09-07-14

Arme wijk heeft meer impact op overgewicht kinderen dan arme ouders

Op tweejarige leeftijd hebben kinderen uit arme gezinnen een groter lichaamsgewicht dan leeftijdsgenoten uit hogere sociale klasse. Bovendien die leeftijd wordt de armoede van de omgeving in de gewichtstoename belangrijker dan het gebrek aan middelen binnen het gezin. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University, de University of Princeton en de Columbia University.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, overgewicht |  Facebook |

01-02-14

Overgewicht toenemend probleem in ontwikkelingslanden

In de ontwikkelingslanden wonen bijna één miljard mensen met overgewicht of obesitas. Dat betekent nagenoeg een verdubbeling op drie decennia. Dat is de conclusie van een rapport van het Overseas Development Institute (ODI). De onderzoekers hebben het over een alarmerende trend, die zal leiden tot een gevoelige toename van ziektes zoals kanker, diabetes, beroertes en hartaanvallen. Die problemen zullen volgens het rapport een zware drug leggen op de draagkracht van de openbare gezondheidszorg. Wereldwijd worden 1,46 miljard mensen met overgewicht of obesitas geconfronteerd. Dat betekent dat gewichtsproblemen ongeveer één op drie wereldburgers treft.

Lees Verder

11:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overgewicht, ontwikkelingslanden |  Facebook |

16-09-13

Opleiding is een belangrijk wapen tegen overgewicht

Opleiding is voor vrouwen in een socio-economische achtergestelde omgeving vaak belangrijker dan inkomen in de strijd tegen obesitas. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Deakin University. De Australische onderzoekers merken op dat hun studie het omgekeerde verband tussen de socio-economische status en obesitas. Onderzoek stelde eerder al vast dat vrouwen in een omgeving met beperkte economische omgevingen gemiddeld vaker met overgewicht worden geconfronteerd dan seksegenotes uit kapitaalkrachtiger regio’s. Daarbij wordt meestal verwezen naar inkomen en opleiding, maar de Australische onderzoekers merken op dat vooral het onderwijsniveau een cruciale rol heeft in het fenomeen.

Lees Verder

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overgewicht, gezondheid |  Facebook |

11-09-12

Helft van Braziliaanse bevolking kampt met overgewicht

De Braziliaanse cultuur is bijzonder toegespitst op de lichamelijkheid, maar toch wordt het land geconfronteerd met een groot obesitas-probleem. Inmiddels wordt al de helft van de Braziliaanse bevolking met overgewicht geconfronteerd. Bovendien lijdt 16 procent van de bevolking aan obesitas. Dat blijkt uit cijfers van het Braziliaanse ministerie van volksgezondheid. Oorzaak van het fenomeen zijn een onevenwichtig dieet en een toenemend sedentaire levensstijl. Daarmee betaalt het land volgens waarnemers een zware prijs voor zijn economische groei, die het voorbije decennium dertig miljoen Brazilianen uit de armoede heeft gehaald en tot de middenklasse heeft laten toetreden. In het midden van het voorbije decennium kampte 42,7 procent van de Braziliaanse bevolking met overgewicht, terwijl 11,4 procent aan obesitas leed. Het probleem situeert zich vooral bij mannen tussen vijfendertig en vijfenveertig jaar, waar bijna twee derden met overgewicht kampt. Ook vrouwen tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar vormen een belangrijke risicogroep.

Lees Verder

10:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, overgewicht, gezondheid |  Facebook |

08-06-12

Mannen en vrouwen staan anders tegenover gewichtsproblemen

Mannen en vrouwen met gewichtsproblemen reageren heel anders op campagnes om meer aan lichaamsbeweging te doen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan en het Amerikaans National Institutes of Health bij vrouwen en mannen tussen veertig en zestig jaar. De onderzoekers stelden vast dat vrouwen zich vooral aangesproken voelen door boodschappen die het dagelijkse welzijn centraal stellen, terwijl mannen gevoeliger zouden zijn voor berichten over gewichtsverlies en gezondheid.

"Lichaamsbeweging wordt vaak voorgeschreven als een manier om gewicht te verliezen," merkt onderzoeksleider Michelle Segar, wetenschapper aan het Institute for Research on Women and Gender, op. "Bij vrouwen die met overgewicht te kampen hebben, zou het promoten van activiteit als cruciaal middel om af te kunnen slanken, tegenovergestelde resultaten kunnen opleveren. Gewichtsverlies als motivatie voor lichaamsbeweging neemt niet alleen de motivatie weg, maar heeft ook een negatieve impact op de perceptie over het eigen lichaam."

