02-06-14

Cultuurclash en verlies aan talent grootste problemen bij fusies

Tijdens grootschalige overnames en fusies vormen een potentieel verlies aan talent en een confrontatie tussen verschillende bedrijfsculturen voor personeelsverantwoordelijken de grootste bezorgdheid. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Mercer bij bijna vierhonderd bedrijven. De onderzoekers stelden daarbij vast dat persoonlijke problemen bij fusies en overnames volgens 47 procent van de personeelsverantwoordelijken nog zwaarder zijn geworden dan twaalf maanden geleden. Volgens 25 procent is er geen evolutie gebleken in de problemen, terwijl 28 procent zich niet kon uitspreken.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, overname |  Facebook |

01-01-14

Israëlische hightech-sector in het midden van overnamevoorstellen

De Israëlische hightech-sector is de prooi geworden van heel wat overnameprojecten. Dat is de conclusie van cijfers van de Israëlische consulent IVC Research Centre. Opgemerkt wordt dat vele Israëlische startups met investeringsvoorstellingen worden benaderd, terwijl een golf van fusies en overnames wordt opgetekend die niet meer kon worden opgemerkt sinds het uiteenbarsten van de dotcom-zeepbel begin deze eeuw. Volgens een aantal critici hebben deze overnames een negatieve impact op de brede Israëlische economie, maar anderen wijzen erop dat een groot deel van de starters na de verkoop van hun onderneming aan een nieuw project beginnen, waardoor een cyclus ontstaat die een positieve impact heeft op de economie van het land.

Lees Verder

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israël, hightech, overname |  Facebook |

12-12-13

Fusies en overnames moeten talentmanagement centraal stellen

Alleen door het centraal stellen van het talentmanagent, kunnen fusies en overnames tot een echt succes leiden. Dat zegt Chris Molloy, chief executive van de Britse verzekeraar RSA Group. Molloy verwijst daarbij naar studies die hebben uitgewezen dat 83 procent van de fusies er niet in slagen om voor de aandeelhouders een daadwerkelijke meerwaarde te creëren, terwijl meer dan de helft van de operaties zelfs tot een waardevermindering blijkt te leiden. Als belangrijkste redenen voor die mislukkingen worden menselijke factoren en culturele verschillen naar voor geschoven. Te vaak wordt er volgens Molloy gekeken naar onmiddellijke financiële resultaten.

“Er bestaat geen vast scenario van om fusies en overnames een succes te maken,” zegt Chris Molloy. “Het doorvoeren van deze operaties is bijzonder tijdrovend en stresserend en kan alleen tot een succes worden uitgebouwd indien talentmanagement in die transformatie een cruciale rol krijgt. Een bedrijf is immers veel meer dan zijn tastbare activa. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de cultuur en de geplogenheden die bij de medewerkers zijn gegroeid en die in belangrijke mate de basis voor de productiviteit en het succes van de onderneming hebben gelegd. Indien die elementen bij een transformatieproces centraal worden gezet, kunnen fusies of overnames bijzonder productieve resultaten opleveren.”

“Een fusie heeft een organisatorische stress tot gevolg, maar die problemen verdwijnen in realiteit volledig naar de achtergrond wanneer de gecombineerde persoonlijke stress van alle betrokken werknemers in rekening wordt gebracht,” waarschuwt Chris Molloy. “Die stress laat zich op alle hiërarchische niveaus voelen. Niemand wordt gespaard. In fusies heeft één van de beide partijen meestal een dominante positie, waardoor de medewerkers van de andere entiteit zich verplicht zien zich aan nieuwe regels en waarden aan te passen. Vaak moet bovendien worden vastgesteld dat de operatie dreigt te leiden tot een interne concurrentie voor arbeidsplaatsen of functies.”

“Fusies en overnames zijn voor de werknemers een bijzonder emotioneel proces,” merkt Chris Molloy nog op. “Het is dan ook cruciaal dat die emotionele problemen in die transformatie-periodes niet worden genegeerd.” Hij benadrukt dat in die fusieprocessen de personeelsdiensten van beide entiteiten betrokken dienen te worden. Het opdringen van één dominante cultuur zal volgens hem immers bijna onvermijdelijk tot een mislukking leiden.

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, overname, talentmanagement |  Facebook |

25-10-12

Japanse ondernemingen investeren meer in buitenlandse overnames

Japanse bedrijven hebben tijdens de eerste negen maanden van dit jaar een bedrag van 96 miljard dollar geïnvesteerd in buitenlandse overnames. Daarmee drijft de Japanse bedrijfswereld zijn buitenlandse investeringen gevoelig op. Vorig jaar werd over twaalf maanden immers slechts een totaalbedrag van 87 miljard dollar geïnvesteerd. Dat blijkt uit cijfers van het financiële persbureau Bloomberg. De trend moet volgens experts vooral worden geweten aan de verouderende bevolking en de langdurige economische malaise in het thuisland en de sterkte van de yen.

