dat er weinig kans is dat de gelden zouden kunnen worden gerecupereerd. Na de orkaan kreeg het programma Louisiana Road Home een bedrag van 1 miljard dollar om woningen te herstellen en te beschermen tegen toekomstige stormen en overstromingen, maar volgens het rapport kan de bestemming van 70 procent van het pakket niet worden verklaard.

Lees Verder

09:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: katrina, orkaan |  Facebook |

19-12-12

Internet bewijst weerstand tegen grote natuurrampen

Het Amerikaanse internet werd zwaar getroffen door de orkaan Sandy. Het kostte de operatoren ook verscheidene dagen om de problemen weer te herstellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California. De onderzoekers stellen dat door uiteenlopende omstandigheden continu ongeveer 0,3 procent van het internet onbeschikbaar is. Net voor het uitbreken van de orkaan bleek 0,2 procent van het Amerikaanse internet buiten gebruik te zijn, maar eens Sandy aan land kwam stegen de problemen pijlsnel tot 0,43 procent. Er wordt aan toegevoegd dat het ongeveer vier dagen duurde vooraleer de situatie weer genormaliseerd was. De cijfers tonen volgens de onderzoekers wel aan dat het internet op een sterke structuur kan terugvallen, maar bewijzen anderzijds ook welke impact gebeurtenissen zoals een orkaan kunnen hebben op de nationale infrastructuur. De resultaten van het onderzoek moeten volgens de wetenschappers aan internet-operatoren een leidraad kunnen bieden om de gevolgen van grote incidenten zoveel mogelijk op te vangen.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, orkaan, sandy |  Facebook |

28-08-10

Katrina heeft demografie New Orleans door elkaar geschud

De orkaan Katrina heeft niet alleen zware vernielingen aangericht in de Amerikaanse stad New Orleans, maar heeft ook op lange termijn voor een grondige verschuiving van het stadsleven gezorgd. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Nielsen. Onder meer de demografie van de stad heeft een grondige verandering is ondergaan. Sinds Katrina is de mediaan-leeftijd in de stad van 34 jaar naar 38,8 jaar gestegen. Daarnaast heeft de stad ook aan diversiteit verloren. Het aandeel van de blanke bevolking steeg van 25,8 procent naar 30,9 procent. Ook werd de stad relatief rijker, want het mediaan-inkomen steeg van 31.369 dollar naar 39.530 dollar.

Katrina was de zesde grootste orkaan uit de gekende Amerikaanse geschiedenis en de meest dodelijke in bijna tachtig jaar. In het begin van deze eeuw was New Orleans met 1,32 miljoen inwoners de vijfendertigste stad van de Verenigde Staten. Kort voor en kort na de storm verloor New Orleans echter 595.205 inwoners, meestal naar nabijgelegen noordelijker gebieden en steden zoals Atlanta, Houston of Dallas. Daardoor zakte New Orleans vijf jaar geleden tot een negenenvijftigste plaats met 793.000 inwoners, maar klom het jaar nadien op tot een negenenveertigste plaats met 993.071 inwoners. Op dit ogenblik staat de stad op een zesenveertigste plaats met 1,19 miljoen inwoners. Die positie zou met 1,26 miljoen inwoners ook over vijf jaar behouden blijven.

De onderzoekers merken op dat Katrina vooral de Afro-Amerikaanse sectoren in New Orleans heeft getroffen. Vooral de lager gelegen gebieden in het oostelijk gedeelte van de stad werd het slachtoffer van de overstromingen en voor de bevolking van die wijken was het veel minder gemakkelijk om terug te keren. In Orleans Parish daalde het aandeel van de Afro-Amerikanen van 67 procent tot 58 procent drie jaar geleden, om zich vervolgens te herstellen tot 61 procent. De onderzoekers merken op dat de kosten voor heropbouw in de lager gelegen gebieden het hoogst waren en de verzekeringsuitkeringen meer dan een jaar op zich lieten wachten. Men had dus financiële reserves nodig om aan de heropbouw te kunnen beginnen, waardoor de rijkere buurten het snelst terugkwamen.

