09-10-16

Tachtig uren overwerk per maand is in Japan niet ongewoon

In meer dan één op vijf Japanse bedrijven presteren werknemers meer dan tachtig uren overwerk per maand. Dat blijkt uit een rapport van de Japanse overheid over de werkdruk in de nationale economie bij meer dan zeventienhonderd bedrijven en bijna twintigduizend werknemers. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 23 procent van de ondervraagde bedrijven diende toe te geven dat bij een aantal medewerkers geregeld meer dan tachtig uur overwerk per maand diende te worden geregistreerd. Daarbij gaf 11 procent tussen tachtig en honderd uur overwerk aan, maar bij de andere 12 procent was zelfs sprake van meer dan honderd werkuren extra.

Japan staan bekend voor zijn zware werkdruk. Dat heeft zelfs geleid tot het fenomeen van karoshi, waarbij het overdreven overwerk aanleiding is tot overlijdens door onder meer arbeidsongevallen of zelfmoord. Uit cijfers van het Japanse ministerie van arbeid en welzijn blijkt dat vorig jaar drieënnegentig zelfmoorden als een werkongeval werden aanvaard, maar die statistiek vormt volgens wetenschappers slechts een tip van de ijsberg. Daarbij verwijst het rapport naar gegevens van het Japanse National Police Agency, waarbij blijkt dat vorig jaar 2.159 zelfmoorden werden gemeld waarbij mogelijk arbeidsomstandigheden een rol zouden hebben kunnen hebben.

De onderzoekers wijzen erop dat het probleem van onaanvaardbaar overwerk en karoshi door de bedrijven vaak wordt onderschat of zelfs genegeerd. Dat blijkt volgens hen ook het feit dat minder dan 20 procent van de aangeschreven bedrijven uiteindelijk aan de enquête heeft deelgenomen. “Het Japanse bedrijfsleven en de Japanse overheid informeren de werknemers niet graag over mogelijkheid om de arbeidsrechten af te dwingen,” benadrukt Koichi Nakano, docent politieke wetenschappen aan de Sophia University in Tokio. “Lange werkuren worden nog altijd gezien als een bewijs van engagement en trouw aan de onderneming.”

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 21 procent van de Japanse arbeidskrachten een werkweek van minstens negenenveertig uur heeft, tegenover 16 procent in de Verenigde Staten en 12,5 procent in Groot-Brittannië.

Lees Verder

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, overwerk |  Facebook |

30-01-14

Overwerk leidt tot verdere loonkloof tussen man en vrouw

Het overwerk van de man leidt tot een verdere genderongelijkheid in het loonniveau. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University. De Amerikaanse onderzoekers merken daarbij op dat vrouwen, ook wanneer ze een hogere opleiding hebben genoten, nog altijd het grootste gedeelte van de huishoudelijke taken op zich te nemen. Dat betekent echter dat het overwerk, dat meestal extra wordt vergoed, voor het grote deel door mannen wordt verricht. Bovendien worden laagbetaalde banen zonder overwerk-mogelijkheden, zoals in de service-sector, nog steeds vooral door vrouwen ingevuld.

Lees Verder

12:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overwerk, loonkloof |  Facebook |

08-01-09

Onbetaald overwerk slecht voor productiviteit

overworkDoor de economische onzekerheid zijn veel werknemers bereid om onbetaald overwerk te presteren, maar werkgevers moeten beseffen dat dit de productiviteit niet verhoogt. Dat zegt Brendan Barber, secretaris-generaal van de Britse vakbondskoepel Trades Union Congress (TUC). Volgens Barber hebben in Groot-Brittannië het voorbije jaar 5,24 miljoen mensen, één vijfde van de totale Britse arbeidsbevolking, onbetaald overwerk voor een waarde van 26,9 miljard Britse ponden gepresteerd. Dat is volgens hem een nooit eerder gezien record. Barber stelt dat deze evolutie gedeeltelijk te wijten is aan een cultuur van langere werktijden, maar grotendeels in de hand wordt gewerkt door de vrees van werknemers dat ze in deze economisch moeilijke omstandigheden hun baan zouden kunnen verliezen.

"Het is onvermijdelijk dat mensen bereid zijn om onbetaald overwerk te verrichten indien ze denken dat dit hen mogelijk zou kunnen beschermen tegen ontslag of hun bedrijf kan helpen overleven," stipt Brendan Barber aan tegenover de Britse krant The Telegraph. Gemiddeld zou een Britse werknemer vorig jaar meer dan zeven uur onbetaald overwerk per week hebben gepresteerd. Daardoor zouden ze gemiddeld 5.000 Britse ponden aan inkomsten hebben gemist. Barber stelt dat er op het vlak van de regelingen voor overwerk jarenlang vorderingen zijn gemaakt, maar dat de onbetaalde prestaties in Groot-Brittannië voor het tweede jaar op rij zijn gestegen. Hij noemt deze evolutie ontgoochelend, maar vreest dat deze trend zich nog verder zal doorzetten wanneer de recessie nog verder uitdeint.

Brendan Barber wijst er echter op dat lange werktijden slecht zijn voor de gezondheid van de werknemers. "Werkgevers zouden bovendien niet mogen vergeten dat elk extra werkuur de werknemer na één week al minder productief maakt," voert hij aan. "De recessie zou werkgevers daarentegen moeten aanzetten om initiatieven te nemen om de werkvloer productiever te maken en ervoor te zorgen dat het personeel samenwerkt in plaats van elkaar concurrentie aan doet om als laatste aan boord te kunnen blijven." Groot-Brittannië staat bekend om zijn lange werktijden, maar het Europese Parlement heeft eind vorig jaar beslist dat Britse werkgevers geen uitzondering mogen krijgen op de Europese werkweek, die maximaal 48 uur mag bedragen. Britse werkgevers stellen echter dat dit hun concurrentiepositie ondermijnt.

13:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, overwerk |  Facebook |

22-11-08

Eén op drie heeft geen probleem met regelmatig overwerk

catlog_girlBijna één derde van alle mensen die regelmatig moeten overwerken, is daar niet ontevreden over. Zij voelen zich niet vermoeid en zijn gemotiveerde werknemers. Overwerken kan onder bepaalde omstandigheden juist bijdragen aan een positief gevoel over de functie. Dat stelt de Nederlandse arbeidspsycholoog Debby Beckers van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wel zegt de arbeidspsycholoog dat extreem overwerk door de overheid wettelijk aan banden zou moeten worden gelegd, zeker wanneer dat niet vrijwillig gebeurt.

Bijna 70 procent van alle Nederlandse voltijdse werknemers maakt volgens arbeidspsycholoog Debby Beckers geregeld overuren. De meesten doen dat volgens haar niet meer dan tien uur per week. Bijna 40 procent van de Nederlandse werknemers krijgt die extra arbeidstijd echter niet vergoed in tijd of geld. In 15 procent van de gevallen is er volgens haar sprake van geheel onvrijwillig overwerk. Die belasting, samen met hoge werkdruk, beperkte eigen regelmogelijkheden en onvoldoende recuperatietijd kunnen volgens haar wel nefast zijn voor de gezondheid.

De arbeidspsycholoog beveelt de overheid wel aan om extreem overwerk, zeker als dat niet op vrijwillige basis gebeurt, wettelijk aan banden te leggen. "Overwerk onder ongunstige voorwaarden kan immers tot gezondheidsproblemen leiden," benadrukt Debby Beckers. "De overheid zou daar strengere regels moeten voor opstellen." Ook moeten werkgevers volgens haar de personeelsleden voldoende controle over hun werktijden geven. Beckers stipt aan dat dit bijdraagt tot het positieve welzijn van de werknemers.

17:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, overwerk |  Facebook |

02-11-08

Informaticus durft niet protesteren tegen overwerk

global-common-330x223-girl-sitting-and-imacVeel informatica zijn verontwaardigd als ze moeten overwerken van de baas, maar de meeste werknemers doen het toch. Slechts een kleine groep neemt maatregelen. Dat schrijft het magazine Computable. Werknemers vinden volgens het magazine dat werkgevers zomaar mogen verwachten dat er overwerk zal gepresteerd worden. Vooral het feit dat werkgevers overwerk blijkbaar vanzelfsprekend vindt, zit de informatica bijzonder hoog. Nochtans wordt er opgemerkt dat overwerk vaak de verantwoordelijkheid is van de werkgever.

Hoewel veel informatici het er niet mee eens zijn dat overwerk door de werkgever als normaal wordt beschouwd, blijkt uit een poll van Computable dat velen geregeld overwerken. Bijna zeventig procent van de respondenten zegt overwerk te presteren. Iets meer dan dertig procent doet af en toe overwerk, wanneer dat door de werkgever wordt verplicht. Elf procent werkt niet over doordat er sprake is van efficiënt werken. Vier procent zegt te weinig werk te hebben. Slechts zes procent van de ondervraagden weigert over te werken.

Volgens sommige respondenten is het volgzame gedrag te wijten aan het feit dat informatici tijdens hun opleiding nooit geleerd wat hun rechten en plichten zijn. Anderen stellen dat werkgevers van mening zijn dat overwerk normaal vinden en stellen dat dit een gevolg is van de vrijheid die werknemers hebben om hun werkzaamheden te plannen. "Op die manier werkt de informaticus als een soort freelancer, maar wordt hij als een gewone loonslaaf uitbetaald," wordt er opgemerkt. Nochtans is overwerk volgens sommige respondenten de verantwoordelijkheid van het management, onder meer door verkeerde inschatting, onrealistische denkbeelden of gebrekkige interne communicatie.

20:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, informatica, overwerk |  Facebook |

27-05-08

Toyota gaat overuren betalen

De Japanse autoproducent Toyota heeft een aantal maatregelen bekend gemaakt om komaf te maken met de Japanse workaholic-bedrijfscultuur. Het bedrijf zal voortaan zijn medewerkers overwerk betalen voor het bijwonen van vergaderingen buiten de werktijden om productiemethodes te bespreken. De maatregel is het gevolg van het overlijden van een overwerkte Toyota-medewerker.

Tot nu toe betaalde Toyota slechts twee uur overwerk per maand voor zogenaamd vrijwillige activiteiten zoals het bijwonen van vergaderingen. Een rechtbank in Nagoya was in november vorig jaar echter van oordeel dat een dertigjarige medewerker van deautoconstructeur overleden was als gevolg van overwerk. De man had tijdens de laatste maand van zijn leven 106 uur overwerk gepresteerd, waarvan het grootste gedeelte onbezoldigd bleef.

In Japan komt er vanuit de publiek opinie steeds meer kritiek op de cultuur van overwerk. Vakbonden stellen dat Japanse bedrijven overwerk in het algemeen zien als een teken van loyaliteit van de werknemers aan hun onderneming. Toyota staat ervoor bekend om ideeën van werknemers te gebruiken om productiemethodes te verbeteren en de kosten te beperken. Die ideeën worden tijdens zogenaamde vrijwillige vergaderingen besproken.

Toyota maakte niet bekend of er een nieuwe limiet wordt gesteld op betaalde overuren en of de vergoedingen een impact zullen hebben op de winstcijfers van de autoconstructeur.

16:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overwerk, human resources, toyota |  Facebook |