02-06-14

Cultuurclash en verlies aan talent grootste problemen bij fusies

Tijdens grootschalige overnames en fusies vormen een potentieel verlies aan talent en een confrontatie tussen verschillende bedrijfsculturen voor personeelsverantwoordelijken de grootste bezorgdheid. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Mercer bij bijna vierhonderd bedrijven. De onderzoekers stelden daarbij vast dat persoonlijke problemen bij fusies en overnames volgens 47 procent van de personeelsverantwoordelijken nog zwaarder zijn geworden dan twaalf maanden geleden. Volgens 25 procent is er geen evolutie gebleken in de problemen, terwijl 28 procent zich niet kon uitspreken.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, overname |  Facebook |

01-01-14

Israëlische hightech-sector in het midden van overnamevoorstellen

De Israëlische hightech-sector is de prooi geworden van heel wat overnameprojecten. Dat is de conclusie van cijfers van de Israëlische consulent IVC Research Centre. Opgemerkt wordt dat vele Israëlische startups met investeringsvoorstellingen worden benaderd, terwijl een golf van fusies en overnames wordt opgetekend die niet meer kon worden opgemerkt sinds het uiteenbarsten van de dotcom-zeepbel begin deze eeuw. Volgens een aantal critici hebben deze overnames een negatieve impact op de brede Israëlische economie, maar anderen wijzen erop dat een groot deel van de starters na de verkoop van hun onderneming aan een nieuw project beginnen, waardoor een cyclus ontstaat die een positieve impact heeft op de economie van het land.

Lees Verder

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israël, hightech, overname |  Facebook |

12-12-13

Fusies en overnames moeten talentmanagement centraal stellen

Alleen door het centraal stellen van het talentmanagent, kunnen fusies en overnames tot een echt succes leiden. Dat zegt Chris Molloy, chief executive van de Britse verzekeraar RSA Group. Molloy verwijst daarbij naar studies die hebben uitgewezen dat 83 procent van de fusies er niet in slagen om voor de aandeelhouders een daadwerkelijke meerwaarde te creëren, terwijl meer dan de helft van de operaties zelfs tot een waardevermindering blijkt te leiden. Als belangrijkste redenen voor die mislukkingen worden menselijke factoren en culturele verschillen naar voor geschoven. Te vaak wordt er volgens Molloy gekeken naar onmiddellijke financiële resultaten.

“Er bestaat geen vast scenario van om fusies en overnames een succes te maken,” zegt Chris Molloy. “Het doorvoeren van deze operaties is bijzonder tijdrovend en stresserend en kan alleen tot een succes worden uitgebouwd indien talentmanagement in die transformatie een cruciale rol krijgt. Een bedrijf is immers veel meer dan zijn tastbare activa. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de cultuur en de geplogenheden die bij de medewerkers zijn gegroeid en die in belangrijke mate de basis voor de productiviteit en het succes van de onderneming hebben gelegd. Indien die elementen bij een transformatieproces centraal worden gezet, kunnen fusies of overnames bijzonder productieve resultaten opleveren.”

“Een fusie heeft een organisatorische stress tot gevolg, maar die problemen verdwijnen in realiteit volledig naar de achtergrond wanneer de gecombineerde persoonlijke stress van alle betrokken werknemers in rekening wordt gebracht,” waarschuwt Chris Molloy. “Die stress laat zich op alle hiërarchische niveaus voelen. Niemand wordt gespaard. In fusies heeft één van de beide partijen meestal een dominante positie, waardoor de medewerkers van de andere entiteit zich verplicht zien zich aan nieuwe regels en waarden aan te passen. Vaak moet bovendien worden vastgesteld dat de operatie dreigt te leiden tot een interne concurrentie voor arbeidsplaatsen of functies.”

“Fusies en overnames zijn voor de werknemers een bijzonder emotioneel proces,” merkt Chris Molloy nog op. “Het is dan ook cruciaal dat die emotionele problemen in die transformatie-periodes niet worden genegeerd.” Hij benadrukt dat in die fusieprocessen de personeelsdiensten van beide entiteiten betrokken dienen te worden. Het opdringen van één dominante cultuur zal volgens hem immers bijna onvermijdelijk tot een mislukking leiden.