Dit laatste geldt echter niet voor mannen. "Om zowel mannen als vrouwen optimaal aan te zetten tot lichaamsbeweging, moet de boodschap wellicht specifiek geslachts-gebonden worden geformuleerd," voert Segar nog aan. "Het verwijzen naar gewichtsverlies kan daarbij efficiënt werken voor mannen, maar bij vrouwen moet vooral gewerkt worden op de band tussen lichaamsbeweging en welzijn. Het is gemakkelijker om vrouwen tot lichaamsbeweging aan te zetten met het oog op een onmiddellijk voordeel dan met baten op langere termijn."

Lees Verder

08:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, overgewicht |  Facebook |

26-04-12

Helft Griekse kinderen worstelt met gewichtsproblemen

In Griekenland worstelen meer dan 50 procent van de kinderen met overgewicht. Daarmee wordt Griekenland binnen de Europese Unie het ergste getroffen door het probleem van zwaarlijvigheid bij kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Europese Commissie bij kinderen tussen tien en twaalf jaar in zeven Europese landen. Er wordt opgemerkt dat er op het gebied van gewichtsproblemen bij kinderen in Europa heel uiteenlopende resultaten kunnen worden opgemerkt. In Griekenland lijdt 20 procent van de kinderen aan obesitas, terwijl 30 procent te maken heeft met overgewicht.

"De onderzoekers stelden vast dat meisjes in het algemeen slanker blijken te zijn dan jongens, maar anderzijds minder aan sportactiviteiten deelnemen," merkt het webmagazine Foodnavigator op. "Jongens daarentegen bleken meer naar televisie te kijken en vaker frisdranken te consumeren." Onderzoeksleider Johannes Brug, professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, merkt op dat het niet eenvoudig is om deze verschillen te verklaren.

"In Griekenland doen kinderen het minst vaak aan sport, terwijl in Hongarije het meest naar televisie wordt gekeken," voert Johannes Brug aan. "In België wordt het meest geslapen en in Nederland worden de meeste frisdranken geconsumeerd." De onderzoekers voegen er aan toe dat obesitas bij Europese kinderen een recordniveau heeft bereikt. Nagenoeg één op tien Europese kinderen lijdt aan obesitas, terwijl nog eens 20 procent te maken heeft met overgewicht. In Noorwegen worden met 4 procent obesitas en 15 procent overgewicht de beste resultaten opgetekend.

Lees Verder

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, gezondheid, overgewicht |  Facebook |

19-08-11

Massamedia krachtiger dan familie en vrienden

Boodschappen van massamedia blijken een grotere invloed te hebben dan de opinies van familie en vrienden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University. De onderzoekers merken op dat de boodschappen van de media en popcultuur zo overtuigend en krachtig zijn, dat zelfs geruststellende opinies van goede vrienden en familie er niet toe kan leiden dat het stigma wordt afgelegd. Er wordt wel opgemerkt dat de respondenten vermoeden dat er binnen de eigen kring meer commentaar was dan in werkelijkheid het geval bleek.

"Overgewicht wordt cultureel bestempeld als een belangrijk persoonlijk falen," merken de onderzoekers op. "Er wordt al snel een band gelegd met luiheid en een gebrek aan zelfcontrole. Bovendien worden zwaardere mensen vaak weinig aantrekkelijk of zelfs afstootwekkend genoemd. Die boodschappen zijn zo sterk dat sommigen mensen aangeven liever sneller te sterven of volledig blind te worden dan als een zwaarlijvig persoon te worden bestempeld."

"Vrouwen die steun genieten van hun rechtstreekse omgevingen vertonen evenveel schaamte als seksegenotes die deze ondersteuning moeten ontberen," merkt onderzoeksleider Alexandra Brewis, antropologe en directeur van het Center for Global Health aan de Arizona State University, op. Uit het onderzoek blijkt dat het aanzetten van familie en vrienden om zich minder kritisch op te stellen, weinig aarde aan de dijk lijkt te brengen." Hoewel overgewicht en obesitas een belangrijk maatschappelijk en medisch probleem vormt, mogen de gecreëerde stigma evenmin worden genegeerd." (MH)

09:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, overgewicht, media |  Facebook |

01-08-11

Kauwgom handig instrument voor gewichtscontrole

Kauwgom kan een efficiënt tegengewicht zijn voor het snacken tussen maaltijden en zou kunnen helpen om de appetijt onder controle te houden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Institute of Psychological Sciences aan de University of Leeds. Er wordt opgemerkt dat de consumptie van kauwgom de honger, appetijt en zin voor snacks gedurende minstens drie kwartier zou kunnen onderdrukken en een gevoel van voldaanheid zou creëren. Het onderzoek werd gedeeltelijk ondersteund door het Wrigley Science Institute, het onderzoekscentrum van kauwgomfabrikant Wrigley.