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: katrina, new orleans, orkaan, demografie |  Facebook |

16-08-09

Hoogst aantal orkanen in duizend jaar tijd

Er worden aan de Atlantische kust van de Verenigde Staten meer orkanen geteld dat in de voorbije duizend jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van de Penn State University. Er wordt al geruime tijd gespeculeerd over de mogelijke invloed van de klimaatverandering op de grotere orkaanactiviteit. Onderzoeksleider Michael Mann geeft toe dat het onderzoek geen definitief antwoord geeft, maar wel een nuttig stuk van de puzzel oplevert. De onderzoekers voeren aan dat het voorbije decennium in het Atlantisch gebied gemiddeld zeventien orkanen per jaar kunnen worden geteld. In het begin van de vorige week werden slechts half zoveel orkanen geteld. De vorige piek in orkaanactiviteit werd volgens de onderzoekers duizend jaar geleden genoteerd.

"De onderzoekers van de Penn State University stellen dat de hoge orkaan-activiteit van dit ogenblik abnormaal is, al zou het duizend jaar geleden nog erger geweest kunnen zijn," aldus BBC News. De wetenschappers onderzochten bij hun studie het sediment in lagunes waar orkanen bij het aan land komen door de eeuwen heen allerlei materiaal hebben gedropt. Uit hun onderzoek blijkt dat tijdens een abnormale warmteperiode tijdens de middeleeuwen in de regio een minstens even grote of zelfs grotere orkaan-activiteit werd gemeten. De onderzoekers stellen dan ook de resultaten van hun onderzoek kunnen bijdragen tot het debat of de huidige actviteit een uitzondering vormt of gerelateerd is aan een cyclus die over verscheidene eeuwen loopt.

De onderzoekers stellen verder dat er drie elementen een doorslaggevende rol blijken te spelen in de vorming van orkanen. In de eerste plaats moet volgens hen daarbij rekening gehouden worden met de temperatuur in de tropische Atlantische Oceaan, de El Nino-cyclus in de oostelijke Stille Oceaan en de North Atlantic Oscillation. Uit die elementen blijkt volgens de onderzoekers dat de piekperiode van duizend jaar geleden en de huidige orkaan-activiteit niet het gevolg zijn van identieke oorzaken. Duizend jaar geleden moet volgens hen de oorzaak gezocht worden in een combinatie van een langere periode van La Nina en relatief warme condities in de Atlantische Oceaan. De huidige activiteit is volgens hen het gevolg van de opwarming van het water in de Atlantische Oceaan, dat de volgende decennia naar verwachting nog warmer zal worden. De onderzoekers leiden daaruit af dat de orkaan-activiteit in de toekomst wellicht nog zal toenemen.

18:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, orkaan |  Facebook |

07-11-08

Slechte tijden voor herverzekeraars

Het zijn voor herverzekeraars niet de allerleukste tijden. De financiële sector werd immers zwaar getroffen door de kredietcrisis, maar daar kwamen bovendien ook nog eens de schadeclaims bij van de orkanen Ike en Gustav in het Caraïbische gebied en de Verenigde Staten. Eén van de slachtoffers daarvan is de Duitse herverzekeraar Munich Re, die zijn kwartaalwinst bijna volledig uitgevlakt zag. Concurrent Hannover Re maakte eerder al bekend voor het eerst sinds drie jaar een kwartaalverlies geleden te hebben.

Munich Re, de grootste herverzekeraar van de wereld, boekte tijdens het derde kwartaal van dit jaar een winst van 12 miljoen euro. Dat is echter 99 procent minder dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, toen een winst van 1,2 miljard euro werd opgetekend. Over het hele jaar wenste Munich Re dan ook geen voorspellingen meer te willen doen. "Daar is de volatiliteit op de financiële markten veel te groot," aldus Jörg Schneider, chief financial officer van Munich Re. Eerder had de Duitse verzekeraar gehoopt op een jaarwinst van 2 miljard euro.

Herverzekeraars helpen andere verzekeraars aan risicospreiding te doen, zodat de sector opgewassen zou zijn tegen zware schadeclaims. "De impact van de financiële crisis en de schadeclaims na de orkanen Ike en Gustav hebben een grote weerslag gehad op de verzekeringssector," voert Munich Re aan. Het is al de tweede keer dat Munich Re dit jaar zijn winstverwachtingen moet bijstellen. Oorspronkelijk was men immers uitgegaan van een jaarwinst van 3,4 miljard euro. Munich Re zegt echter dat de financiële problemen wellicht de vraag zal vergroten naar risicospreiding.

14:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: orkaan, ike, gustav, kredietcrisis, munich re |  Facebook |

31-10-08

Cruiseschip voor opvang slachtoffers orkaan Ike

Er zijn plannen om een cruiseschip te gebruiken als tijdelijke verblijfplaats van slachtoffers van de orkanen Gustav en Ike. In het zuid-oosten van Texas zoeken ongeveer drieduizend mensen een onderkomen nadat ze door de orkanen dakloos zijn geworden. Volgens Michael Gerber, executive director van het Department of Housing and Community Affairs van de staat Texas, zou een gedeelte daarvan opgevangen kunnen worden aan boord van het cruiseschip Regal Empress. Daarvoor moet nog echter wel de toestemming gekregen worden van de federale overheid.

"We zouden het schip echter kunnen inzetten voor de slachtoffers van de orkanen," aldus Michael Gerber. "De capaciteit van de trailerparken is onvoldoende om alle slachtoffers onderdak te kunnen bieden." Een verblijf aan boord van de Regal Empress zou 48 dollar per persoon kosten, plus 7 dollar per maaltijd. Dat is minder dan het Federal Emergency Management Agency (FEMA) aan hotels betaalt om daklozen onder te brengen. Gerber geeft toe dat een cruiseschip geen ideale omgeving is voor families met kinderen, maar zegt dat het misschien wel het enige alternatief is."

Er moet eerst echter nog goedkeuring gekregen worden van het Federal Emergency Management Agency. Dat heeft echter geen al te beste ervaringen met het inzetten van cruiseschepen. Na de orkaan Katrina in 2005 had FEMA een contract getekend met de rederij Carnival Cruises Lines voor het gebruik van drie schepen gedurende een periode van zes maanden voor de opvang van slachtoffers. De rederij kreeg daarvoor een bedrag van 236 miljoen dollar. Dat leverde FEMA zware kritiek op. Gemiddeld bedroegen de totale inkomsten van Carnival immers 150 dollar per half jaar.

"De Regal Empress is het oudste cruiseschip van de Amerikaanse vloot;" aldus het persbureau Associated Press. "Het schip werd gebouwd in 1953 en kan 1.200 passagiers aan boord nemen. Het schip, eigendom van rederij Regal Cruise Line, wordt in 2010 uit de vaart genomen. De Regal Empress werd sinds eind vorige maand in de haven van Galveston gebruikt om 300 personeelsleden van het bedrijf Belfor, dat ingehuurd werd om de eerste stormschade in de haven te herstellen, te herbergen. Die werknemers zijn inmiddels weer vertrokken."

14:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cruise, orkaan, ike, regal empress |  Facebook |

22-10-08

Orkanen Gustav en Ike kostten ruim 20 miljard dollar

De schadeclaims die bij herverzekeraar Lloyd's of London werden ingediend voor de orkanen Gustav en Ike lopen op tot 2,3 miljard dollar. De herverzekeraar raamt de totale schade die de twee orkanen vorige maand in het Caraïbische gebied en de Verengde Staten hebben veroorzaakt, zal volgens Lloyd's wellicht geraamd moeten worden op een bedrag tussen 20 miljard dollar en 25 miljard dollar. De herverzekeraar stelde echter dat het nog een hele tijd zal duren vooraleer een definitieve balans kan gemaakt worden over de totale schade die werd aangericht.

"De schadekosten zullen wellicht hoger oplopen dan oorspronkelijk werd voorzien," aldus Lloyd's of London tegenover het persbureau Associated Press. "Maar de uiteindelijke claims zullen binnen beheersbare grenzen blijven." De herverzekeraar benadrukte daarbij dat de claims geen grote impact zullen hebben op het kapitaal van Lloyd's of London en dat er geen gebruik zal moeten gemaakt worden van het Central Fund, een reservefonds dat voor dekking moet zorgen wanneer verzekeraars onvoldoende middelen hebben om de schadeclaims uit te betalen.

Lloyd's of London zegt dat de orkanen grote gevolgen hebben gehad voor gemeenschappen in het zuiden van de Verenigde Staten. De herverzekeraar voegt er aan toe prioriteit te zullen geven aan de financiering van de heropbouw van de regio. Op dit ogenblik realiseert Lloyd's of London ruim 40 procent van zijn omzet in de Verenigde Staten. De herverzekeraar heeft echter aangekondigd zijn activiteiten te zullen diversifiëren en daarbij vooral te zullen mikken op Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten, die door Lloyd's worden bestempeld als toekomstmarkten.

15:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ramp, verzekering, orkaan, ike, gustav, lloyd |  Facebook |