Lees Verder

13:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, overname |  Facebook |

29-09-12

Omzet op fusiemarkt op laagste niveau in acht jaar

De inkomsten uit fusies en overnames zijn teruggevallen tot het laagste niveau in acht jaar tijd. Dat blijkt uit een rapport van consulent Thomson Reuters. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar hebben banken slechts 50,1 miljard dollar commissies gehaald uit fusie-activiteiten. Dat betekent een daling met 16 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Lees Verder

13:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, overname |  Facebook |

29-01-12

Overname-activiteit in media en marketing blijft toenemen

Het aantal fusies en overnames in de media en marketing is tijdens het voorbije jaar opnieuw een groei gekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van de investeringsbank Berkery Noyes. Opgemerkt wordt dat er het voorbije jaar wereldwijd voor 54 miljard dollar fusies en overnames werden geregistreerd, tegenover 38 miljard dollar het jaar voordien. Die groei is volgens het rapport een teken van consolidatie na de financiële crisis. Ook drie jaar geleden werd een niveau van 54 miljard dollar opgetekend.

Het voorbije jaar werden in totaal 1.409 transacties opgetekend op de overnamemarkt. Het jaar voordien ging het om 1.225 dossiers. Drie jaar geleden werden 938 overnames en fusies opgetekend. De grootste groei werd opgetekend in de marketing, waar het voorbije jaar 428 transacties werden opgetekend. Dat betekent een stijging met 29 procent tegenover het jaar voordien. De belangrijkste fusiemarkt blijft echter de internetmedia, waar 430 dossiers werden geteld, tegenover 350 transacties het jaar voordien. Internetmedia zijn al drie jaar op rij de belangrijkste fusiemarkt van de sector.

De voorbije drie jaar werden in totaal 3.572 dossiers geregistreerd met een gezamenlijke waarde van 120 miljard dollar. De grootste transactie is de overname van NBC Universal door Comcast voor een bedrag van 22,9 miljard dollar. Andere belangrijke dossiers zijn de overnames van Seven Media Group door West Australian Newspapers (4,2 miljard dollar), van Warner Music door Access Industries (2,9 miljard dollar) en van Synovate door Ipsos (847 miljoen dollar). Met 39 transacties vertoonde de Franse reclamegroep Publicis de voorbije drie jaar de grootste activiteit op de overnamemarkt.

11:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, marketing, media, overname |  Facebook |

04-08-11

Voedingssector verwacht verdere fusiebeweging

Bij voedingsbedrijven en drankenproducenten wordt in de volgende periode een belangrijke fusiegolf verwacht. Dat is de conclusie van een enquête van consulent KPMG bij executives uit de Amerikaanse voedingssector. Daarbij wordt opgemerkt dat 67 procent van de ondervraagden verwacht dat zijn bedrijf de volgende twee jaar bij een fusie betrokken zal worden. Er wordt aan toegevoegd dat de ondervraagde bedrijven ook aangeven voldoende financiële middelen te hebben om overnames of fusies te overwegen.

"De fusies moeten de bedrijven toelaten om hun omzet, die onder prijsdruk staat, op te drijven door zich te focussen op het behoud en verwerven van klanten," merkt Patrick Dolan, specialist voeding bij KPMG, op tegenover het webmagazine Foodnavigator." In het rapport wordt opgemerkt dat 62 procent van de ondervraagden aangeeft dat zijn bedrijf voldoende financiële middelen ter beschikking heeft om overnames te realiseren en een uitbreiding te zoeken in nieuwe markten.

Er wordt aan toegevoegd dat 54 procent van de ondervraagden van mening is dat prijsdruk op dit ogenblik de grootste rem op de groei van onderneming vormt. Daarbij verwijst 40 procent naar de volatiele grondstoffenprijzen. "De bedrijven worden geconfronteerd met een blijvende druk op hun werkkapitaal te optimaliseren en de voorraadketen te verbeteren," voert Patrick Dolan aan. "Daarbij wordt de focus gericht op de verbetering van de operationele processen en kostenreducties, maar organische groei zal voor het management het volgende jaar het belangrijkste streefdoel zijn."

10:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, fusie, overname |  Facebook |

14-02-11

Chinese werkgroep voor overnameplannen buitenlandse bedrijven

China gaat een ministeriële werkgroep opzetten om de fusieplannen van buitenlandse bedrijven te bestuderen. Daarmee zet China volgens de krant China Daily een eerste formele stap om de impact van internationale overeenkomsten op de nationale veiligheid aan te pakken. De werkgroep zou worden geleid door het Chinese ministerie van handel en de Chinese National Development and Reform Commission, het Chinese instituut voor economische planning.

De werkgroep zou onder meer moeten onderzoeken welke gevolgen de overnames van Chinese bedrijven door buitenlandse groepen zouden hebben in belangrijke sectoren, zoals defensie, landbouw, energie, grondstoffen, infrastructuur, transport, technologie en uitrusting. China lanceerde drie jaar geleden een anti-monopoliewet, waarin werd bepaald dat buitenlandse bedrijven moeten aantonen dat ze geen bedreiging vormen voor de Chinese nationale veiligheid. Voordien werden buitenlandse bedrijven volgens China Daily weinig belemmeringen in de weg gelegd.