De onderzoekers merken op dat de consumptie van kauwgom tussen de maaltijden leidde tot een daling met 10 procent in het snackverbruik leidde. "Bij personen die gemotiveerd zijn om af te slanken of het gewichtsverlies te bestendigen, blijkt het gebruik van kauwgom de behoefte aan zoete voedingswaren of zoute snacks te kunnen afremmen," merken de onderzoekers op in het webmagazine ConfectioneryNews. "Kauwgom zou voor sommigen dan ook een nuttig onderdeel kunnen vormen van gewichtsmanagement."

"Aangezien de energiebalans echter over een langere tijdsperiode wordt bereikt, moeten de effecten van een herhaalde blootstelling aan kauwgom op de gewichtscontrole nog verder op een uitgebreider tijdsbestek worden onderzocht," waarschuwen de onderzoekers. Twee jaar geleden werd in een andere studie, eveneens ondersteund door Wrigley, dat kauwgom de opname van calorieën beperkte en de verbranding van calorieën stimuleerde. Het kauwen zou aan de hersenen een signaal geven dat de honger wordt voldaan.

14:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, kauwgom, gezondheid, overgewicht |  Facebook |

09-05-11

Amerikaan maakt zich minder bezorgd over overgewicht

Hoewel met een regelmaat van de klok alarm wordt geslagen over het Amerikaanse obesitas-probleem, blijkt de bevolking weinig maatregelen te nemen om het probleem daadwerkelijk aan te pakken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de International Food Information Council (Ific). Daarbij wordt opgemerkt dat de bezorgdheid rond overgewicht en afslanking tot op een absoluut dieptepunt is afgezwakt. Er wordt aan toegevoegd dat ook de inactiviteit bij de Amerikaanse populatie blijkt toe te nemen.

De onderzoekers stellen dat de meeste respondenten niet de moeite nemen om de geconsumeerde calorieën te tellen. Bovendien geven ook steeds meer mensen toe dat ze ook geen evenwicht proberen te vinden tussen het aantal calorieën dat wordt opgenomen en verbrand. Er wordt aan toegevoegd dat bovendien 43 procent van de Amerikaanse bevolking toegeeft een zittend bestaan te leiden. Vorig jaar was dat slechts 37 procent.

Ook stippen de onderzoekers aan dat minder Amerikanen zichzelf als zwaarlijvig bestempelen, hoewel ze in werkelijkheid tot die categorie behoren. Er wordt aan toegevoegd dat meer Amerikanen aangeven een gezond dieet te hanteren. Bovendien wordt steeds minder van de bestaande eetgewoontes afgestapt. Volgens de onderzoekers leggen de Amerikanen andere prioriteiten. Bij de keuze voor een voedingsproduct wordt de smaak als eerste prioriteit naar voor geschoven (87 procent), maar 79 procent noemt de prijs als de tweede factor. Dat is een stijging met 15 procent op vijf jaar tijd.

De voedingswaarde komt met 66 procent slechts op de derde plaats.

19:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, overgewicht, voeding |  Facebook |

16-12-10

Lichaamsbeweging vermijdt gewichtsprobleem op latere leeftijd

Jonge volwassenen kunnen hun fysieke conditie op latere leeftijd positief beïnvloeden door voldoende lichaamsbeweging te nemen. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek aan de Feinberg School of Medicine van de Northwestern University in Chicago. Onder meer werd volgens onderzoeksleider Arlene Hankinson vastgesteld dat volwassenen met voldoende lichaamsbeweging minder risico lopen om op latere leeftijd met gewichtsproblemen geconfronteerd te worden. Hankinson merkt wel op dat een hoge activiteitsgraad de toename aan gewicht door het ouder worden niet volledig kan wegnemen. De onderzoekster voegt er aan toe dat het effect op vrouwen groter lijkt te zijn dan op mannen.

