23-08-17

Genen linken oxytocine aan sociaal karakter

Genen die het niveau oxytocine in het lichaam regelen, kunnen een belangrijke impact hebben op het sociale karakter van het individu. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de National University of Singapore bij meer dan dertienhonderd jonge volwassenen. De onderzoekers stelden vast dat personen met een grotere aanwezigheid van het gen CD38 en een variatie van het gen CD157 een vriendelijker en socialer karakter lieten blijken dan hun leeftijdsgenoten. Deze personen hadden bovendien meer nauwe vrienden en toonden ook superieure sociale vaardigheden. Het fenomeen bleek bij mannen meer uitgesproken te kunnen worden vastgesteld dan bij vrouwen.

“De resultaten van deze studie bevestigen de grote belangrijkheid van het oxytocine-netwerk en zijn impact op de vorming van sociaal gedrag en communicatievaardigheden die belangrijk zijn voor de creatie van vriendschappen,” benadrukt onderzoeksleider Anne Chong, psychologe aan de National University of Singapore. “Vooral mannen bleken onder invloed van de grotere aanwezigheid van CD38 een sterker sociaal karakter te vertonen, waarbij onder meer een voorkeur bleek voor initiatieven waarbij meerdere personen waren betrokken dan voor activiteiten die alleen werden gedaan. Ook bleken deze personen op vaardigheden zoals communicatie en empathie beter te scoren dan de anderen.”

Anderzijds moest volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat lage niveaus van CD38 kon worden vereenzelvigd met beperkte sociale vaardigheden, waarbij de betrokkenen duidelijk lieten blijken moeilijk tussen de lijnen te kunnen lezen en zich moeilijk in oppervlakkige gesprekken te kunnen mengen. Ook bleken ze minder vrienden te hebben. Ook een variatie van het gen CD157 kon in verband worden gebracht met een grotere aangeboren interesse in socialisering en het uitbouwen van relaties. De wetenschappers wijzen erop dat dit gen volgens een Japanse studie ook een rol lijkt te hebben bij autisme.

De wetenschappers benadrukken wel dat niet moet gevreesd worden voor een aangeboren sociale handicap. “De scores van de meeste mensen situeren zich ergens tussen de uitersten,” aldus nog de onderzoekers. “Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat ook de omgeving en de eigen ervaringen tot de vorming van sociale vaardigheden kunnen bijdragen. De impact van ongunstige genen zal dan ook wellicht worden gecompenseerd door een gezonde sociale omgeving met liefhebbende en ondersteunende familie, vrienden en collega’s.”

Lees Verder

16:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oxytocine |  Facebook |

01-09-13

Werking liefdeshormoon bevestigt sociale verschillen man en vrouw

Het hormoon oxytocine heeft een andere impact op mannen dan op vrouwen. Bij mannen verbetert het hormoon de capaciteit om competitieve relaties te herkennen, terwijl oxytocine vrouwen vooral aanzet om een gevoel van verwantschap te herkennen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Haifa. De resultaten van het onderzoek bevestigen volgens de Israëlische wetenschappers de conclusies van eerdere studies over de sociale verschillen tussen de geslachten en waarbij vrouwen zich socialer opstellen, terwijl mannen meer gericht zijn op competitie en het verbeteren van hun sociale status.

Lees Verder

10:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oxytocine |  Facebook |