01-07-17

Overwinning wordt best bescheiden gevierd

Winnaars moeten opletten dat het succes niet al te duidelijk wordt gevierd. Een lachende overwinnaar zou de tegenpartij immers tot een grotere agressiviteit kunnen aanzetten en vermindert de kans op samenwerking bij een volgende opdracht. Dat is de conclusie van een onderzoek van computerwetenschappers aan de University of Southern California en het Amerikaanse Army Resarch Laboratory. Anderzijds bleek dat een glimlachende verliezer in de toekomst op meer kans op succes zou kunnen rekenen, want deze houding wordt vaak gezien als een uitnodiging tot coöperatie en zou leiden tot een gevoel van wederzijds succes.

“Uit het onderzoek - waarbij aan de respondenten werd gevraagd een geldpot te stelen of met anderen te delen - bleek dat een lachende overwinnaar geen stimulans tot medewerking biedt,” zeggen de onderzoekers Rens Hoegen en Jonathan Gratch. “Wanneer uit gezichtsherkenning kan worden afgeleid dat de overwinnaar duidelijk laat blijken van zijn succes te genieten, kan bij de tegenpartij een toenemende neiging worden geregistreerd om bij een volgende confrontatie de geldpot te stelen. Er wordt bij de verliezende partij in deze omstandigheden in geen geval een bereidheid tot een eventuele samenwerking in de toekomst opgemerkt.”

“Een lachende overwinnaar stelt zich bloot aan een toekomstige bestraffing door de verliezer,” betogen Hoegen en Gratch. “Een lachende verliezende partij kan daarentegen in de toekomst wel op een bereidheid tot samenwerking met de tegenpartij rekenen. Het fenomeen kan wellicht worden verklaard door een emotioneel model dat de deelnemers aanzet om tegen hun rationeel eigenbelang in te gaan en weerstand te bieden aan partijen die al te openlijk van een overwinning genieten. Vaak wordt gedacht dat emotie de vijand is van ratio. In werkelijkheid is emotie een strategie om aan items waarde toe te kennen. Anders zou de mens geconfronteerd met oneindige keuzes worden geconfronteerd.”

Lees Verder

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overwinning |  Facebook |

25-02-16

Overwinning doet kans op toekomstig frauduleus gedrag toenemen

Een overwinning doet de kans op een frauduleus gedrag in de toekomst toenemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de Ben-Gurion University of the Negev en de Hebrew University of Jerusalem in Israël. De reden voor het fenomeen moet volgens de wetenschappers wellicht worden gezocht in het feit dat de zege de overwinnaar het gevoel bezorgt recht te hebben op een blijvende dominantie. De onderzoekers wijzen er nog op dat het fenomeen een belangrijke maatschappelijke impact kan hebben en sociale mobiliteit en gelijkheid kan belemmeren, waardoor de bestaande verschillen in de samenleving nog dreigen te worden uitgebreid in plaats van afgevlakt te worden.

“Intuïtief zou men kunnen vermoeden dat een partij na een overwinning minder snel geneigd zou zijn om fraude te plegen, aangezien de zege het vertrouwen in eigen kunnen zal doen toenemen,” stippen de onderzoekers Amos Schurr en Ilana Ritov. “Dat blijkt in de praktijk echter niet het geval te zijn. Uit verschillende experimenten is immers gebleken dat een zege in een competitie de overwinnaar kan aanzetten om in een volgende ontmoeting met dezelfde tegenstander naar bedrieglijke praktijken te grijpen om opnieuw de bovenhand te kunnen halen. De overwinnaar is blijkbaar van mening een definitief recht op dominantie te hebben verworven.”

De onderzoekers merken wel op dat het frauduleus gedrag niet zozeer gelinkt kan worden aan succes, maar wel aan winst. “Wanneer succes uitgedrukt wordt in de vorm van een sociale vergelijking, zoals winst in een competitie, kan een duidelijke toename van het frauduleuze gedrag bij de overwinnaar worden vastgesteld,” wordt er aangevoerd. “Wanneer daarentegen geen sociale afwegingen in het spel zijn, zoals het nastreven van een persoonlijke prestatie, verdwijnt de neiging tot bedrieglijke praktijken.” De onderzoekers wijzen er nog op dat de studie belangrijke implicaties kan hebben, aangezien competitie ook te maken heeft met economische, technologische en maatschappelijke vooruitgang.

Meer Nieuws

16:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overwinning, bedrog |  Facebook |