De onderzoekers merken op dat bijzonder actieve vrouwen op een periode van twintig jaar dertien pond minder aan gewicht winnen dan hun seksegenoten met een passievere levensstijl. Bij mannen zou het verschil zes pond bedragen. "Sommigen zullen de resultaten van het onderzoek ontgoochelend vinden, omdat de gewichtstoename van het ouder worden niet helemaal kan worden tegengegaan," voert Hankinson aan. "In werkelijkheid zijn de conclusies bijzonder optimistisch, want men kan er door activiteit voor zorgen dat het zwaarder worden op hogere leeftijd kan worden beperkt." De onderzoekers stelden vast dat actieve vrouwen op twintig jaar tijd gemiddeld twintig pond aan gewicht wonnen. Mannen werden gemiddeld tweeëntwintig pond zwaarder.

De onderzoekers waarschuwen wel dat slechts weinigen de inspanning voor het bereiken van een hoge activiteitsgraad op langere tijd kunnen volhouden. Bij de vrouwen slaagde slechts 11 procent van de groep met een hoge activiteitsgraad die inspanning twintig jaar lang vol te houden. Bij de mannen slaagde 12 procent in die opdracht. De aanbevolen activiteit van honderdvijftig minuten per week werd door 37 procent van de respondenten over een periode van twintig jaar gehaald. In die groep werden vrouwen gemiddeld tweeëntwintig pond zwaarder. Mannen met honderdvijftig minuten lichaamsbeweging per week werden zesentwintig pond zwaarder.

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, overgewicht |  Facebook |

25-08-09

Mensen met overgewicht hebben minder hersenweefsel

Mensen met obesitas hebben 8 procent minder hersenweefsel dan mensen met een normaal gewicht. Bovendien lijken de hersenen van mensen met obesitas zestien jaar ouder dan bij slanke individuen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of California bij Amerikaanse zeventigers. Mensen met een overgewicht hebben volgens de onderzoekers 4 procent minder hersenweefsel en hun hersenen vertonen een veroudering van acht jaar. Volgens onderzoeksleider Paul Thompson wijzen de resultaten op een ernstige degeneratie van de hersenen onder invloed van overtollig gewicht. Volgens de World Health Organization lijden meer dan 300 miljoen mensen in de wereld aan obesitas, terwijl nog eens één miljard anderen met overgewicht zouden worstelen.

"We hebben het hier over een belangrijk gewichtsverlies," merkt Paul Thompson, professor neurologie aan de University of California, op tegenover het magazine Live Science. "Het holt de cognitieve reserves uit en verhoogt dan ook de risico's op de ziekte van Alzheimer en andere aandoeningen die de hersenen aantasten." Hij merkt er daarbij op dat obesitas ook met een reeks andere gezondheidsproblemen in verband wordt gebracht, zoals een verhoogd risico op hartaandoeningen, diabetes, hypertensie en sommige kankers. De oorzaak van obesitas moet volgens Thompson meestal gezocht worden in een slecht diëet, met inbegrip van het overmatig verbruik van verwerkte voedingsproducten. Door gezond te eten en zijn gewicht onder controle te houden kan men volgens Thompson die risico's dan ook gevoelig verlagen.

De onderzoekers stellen dat patiënten met obesitas in verschillende gebieden van de hersenen weefselverlies vertonen, onder meer bij centra die verantwoordelijk zijn voor de planning en het geheugen, de aandacht en uitvoerende functies, het lange termijngeheugen en beweging. Daarbij wordt opgemerkt dat obesitas een negatieve impact heeft op dezelfde hersengebieden die ook aangevallen worden door de ziekte van Alzheimer. Het is volgens Thompson de eerste keer dat een duidelijk verband kon worden aangetoond tussen obesitas en hersenschade. Van overgewicht is sprake wanneer men een body mass index heeft van meer dan 25 punten. Bij het overschrijden van 30 punten is er sprake van obesitas.

18:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, obesitas, voeding, overgewicht, alzheimer |  Facebook |

20-08-09

Zware mensen onder elkaar eten nog meer

Mensen met overgewicht eten nog meer wanneer ze onder elkaar zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de State University of New York. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat jongeren tussen negen en vijftien allemaal de neiging hebben om meer te eten wanneer ze met vrienden samen zijn dan in het gezelschap van vreemden. Maar de grootste vreetbuien werden opgemerkt wanneer jongeren met overgewicht onder elkaar zaten te eten. Het onderzoek toont volgens de State University of New York aan hoe belangrijk de invloed van vrienden is op het eetgedrag van jongeren en mogelijk ook op hun gewichtscontrole. De eetgewoonten van kinderen worden volgens de onderzoekers dan ook in belangrijke mate bepaald door hun sociale netwerken.

