11-01-17

Japanse vijfenzestigplussers zijn niet langer ouderen

In Japan mogen inwoners tussen vijfenzestig en vierenzeventig niet meer als een oudere bevolkingscategorie worden omschreven. Deze groep is immers fysiek en mentaal veel jonger dan hun voorgangers enkele enkele decennia geleden. Dat zeggen de Japan Gerontological Society en de Japan Geriatrics Society. Volgens de organisaties mag er pas vanaf vijfenzeventig jaar gewag worden gemaakt van ouderen. Bovendien werd voorgesteld een nieuwe leeftijdscategorie in te voeren. Mensen die de leeftijd van negentig jaar hebben bereikt, zouden daarbij in de categorie superouderen worden ondergebracht.

“In de leeftijdsgroep tussen vijfenzestig en vierenzeventig jaar is men nog altijd een steunpijler van de maatschappij en heeft men meestal geen bijstand van de overheid nodig,” zeggen de initiatiefnemers. “In vergelijking met één of twee decennia geleden zijn de huidige senioren fysiek tussen vijf en tien jaar jonger. Diverse studies hebben uitgewezen dat deze leeftijdsgroep mentaal en fysiek een goede gezondheid kent en zich nog altijd actief in sociale activiteiten engageert.” Op dit ogenblik vertegenwoordigen senioren ongeveer 27 procent van de bevolking. Wanneer echter de leeftijd tot vijfenzeventig jaar wordt opgetrokken, zou het aandeel van dit categorie tot ongeveer 13 procent worden teruggebracht.

“Een dergelijke maatregel moet echter goed worden bestudeerd, want er moet met een aantal consequenties rekening worden gehouden,” benadrukt Hiroko Kase, professor sociaal welzijn aan de Waseda University. “Indien de pensioenleeftijd wordt verhoogd, moet er ook worden gegarandeerd dat de betrokkenen ook daadwerkelijk de mogelijkheid krijgen om hun baan efficiënt te blijven uitvoeren. De verhoging van de pensioenleeftijd mag in geen geval louter een oplossing zijn om de desastreuze toestand van de sociale zekerheid aan te pakken.” Over vijfenveertig jaar zullen vijfenzestigers bijna 40 procent van de Japanse bevolking vertegenwoordigen en daarmee een zware druk op de sociale zekerheid zetten.

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, ouderen |  Facebook |

24-04-14

Internet kan wapen zijn tegen depressie bij ouderen

De online tijdsbesteding heeft het potentieel om het gevaar op depressies bij gepensioneerden af te zwakken. Vooral alleenwonende gepensioneerden kunnen veel voordeel halen uit de toegang tot het internet. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Michigan State University, de University of Montevallo en de Harvard Medical School. De onderzoekers zeggen dat het gebruik van het internet de kans op depressieve symptomen met 33 procent kan doen afnemen. Online tijdsbesteding kan volgens de wetenschappers vooral de effecten van isolatie en eenzaamheid, waar ouderen vaak mee bedreigd worden, helpen opvangen.

"De studie toont aan dat het internet aan ouderen een kans biedt om een aantal sociale en ruimtelijke grenzen, die algemeen worden beschouwd als een belangrijke factor in depressies, te doorbreken,” zegt onderzoeksleider Shelia Cotten, professor communicatie aan de Michigan State University. “Indien alle andere factoren constant blijven, blijken oudere internet-gebruikers 0,07 procent kans te lopen om met een depressie geconfronteerd te worden. Bij de afwezigheid van het online medium dreigt dat risico echter op te lopen tot ruim 0,10 procent. Die cijfers tonen dan ook aan dat het internet het risico op depressies met 33 procent lijkt te doen afnemen. Dat is een bijzonder sterk effect.”