De nieuwe regelgeving vormt volgens Zhang Yansheng, directeur van het Institute for International Economics Research van de National Development and Reform Commission, een onderdeel van de vooruitgang die China maakt op weg naar een moderne gereguleerde economie. Er wordt wel opgemerkt dat de werkgroep niet zal gebruikt worden als een wapen om gewone buitenlandse investeringen te blokkeren. De buitenlandse overnames zullen volgens China Daily bekeken worden volgens hun effecten op de economische stabiliteit, sociale orde en nationale veiligheid van China.

10:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, overname |  Facebook |

31-12-10

Vertrouwen consument kan fusiemarkt stimuleren

Dit jaar hebben de consumenten een afremmende invloed gehad op de fusiemarkt, maar volgend jaar zouden zij kunnen zorgen voor een stimulans. Dat zeggen analisten van de financiële groep MasterCard. Omdat de consument de voorbije periode bijzonder terughoudend bleef en zijn bestedingen beperkte, stapelden bedrijven belangrijke financiële reserves op. Maar de bestedingen van de Amerikaanse consumenten tijdens de eindejaarsperiode, waar een groei met 5,5 procent werd opgetekend, zouden de bedrijven opnieuw optimistischer kunnen stemmen en aanzetten opnieuw een groter risico te nemen. Een aantal analisten verwacht tijdens het nieuwe jaar een agressieve fusiemarkt.

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, overname |  Facebook |

02-03-10

Britse overnamewetgeving moet worden herbekeken

De Britse overnamewetgeving moet herbekeken worden. Dat heeft de Britse minister van handel Peter Mandelson gezegd. Dat wordt door waarnemers bestempeld als een nieuwe aanwijzing dat Groot-Brittannië niet langer passief wenst te blijven tegenover buitenlandse overnames van Britse bedrijven. De waarnemers stellen dat de Britse regering zich steeds meer ongemakkelijk begint te voelen door het stijgend aantal bedrijven dat in buitenlandse handen terecht komt. Peter Mandelson zegt te overwegen dat hij de vier jaar oude bedrijfswetgeving overweegt te veranderen, zodat een eigendom op langere termijn zou worden aangemoedigd. De recente overname van de Britse snoepfabruikant Cadbury door het Amerikaanse voedingsconcern Kraft Foods heeft de kritiek uitgelokt dat beleggers op korte termijn het lot hebben bepaald van één van de oudste en meer geliefde Britse merken.

"Peter Mandelson was lange tijd één van de grootste Europese voorstanders van de open markt, maar heeft nu een aantal mogelijke veranderingen naar voor geschoven voor de Britse overnamewet," merkt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op. "Onder meer zou een stemming van een overname voortaan door twee derde van de aandeelhouders moeten goedgekeurd worden. Bovendien zouden aandeelhouders moeten melden wanneer ze een belang van 0,5 procent verwerven in plaats van de huidige 1 procent. Ook zou de termijn voor een verplicht overnamebod gevoelig worden teruggeschroefd. Ook zouden overnemers openbaar moeten maken hoe de overname op lange termijn gefinancierd zou worden en zouden de kandidaat-overnemers de geplande transactie ook aan hun eigen aandeelhouders moeten voorleggen."

Daarnaast eiste Mandelson dat er een grotere transparantie zou geboden worden over de commissielonen voor adviseurs zoals bankiers en juristen. "Bankiers verwierven honderden miljoenen dollar voor hun advies aan Royal Bank of Scotland bij de overname van het Nederlandse ABN Amro Holding, waardoor de Britse bank uiteindelijk teloor dreigde te gaan," merkt de Amerikaanse zakenkrant nog op. Er wordt aan toegevoegd dat de Britse chemische sector, staalindustrie, investeringsbanken en nutsbedrijven voor een groot gedeelte vanuit het buitenland worden gecontroleerd. Mandelson zegt dat de maatregelen niet bedoeld is om buitenlandse overnemers te dwarsbomen, maar wel om een gezond bedrijfsleven te garanderen, ongeacht de nationaliteit van een potentiële overnemer. Eerder echter had Mandelson gesteld dat buitenlandse controle een bijzonder zware impact zou kunnen hebben op de Britse tewerkstelling.

11:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannie, overname, peter mandelson |  Facebook |

04-01-10

Boeind jaar op komst voor fusies en overnames

Het wordt een boeiend jaar voor fusies en overnames. Dat is de conclusie van een rapport van beursspecialist Dow Jones. Het voorbije jaar vormde een dieptepunt op het gebied van fusies en overnames, maar tijdens het vierde kwartaal werd volgens Dow Jones een herstel merkbaar. Dat geeft aan dat het dieptepunt voorbij is en er dit jaar opnieuw meer samenwerkingsverbanden zullen worden gecreëerd. Er wordt echter aan toegevoegd dat investeerders nog wel enkele tijd vrede zullen moeten nemen met lagere opbrengsten van de verkoop van bedrijven. De gemiddelde prijs voor een overname bedroeg tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar 145 miljoen dollar. Het jaar voordien werd gemiddeld 19 miljoen dollar betaald, maar dat cijfer werd scheef getrokken door enkele bijzonder grote overnames. De mediaan van het voorbije jaar ligt nog altijd lager dan het niveau van drie jaar geleden.

