13-05-10

Afghaanse opiumteelt bedreigd door zwammenziekte

De opiumteelt in Afghanistan wordt bedreigd door een ernstige zwammenziekte. Dat heeft Antonio Maria Costa, het hoofd van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), gezegd. Daardoor zou de opiumoogst dit jaar met één vierde kunnen terugvallen tegenover vorig jaar. Antonio Maria Costa stelt dat de zwam ongeveer de helft van de Afghaanse opiumteelt heeft aangetast. Afghanistan vertegenwoordigt 92 procent van de wereldwijde opiumproductie. Inmiddels zouden de opiumprijzen in de regio met ongeveer 50 procent zijn gestegen. Hij voegt er aan toe dat dit een belangrijke impact zou kunnen hebben op de inkomsten van rebellengroepen zoals de Taliban, die over grote voorraden opium beschikken. Costa stelt dat de zwammenziekte vooral geconcentreerd is in de provincies Helmand en Kandahar, het centrum van de opiumteelt en de rebellie in Afghanistan.

"Antonio Mario Costa voegt er aan toe dat de lokale telers ervan overtuigd zijn dat de Nato-troepen verantwoordelijk zijn voor het uitbreken van de zwammenziekte," aldus BBC News. "Hij voegt er echter aan toe dat de ziekte in werkelijkheid op een natuurlijke wijze op geregelde tijdstippen terugkeert. Er is volgens Costa geen enkele reden om aan te nemen dat Nato-troepen daar iets mee te maken zouden hebben. De opiumteelt in Afghanistan wordt volgens hem op een periodieke basis door ziektes getroffen. Costa wijst erop dat er vier jaar geleden een gelijkaardige besmetting werd opgemerkt." Hij voegt er aan toe dat het gevaar niet ondenkbeeldig is dat de telers door het inkomenverlies in de verleiding zouden kunnen komen om zich aan te sluiten bij het verzet en het is dan ook niet aannemelijk dat de Nato-coalitie tot dergelijke onpopulaire maatregelen zou overgaan.

Andere experts stellen dat zware regenval en ongunstige droogteperiodes hebben bijgedragen tot het terugvallen van de papaveroogst. Ook zouden een aantal Afghaanse boeren ingegaan zijn op het aanbod van gratis zaden voor alternatieven zoals graan. Bovendien zouden er goede prijzen worden betaald voor groenten. Het voorbije jaar zou de opiumproductie in Afghanistan al met 10 procent zijn gedaald tot 6.900 ton. Dat is volgens het drugsbureau van de Verenigde Naties nog altijd meer dan de wereldwijde vraag van 5.000 ton per jaar. Bovendien hebben de drugcartels volgens de organisatie een voorraad van ongeveer 10.000 ton opgebouwd in een poging om de marktprijzen op te drijven. Die zouden op één jaar tijd met 30 procent zijn gedaald. Met die reserves kunnen verslaafden twee jaar lang bevoorraad worden. Die reserve zou ook voldoende zijn om drie jaar lang morfine te voorzien voor medicinaal gebruik.

10:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afghanistan, opium, papaver, taliban |  Facebook |

20-08-06

Afghaanse opiumproductie groeit met vijftig procent

De Afghaanse opiumproductie zal dit jaar een stijging kennen met bijna vijftig procent. Dat blijkt uit cijfers van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Een dergelijke omzet zou meteen de grootste uit de geschiedenis van het land zijn en een zware tegenvaller betekenen voor de pogingen om de legale economie van Afghanistan uit te bouwen.

"Veel krijgsheren zijn betrokken bij de productie van opium," stipt het persbureau Associated Press aan. "Zij zetten zich af tegen de buitenlandse bemoeiingen in hun land en hebben banden gemeed met de gedeeltelijk gehergroepeerde Taliban-strijders." Volgens de UNODC-cijfers beslaat de Afghaanse papaverteelt - de grondstof voor opium - nu een oppervlate van 150.000 hectaren. Dat is een groei met bijna vijftig procent tegenover vorig jaar.

Bijna negentig procent van alle opium en heroïne in de wereld komt uit Afghanistan. De Afghaanse papaver wordt meestal ter plaatse tot opium verwerkt en vervolgens het land uitgesmokkeld. In het buitenland wordt uit die opium heroïne vervaardigd en in Europa en de Verenigde Staten op de markt gebracht. Volgens de Verenigde Naties is de opiumteelt de belangrijkste pijler voor de economische groei van Afghanistan en vertegenwoordigt de activiteit bijna zestig procent van het bruto binnenlands product van het Aziatische land.

De NAVO beschouwt de papaverproductie als de grootste bedreiging voor de politieke stabiliteit van het land. De buitenlandse militaire troepen die de heropbouw van Afghanistan moeten helpen beschermen, dreigen in conflict te komen met de papaverboeren die willen beletten dat hun oogst wordt vernietigd en milities die de opiumproductie willen beveiligen. De papaveroogst wordt gebruikt om de milities te financieren.

12:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afghanistan, unodc, opium, papaver, drugs |  Facebook |