15-05-18

Patentrechten kunnen probleem vormen op buitenlandse markten

Het kan een probleem zijn voor bedrijven om landen binnen te komen die geen sterke bescherming van patentrechten kennen, maar er zijn toch manieren waarop deze ondernemingen hun intellectuele eigendommen in dergelijke omgevingen kunnen beschermen. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Universiteit van Notre Dame in de Amerikaanse staat Indiana, gebaseerd op een analyse van de innovatieve activiteiten van nagenoeg honderdvijftig wereldwijde farmaceutische bedrijven die actief zijn in bijna honderdtwintig landen in achttien geografische regio’s.

Lees Verder

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patent |  Facebook |

22-03-18

China wordt snel grootste patent-land van de wereld

China is op weg om de wereldleider te worden op het gebied van internationale octrooiaanvragen en zou binnen drie jaar de bovenste plaats van de Verenigde Staten moeten overschrijden. Dat zegt een rapport van de World Intellectual Property Organization (Wipo). De organisatie meldt vorig jaar een record van 243.500 internationale octrooiaanvragen die vorig jaar werden ingediend. Dat is een stijging van 4,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Francis Gurry, chief executive van de Wipo, benadrukt dat deze patenten de beste nieuwe technologie vertegenwoordigen die in de wereld ontstaat. De Verenigde Staten behielden de hoogste positie in de rangschikking, die ze de afgelopen veertig jaar hebben gehouden. Bedrijven en particulieren in de Verenigde Staten dienden 56.624 aanvragen in. Dat is bijna een kwart van het mondiale totaal.

"Maar het was de snelle groei van internationale octrooiaanvragen vanuit China, die Japan passeerden om de tweede plaats te bereiken, die de wereldwijde stijging heeft veroorzaakt", zei de Wipo. Chinese bedrijven en particulieren dienden vorig jaar in totaal 48.882 internationale patenten in, waarmee ze een stijging van 13,4 procent kenden ten opzichte van een jaar eerder. China was vorig jaar het enige land dat een tweecijferige groei optekende in zijn octrooiaanvragen. Het land had het laatste decennium en een half elk jaar een groei van meer dan 10 procent. "Volgens de huidige trend zal China binnen drie jaar de grootste bron van toepassingen zijn om de Verenigde Staten in te halen", aldus het rapport.

"Men moet het alleen maar opmerken dat er een opmerkelijke transformatie in de Chinese economie is opgetreden," zei Gurry. "China is grotendeels uitgegroeid van een gebruiker van technologieën tot een producent van technologieën. China is duidelijk aangekomen als een belangrijke concurrent in op het gebied van technologie, maar de opkomst van China betekent niet noodzakelijk het verval van anderen. " Twee Chinese telecombedrijven stonden vorig jaar bovenaan de wereldranglijst. De eerste plaats is voor Huawei Technologies, dat 4.024 octrooien heeft ingediend, gevolgd door ZTE Corporation, dat 2.965 vragen heeft ingediend. Ze werden gevolgd door Intel Corporation uit de Verenigde Staten (2.637) en Mitsubishi Electric Corporation uit Japan (2.521).

De snelle opkomst van het Chinese gebruik van het internationale octrooisysteem toont aan dat innovators in dat land steeds meer naar buiten kijken en proberen hun oorspronkelijke ideeën naar nieuwe markten te verspreiden terwijl de Chinese economie haar snelle transformatie voortzet, "zei Gurry." Dit maakt deel uit van een grotere verschuiving in de geografie van innovatie, waarbij de helft van alle internationale octrooiaanvragen nu afkomstig is uit Oost-Azië. "

Lees Verder

20:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patent |  Facebook |

26-11-16

Patentactiviteit gedomineerd door Aziatische bedrijven

China heeft het voorbije jaar 1,01 miljoen patentaanvragen ingediend. Daarmee heeft het land een nieuw record laten optekenen. Dat blijkt uit een rapport van de World Intellectual Property Organization (Wipo). Voor de eerste keer in de geschiedenis worden door één land meer dan één miljoen aanvragen voor een patent geregistreerd. Er wordt wel opgemerkt dat het merendeel van de Chinese aanvragen betrekking heeft op de nationale bescherming van patenten, handelsmerken en ontwerpen. Slechts 42.154 aanvragen werden in het buitenland ingediend, maar ook daar kan volgens het internationale patentbureau een toename worden opgemerkt.

“De Chinese cijfers zijn opmerkelijk,” geeft Francis Gurry, directeur-generaal van de Wipo, aan. “Het recordaantal aanvragen geeft aan dat China innovatie als een centraal element van zijn economische strategie bestempelt.” Gurry voegt er aan toe dat het rapport duidelijk aangeeft dat Azië zijn dominantie op de innovatie-markt verder opdrijft. Opgemerkt dat 62 procent van de patent-aanvragen in Azië is gesitueerd. Datzelfde geldt voor 55 procent van de handelsmerken en 68 procent van de ontwerpen. De Chinese aanvragen situeren zich vooral in elektrische engineering, die ook de telecomsector omvat, gevolgd door computertechnologie en meettechnologieën.

Wereldwijd werden het voorbije jaar ongeveer 2,9 miljoen patent-aanvragen ingediend. Dat betekende een stijging met 7,8 procent tegenover het jaar voordien. De Verenigde Staten staan op de tweede plaats met 526.296 aanvragen, gevolgd door Japan (454.285) en Zuid-Korea (238.015). Francis Gurry merkt nog op dat ongeveer twee derde van alle aanvragen uiteindelijk worden goedgekeurd. Volgens ramingen zijn op dit ogenblik wereldwijd 10,6 miljoen patenten actief. Die rangschikking wordt met een aandeel van 24,9 procent geleid door de Verenigde Staten, gevolgd door Japan (18,3 procent) en China (13,9 procent). België eindigde bij de patentaanvragen op een twintigste plaats. Bij de handelsmerken en designs eindigt het land respectievelijk op een 27ste en 29ste plaats.

