15-07-10

Groot-Brittannië en Australië halen beste score palliatieve zorgen

Groot-Brittannië en Australië hebben de beste systemen voor palliatieve zorgen. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van de Economist Intelligene United, waarbij gekeken werd naar de toegang tot gespecialiseerde diensten, de kwaliteit van de palliatieve zorgen en het publieke bewustzijn over het probleem. Groot-Brittannië en Australië kregen in het rapport beiden een score van 79 procent, gevolgd door Nieuw-Zeeland (77 procent) en Ierland (68 procent en België). De onderzoekers merken op dat de toegang tot medicatie en hulpverleners in vele landen een probleem vormt. Bovendien wordt opgemerkt dat de meeste systemen, zelfs al worden ze op een uitstekende financiële manier ondersteund, nog altijd grotendeels steunen op liefdadige instellingen en filantropische initiatieven. Met een score van 19 procent staat India helemaal op de laatste plaats.


Naast India haalden ook Oeganda (21 procent), Brazilië (22 procent), China (23 procent) en Mexico (27 procent) bijzonder lagere scores. David Praill, chief executive van Help the Hospices in the United Kingdom en mede-voorzitter van de Worldwide Palliative Care Alliance, merkt op dat in die landen dringend actie moet worden ondernomen. "Opvang en palliatieve zorgen blijven nog altijd voor een grote groep mensen ontoegankelijk, vooral in de ontwikkelingslanden, waar elk jaar miljoenen mensen onder de meest pijnlijke omstandigheden." De onderzoekers stellen dat onder meer een goed uitgebouwd netwerk van opvangcentra en een sterke overheidsondersteuning ervoor gezorgd hebben dat de lijst wordt aangevoerd door Groot-Brittannië, dat nochtans niet het allerbeste gezondheidssysteem heeft.


De Verenigde Staten staan op de negende plaats. Daarbij wordt opgemerkt dat het land weliswaar over een uitstekende infrastructuur beschikt, maar geconfronteerd wordt met zware financiële lasten voor de patiënten en hun omgeving door het gebrek aan sociale zekerheid. Bovendien blijken patiënten in de Verenigde Staten hun curatieve behandeling te moeten stopzetten indien ze een tussenkomst wensen te krijgen voor de palliatieve zorgen. Opvallend is volgens de onderzoekers dat ook een aantal ontwikkelde landen relatief laag staan genoteerd, zoals Denemarken (22) en Japan (23). Een aantal van die landen richt zich volgens de onderzoekers hoofdzakelijk op het curatieve aspect. Daarnaast blijken Rusland, Portugal en Zuid-Korea bij de laatste tien landen gerangschikt te staan. In totaal werden veertig landen onderzocht.