"Het is niet verrassend dat kinderen meer eten wanneer ze met vrienden samen zijn in plaats van met vreemden," merkt onderzoekster Sarah-Jean Salvy, professor pediatrie, op tegenover het persbureau Reuters. "Hetzelfde patroon wordt teruggevonden bij volwassenen, wat gedeeltelijk zou kunnen verklaard worden door het feit dat mensen in de aanwezigheid van vreemden een grotere zelfcontrole over zichzelf proberen te houden. Maar het zou ook gedeeltelijk kunnen verklaard worden door het feit dat vrienden gezien worden als een autoriteiten die hun toestemming geven. Die bepalen de norm van wat passend is, onder meer over het eetgedrag." Eerder al werd aangetoond dat kinderen en tieners hun vrienden volgen op het vlak van roken en drinken.

De onderzoekers stelden vast dat kinderen met een normaal gewicht in het gezelschap van een vriend tijdens een maaltijd gemiddeld 500 calorieën opnemen, ongeacht het gewicht van het gezelschap. Kinderen met overgewicht nemen echter gemiddeld 738 calorieën op, tegenover 444 calorieën wanneer een kind met overgewicht gekoppeld wordt aan gezelschap met een normaal gewicht. Sarah-Jean Salvy stelt dat mensen over een periode van drie decennia aan gewicht blijken te winnen indien hun vrienden kampen met overgewicht of obesitas. Dat wijst volgens haar aan dat sociale invloeden een impact kunnen hebben op het lichaamsgewicht. Er is volgens Salvy echter één groot voordeel aan deze resultaten. Wanneer men één kind kan beïnvloeden om gezonder te eten, zou dat volgens haar ook een impact kunnen hebben op de hele vriendenkring.

11:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, voeding, overgewicht |  Facebook |

26-10-08

Gematigde en rustige lunch vermijdt overgewicht

billy_bunter_270De middaglunch op een snel tempo naar binnen werken tot men goed gevuld is, doet het risico op overgewicht gevoelig verhogen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Osaka University in Japan. Volgens onderzoeksleider Hiroyasu Iso heeft een dergelijke eetgewoonte duidelijk een extra risicoverhogend effect op overgewicht. De onderzoekers stellen dat de consument van in de kindertijd moet aangeleerd worden om rustig te eten, terwijl ook gematigde porties moeten geserveerd worden en er vooral in een ontspannende omgeving moet kunnen gegeten worden.

Uit het onderzoek van professor Hiroyasu Iso blijkt dat 50,9 procent van de mannen eten tot ze zich goed gevuld voelen. Bij vrouwen is dat 58,5 procent. Verder bleek dat 45,6 procent van de mannen zijn maaltijden op een snel tempo naar binnen werkt. Bij vrouwen is dat 36 procent. De onderzoekers stelden vast dat respondenten die zowel snel aten en bleven eten tot ze zich goed gevuld voelden, een hogere body mass index vertoonden dan anderen en drie keer meer geneigd waren om aan overgewicht te leiden dan diegenen die matige porties op een rustig tempo verbruikten.

"Tot onlangs hadden de meeste volwassenen niet de kans om voldoende energie op te slaan om het lichaam toe te laten om vet op te stapelen," aldus de onderzoekers. "De eetgewoonten zijn echter veranderd, vooral dankzij de grotere beschikbaarheid van goedkopere voeding in grotere porties en fastfood. Bovendien zitten gezinnen ook steeds minder samen aan de eettafel en is er ook veel meer afleiding, zoals televisiekijken of lezen tijdens de maaltijd, waardoor de aandacht niet meer op de maaltijd is gericht en men geneigd zou kunnen zijn meer te eten dan redelijk is."

06:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: obesitas, voeding, overgewicht |  Facebook |

23-10-08

Chocolade en sportsponsoring gaan niet samen

cadbury_creme_eggDe aankondiging dat het voedingsbedrijf Cadbury, vooral bekend als cholocadeproducent, als sponsor de Olympische Spelen van Londen in 2012 ondersteunt, heeft de controverse aangewakkerd over de rol van minder gezonde voedingsproducten in sportevenementen. Het Britse National Obesity Forum zegt ontgoocheld te zijn dat de organisatoren van het Olympisch evenement een samenwerking hebben afgesloten met Cadbury. Het National Obesity Forum wijst erop dat chocolade en sport niet kunnen samengaan.