Lees Verder

16:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patent |  Facebook |

30-10-13

Muzikale opleiding leidt tot patenten en ondernemingen

Een muzikale opleiding bij jongeren kan op termijn ook een positieve weerslag hebben op wetenschappelijke en zakelijke realisaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. De onderzoekers stelden vast dat de participatie aan kunstactiviteiten tijdens de jeugdjaren op latere leeftijd konden worden gelinkt aan het verwerven van patenten en het creëren van ondernemingen. Volwassenen die patenten hadden verworven of ondernemingen hadden opgericht, bleken als kind acht keer meer geneigd met kunst te zijn geconfronteerd dan het gemiddelde publiek. Kunst stimuleert volgens de onderzoekers immers de capaciteit om creatieve ideeën te vormen.

“Investeringen van ouders in de muzikale opvoeding van hun kinderen, die vaak zware financiële offers vragen, werpen hun vruchten af,” merkt Rex LaMore, directeur van het Center for Community and Economic Development aan de Michigan State University, op. “Kinderen die op jonge leeftijd met een muzikale opleiding starten en erin slagen die inspanning tot in de volwassenheid vol te houden, bleken vaak eigenaar van patenten te zijn of bedrijven opgericht te hebben.” De onderzoekers stelden vast dat 93 procent van de afgestudeerden in wetenschap, technologie, engineering of wiskunde tijdens hun jeugd ooit een muzikale opleiding gevolgd hebben, tegenover slechts 34 procent bij de gemiddelde bevolking.

De onderzoekers stelden verder vast dat deze groep in zijn jeugd ook een grotere betrokkenheid bleek gehad te hebben in audiovisuele kunsten, theater en dans en creatief schrijven. Maar ook bleek dat activiteiten op het gebied van elektronica en metaalbewerking de kans op het bezit van een patent met 42 procent verhoogde, terwijl een betrokkenheid bij architectuur de kans op het ondernemerschap met 87,5 procent deed stijgen. Ook kinderen met een achtergrond in fotografie bleken op volwassen leeftijd 30 procent meer kans te hebben eigenaar te zijn van een patent. De resultaten van het onderzoek tonen volgens de wetenschappers aan dat artistieke opleidingen een belangrijke bijdrage leveren aan de economie.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, patent, ondernemen |  Facebook |

30-06-13

Vrouwelijke innovatoren blijven achter in commercialisering onderzoek

Vrouwen zijn in wetenschap even productief als mannen, maar zijn veel minder geneigd om hun onderzoek te commercialiseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) naar de activiteiten van vrouwelijke innovatoren tussen het midden van de jaren zestig en het midden van de jaren negentig. Daarbij kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat vrouwelijke wetenschappers veel minder snel geneigd zijn om patenten aan te vragen dan hun mannelijke collega's.

Onderzoeker Fiona Murray, professor management aan het Massachusetts Institute of Technology, kwam tot de vaststelling dat vrouwelijke wetenschappers 60 procent minder snel patenten aanvragen op hun ontwikkelingen dan mannen. "Er is de jongste tijd wel een positieve evolutie merkbaar, waardoor de kloof lijkt te verkleinen," geef de onderzoekster toe. "Het fenomeen kan echter grotendeels worden verklaard door het feit dat vrouwen minder commercieel uitgebouwde netwerken hebben, maar ook vragen stellen rond eventueel negatieve aspecten van patenten."

"Er moet echter ook rekening gehouden met het feit dat vrouwelijke topwetenschappers in het algemeen minder goed vertegenwoordigd zijn wetenschappelijke adviesraden," zegt Murray. "Dat is geen bewuste keuze van deze topwetenschappers. Wel blijkt dat deze vrouwen minder snel uitgenodigd worden om in adviesraden te zetelen. Een aantal vrouwelijke wetenschappers geven toe dat ze maar aandacht zouden moeten besteden aan de promotie van hun expertise en de commerciële potentie van hun verwezenlijkingen."

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, patent |  Facebook |

22-06-13

Intellectuele eigendomsrechten kunnen wetenschappelijk onderzoek afremmen

Intellectuele eigendomsrechten kunnen onder bepaalde omstandigheden het wetenschappelijk onderzoek afremmen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Human Genome Project en het bedrijf Celera. De onderzoekers merken op dat intellectuele eigendomsrechten, zoals het patentsysteem, werden ontwikkeld om de ontwikkeling van nieuwe technologieën aan te moedigen, maar in een aantal gevallen het tegengestelde effect blijken te hebben. Door de patenten zou het wetenschappelijk onderzoek met 20 procent tot 30 procent kunnen worden afgeremd.

Lees Verder

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patent, onderzoek |  Facebook |

12-06-13

Arme landen blijven vrijgesteld van aantal patent-systemen

De ontwikkelingslanden blijven nog voor minstens acht jaar vrijgesteld van bepaalde intellectuele eigendomsrechten, maar moeten nog altijd een regeling vinden voor farmaceutische patenten. Dat hebben vertegenwoordigers van de World Trade Organisation (WTO) gezegd. De vrijstelling dateert van het midden van de jaren negentig en zou normaal dit jaar aflopen. Critici merken al langer op dat het voor arme landen vaak bijzonder moeilijk is een toegang te krijgen tot betaalbare geneesmiddelen.

In het midden van de jaren negentig besliste de raad voor Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Trips) dat de lidstaten van de wereldhandelsorganisatie een aantal minimum-normen dienden te implementeren om de intellectuele eigendomsrechten te beschermen, zodat het vertrouwen in de wereldhandel zou toenemen. Critici stelden echter dat vele arme landen niet in staat zouden zijn om die regelgeving te volgen en dus uit een aantal sectoren van de wereldhandel geduwd dreigden te worden, wat hun ontwikkeling zou afremmen.