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, overname, talentmanagement |  Facebook |

25-10-12

Japanse ondernemingen investeren meer in buitenlandse overnames

Japanse bedrijven hebben tijdens de eerste negen maanden van dit jaar een bedrag van 96 miljard dollar geïnvesteerd in buitenlandse overnames. Daarmee drijft de Japanse bedrijfswereld zijn buitenlandse investeringen gevoelig op. Vorig jaar werd over twaalf maanden immers slechts een totaalbedrag van 87 miljard dollar geïnvesteerd. Dat blijkt uit cijfers van het financiële persbureau Bloomberg. De trend moet volgens experts vooral worden geweten aan de verouderende bevolking en de langdurige economische malaise in het thuisland en de sterkte van de yen.

Lees Verder

13:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, overname |  Facebook |

29-09-12

Omzet op fusiemarkt op laagste niveau in acht jaar

De inkomsten uit fusies en overnames zijn teruggevallen tot het laagste niveau in acht jaar tijd. Dat blijkt uit een rapport van consulent Thomson Reuters. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar hebben banken slechts 50,1 miljard dollar commissies gehaald uit fusie-activiteiten. Dat betekent een daling met 16 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Lees Verder

13:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, overname |  Facebook |

29-01-12

Overname-activiteit in media en marketing blijft toenemen

Het aantal fusies en overnames in de media en marketing is tijdens het voorbije jaar opnieuw een groei gekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van de investeringsbank Berkery Noyes. Opgemerkt wordt dat er het voorbije jaar wereldwijd voor 54 miljard dollar fusies en overnames werden geregistreerd, tegenover 38 miljard dollar het jaar voordien. Die groei is volgens het rapport een teken van consolidatie na de financiële crisis. Ook drie jaar geleden werd een niveau van 54 miljard dollar opgetekend.

Het voorbije jaar werden in totaal 1.409 transacties opgetekend op de overnamemarkt. Het jaar voordien ging het om 1.225 dossiers. Drie jaar geleden werden 938 overnames en fusies opgetekend. De grootste groei werd opgetekend in de marketing, waar het voorbije jaar 428 transacties werden opgetekend. Dat betekent een stijging met 29 procent tegenover het jaar voordien. De belangrijkste fusiemarkt blijft echter de internetmedia, waar 430 dossiers werden geteld, tegenover 350 transacties het jaar voordien. Internetmedia zijn al drie jaar op rij de belangrijkste fusiemarkt van de sector.

De voorbije drie jaar werden in totaal 3.572 dossiers geregistreerd met een gezamenlijke waarde van 120 miljard dollar. De grootste transactie is de overname van NBC Universal door Comcast voor een bedrag van 22,9 miljard dollar. Andere belangrijke dossiers zijn de overnames van Seven Media Group door West Australian Newspapers (4,2 miljard dollar), van Warner Music door Access Industries (2,9 miljard dollar) en van Synovate door Ipsos (847 miljoen dollar). Met 39 transacties vertoonde de Franse reclamegroep Publicis de voorbije drie jaar de grootste activiteit op de overnamemarkt.

11:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, marketing, media, overname |  Facebook |

04-08-11

Voedingssector verwacht verdere fusiebeweging

Bij voedingsbedrijven en drankenproducenten wordt in de volgende periode een belangrijke fusiegolf verwacht. Dat is de conclusie van een enquête van consulent KPMG bij executives uit de Amerikaanse voedingssector. Daarbij wordt opgemerkt dat 67 procent van de ondervraagden verwacht dat zijn bedrijf de volgende twee jaar bij een fusie betrokken zal worden. Er wordt aan toegevoegd dat de ondervraagde bedrijven ook aangeven voldoende financiële middelen te hebben om overnames of fusies te overwegen.

"De fusies moeten de bedrijven toelaten om hun omzet, die onder prijsdruk staat, op te drijven door zich te focussen op het behoud en verwerven van klanten," merkt Patrick Dolan, specialist voeding bij KPMG, op tegenover het webmagazine Foodnavigator." In het rapport wordt opgemerkt dat 62 procent van de ondervraagden aangeeft dat zijn bedrijf voldoende financiële middelen ter beschikking heeft om overnames te realiseren en een uitbreiding te zoeken in nieuwe markten.

Er wordt aan toegevoegd dat 54 procent van de ondervraagden van mening is dat prijsdruk op dit ogenblik de grootste rem op de groei van onderneming vormt. Daarbij verwijst 40 procent naar de volatiele grondstoffenprijzen. "De bedrijven worden geconfronteerd met een blijvende druk op hun werkkapitaal te optimaliseren en de voorraadketen te verbeteren," voert Patrick Dolan aan. "Daarbij wordt de focus gericht op de verbetering van de operationele processen en kostenreducties, maar organische groei zal voor het management het volgende jaar het belangrijkste streefdoel zijn."

10:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, fusie, overname |  Facebook |