"Het voorbije jaar gebeurde er op het vlak van fusies en overnames bijna niets," aldus het magazine Venturebeat.com. "De eerste drie kwartalen van vorig jaar bleef nagenoeg absoluut blank, maar dat werd tijdens het vierde kwartaal goedgemaakt. Tijdens de laatste drie maanden van dit jaar werd 44 procent van de omzet aan fusies en overnames gerealiseerd. Het eerste kwartaal van dit jaar zal dan ook in niets te vergelijken zijn met dezelfde periode vorig jaar." Er wordt aan toegevoegd dat tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar 86 fusies en overnames werden opgetekend voor een gezamenlijke waarde van 7,3 miljard dollar. Dat is een stijging met 50 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Een absoluut laagtepunt werd bereikt tijdens het derde kwartaal van dit jaar, toen 84 fusieprojecten amper 2,6 miljard dollar verzamelden.

Dow Jones voegt er aan toe dat in de Verenigde Staten het voorbije jaar amper acht bedrijven naar de beurs gingen. Daarbij werd in totaal een bedrag van 904 miljoen dollar opgehaald. De grootste beursgang kwam op naam van batterijproducent A123 Systems uit de staat Massachussets, die met zijn beursgang een bedrag van 371 miljoen dollar ophaalde. Dow Jones voegt er aan toe dat dit jaar op dat vlak heel wat meer activiteit mag worden verwacht. Onderzoekster Jessica Canning acht het zelfs niet mogelijk dat er wordt afgestevend op een echt succesjaar. Zij verwijst daarbij naar het feit dat op dit ogenblik al 25 Amerikaanse bedrijven een beursgang voorbereiden. Gemiddeld duurt het nu 7,9 jaar vooraleer een bedrijf naar de beurs gaat. In 2008 werd nog een recordperiode van 8,7 jaar opgetekend.

17:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overname, fusie |  Facebook |

21-12-09

Recordpremies betaald bij overnames en fusies

Bij overnames en fusies werden de voorbije de grootste premies uit de geschiedenis betaald. Dat is een teken dat bedrijven positiever worden over winstmarges en beursnoteringen. Dat blijkt uit cijfers van de financiële nieuwsdienst Bloomberg. Vorig jaar werden bij fusies en overnames gemiddeld een premie van 47 procent betaald, maar dat is volgens Bloomberg dit jaar gestegen tot 56 procent. Er wordt aan toegevoegd dat bedrijven zoveel vertrouwen hebben in het herstel van de economie dat ze een premie betalen die 37 procent hoger ligt dat het gemiddelde van de voorbije acht jaar. Daarbij wordt er onder meer op gewezen dat Dell in september van dit jaar 3,9 miljard dollar betaalde voor Perot Systems. Dat was 77 procent meer dan de beurskoers van Perot. Hetzelfde viel op te merken bij Xerox, dat 5,8 miljard dollar betaalde voor Affiliated Computer Services. Dat was 38 procent meer dan de beurskoers van het overnamedoelwit.

"Fusies en overnames zijn een teken van vertrouwen in de toekomst," merkt Bill Gerber, chief financial officer bij het adviesbureau TD Ameritrade Holding, op tegenover de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "Bedrijven moeten minstens twee tot vijf jaar vooruit kijken. De overnamepremies lijken dan wel bijzonder hoog in vergelijking met de winsten die de voorbije twaalf maanden werden gemaakt, maar analisten stellen dat er over twee jaar veel grotere inkomsten zullen worden gerealiseerd." Bloomberg voegt er aan toe dat hoge overnamepremies de winstmarges op de aandelenmarkt kunnen verhogen. Uit een rapport van Deutsche Bank blijkt dat de aandelen van potentiële Amerikaanse overnamedoelwitten zeven keer meer zijn gestegen dan de gemiddelde markt sinds de schuldcrisis van Dubai de financiële markten vorige maand door elkaar schudde. Het gemiddelde Amerikaanse aandeel is nog altijd goedkoper dan de dag dat de Amerikaanse bank Lehman Brothers in elkaar stortte.

Uit een rapport van het Bureau of Economics van de Amerikaanse Federal Trade Commission blijkt dat overnames de waarde voor de aandeelhouders in 30 procent tot 55 procent van de gevallen verhoogt. Overnames en fusies kunnen de onkosten voor het gecombineerde bedrijf verlagen, maar wanneer de kopers teveel betalen dreigt de waarde van het geheel volgens het Bureau of Economics uitgehold te worden. Volgens Brad Hintz, analist bij het adviesbureau Sanford C. Bernstein, zal het aantal fusies en overnames volgend jaar mogelijk met 35 procent stijgen, gevolgd door een toename met 23 procent het jaar daarop. Hintz stelt dat goedkope prooien niet voldoende zijn om fusies en overnames te stimuleren, maar moet er ook een economische groei en een vertrouwen in de economie aanwezig zijn. Hij voegt er aan toe dat een slecht overnameproject voor een chief executive de zekerste manier is om zijn baan kwijt te raken en er dus vooral overnames zullen gebeuren wanneer de economische vooruitzichten positief zijn.

15:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dell, overname, fusie, xerox |  Facebook |

25-05-09

Nieuwe overnamegolf op komst in technologiesector

technologyAangetrokken door gunstige overnamevoorwaarden en de eerste tekenen van een economisch herstel, doet technologiebedrijven opnieuw acquisities overwegen. Dat zou tijdens de tweede helft van dit jaar kunnen leiden tot nieuwe overnames. Dat hebben verscheidene topfiguren uit de technologiesector gezegd tijdens de Global Technology Summit van het persbureau Reuters in New York. Verscheidene spelers nemen voorlopig echter een afwachtende houding aan, omdat ze vermoeden dat de overnameprijzen nog zouden kunnen dalen. Volgens anderen zou men daardoor echter het risico kunnen lopen om naast interessante deals te grijpen. Er wordt wel aan toegevoegd dat de omvang van de individuele overnameprojecten wellicht relatief klein zal blijven.

"Technologiebedrijven beginnen opnieuw aandacht te besteden aan groeimogelijkheden," aldus het persbureau Reuters. "Eerder dit jaar nam Oracle voor een bedrag van 7,1 miljard dollar Sun Microsystems over en chipproducent heeft een vijandig bod gelanceerd op Emulex. Bovendien kondigde NetApp zopas aan Data Domain te zullen kopen voor een bedrag van 1,5 miljard dollar. Volgens diverse toplui uit de technologiesector zal het tempo van overnames de volgende maanden opgedreven worden, maar de meeste projecten zullen volgens hen wel beperkt blijven in omvang. Er wordt benadrukt dat de overnameprijzen op dit ogenblik lager liggen dan enkele maanden geleden, maar niet iedereen is het erover eens dat de waarderingen hun bodem al hebben bereikt."

"Wij krijgen geregeld oproepen van risicobeleggers en investeringsgroepen met de vraag om hun start-ups over te nemen," merkt John Chen, chief executive van Sybase, op. "Maar we zijn niet gehaast. De waarderingen van deze bedrijven zullen wellicht nog een tijdlang op hun lage niveau blijven." Ook Enrique Salem, chief executive van Symantec, benadrukt rustig te blijven, aangezien de waarderingen van de technologiebedrijven de volgende maanden volgens hem wellicht nog zullen dalen. Sybase is op zoek naar overnamemogelijkheden om zijn activiteiten in mobiele telefonie uit te breiden, terwijl Symantec vooral mikt op een groei op het vlak van beveiliging, opslag en systeemmanagement.

Volgens Ari Balogh, chief technology officer bij Yahoo, is het echter een geschikt ogenblik om overnames te realiseren. "De waardering van technologiebedrijven ligt op dit ogenblik verbazend laag in vergelijking met enkele maanden geleden," merkte hij op. Die mening wordt gedeeld door Mark Loughridge, chief financial officer bij International Business Machines (IBM). Volgens hem wordt bij IBM nagenoeg elke week een overnamedossier bekeken. Volgens hem levert het huidige economische klimaat een vruchtbare grond voor overnames. Steve Shuckenbrock, president bij Dell, stelt dat bedrijven snel zullen moeten optreden indien ze het risico niet willen lopen dat ze mogelijke doelwitten verliezen aan concurrenten.

12:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, overname |  Facebook |

05-02-09

Investeerders tonen groeiende interesse in sociale netwerken

In de Amerikaanse online mediasector zijn het voorbije jaar in totaal 707 fusies, overnames of kapitaalverhogingen gerealiseerd. Dat zijn 92 transacties meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Peachtree Media Advisors. Bij de transacties was het voorbije jaar een kapitaal van in totaal 16,9 miljard dollar betrokken. Dat is een daling met 62 procent tegenover vorig jaar. De transacties van vorig jaar omvatten 348 kapitaalverhogingen. Dat zijn er 75 meer dan het jaar voordien. Bij 359 overnames ging het voorbije jaar ook de controle in andere handen over. Daarbij wordt opgemerkt dat er vorig jaar opvallend minder grote overnameprojecten werden gerealiseerd dan het jaar voordien. Het aantal kleinere overnameprojecten kende daarentegen een gevoelige groei.

In de publieksector was de overname van CNET door CBS voor een bedrag van 1,8 miljard dollar vorig jaar de grootste transactie in de Amerikaanse online mediasector. In totaal vormde de publieksector met een totaal van 3,4 miljard dollar het voorbije jaar de belangrijkste overnamemarkt in de online mediasector. Daarna volgde de sector business-to-business met een totaal overnamebedrag van 2,7 miljard dollar, waaronder de overname van Getty Images door Hellman & Friedman en IAG Research door Nielsen. Business-to-business was trouwens nagenoeg de enige sector waarin het aantal overnames en fusies vorig jaar niet was gedaald tegenover het jaar voordien. Op de derde plaats staat de mobiele mediasector, gevolgd door de reclamediensten en e-commerce.