Daarom werd voor de armste landen een vrijstelling afgesproken. Na een eerste verlenging liep die overeenkomst normaal dit jaar af, maar wordt nu opnieuw voor een periode van acht jaar verlengd. De arme landen hadden aangestuurd op een permanente vrijstelling gehoopt voor naties die onder een bepaalde grens van rijkdom bleven, maar dat voorstel zou door de rijkere landen zijn afgewezen. Een afzonderlijke Trips-overeenkomst heeft betrekking op farmaceutische producten. Dat akkoord loopt over drie jaar af.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patent, trips |  Facebook |

05-06-13

Amerikaanse regering wil patenttrollen aan banden leggen

De Amerikaanse regering heeft aangekondigd maatregelen te zullen nemen om de misbruiken van de patentbescherming sterker te willen bestrijden. Daarbij wil de Amerikaanse overheid onder meer een einde maken aan de patenttrollen, die erin zijn gespecialiseerd om bedrijven voor de rechter te dagen wegens veronderstelde patent-inbreuken, in de hoop vergoedingen te kunnen opstrijken voor licenties of royalties of een minnelijke schikking te kunnen afdwingen. De Amerikaanse regering voert aan dat deze patenttrollen een bedreiging vormen voor de innovatie.

"Innovatoren worden onophoudelijk geconfronteerd met patenttrollen die zelf niets produceren, maar een zakelijk model hebben ontwikkeld dat gebaseerd is op de ontvoering van ideeën van anderen," benadrukte de Amerikaanse president Barack Obama. Gene Sperling, economisch adviseur van de Amerikaanse president, benadrukte dat er de voorbije jaren een echte explosie is opgemerkt in de activiteit van patenttrollen. Twee jaar geleden dienden tegenpartijen 29 miljard dollar te betalen aan patenttrollen. Dat betekende een stijging met 400 procent tegenover het midden van het voorbije decennium.

Bovendien leiden de praktijken van deze patenttrollen volgens Sperling tot een belangrijk verlies aan aandeelhouderswaarde bij hun slachtoffers. In de voorstellen van de Amerikaanse regering zou onder meer geëist worden dat patent-houders een daadwerkelijk belang hebben bij de ontwikkeling van het product. Ook moet volgens de president aan de patenten een bepaalde kwaliteitsnorm worden opgelegd, zodat het niet langer mogelijk zou zijn om met vage eigendomseisen een brede waaier van activiteiten te kunnen aanvallen. De Amerikaanse technologiesector reageert positief op de aangekondigde maatregelen.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patent, patenttrol, innovatie |  Facebook |

11-01-13

IBM ook vorig jaar marktleider Amerikaanse patenten

Het voorbije jaar heeft het US Patent and Trademark Office 253.155 patenten toegekend. Daarmee werd naar eigen zeggen een nieuw record opgetekend. Lijstaanvoerder is International Business Machines (IBM), dat 6.478 patenten heeft laten optekenen. Op de tweede plaats staat het Zuid-Koreaanse elektronicabedrijf Samsung met 5.081 patenten, gevolgd door het Japanse Canon met 3.174 aanvragen. International Business Machines voert voor het twintigste jaar op rij de lijst van Amerikaanse patenten aan.

De lijst van de vijftig grootste patent-aanvragers telt zeventien Amerikaanse bedrijven, maar ook zesentwintig Aziatische ondernemingen hebben in de Verenigde Staten hun intellectuele eigendomsrechten laten beschermen. “De voorbije vijf jaar is er een steeds grotere vraag van de internationale wereld naar Amerikaanse patenten gebleken,” merkt Mike Baycroft, chief executive van consulent IFI Claims Patent Servicers, op. De top vijf bestaat dan ook verder uit de Japanse concerns Sony en Panasonic. Microsoft staat op de zesde plaats.

Opgemerkt wordt dat het internetbedrijf Google het voorbije jaar zijn debuut heeft gemaakt in de top vijftig. Het internetbedrijf liet het voorbije jaar 1.151 patenten optekenen. Dat betekent een stijging met 170 procent tegenover het jaar voordien. Google liet het voorbije jaar vijftien patenten meer optekenen dan rivaal Apple. Mike Baycroft merkt op dat IBM al meer dan twee decennia een prioriteit maakt van patenten. Die strategie wordt volgens hem nu door steeds meer bedrijven gevolgd om weerstand te kunnen bieden aan actuele en toekomstige concurrentie.

Lees Verder

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patent, ibm |  Facebook |

03-12-12

Amerikaans hooggerechtshof bekijkt patenten rond menselijke genetica

Het Amerikaanse Supreme Court heeft aangekondigd tegen het einde van de volgende zomer een oordeel te zullen vellen over de mogelijkheid om patenten te nemen op basis van menselijke genetica. De uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof kan volgens waarnemers een belangrijke impact hebben op de medische research in de Verenigde Staten en de strijd tegen ziektes zoals kanker. Het vonnis moet een einde maken aan een dispuut tussen wetenschappers die van mening zijn dan menselijke genetica niet voor commerciële doeleinden mag worden gebruikt en medische bedrijven die aanvoeren dat een patent de beloning is van jarenlange investeringen in onderzoek dat de vooruitgang van de wetenschap bevordert. In het betrokken dossier heeft de American Civil Liberties Union een klacht neergelegd tegen patenten van het bedrijf Myriad Genetics.

Lees Verder

17:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, genetica, patent |  Facebook |

21-08-12

Worst zorgt voor wrijving tussen Kroatië en Slovenië

Kroatië, dat begin juli volgend jaar lid wordt van de Europese Unie, heeft geprotesteerd tegen de aanvraag van buurland Slovenië aan de worstensoort Kranjska Klobasa een geografische merklicentie toe te kennen. De worstensoort verwijst naar de Sloveense regio Kranjska en het land heeft bij Europese Commissie een vraag tot geografische erkenning aangevraagd. Volgens de regels van de Europese Unie kan elk land binnen een periode van zes maand protest aantekenen tegen de aangevraagde product-bescherming. De Kroatische regering zegt zijn binnenlandse producenten te willen beschermen. Jaarlijks zouden de Kroatische producenten voor meer dan 10 miljoen dollar aan Kranjska-worsten uitvoeren. In het vroegere Joegoslavië deelden de verschillende regio's dezelfde producten. Tussen Kroatië en Slovenië is er ook nog een grensbetwisting. Ook loopt er nog een discussie over een bankschuld van een Sloveense bank aan Kroatische beleggers.

