21-02-10

Google-algoritme dateert van jaren veertig

Het PageRank-algoritme van het zoekmachinebedrijf Google werd twaalf jaar geleden ontwikkeld, maar een project om de geschiedenis van dergelijke infrastructuren te achterhalen, heeft aan het licht gebracht dat in de jaren veertig van de vorige eeuw al een dergelijk systeem werd uitgebouwd. Massimo Franceschet van de University of Udine stelt dat het principe de voorbije eeuw in de wetenschap al enkele keren eerder met succes is toegepast, zelfs voor Sergey Brin en Larry Page, de ontwikkelaars van het PageRank-algoritme, waren geboren. Onder meer de Harvard-econoom Wassily Leontief gebruikte een gelijkaardig systeem om de nationale economieën uit te tekenen op basis van vraag en aanbod van voorraden. Sindsdien waren er volgens Franceschet nog verschillende toepassingen vooraleer Google er zijn groot succesverhaal mee begon.

"Het PageRank-algoritme is een cruciaal element in de methode van Google om webpagina's in zoekresultaten te rangschikken," aldus de website PhysOrg.com. "Daarbij wordt een netwerk van links tussen webpagina's gehanteerd om hun waarde vast te leggen, maar een pagina wordt ook als belangrijk bestempeld indien er op een andere belangrijke pagina naar verwezen wordt. Daarbij moet de waarde van een pagina echter ook voortdurend opnieuw worden geëvalueerd, aangezien de belangrijkheid van andere pagina's eveneens voortdurende variëren. Deze algoritmes zijn sindsdien een belangrijk onderdeel geworden van de netwerk-theorie. PageRank werd twaalf jaar geleden ontwikkeld door Google-oprichters Sergey Brin en Larry Page en heeft een dergelijke impact gehad dat gemakkelijk vergeten wordt dat deze benadering niet geheel nieuw was."

De econoom Wassily Leontief ontwikkelde een algoritme waarbij de economie van een land werd opgedeeld in verschillende sectoren, die bronnen aan elkaar leverden, hoewel niet in evenredige hoeveelheden. "Centraal daarbij stond de vraag welke waarde elke sector had in dat geïntegreerde geheel," aldus nog PhysOrg. "Leontief ontwikkelde daarop een methode om de waarde van een sector te bepalen aan de hand van de belangrijkheid van de sectoren waar er aan geleverd werd. Leontief kreeg voor dat werk in het begin van de jaren zeventig van de voorbije eeuw de Nobelprijs voor economie." Franceschet verwijst in zijn overzicht verder ook naar het werk van onderzoekers zoals computerwetenschapper Jon Kleinberg, Gabriël Pinski en Francis Narin en eerder nog Charles Hubbell.

18:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, google, pagerank |  Facebook |