De publieksector telde het voorbije jaar 85 transacties. Het jaar voordien stond die sector op de eerste plaats, maar werd nu overvleugeld door sociale netwerken (102 transacties), online video en gaming (88 transacties) en online applications en enabling (86 transacties). "Die sectoren hebben hun groei vooral te danken aan de grotere belangstelling van risicokapitaal voor sociale netwerken en online videobedrijven in het begin van vorig jaar en een substantiële groei van kapitaal dat naar projecten rond applicaties en enabling vloeide," stippen de onderzoekers aan. In de sectoren business-to-business, content, reizen, verhuring en immobiliën was er een duidelijke achteruitgang.

15:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, overname, fusie |  Facebook |

24-12-08

InBev koning van de overnames

InBev&ABush-wDe wereldwijde overnamemarkt is dit jaar met één derde gedaald tot 2,89 triljoen dollar. Dat blijkt uit een onderzoek van het persbureau Thomson-Reuters. Dat is het laagste cijfer in drie jaar tijd. Tijdens het vierde kwartaal van dit jaar was de situatie nog slechter. Tijdens die periode werd een daling met 44 procent opgetekend tegenover dezelfde periode vorig jaar. In de Verenigde Staten was er zelfs een achteruitgang met 55 procent. Bovendien blijkt deze daling zich volgens het rapport ook volgend jaar verder te zullen doorzetten. Thomson-Reuters stelt dat dit jaar meer dan 1.100 overnamedossiers werden afgevoerd, zoals de mislukte overnamepoging van BHP Billiton op Rio Tinto. Ook dat is een record

De overnamemarkt in de Verenigde Staten kende over het hele jaar een daling met 38 procent. In Europa werd een achteruitgang met 29 procent opgetekend, terwijl Asia-Pacific een daling met 12 procent liet noteren. De terugval op de overnamemarkt is wereldwijd, met uitzondering van China en Brazilië, waar een stijging met respectievelijk 25 procent en 93 procent werd opgetekend. Overnameprojecten door investeringsfondsen vielen het voorbije jaar zwaar naar beneden. Dat is een achteruitgang met 72 procent en een dieptepunt in een periode van vijf jaar. "Alleen vijandige overnames bleven het enigszins goed doen," benadrukt Thomson-Reuters. "Dat is een typisch fenomeen in moeilijke economische periodes en sterke bedrijven op zwakkere prooien jagen."

Bij de vijandige overnames vormde de overname van de Amerikaanse biergroep Anheuser-Busch door het Belgisch-Braziliaanse concern InBev voor een bedrag van 52 miljard dollar het hoogtepunt. Maar niet alle vijandige overnames lukten, zoals het overnamebod van Microsoft op Yahoo of van Samsung Electronics op SanDisk. Toch wordt vermoed dat volgend jaar nog een aantal vijandelijke overnames zullen worden gerealiseerd, onder meer in de farmaceutische, industriële en nutssector. Vooral wanneer de economie weer tekenen van heropleving vertoont, zullen volgens Thomson-Reuters nog een aantal overnames doorgevoerd worden. De totale overnamemarkt zal volgens Thomson-Reuters volgend jaar echter nog met 30 procent tot ongeveer 2 triljoen dollar dalen.

12:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overname, fusie, inbev |  Facebook |

15-11-08

Tata Group bevriest overnameprojecten

Het Indiase industriële conglomeraat Tata Group gaat zijn overnameplannen reduceren. Dat heeft Ratan Tata, voorzitter van het conglomeraat, bekend gemaakt. In het huidig economisch klimaat wordt het volgens hem immers moeilijker om het nodige kapitaal te vinden om overnames te realiseren. Tata Group omvat op dit ogenblik 96 bedrijven. Die kregen van Ratan Tata de opdracht hun overnameplannen op te schorten, tenzij die strategisch verantwoord zijn. Ook moeten ze besparen op hun uitgaven.

De voorbije jaren heeft Tata Group een agressieve politiek gevoerd om zowel Indiase als internationale bedrijven over te nemen. Daarmee voedde de groep zijn wereldwijde expansie. "Maar door de wereldwijde financiële vertraging stelt de Indiase industrie zich financieel voorzichtiger op," aldus BBC News. Tata Group heeft op dit ogenblik overnamepakketten voor een totale waarde van 18 miljard dollar klaar liggen. Onder meer Tata Steel en Tata Chemicals zouden hun investeringsplannen moeten herzien.

Vorig jaar nam Tata Group de Brits-Nederlandse staalgroep Corus over voor een bedrag van 13,7 miljard dollar. Dat was de grootste overname die ooit door een Indiaas bedrijf werd gerealiseerd. Dit jaar kocht Tata de Britse automerken Jaguar en Land Rover voor een bedrag van 2,3 miljard dollar. Vooral deze laatste aankoop viel op het einde van de rit voor Tata veel duurder uit dan oorspronkelijk was voorzien. Sommige analisten menen dat Tata Group door al die overnames een te groot leningpakket heeft opgebouwd.