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kroatië, slovenië, patent, worst |  Facebook |

17-04-12

Patent-industrie maakt einde aan zakelijk gentlemen-akkoord

Het internet-tijdperk is evenzeer bekend geworden voor zijn patent-oorlogen als voor zijn online innovatie. Dat zegt Colleen Chien, professor rechten aan de Santa Clare University in Silicon Valley. Daarmee wordt volgens haar een einde gemaakt aan een gentlemen-akkoord waarbij de bedrijven onuitgesproken een overeenkomst hadden om elkaar niet voor de rechter te dagen. De trend is volgens haar in belangrijke mate te wijten aan een nieuwe patent-industrie die is ontstaan.

"Er is jarenlang nagenoeg een moratorium op patent-oorlogen gerespecteerd," voert Colleen Chien tegenover het persbureau AFP aan. "Daarbij werd aanvaard dat bedrijven elkaar niet voor de rechter zouden dagen. Door het nieuwe zakelijke model van de patent-industrie is die vrede echter verstoord geraakt. Het werd aanvaardbaar om dat gentlemen-akkoord te negeren en inmiddels zijn de patent-klachten de nieuwe norm geworden. Dat is gedeeltelijk geïnspireerd door de opkomst van de zogenaamde patent-trollen."

Daarmee verwijst Colleen Chien naar bedrijven die patenten indienen of kopen met de exclusieve bedoeling om ooit een rechtszaak te kunnen opstarten tegen ondernemers die gebruik zouden maken van gerelateerde ideeën. De rechtenprofessor merkt op dat de patent-trollen steeds verder in aantal toenemen, terwijl ook grote bedrijven steeds meer naar patent-rechtspraak overstappen. "Dat gebeurt niet alleen om geld op te strijken, maar ook om hun terrein af te bakenen of uit te breiden," aldus Colleen Chien.

De professor merkt op dat de creatie van een product steeds riskanter is geworden. "Bedrijven met weinig patenten, maar een grote marktactiviteit, zoals Google of Facebook, hebben daarbij het meest te verliezen," aldus Colleen Chien. "Toch zijn die patent-oorlogen niet noodzakelijk slecht nieuws voor de consument, op voorwaarde dat de inkomsten uit deze strijd worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van nog meer innovatieve producten."

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, patent |  Facebook |

01-10-11

Patenten moet integraal onderdeel bedrijfsbeleid zijn

De toenemende complexiteit van technologieën zoals laptops en smartphones vormt een grote hindernis voor bedrijven die de vruchten willen plukken van eventuele innovaties. Ondernemingen moeten de strategie rond patenten dan ook binnen het algemene bedrijfsbeleid integreren. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Illinois. Het uitstellen van een strategie rond intellectuele eigendom tot het bedrijf succes heeft geboekt, is volgens de onderzoekers vaak een dure vergissing.

"Nagenoeg elk product dat op de markt wordt gebracht, is het gevolg van verschillende technologieën en uitvindingen, waarvan de meeste door een patent worden gedekt," voert onderzoeker Deepak Somaya, professor economie aan de University of Illinois, aan. "Om een succesvol product uit te bouwen moeten vaak een reeks verschillende uitvindingen samengebracht worden. Vaak zijn die technologieën en uitvindingen echter eigendom van verschillende organisaties."

Er moet volgens Somaya dan ook een specifiek patentbeleid uitgestippeld worden dat binnen het kader van de algemene bedrijfsvoering past. "Daarbij moeten de kosten en voordelen van de verschillende zakelijke modellen worden bekeken, zodat de meest efficiënte strategie kan worden ontwikkeld. Voor sommige bedrijven of activiteiten zal het belangrijk zijn om patenten in eigendom te hebben, terwijl voor andere projecten een samenwerking met een partner of een licentie aangewezen is."

02-11-10

Verenigde Staten verdeeld over patenten voor genen

 

Genen kunnen geen onderwerp zijn van een patent, want het gaat om producten van de natuur. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van justitie bepaald. De beslissing heeft tot grote kritiek geleid bij onder meer de Amerikaanse patentjurist Harold C. Wegner. De critici voeren aan dat het Amerikaanse ministerie van justitie voor een breuk zorgt in het beleid dat de overheid op dat vlak tientallen jaren heeft gehanteerd. De Amerikaanse Biotechnology Industry Organization voegt er aan toe dat de beslissing ertoe zal leiden dat de Verenigde Staten zijn wereldwijd leiderschap en investeringen in de menswetenschappen zou kunnen verliezen.

De beslissing van het Amerikaanse ministerie van justitie kreeg echter ook heel wat steun. "Daarbij wordt opgemerkt dat deze patenten de medische vooruitgang zouden tegenhouden in plaats van stimuleren," merkt de Amerikaanse krant The New York Times op. "Er wordt aan toegevoegd dat patenten bovendien een bedreiging zouden vormen voor de toegang van het individu tot zijn persoonlijke informatie." Steven Salzberg, professor computerwetenschappen en genetica aan de University of Maryland, merkt daarbij op dat het individu het recht heeft om zijn genen te controleren zonder daarvoor aan iemand anders een patentvergoeding te ontvangen.