"Cadbury wordt 'Official Confectionery and Ice Cream Supporter of the Games', waardoor het bedrijf de mogelijkheid krijgt om het Olympisch logo op zijn producten te gebruiken," aldus het magazine FoodNavigator. "Cadbury zal op het Olympisch Park ook de officiële verkoper van ijsroom en snoepgoed zijn. Het sponsoringcontract heeft een waarde van 20 miljoen euro." Tam Frey, bestuurslid van het National Obesity Forum, zegt geen tegenstander te zijn van chocolade, maar drukt wel bezorgdheid over de boodschap deze samenwerking overbrengt aan jongeren.

Olympische sponsors zoals Cadbury en McDonald's zijn volgens Tam Fry niet ideaal als boodschapper om zwaarlijvigheid te bestrijden. "We kunnen dan ook niet begrijpen waarom de Britse overheid geen contact zoekt met andere organisaties," benadrukte hij. "Er zijn wellicht talloze kandidaten die minder controversieel zijn." Begin dit jaar kondigde de Britse regering een programma van 372 miljoen Britse pond gelanceerd om zwaarlijvigheid te bestrijden, waarbij onder meer met de voedingssector zal samengewerkt worden om gezondere voeding te ontwikkelen.

"De Olympische Spelen worden gezien als een unieke gelegenheid om bij jongeren de interesse in sport en lichaamsbeweging aan te wakkeren," voert FoodNavigator aan. "Paul Deighton, chief executive van de Londense Spelen, verdedigt echter de samenwerking met Cadbury. "Ook de vorige edities van de Olympische Spelen hebben volgens hem samengewerkt met producenten van snoep en chocolade en op de Olympische Spelen zelf zullen, net zoals bij andere sportevenementen, snoep en chocolade worden verkocht."

Cadbury werd eerder al bekritiseerd voor een marketing-campagne, waarbij jongeren werden aangemoedigd om bonnen op chocoladerepen te verzamelen en ze in hun school binnen te brengen voor de aankoop van sportuitrusting. Cadbury zegt geen reclame te maken die gericht is op kinderen die jonger zijn dan acht jaar en voegt er aan toe dat de omvang van de chocoladerepen ook wordt herzien, terwijl ook informatie over de voedingswaarde van zijn producten op de verpakking wordt gedrukt.

14-09-08

Gezondheidsbeleid bedrijven is overlevingsstrategie

Bedrijven zijn niet langer tevreden over werknemers met overgewicht, die gemiddeld veertien dagen per jaar meer verzuimen dan degenen die niet te zwaar zijn. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van het instituut TNO. Er wordt dan ook opgemerkt dat steeds meer bedrijven dan ook zorgen voor meer lichaamsbeweging, bijvoorbeeld door lunchwandelen te promoten of fitness aan te bieden. Voor sommige bedrijven blijkt het gezondheidsbeleid zelfs pure overlevingsstrategie omdat niet-fitte werknemers de productiviteit uiteindelijk zelfs zwaar in het gedrang zouden kunnen brengen.

Op dit ogenblik is één op de drie Nederlandse werknemers te dik en bij 7,5 procent is zelfs sprake van ernstig overgewicht. "Dat kost de bedrijven volgens de onderzoekers niet alleen geld door ziekteverzuim, maar ook door ruimtelijke aanpassingen," stipt het magazine De Pers aan. "Werknemers met overgewicht dreigen ook letterlijk uit hun werkplek te groeien. Hokjes van kassamedewerkers en cabines voor vrachtwagenchauffeurs zijn immers afgestemd op gemiddelde lichaamsmaten. Als steeds meer mensen uitdijen, raken ze bekneld en moeten werkplekken groter worden gemaakt."

Steeds meer bedrijven doen volgens de onderzoekers dan ook pogingen om iets aan het overgewicht van werknemers te doen of te voorkomen. "Zo schakelen ze bijvoorbeeld diëtisten en coaches in die werknemers moeten aanzetten tot een gezondere levensstijl," wordt er opgemerkt. "De diëtisten en coaches nemen ook de bedrijfskantines mee in hun adviezen, met groene kleuren voor gezonde voeding en een rode kleur voor minder aanbevolen gerechten. Zo blijft er keuze, maar gaan mensen wel bewuster om met voeding."

12:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, overgewicht, human recources |  Facebook |

20-02-08

Overgewicht zorgt voor marktmogelijkheden

Tegen 2020 zal de markt van geneesmiddelen op voorschrift tegen zwaarlijvigheid een omzet realiseren van 140 miljard dollar. Dat is een verdubbeling tegenover het huidige niveau. Dat blijkt uit cijfers van Standard & Poor’s. Verwacht wordt daarbij dat de markt jaarlijks met 5 procent per jaar zal groeien. Volgens een studie van de World Health Organization (WHO) zullen tegen 2015 ongeveer 2,3 miljard mensen lijden aan zwaarlijvigheid.

“Deze evolutie zal ervoor zorgen dat bedrijven met een grote aanwezigheid in de sector van middelen tegen diabetes, cholesterol en overgewicht, een belangrijke toekomstige groei mogen verwachten,” aldus de onderzoekers tegenover het magazine Forbes. “Daardoor zullen ze kunnen optornen tegen negatieve trends, zoals de concurrentie van generische middelen, een striktere regelgeving en minder efficiënt onderzoek.”

Forbes wijst erop dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en een aantal Europese farmaceutische autoriteiten zich terughoudend opstellen om geneesmiddelen tegen zwaarlijvigheid goed te keuren. “Ze worden dikwijls beschouwd als lifestyle-geneesmiddelen en ook wordt er gevreesd voor onaangename neveneffecten,” voert het magazine aan. “Bij het publiek worden ze echter wel aanvaard en het is dan ook een zeer winstgevende sector.”

Meer over geneeskunde en gezondheid

11:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmacie, overgewicht, gezondheid |  Facebook |

01-05-07

Fabrikanten vergeten dikkere mensen

Fabrikanten en winkels doen er verkeerd aan om zich louter te richten op de slanke consument die gericht is op gezondheid. Dat zegt het Nederlandse onderzoeksbureau GfK. Daarbij wordt opgemerkt dat de consument steeds dikker wordt en ook meer geld uitgeeft aan onder meer eten en drinken. Toch spelen bedrijven hier volgens GfK nauwelijks op in, waardoor ze een belangrijke inkomstenbron onaangeboord laten.

“Fabrikanten en winkels slaan de plank volledig mis door zich louter te richten op slanke gezondheidsfreaks,” aldus een woordvoerder van het onderzoeksbureau GfK in de Nederlandse krant De Stentor. “De dikkere consument vormt een snel groeiende doelgroep die het geld makkelijk laat rollen. Door deze consumenten te vergeten, laten winkels heel veel omzet liggen.”

De markt van dikkere mensen is volgens GfK een enorme groeimarkt, die bovendien nog niet is aangeboord. “Maar in de reclames zien we nog steeds voornamelijk jonge slanke mensen,” stippen de onderzoekers aan. “Voedingsfabrikanten zetten gezondheidskeurmerken op hun verpakkingen. Maar dikkere mensen zijn niet zo geïnteresseerd in gezondheid. Gezondheid is voor hen niet het enige. Ze kiezen voor gemak en genieten en kijken daarbij niet op een cent.”

Zo besteden vrouwen met een D-dup of hoger volgens het onderzoeksbureau 21 euro aan een nieuwe beha, terwijl de gemiddelde beha voor vijftien euro over de toonbank gaat. “Deze vrouwen vinden het minder belangrijk wat een beha kost,” voert GfK aan. “Hij moet vooral lekker zitten en het winkelpersoneel moet goed advies geven.”

14:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, gezondheid, overgewicht |  Facebook |

18-01-07

Dikkere mensen kijken meer televisie

Huishoudens met overgewicht blijken volgens de onderzoekers ook impulsiever, meer gevoelig voor informatie, fans van spaarprogramma’s of spaaracties te zijn en ervaren ze vaker financiële beperkingen. “Deze impulsiviteit blijkt ook leeftijdsgebonden, maar huishoudens met overgewicht zijn duidelijk gevoeliger voor prikkels tijdens het boodschappen doen dan de huishoudens zonder overgewicht,” citeert het magazine Marketing Online het onderzoek.

Impulsaankopen zullen volgens de onderzoekers dan ook eerder door mensen met overgewicht worden gedaan en is deze groep op de winkelvloer makkelijker te verleiden. “Deze huishoudens laten zich ook meer beïnvloeden door personen in hun directe omgeving,” aldus nog GfK. “Ze kopen vaker dezelfde merken en stellen goedkeuring door bekenden of vrienden meer op prijs.”