Tata Group zou een aantal activiteiten kunnen verkopen om aan nieuwe financiële middelen te geraken, maar in de huidige economische omstandigheden zouden die veel minder opbrengen.

16:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jaguar, land rover, overname, tata, corus |  Facebook |

21-10-08

Russisch staalbedrijf wil terugkomen op recordovername

Het Amerikaanse investeringsbedrijf Carlyle Group heeft het Russische staalbedrijf Novoliptsk Steel (NLMK) voor de rechter gedaagd. Carlyle wil NLMK verplichten om de aankoop van de Amerikaanse staalbuizen-producent John Maneely af te ronden. Carlyle en NLMK kwamen eerder dit jaar overeen dat de Russische groep het staalbuizenbedrijf zou overnemen voor een bedrag van 3,5 miljard dollar. Dat zou één van de grootste Russische overnameprojecten van het jaar moeten worden. Indien Novoliptsk zich terugtrekt, vordert Carlyle een schadevergoeding.

De Russische staalproducent probeert terug te komen op het overnamebod. "Vertegenwoordigers van Novoliptsk voerden daarbij aan dat gewijzigde situatie op de financiële markten aanleiding was om de overnameprijs te verlagen of de fusie grondig te herstructureren," aldus het persbureau Reuters. "Tijdens de onderhandelingen gaf het Russisch bedrijf te kennen zich uit de overname te willen terugtrekken." Novoliptsk is eigendom van Vladimir Lisin, de 21ste rijkste man van de wereld. Het bedrijf zegt zich te zullen verzetten tegen de eis van Carlyle.

Carlyle kocht John Maneely twee jaar geleden voor een bedrag van 568 miljoen dollar. In augustus van dit jaar werd er met Novoliptsk een overnamecontract getekend voor een bedrag van 3,53 miljard dollar. De overname betekende 12 procent van de totale Amerikaanse fusiemarkt tijdens de maand augustus. Die prijs vertegenwoordigt op dit ogenblik ongeveer tweederde van de totale marktwaarde van Novoliptsk, wiens aandeel met 80 procent is gedaald sinds de overeenkomst werd afgesloten, vooral door de vrees van een dalende vraag naar staalproducten in de bouwsector.

16:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carlyle, staal, overname, fusie, novoliptsk |  Facebook |

30-03-08

Meer overnames in financiële sector

Het aantal overnames en fusies in de financiële sector is het voorbije jaar met 61 procent gestegen. In totaal gaat het om 281 overnameprojecten. Daarbij waren er 31 transacties met een waarde van meer dan één miljard euro. Het jaar voordien ging het om 18 dossiers. Dat blijkt uit een rapport van PricewaterhouseCoopers. Het aantal kleine tot middelgrote overnames - minder dan 0,5 miljard euro - steeg met 64 procent. Bijna één vijfde van alle overnames in Europa kwam in 2007 voor rekening van de financiële sector.

"In Europa werd vorig jaar voor in totaal 207,7 miljard euro gespendeerd aan overnameprojecten binnen de financiële sector," aldus het persbureau ANP. PricewaterhouseCoopers wijst er echter op dat de overname van de Nederlandse bank ABN Amro door het consortium van Fortis, Baco Santander en Royal Bank of Scotland neemt echter een derde hiervan voor zijn rekening. "Het is met afstand de grootste overname in Europa," aldus nog het rapport.

De onrust op de financiële markten lijkt volgens de onderzoekers de overnamecapaciteit niet te temperen. Drie op de tien financiële dienstverleners verwacht dat de drang tot grote overnames dit jaar zal toenemen. Private equitypartijen zullen het komende jaar naar verwachting minder overnames doen. Bijna negen op de tien ondervraagden zegt een daling te verwachten van de beschikbaarheid van vreemd vermogen voor de financiering van overnames.

14:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overname, fusie, financien |  Facebook |

03-09-07

Overnames leiden niet tot winst

Amper de helft van alle fusies en overnames blijkt te lukken. Dat blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau Boston Consulting Group (BCG). Opvallend noemen de onderzoekers het feit dat vooral opmerkelijk dure transacties een succes blijken te zijn, net zoals projecten van investeringsgroepen. Vooral in de Verenigde Staten blijken aandeelhouders van overnemende bedrijven slachtoffer te zijn van de transacties en verliezen hun pakketten aan waarde.

Uit het BCG-onderzoek blijkt dat amper 56 procent van alle overnames en fusies tussen 1992 en 2006 economisch zinvol zijn gebleken. “In veel gevallen komen volgens de onderzoekers alleen de aandeelhouders van het overgenomen bedrijf met winst uit de transactie,” aldus Manager-Magazin. “De aandeelhouders van de koper komen vaak als verliezers uit de bus. Vooral overnames van meer dan één miljard dollar draaien slecht uit, omdat twee grote bedrijven moeilijk te integreren zijn.”