De beslissing was het gevolg van een geding tegen Myriad Genetics en de Research Foundation van de University of Utah, die twee patenten hadden opgeëist voor twee genen die verbonden zijn met kanker. Er wordt aan toegevoegd dat de beslissing op korte termijn weinig concrete impact zal hebben. Het Patent and Trademark Office heeft al aangekondigd de maatregel niet onmiddellijk te zullen toepassen en zouden er geen patenten worden geweigerd zolang er op wettelijk vlak geen definitieve beslissing is gevallen. Er volgens immers nog beroepsprocedures. Bovendien hanteren het Patent and Trademark Office en het Amerikaanse ministerie van justitie afwijkende principes in het dossier.

20:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gen, gezondheid, patent, verenigde staten |  Facebook |

01-10-10

Zes landen vertegenwoordigen 80 procent duurzame patenten

Drie Europese landen zijn mee toonaangevend in de ontwikkeling van innovaties in duurzame technologieën. Dat is de conclusie van een rapport van het European Patent Office (EPO). Daarbij wordt opgemerkt dat Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië samen met Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea 80 procent vertegenwoordigen van alle patenten die op het gebied van duurzame technologieën worden ingediend. Benoît Battistelli, hoofd van het Europese patentbureau, merkt wel op dat China, India en Brazilië hun achterstand ophalen en in een aantal niche-sectoren zware inspanningen leveren.

Battistelli wijst erop dat China op dit ogenblik leidinggevend is in windenergie, hoewel het land in die sector tot amper vijf jaar geleden amper patenten had ingediend. India en Brazilië richten zich volgens hem vooral op fotovoltaïsche projecten en waterkrachtcentrales. Battistelli merkt daarbij op dat vooral initiatieven en regelgeving van de overheden investeringen in duurzame energie stimuleren. Het is volgens hem absoluut noodzakelijk dat een wettelijk kader wordt gecreëerd om die investeringen te stimuleren. Battistelli merkt op dat de sector ook bereid is om zich voor ontwikkelingslanden flexibeler op te stellen.

De topman van het Europese patentbureau merkt op dat de transfer van technologie een cruciaal element vormt in de klimaatbesprekingen. "Sommigen merken op dat patenten een hinderpaal vormen voor de transfer van technologie," voert Battistelli aan tegenover de website Euractiv.com. "Volgens een aantal critici beletten patenten de verspreiding van innovaties in de duurzame technologiesector. Tot nu zijn er voor die beweringen echter geen harde bewijzen aangevoerd." Hij voegde er aan toe dat het rapport van het Europese patentbureau moet bijdragen tot het debat over de klimaatverandering en technologie-transfer.

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, patent |  Facebook |

31-08-10

Westerse bedrijven terughoudender met Chinese plannen

Vele multinationals worden voorzichtiger met hun vooruitzichten voor de Chinese markt, ondanks de snelle groei van de Chinese economie. Een aantal bedrijven heeft zijn activiteiten of plannen op de Chinese markt inmiddels al gevoelig bijgeschroefd. Eerder dit jaar had Jeff Immelt, chief executive van het industriële conglomeraat General Electric al opgemerkt dat het Chinese regelgevende klimaat voor belangrijke obstakels dreigde te zorgen. Volgens Immelt was het voor buitenlandse bedrijven moeilijker geworden om in China activiteiten te ontplooien. Hij benadrukte daarbij er niet van overtuigd te zijn dat de Chinese regering graag heeft dat buitenlandse bedrijven succesvol zouden zijn.

Niet alleen de Chinese regelgeving, maar ook de stijgende Chinese arbeidskosten hebben vele bedrijven hun strategie doen bijsturen. General Motors besliste de constructie van zijn hybride waterverwarmer van China naar de Amerikaanse staat Kentucky te verhuizen omdat de Chinese arbeidskosten en transportuitgaven te hoog dreigden te worden. Steve Ballmer, chief executive van Microsoft, merkte eerder dit jaar ook op dat piraterij en namaak in China het land minder aantrekkelijk maken voor bedrijven. Hij voegde er aan toe dat India en Indonesië voor het Amerikaanse softwarebedrijf interessanter zijn dan China. Ballmer merkte op dat India weliswaar niet perfect is, maar op het gebied van patent-bescherming veel verder staat dan China.

Ballmer gaf wel toe dat de situatie in China op dat gebied tekenen van beterschap vertoont, nadat Microsoft voor een Chinese rechtbank een patent-geschil won tegen Chinese bedrijven. Jürgen Hambrecht, chief executive van het chemieconcern, heeft op zijn beurt tegenover de Chinese premier Win Jiabao laten verstaan grote bedenkingen te hebben tegen de Chinese eis om waardevolle informatie te delen met binnenlandse bedrijven. Dat komt volgens Hambrecht niet overeen met de westerse ideeën over een partnership. Maar ook de opmars van grote Chinese concurrenten, zoals de zoekmachine Baidu en sportartikelen-fabrikant Li Ning, bij westerse investeerders voor grote bekommernissen zorgt.

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, concurrentie, patent |  Facebook |

25-08-10

Eenvormig Europees patent komt in het gedrang

Het eenvormig Europees patent komt in het gedrang. Dat is het gevolg van een advies van Juliane Kokott, advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie. Volgens Kokott is het voorstel van een eenvormig patent niet in overeenstemming te brengen met de Europese verdragen. Het voorstel biedt volgens haar te weinig garanties om de prioriteit van de Europese wetgeving te respecteren. Bovendien heeft Kokott twijfels over het taalregime dat werd voorgesteld door de Europese Commissie. Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend. Later dit jaar moet het Europese Hof van Justitie over de materie een definitieve beslissing nemen.

"De timing van het uitlekken van het advies komt op het meest ongeschikte ogenblik," meldt het online magazine Euractiv.com. "Een gestroomlijnd patentsysteem zou immers één van de hoekstenen van de nieuwe innovatie-strategie van de Europese Unie moeten worden. Die strategie zou volgende maand bekend gemaakt worden. Eerder werd aangenomen dat de blijvende onenigheid over het gehanteerde taalgebruik de enige grote hinderpaal zou zijn voor de introductie van een Europees patent. Vorige maand stelde de Europese Commissie zijn voorstel voor een oplossing van het taalprobleek voor en beloofde om de patent-hervorming verder te zetten."