“Het internet biedt aan oudere personen de kans om te communiceren, in contact te blijven met hun sociale netwerken en een gevoel van eenzaamheid te vermijden,” geeft professor Cotten aan. “Eerdere research heeft al aangetoond dat het gebruik van internet in staat is om het individu te helpen om depressies te overwinnen. Het nieuwe onderzoek bevestigde dat het medium ook in staat is om bij ouderen depressieve symptomen af te bouwen of weg te werken.” De onderzoekers waarschuwen wel dat een overdreven gebruik van het internet, dat een aantal dagelijkse activiteiten zou kunnen verstoren, een negatieve impact op het leven kan hebben. (mah)

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, depressie, ouderen |  Facebook |

30-11-13

Duidelijk verband tussen werkloosheid en mentale gezondheid bij ouderen

Ondersteuning kan een middel zijn om oudere werknemers te laten omgaan met een verlies aan tewerkstelling in de latere fase van hun professionele carrière. Dat zegt Nadya Fouad, professor psychologie aan de University of Wisconsin. De Amerikaanse wetenschapster zegt dat begeleiders van deze werknemers een evenwicht moeten proberen te vinden tussen het aanmoedigen van oudere werklozen om hun zoektocht naar een nieuwe baan verder te zetten en de aanvaarding van de realiteit dat de toekomst mogelijk niet zal bestaan uit een bevredigende, goedbetaalde arbeidsplaats. Begeleiders moeten volgens Fouad meer aandacht besteden aan de relatie tussen werkloosheid en mentale gezondheid.

Lees Verder

12:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, ouderen |  Facebook |

31-03-13

Sociale media wapen tegen vereenzaming bij ouderen

Sociale media kunnen een efficiënt middel vormen om de vereenzaming bij de oudere bevolking tegen te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sydney bij honderdvijftig vijfenvijftigplussers. De Australische onderzoekers stelden vast dat de proefpersonen, die bij het begin van het experiment een beperkte basistraining voor het gebruik van Twitter, Facebook en Skype hadden ontvangen, na verloop van zes maanden duidelijk een daling van de vereenzaming aangaven en benadrukten zich meer geconnecteerd te voelen met de community.

Lees Verder

09:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, ouderen |  Facebook |

27-11-10

Dansende ouderen hebben minder kans op valpartij

Ouderen moeten meer lichaamsoefeningen doen op muziek. Dat reduceert het risico op valpartijen. Dat is de conclusie van een onderzoek van University Hospitals and Faculty of Medicine in het Zwitserse Genève. Daarbij wordt opgemerkt dat respondenten uit een groep Zwitserse ouderen die aan muziekbeweging deden, gemiddeld 0,7 keer per jaar het slachtoffer worden van een valpartij. In de controlegroep, die gewone lichaamsoefeningen deed, werden gemiddeld 1,6 valpartijen per jaar opgetekend. De onderzoekers stellen dat de resultaten van het experiment belangrijk is voor zowel de preventie als de behandeling van de gevolgen van valpartijen.

"Uit het onderzoek blijkt dat de combinatie van muziek en ritmische beweging het risico op valpartijen bij ouderen gevoelig kan verminderen," merkt het persbureau Reuters op. "De Zwitserse onderzoekers stelden vast dat de zogenaamde Dalcroze-ritmes een positieve impact hebben het evenwicht en de wandelmogelijkheden van ouderen die een groter risico lopen op valpartijen, onder meer te wijten aan zwakte, evenwichtsproblemen of een geschiedenis van valpartijen. Bovendien leidden de oefeningen tijdens een periode van zes maanden toe dat de deelnemers ook minder vaak het slachtoffer werden van valpartijen."

Er wordt aan toegevoegd dat de Dalcroze-ritmes, maar mogelijk ook andere bewegingstherapieën op basis van muziek, een bijdrage zouden kunnen leveren om evenwichtsproblemen bij ouderen tegen te gaan. De Dalcroze-ritmes werd in de eerste helft van de twintigste eeuw ontwikkeld door de Zwitserse componist Emile Jaques-Dalcroze om de muziek beter te leren begrijpen door beweging. Meestal gaat het op geïmproviseerde pianomuziek, waarbij de deelnemers hun bewegingen aanpassen aan de ritmische veranderingen van de muziek. Daarbij moet soms ook met het bovenlichaam of met objecten gewerkt, wat volgens de onderzoekers wellicht leidt tot het verbeterde evenwicht en de geringere risico's op valpartijen.

20:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beweging, gezondheid, ouderen |  Facebook |

09-09-10

Ouderen lezen graag negatief nieuws over jongere generatie

Vijftigplussers krijgen een positiever beeld over zichzelf wanneer ze negatief nieuws over jongeren lezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Ohio State University. Er wordt aan toegevoegd dat jongeren daarentegen, wanneer ze de keuze zouden krijgen, liever over generatiegenoten zouden lezen en niet bijzonder geïnteresseerd zijn in verhalen over de oudere leeftijdsgroepen. Onderzoeksleider Silvia Knobloch-Westerwick merkt dan ook op dat jonge lezers ouderen niet bijzonder relevant vinden. De jongere generatie is volgens haar vooral bezig met de ontdekking van zichzelf en hun positie en leeftijdsgenoten zouden daarvoor de meest relevante vergelijkingsbasis opleveren.

Bij het lezen van artikels kozen ouderen volgens de onderzoekers vooral voor negatieve verhalen over jongere generaties. Bij verhalen over hun eigen generatie, bleken oudere lezers daarentegen geen voorkeur voor negatieve of positieve berichten te vertonen. Jongere lezers toonden bijzonder weinig interesse in verhalen over oudere generaties, ongeacht de positieve of negatieve inslag van de berichten. Over de eigen generatie was er bij deze jongere lezers daarentegen wel een duidelijke voorkeur voor positieve verhalen. De onderzoekers voegen er aan toe dat de jongere lezers na afloop van de lectuur geen verschil in hun zelfbeeld lieten optekenen. Bij oudere lezers was er daarentegen wel duidelijk een positiever zelfbeeld wanneer de respondenten negatieve verhalen over jongeren had gelezen.

"Nu weten we waarom oudere mensen graag over jongere generaties lezen," merken de onderzoekers op. "Deze oudere generatie is op zoek naar negatieve verhalen over jongeren. De resultaten van het onderzoek bevestigen eerdere studies, die al hebben aangevoerd dat de sociale identiteit bepalend is voor de mediakeuzes die worden gemaakt. Leeftijd is één van die sociale identiteiten die mee de mediakeuze bepaalt." De onderzoekers voegen er aan toe dat de maatschappij jongeren als een belangrijk gegeven worden bestempeld, terwijl ouderen meer op een negatieve manier worden benaderd. De onderzoekers stellen dat ouderen zich hiervan bewust zijn en negatieve verhalen over jongeren dan ook gebruiken om het eigen zelfbeeld op te krikken.

23:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: generatie, jongeren, media, ouderen |  Facebook |

26-01-07

Oudere vrouwen bestaan niet

Oudere vrouwen worden in de media op een discriminerende manier voorgesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Harvard University en het verzorgingsmerk Dove. De onderzoekers stellen dat deze groep nauwelijks in beeld wordt gebracht en wanneer dat wel het geval is, worden deze vrouwen afgeschilderd als mensen die rimpelloos en seksloos door het leven willen gaan.

De onderzoekers stellen volgens het magazine Adformatie dat de maatschappij zijn houding ten opzichte van oudere vrouwen en hun uiterlijk dringend moet gaan herzien. Meer dan negentig procent van de ondervraagde vrouwen stelde dat er een nieuwe houding moet komen over het ouder worden. "Mensen worden steeds ouder en de respondenten willen af van het stereotiepe beeld dat alleen jonge vrouwen mooi en gelukkig zijn," aldus de onderzoekers.

De ondervraagden maakten er ook hun beklag over dat de maatschappij blijkbaar van oordeel is dat vrouwen boven de vijftig jaar niet productief zijn. Opgemerkt wordt echter dat de vrouwen van deze generatie niet alleen veel actiever is in het arbeidsproces, maar ook financieel onafhankelijker is. Tevens gaf één op de drie ondervraagden aan dat seks in de loop van de jaren beter is geworden.

Indien de media een afspiegeling zouden zijn van de maatschappij, zouden er volgens de meerderheid van de ondervraagden geen vrouwen boven de vijftig jaar zouden bestaan. Nagenoeg zeventig procent zegt dat ouder worden blijkbaar liever verstopt wordt dan gevierd wordt.

16:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, ouderen, vrouwen |  Facebook |