26-05-14

Wijn was voorbije eeuw een betere belegging dan overheid en kunst

Wijn is tijdens de voorbije eeuw een betere belegging gebleken dan overheidsobligaties, kunst en postzegels en is erin geslaagd om gelijke tred te houden met het rendement dat op de aandelenmarkt werd geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge, Hautes Etudes Commerciales Paris (HEC) en de Vanderbilt University naar zesendertigduizend prijzen die bij verkopen door het veilinghuis Christie’s en wijnhandelaar Berry Bros sinds het einde van de negentiende eeuw werden genoteerd. Opgemerkt wordt dat wijnen een jaarlijkse return van gemiddeld 4,1 procent opleverden.

Kunst en postzegels lieten tijdens diezelfde periode een jaarlijkse return van respectievelijk 2,4 procent en 2,8 procent registreren. Aandelen leverden een gemiddeld rendement van 5,2 procent op. “Uit het onderzoek bleek dat de grote wijnjaren vooral tijdens de eerste decennia een grote waardestijging lieten optekenen,” zeggen de onderzoekers Elroy Dimson, Christophe Spaenjers en Peter Rousseau, die zich baseerden op gekende Bordeaux-wijnen Haut-Brion, Lafite-Rothschild, Latour, Margaux en Mouton-Rothschild. “Na vijftig jaar kon echter een inhaalbeweging worden opgemerkt bij de middelmatige wijnen of tegenvallende jaargangen."

Uit de studie bleek volgens de wetenschappers dat vooral jonge kwaliteitswijnen voor een belangrijke financiële return zorgen. Kwaliteitswijnen krijgen volgens de onderzoekers wel opnieuw een injectie wanneer ze een antiek imago verwerven. Elroy Dimson waarschuwt wel dat investeringen in wijnen niet zonder risico blijven. “Trends kunnen op relatief korte termijn drastische verschuivingen kennen,” voert hij aan. “Porto-wijnen, die op het gebied van rendement slechts matige resultaten lieten optekenen, zijn daarvan een goed voorbeeld.” Volgens Dimson zou echter vooral whisky een belangrijke beleggingscategorie van de eenentwintigste eeuw kunnen worden.

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overheid, kunst, wijn, belegging |  Facebook |

24-01-13

Zuid-Amerikanen willen ethisch aankoopbeleid van de overheid

Zuid-Amerikanen eisen dat hun leiders ethiek boven prijs plaatsen. Dat is de conclusie van een enquête van de Royal Holloway University. De Britse onderzoekers stelden vast dat Braziliaanse en Chileense respondenten zouden willen dat hun regeringen bij bestedingen in eerste instantie rekening zouden houden met maatschappelijke en ecologische criteria en niet enkel op basis van prijs beslissingen zouden nemen. Het is volgens de onderzoekers echter niet evident om die voorkeuren ook in de praktijk om te zetten.

De onderzoekers stelden vast dat de Braziliaanse bevolking bij het aankoopbeleid van de overheid in eerste instantie wijst op dierenwelzijn (89 procent), gevolgd door energie-efficiëntie (88 procent), milieuvriendelijkheid (87 procent), arbeidsomstandigheden (86 procent) en relaties met de lokale gemeenschap (86 procent). In Chili komt milieubewustzijn op de eerste plaats (83 procent), gevolgd door energie-efficiëntie (82 procent), relaties met de lokale gemeenschap (79 procent), arbeidsomstandigheden (78 procent) en dierenwelzijn (77 procent).

Minder belang hechten de ondervraagden aan een lokale of organische herkomst en de omvang van de leverancier, maar ook die elementen halen allemaal een score van meer dan 50 procent. De onderzoekers voegen er aan toe dat zowel de Chileense als Braziliaanse bevolking een groot wantrouwen koestert tegenover overheidsinstellingen en grote internationale ondernemingen. Er wordt wel opgemerkt dat het niet eenvoudig is om aan de vooropgestelde voorkeuren ook een betaalbare prijs te kunnen realiseren.

Lees Verder

19:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-amerika, ethiek, handel, overheid |  Facebook |

08-03-11

Overheden voeren vaak verkeerd informatica-beleid

Overheden voeren vaak een verkeerd informatica-beleid. Dat kan worden afgeleid uit een studie van het Britse Institute for Government. Daarbij wordt opgemerkt dat het Britse informatica-beleid gevangen zit in een vicieuze cirkel van kosten en mislukkingen. Onder meer wordt opgemerkt dat de overheid zijn computer-projecten zou moeten vereenvoudigen door een gemeenschappelijke standaard op te leggen, wat tot kostenbesparingen zou leiden en dubbel gebruik zou kunnen vermijden.

"Nieuwe informatica-systemen zouden onderdeel per onderdeel moeten worden opgebouwd en zouden moeten getest worden door de mensen die er gebruik moeten van maken," aldus het rapport van het Institute for Government. De informaticakosten van de Britse overheid worden geraamd op ongeveer 16 miljard pond per jaar, maar heeft aangekondigd die budgetten te willen terugschroeven. Er werd ook aangekondigd dat elk informatica-budget met een waarde van meer dan 5 miljoen pond door het ministerie van financiën moet worden goedgekeurd.

Het Institute for Government merkt op dat de miljardenbudgetten die werden verspild aan geschrapte informatica-projecten, zoals digitale identiteitsbewijzen, echter aantonen dat er een meer flexibele benadering moet gehanteerd worden bij informaticaprojecten van de overheid. Er wordt op gewezen dat efficiëntie informatica vaak fundamenteel is voor de goede werking van de overheid en openbare diensten. Indien er daarrond geen nieuwe filosofie wordt ontwikkeld, dreigt er volgens het rapport nog meer overheidsgeld weggegooid te worden.

20:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatica, overheid |  Facebook |