Daarnaast blijken huishoudens met overgewicht vaker op zoek te zijn naar informatie over producten en lezen ze meer reclamedrukwerk en advertenties dan huishoudens zonder overgewicht. “Dit laatste staat mogelijk ook in relatie tot het gegeven dat de huishoudens met overgewicht vaker financiële beperkingen ervaren, waardoor zij eerder op zoek gaan naar aanbiedingen of voordeel,” aldus de onderzoekers.

Die financiele beperkingen blijken volgens de onderzoekers echter vooral een perceptie te zijn. “Het feitelijke netto inkomen van deze huishoudens is namelijk niet lager dan van huishoudens zonder overgewicht,” wordt er opgemerkt. “Die ervaren financiele beperking heeft dan ook mogelijk te maken met een verschillend uitgavenpatroon.”

Volgens GfK heeft het onderzoek duidelijk uitgewezen dat mensen met overgewicht minder lichamelijk actief zijn. Zo kijken ze per dag veel langer televisie dan gezinnen zonder overgewicht. Bij jonge gezinnen loopt dit voor bijna vijftig procent op tot twee uur extra televisie per dag. Daarnaast zijn huishoudens met overgewicht volgens de onderzoekers ook meer gericht op huishoudelijke bezigheden en hebben ze meer huishoudelijke apparaten.

16:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, overgewicht |  Facebook |

06-11-06

Verbod op voedingsreclame heeft weinig invloed

Het verbieden van kinderreclame voor voedingsmiddelen heeft geen invloed op hun eetgewoontes. Dat leidt het magazine Admap af uit een aantal cijfers van landen waar dergelijke beperkingen al zijn doorgevoerd. Amper vijf procent van de kinderen zegt trouwens reclame te volgen.

In Groot-Brittannië gaan stemmen op om kinderreclame voor voedingsmiddelen te verbieden. "Maar wanneer men de situatie in andere landen bekijkt, lijkt van reclame niet veel invloed uit te gaan," laat Admap verstaan. "In Zweden is dergelijke reclame altijd al verboden geweest, maar het overgewicht onder kinderen ligt er op hetzelfde niveau als in de rest van Europa. Ook in de Verenigde Staten is er steeds minder kinderreclame voor voedingsproducten. Toch worden de kinderen er steeds dikker."

Daarnaast wijst het magazine erop dat kinderen ook veel reclame zien in programma's die niet tijdens de kijktijd voor die leeftijdscategorie uitgezonden worden. Dat zou zelfs oplopen tot zeventig procent van alle bekeken reclame. Om efficiënt te zijn zou kinderreclame voor voedingsproducten volgens het magazine dan ook helemaal moeten verboden worden.

Verder toont onderzoek volgens Admap ook aan dat negentig procent van de kinderen voor gezonde voeding afgaat op de mening van hun ouders. Minder dan twintig procent zou informatie halen uit reclame. Voor amper één procent vormt reclame de belangrijkste informatiebron. "Kinderen weten bovendien zelf heel goed welke voeding al dan niet gezond is," aldus nog Admap.

09:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, gezonde voeding, overgewicht |  Facebook |

10-08-06

Nogmaals protest tegen link frisdrank en overgewicht

Een recente Amerikaanse studie waarin een direct verband tussen frisdrank en overgewicht wordt gelegd, is misleidend. Dat stellen Amerikaanse en Nederlandse vertegenwoordigers van de frisdrankenindustrie. Ze merken op dat niemand dik wordt van een paar glazen frisdrank.

"Het gevaar op overgewicht ontstaat volgens de frisdrankenindustrie pas wanneer iemand zoveel eet en drinkt dat de energiebalans wordt verstoord," aldus het magazine Foodholland. "Ze benadrukken dat gekeken moet worden naar het hele voedingspatroon en ook hoeveel beweging de betrokkene neemt."

De vertegenwoordigers van de frisdrankenindustrie stellen dat verscheidene studies en deskundigen uit verscheidene landen hun visie hebben ondersteund. "In het geviseerde artikel in The American Journal of Clinical Nutrition wordt compleet voorbij gegaan aan het feit dat overwicht een complex probleem is," aldus nog de drankensector. "Dat is niet aan één product te wijten."

De sector benadrukt dat overgewicht ontstaat wanneer mensen stelselmatig meer eten en drinken dan ze nodig hebben voor de energiehuishouding van het lichaam. "Een groot probleem is daarbij dat mensen in de westerse wereld steeds minder bewegen," voeren ze aan. "Verder moet de consument weer leren om matig en gevarieerd te eten en drinken."

20:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overgewicht, frisdrank, voeding |  Facebook |