Vooral Amerikaanse overnemers hebben het volgens BCG de voorbije veertien jaar zwaar te verduren gehad. De waarde van hun aandelen is tijdens die periode gemiddeld met 2,2 procent gedaald. In Europa liggen de zaken iets minder negatief, want daar is de waardedaling beperkt gebleven tot 0,2 procent. In bepaalde sectoren – zoals de autoindustrie, de chemie of de detailhandel – is daar zelfs een gemiddelde winst van bijna 1 procent.

Het volgens de onderzoekers echter opvallend dat overnames vooral rendabel blijken te zijn wanneer de transactieprijs op het eerste gezicht aan de dure kant uitvielen. “Vooral tijdens de hausseperiode van 1997 tot 2001 bleek dat het geval te zijn,” aldus nog de onderzoekers. “Wellicht werd bij dergelijke zware overnames intensief gekeken naar de economische vooruitzichten voor de toekomst en werd er niet oppervlakkig naar de prijs gekeken.”

De meerprijs die moet betaald worden, is volgens de onderzoekers in veel gevallen relatief beperkt in vergelijking met de winstvooruitzichten van het overgenomen bedrijf. “Het economisch belang van de overname en de kans om het overgenomen bedrijf verder uit te bouwen, zijn duidelijk een sleutel tot succes.” Ook investeringsgroepen blijken het daarbij goed te doen, hoewel zij veelal de naam hebben om avontuurlijke prijzen te betalen voor overnames.

Kapitaalinvesteerders hebben volgens de onderzoekers dan ook gunstiger overnames geboekt dan strategische investeerders. “Wellicht heeft dit te maken met consoliderende sectoren,” voeren ze aan. “Daar worden dikwijls stevige prijzen gevraagd, maar kapitaalinvesteerders hebben de neiging om zich uit die takken weg te houden of in te stappen voor de consolidatiegolf op gang komt. Kapitaalinvesteerders zijn echte kampioen in timing.”

Bovendien interesseren kapitaalinvesteerders zich vooral in bedrijven waar strategische investeerders uit concurrentiële overwegingen niet aan de bak kunnen komen. “Maar men mag ook niet vergeten dat kapitaalinvesteerders dikwijls bij hun overnamepogingen soms machtige bondgenoten hebben, zoals het management van het bedrijf,” wordt er opgemerkt. “De bedrijfsleiding hoopt dikwijls door een verbond met deze investeerders aan het roer te kunnen blijven. Bij een overname door een concurrent moeten ze meestal snel de plaats ruimen.”

11:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overname, investering |  Facebook |

11-04-07

Beurswereld blijft op overnamepad

De Nasdaq, de belangrijkste elektronica-beurs van de Verenigde Staten heeft plannen om de Philadelphia Stock Exchange, de oudste Amerikaanse wisselbeurs, over te nemen. Daardoor zou Nasdaq zijn positie op de optiemarkt verstevigen, want dat is immers de specialiteit van de Philadelphia Stock Exhange. Inmiddels zijn ook elders gesprekken rond beursfusies of –overnames gaande.

“Er worden al maanden gesprekken gevoerd tussen Nasdaq en de Philadelphia Stock Exchange,” stipt het persbureau AFP aan. “De beurs van Philadelphia heeft een geschatte waarde van 250 tot 300 miljoen dollar. Er is echter nog geen duidelijkheid of Nasdaq ook daadwerkelijk een formeel bod zal doen.” Twee maand geleden greep Nasdaq nog naast een overname van de London Stock Exchange.

AFP benadrukt dat er een duidelijke wereldwijde fusiebeweging aan de gang is in de beurssector. De New York Stock Exchange heeft een fusiebod gedaan aan de Europese beurs Euronext. Die overeenkomst zou later dit jaar worden afgerond. In de Verenigde Staten strijden bovendien de Chicago Mercantile Exchange en de Intercontinental Exchange voor een overname van de Chicago Board of Trade.

13:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nasdaq, beurs, overname |  Facebook |

03-04-07

Overnames bijna op dotcom-niveau

In de eerste drie maanden van dit jaar is de waarde van de wereldwijde fusies en overnames gestegen naar een recordbedrag van 846,4 miljard euro. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Dealogic. Dit bedrag betekent een stijging van 14 procent ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. De consolidatiegolf benadert die van de dotcom-bloeiperiode.

"Nooit eerder was een eerste kwartaal drukker op het gebied van fusies en overnames dan de afgelopen drie maanden," aldus de Britse zakenkrant Financial Times. De fusie- en overnamegolf wordt volgens de krant in belangrijke mate aangejaagd door private equity, ambitieuze bestuursvoorzitters en lage rentestanden. De waarde van overnames door investeringsmaatschappijen steeg in het voorbije kwartaal met 53 procent tot 114,8 miljard euro.

De grootste overname was die van het Texaanse energiebedrijf TXU. Met die transactie ging een bedrag van 33,7 miljard euro gepaard. Omgerekend naar jaarniveau kwam de waarde van fusies en overnames uit op 8,8 procent van het bruto binnenlands product. Dat komt in de buurt van de 10,5 procent die vlak voor de dotcom-crisis in 2000 werd opgetekend. Wereldwijd boekten fusies en overnames een recordbedrag van 2.537 miljard euro.

10:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financien, overname, fusie |  Facebook |