20-05-09

Griekenland stelt gerecupereerde kunstschatten tentoon

In het National Archaeological Museum in Athene heeft de Griekse regering een aantal archeologische schatten tentoon gesteld die uit Duitsland, België en Groot-Brittannië werden gerecupereerd. Antonis Samaras, de Griekse minister van cutluur, wees bij de voorstelling van de archeologische voorwerpen op het belang van de teruggave. Hij benadrukte dat de samenleving steeds meer begint te erkennen dat culturele goederen niet alleen maar kunstvoorwerpen zijn, maar een link vormen met de historische identiteit van een volk. Griekenland probeert onder meer ook de befaamde Parthenon Marbles uit Groot-Brittannië terug te vorderen, maar tot nu toe is het British Museum daar nog altijd niet op ingegaan.

De tentoongestelde kunstschatten omvatten onder meer honderd kleifragmenten en geldstukken die in het bezit waren van de Belgische Archeologische School. "De voorwerpen werden veertig jaar geleden door archeologen opgegraven in archeologische sites in Thoriko ten zuiden van Athene en op het eiland Salamis en meegenomen naar België," aldus het persbureau AFP. "Ze werden tijdens een inventaris in het museum van Gent teruggevonden. De voorwerpen werden door de Belgische regering opnieuw aan de Griekse autoriteiten teruggeven." Het Griekse museum kreeg ook nog zeventig offervoorwerpen die twee jaar geleden door de Duitse douane in Nuremberg in beslag werden genomen.

De gerecupereerde verzameling omvatte ook nog een marmeren decoratie-element van een Byzantijnse kerk, dat in de jaren vijftig door een Britse toerist werd opgeraapt op de Agora, de archeologische markt van Athene. "Na de het overlijden van de toerist, werd het archeologisch voorwerp door zijn weduwe aan een Britse verzamelaar, die het overmaakte aan de Griekse ambassade in Londen," aldus nog AFP. "De Griekse regering heeft de jongste jaren haar inspanningen opgedreven voor de recuperatie van archeologische voorwerpen die illegaal uit het land werden geëxporteerd en bij buitenlandse musea en verzamelaars terecht kwamen." Griekenland wil ook de beroemde Parthenon Marbles, die door Lord Elgin in 1806 tijdens de bezetting door het Ottomaanse keizerrijk werden meegenomen naar Engeland."

De Parthenon Marbles worden op dit ogenblik bewaard in het British Museum. Dat weigert de kunstschat terug te geven. In het vernieuwde Acropolis-museum in Athene is echter al een speciale sectie gereserveerd voor de betwiste kunstschat.