Indien het Europese Hof van Justitie het advies van de advocaat-generaal volgt, dreigt het eenvormige patent volgens Euractiv.com een zware slag te krijgen. De Europese Commissie zegt het oordeel van het Europese Hof van Justitie af te wachten. Ondertussen wordt er naar eigen zeggen verder gewerkt aan de oplossing van de resterende problemen. De Europese industrie ijvert al decennia voor een eenvormig patent. Daarbij wordt opgemerkt dat het huidige systeem te duur is. Ook wordt gezegd dat de vorderingen frustrerend traag gaan. Ook wordt gesteld dat het gefragmenteerde wettelijke systeem, waardoor bedrijven hun patenten voor verschillende nationale rechtbanken moeten voorleggen, onvoorspelbaar is. Vooral voor kleine bedrijven worden patenten op die manier onbetaalbaar.

20:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, patent, innovatie |  Facebook |

02-07-10

Europese patenten worden mogelijk gevoelig goedkoper

Innoverende bedrijven zouden de kosten van de patentering van nieuwe uitvindingen in de toekomst gevoelig kunnen terugschroeven indien de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie een controversieel plan van de Europese Commissie aanvaarden. Het voorstel van de Europese Commissie zou de weg kunnen vrijmaken voor een uniek Europees patent, waarbij de keuze gemaakt zou kunnen worden tussen drie talen. Het gaat om Frans, Engels en Duits. Dat zou de vertaalkosten twintig keer goedkoper maken en zou een einde maken aan een lang aanslepend taaldispuut dat tot nu toe een onoverkomelijk probleem is gebleven om het dure Europese patentsysteem te vereenvoudigen. Het voorstel zou echter voor irritatie kunnen zorgen in Italië en Spanje, die zich moeilijk kunnen vinden in de voorkeur die wordt gegeven aan het Engels, Frans en Duits.

Een Europees patent bestaat nu nog uit een verzameling nationale patenten en moet in ieder Europees land afzonderlijk worden aangevraagd. Hiervoor moet het patent iedere keer in de juiste taal worden vertaald. Dit maakt dat de kosten voor een Europees patent ruim tien keer hoger liggen dan de prijs voor een Amerikaans patent. Michel Barnier, Europees Commissaris voor de interne markt, benadrukt dat hierdoor de concurrentiekracht van de Europese bedrijven ondergraaft. Indien het voorstel wordt aangenomen, kunnen de kosten voor een patent voor de hele Europese Unie worden teruggedrongen van ruim 20.000 euro tot minder dan 6.200 euro. Barnier voegde er aan toe te hopen de laatste Europees Commissaris te zijn die over een Europees octrooi moet spreken, verwijzend naar de moeilijke strijd die geleverd werd om het patent tot stand te laten komen.

De voorstellen van Michel Barnier vergen de instemming van alle lidstaten van de Europese Unie. Er wordt echter verwacht dat vooral Italië en Spanje weerwerk zullen bieden. Om die landen tegemoet te komen wordt voorgesteld om de vertaalkosten terug te betalen voor bedrijven die een octrooi-aanvraag indienen in een andere taal dan het Frans, Duits of Engels. Een aantal waarnemers zegt dat de druk op Spanje en Italië inmiddels zo groot is geworden dat ze wellicht met het voorstel toch zullen instemmen. De Europese Commissie heeft trouwens een reserveplan. Indien er toch geen overeenstemming zou worden bereikt, zou het systeem worden ingevoerd in het kader van een versterkte samenwerking. Daardoor zouden de regels alvast gelden voor alle landen die zich bereid hebben verklaard om aan het project mee te werken.

19:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, patent |  Facebook |

26-03-10

Microsoft opnieuw marktleider software-patenten

Het Amerikaanse concern Microsoft heeft het voorbije jaar 2.913 patenten toegewezen gekregen. Daarmee is Microsoft binnen de software-sector voor het derde jaar op rij het bedrijf dat het meest actief is met het gebruik van patenten. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Microsoft is op het gebied van patenten veruit marktleider. Op de tweede plaats staat het Duitse Systems Applications & Products (SAP) immers met amper 388 patenten. Het grootste aantal patenten van het voorbije jaar komt echter op naam van International Business Machines (IBM). Daar werden 4.916 nieuwe patenten geteld, maar het bedrijf wordt in het rapport van het Institute of Electrical and Electronics Engineers gerangschikt bij de computer-systemen in plaats van bij de computer-software.

"Net zoals vele grote technologiebedrijven, heeft Microsoft jaren geleden al beslist om zoveel mogelijk patenten in zijn portfolio te verzamelen," merkt het magazine Internetnews op. "Bedrijven gebruiken die patenten voor een brede waaier van doelstellingen, onder meer om zich te beschermen tegen ondernemingen die patenten opkopen en vervolgens zoveel mogelijk rechtszaken op te zetten tegen partijen die daartegen een inbreuk zouden kunnen gepleegd hebben. Naarmate Microsoft echter meer patenten neemt, lijkt het concern ironisch genoeg meer aanvallen te verduren te krijgen wegens patentinbreuken. Recent nog verloor Microsoft een rechtzaak voor een bedrag van 105,75 miljoen dollar tegen het patentbedrijf VirnetX. In die zaak heeft Microsoft echter een herroeping van het vonnis gevraagd en werd ook geëist dat de patenten van VirnetX ongeldig zouden worden verklaard."

Uiteraard gebruiken bedrijven zoals Microsoft hun patenten om zich te beschermen tegen concurrenten of om potentiële partners aan te trekken. Dat was onder meer het geval bij de recent aangekondigde samenwerking tussen Microsoft en de online retailer Amazon. "Maar bedrijven kunnen hun patenten ook aanwenden om andere bedrijven en organisaties te intimideren," stipt Internetnews nog aan. "Microsoft lanceerde drie jaar geleden een aanval tegenover Linux, dat meer dan tweehonderd patenten van het softwarebedrijf zou hebben overtreden. Microsoft kondigde toen aan dat verkopers van Linux een schadevergoeding zouden moeten betalen. Microsoft heeft nooit bekend gemaakt welke patenten er daarbij overtreden zouden zijn, maar heeft daarna wel een aantal licentie-overeenkomsten gesloten met een aantal bedrijven."

14:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: microsoft, patent, software |  Facebook |

08-01-10

Bijna één op drie patenten komt uit computersector

Hoewel het economisch een bijzonder moeilijke periode is geweest en bedrijven zware besparingen moesten doorvoeren, hebben een aantal ondernemingen het voorbije jaar toch hun investeringen in innovatie opgedreven. Dat blijkt uit een rapport van de nieuwsdienst Thomson Reuters over de patent-activiteit van het voorbije jaar. Op de eerste plaats staat de computer-industrie, die wereldwijd het voorbije jaar meer dan 226.000 patenten heeft aangevraagd. Dat is ongeveer 29 procent van alle patenten die het voorbije jaar werden aangevraagd. Daarna volgen de sectoren van de semiconductors, telecommunicatie en automotive, die elk ongeveer 12 procent van alle patenten hebben aangevraagd. In totaal werden er het voorbije jaar volgens de berekeningen van Thomson Reuters wereldwijd 862.000 patenten aangevraagd.

Volgens Thomson Reuters behoorden Samsung, Sony-Ericsson, Canon, Toshiba, LG Electronicx en Seiko Epson het voorbije jaar tot de meest actieve bedrijven op het gebied van patenten. In de autosector was Toyota het meest actieve met patenten. De Japanse constructeur legde drie keer meer patenten neer dan zijn dichtste concurrenten General Motors en Honda. In de farmasector werden de meeste patenten neergelegd door onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen. In de telecommunicatie vormt de mobiele technologie het belangrijkste departement van innovatie. In totaal werden er 44.714 patenten rond mobiele telefonie neergelegd. In de autosector werd vooral gezocht naar innovaties op het gebied van alternatieve krachtbronnen. Het voorbije jaar is die tak binnen de sector belangrijker geworden dan het motorontwerp, remsystemen en veiligheid.

Uit een rapport van Battelle en R&D Magazine blijkt dat de investeringen in onderzoek en ontwikkeling opnieuw opgedreven zullen worden. Voor de Verenigde Staten wordt daarbij een bedrag van 401,9 miljard dollar vooropgesteld. Dat is een stijging met 3,27 procent tegenover de ramingen van vorig jaar. Het zal volgens het rapport de eerste keer zijn dat in de Verenigde Staten meer dan 400 miljard dollar wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Volgens Battelle en R&D Magazine zal die verwachte groei te wijten zijn aan een samengaan van een aantal factoren. In de eerste plaats is er het economisch herstel. Er wordt aan toegevoegd dat ook de financiële inspanningen van de overheid om de economie te stimuleren, zullen leiden tot een groei in onderzoek en ontwikkeling, vooral omdat met die stimulansen vaak gemikt wordt op innovatie.

19:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patent |  Facebook |

23-09-09

Nieuw zakelijke model op komst voor patenten

Patenten voor nieuwe ontwikkelingen krijgen mogelijk een heel andere toekomst. Dat zegt Robert P. Merges, professor aan de University of California en directeur van het Berkeley Center for Law and Technology. Merges voert daarbij aan dat een hele reeks nieuwe bedrijven en investeringsgroepen interesse hebben gekregen voor patenten. Dat zou volgens hem het zakelijk model voor nieuwe ontwikkelingen totaal kunnen veranderen. Het marktmechanisme kan volgens Merges een stimulans zijn voor innovaties en de hoge kosten voor procesvoering verminderen. Tot nu toe moeten uitvinders immers zware financiële inspanningen leveren om een patent te krijgen voor hun realisaties en ook nog eens vaak optornen tegen grote industriële concerns, met weinig garanties op succes.

22:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitvinding, patent |  Facebook |

06-09-09

Amerikaanse patentklacht tegen hybridetechnologie Toyota

De Japanse autoconstructeur Toyota is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor een inbreuk tegen de patentrechten van het Amerikaanse bedrijf Paice. Dat heeft daarover een dossier ingediend bij de Amerikaanse International Trade Commission in Washington. Daarbij klaagt Paice aan dat Toyota bij zijn hybride technologie ongeoorloofd gebruik maakt van toepassingen die door het Amerikaanse bedrijf werden ontwikkeld. De International Trade Commission kan overtreders geen boete opleggen, maar kan wel een invoerverbod uitspreken tegen de gewraakte technologie of producten. Dat zou betekenen dat Toyota zijn hybride wagens, waaronder de bijzonder succesvolle Prius, niet meer op de Amerikaanse markt zou kunnen brengen.

"Vier jaar geleden won Paice een geding waarin benadrukt werd dat de hybride types van de Prius, Highlander en Lexus van de Japanse autoconstructeur Toyota uitvindingen van Paice gebruikten," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "In de nieuwe klacht wordt beweerd dat onder meer ook de nieuwere types van Prius en Lexus een inbreuk plegen tegen hetzelfde patent van Paice." Indien de Amerikaanse International Trade Commission aanvaardt om de klacht van Paice te onderzoeken, zou er over vijftien maanden tijd een uitspraak kunnen volgen. De International Trade Commission heeft de macht om de Amerikaanse douane-diensten te verplichten om te beletten dat producten die Amerikaanse patenten overtreden, in de Verenigde Staten ingevoerd worden.

De International Trade Commission heet echter niet de macht om Toyota te verplichten royalties te betalen. "Om een kans te maken een uitspraak in zijn voordeel te krijgen, moet Paice bewijzen dat het een markt moet verdedigen," aldus nog Bloomberg. "In zijn klacht beweert Paice dat er belangrijke investeringen werden gedaan in toeleveranciers en in onderzoek." In het geding van vier jaar geleden kreeg Paice een schadevergoeding van 4,3 miljoen dollar toegewezen. Er werd echter beroep aangetekend tegen de beslissing. De rechter wees echter de eis van Paice af om de verkoop van de betrokken modellen van Toyota te verbieden. Het is niet de eerste juridische strijd die Toyota in de Verenigde Staten moet voeren rond zijn hybride technologie. Eerder al won het Japanse bedrijf een geding dat was aangepannen door het Amerikaanse bedrijf Solomon Technologies.

14:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toyota, automotive, patent, hybride |  Facebook |

12-08-09

Amerikaanse rechter verbiedt verkoop Microsoft Word

Een Amerikaanse rechter heeft het softwareconcern Microsoft verplicht om te stoppen met de verkoop van de tekstverwerker Microsoft Office Word in zijn huidige vorm. Het programma zou volgens de rechter immers inbreuk maken op een patent. Dat gebeurde na een klacht van het Canadese bedrijf i4i, dat aanvoerde dat het maken van aangepaste XML-documenten in Word een inbreuk vormt op één van zijn patenten. Daarbij wordt aangevoerd dat het patent van i4i al van 1998 dateert. Het verbod geldt voor de programma's Word 2003 en Word 2007. Microsoft werd tevens veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 290 miljoen dollar. Microsoft kreeg van de rechter zestig dagen tijd om het vonnis uit te voeren. Het softwareconcern heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen het vonnis.

Eerder dit jaar had een rechtbank in Texas bepaald dat Microsoft een schadevergoeding moest betalen van 200 miljoen dollar. Daarnaast eiste de rechter van Microsoft nogmaals 40 miljoen dollar omdat het concern op de hoogte was van het patent. Daaraan werd ook nog eens een bedrag van 37 miljoen dollar gekoppeld aan moratoire intresten. In het vonnis werd bepaald dat het aan Microsoft verboden is om de tekstverwerker met de gecontesteerde inhoud in de Verenigde Staten te verkopen of in te voeren. Inhoudelijk heeft Microsoft nog niet gereageerd op het vonnis, maar het Amerikaanse softwarebedrijf heeft alvast aangekondigd in beroep te zullen gaan tegen het vonnis.

Volgens een aantal analisten heeft de uitspraak weinig directe gevolgen. Door het beroep van Microsoft zullen de juridische procedures immers worden verder gezet. Die kunnen lange tijd uitlopen. Bovendien wordt er door een aantal analisten opgemerkt dat het patent van het Canadese bedrijf tamelijk licht weegt. Ook wordt opgemerkt dat Microsoft wellicht al een oplossing gevonden heeft om rond het patent heen te werken. Daarbij wordt verwezen naar een patent dat Microsoft onlangs verwierf en dat voor gelijkaardige toepassingen zou kunnen worden gebruikt. Er wordt dan ook vooropgesteld dat het vonnis weinig effect zal hebben op de directe verkoop van de tekstverwerker. (MH)

15:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: microsoft, patent, word, i4i |  Facebook |

07-08-09

Microbloggingsite Twitter aangeklaagd wegens patentinbreuk

Het Amerikaanse bedrijf TechRadium heeft de microbloggingsite Twitter voor de rechter gedaagd. TechRadium voert daarbij aan dat Twitter inbreuken heeft gepleegd tegen drie van zijn patenten. Daarbij wordt gesteld dat Twitter de toepassingen gratis ter beschikking stelt van gebruikers, waardoor de betalende Iris-technologieën van TechRadium inkomsten zou mislopen. TechRadium eist een schadevergoeding en vraagt ook dat Twitter een verbod zou opgelegd krijgen om de technologie nog langer aan te bieden. De Iris-technologie van TechRadium wordt onder meer gebruikt door het Amerikaanse leger, een aantal bedrijven en een groep lokale Amerikaanse overheden.

Het Amerikaanse bedrijf TechRadium is vooral bekend van zijn noodmelding-technologie, die door een aantal lokale overheden en bedrijven worden gebruikt. De microbloggingsite Twitter heeft echter een eigen noodmeldingsysteem gelanceerd, waardoor de betalende technologie van TechRadium bedreigd zou kunnen worden. Volgens TechRadium heeft Twitter drie patenten van zijn Immediate Response Information System (Iris) geschonden. TechRadium zegt veel tijd en geld geïnvesteerd te hebben in de ontwikkeling van de technologie en een groot gedeelte van die inspanningen verloren zal gaan indien Twitter door mag gaan met het ongeauthoriseerde gebruik van het systeem.

TechRadium laat toe om een bericht tegelijkertijd en onmiddellijk te verzenden naar een grote groep ontvangers, niet alleen via het internet, maar ook via telefoon, mobiele telefoon, fax en andere methodes. De dienst kan in twaalf verschillende talen worden geleverd. Een aantal bedrijven en overheden zouden TechRadium al hebben gezegd het gratis systeem van Twitter te zullen gebruiken als alarmsysteem voor orkanen en andere noodsituaties. Een woordvoerder van TechRadium liet verstaan dat dergelijke geschillen meestal eindigen op een minnelijke schikking waarbij de overtreder een vergoeding betaalt voor het gebruik van de technologie. De website Geek.com voert aan dat men had kunnen verwachten dat Twitter zou worden aangeklaagd. "Wanneer een bedrijf succesvol wordt, staat er altijd wel iemand op om patentrechten te eisen," aldus de website.

12:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patent, twitter, microblogging, techradium |  Facebook |

27-09-08

Software-patenten zijn rem op innovatie

151808564_4caa208f41De organisatie Stop Software Patents heeft een wereldwijde petitie gelanceerd in de strijd tegen de wildgroei aan software-patenten. De organisatie vraagt nu aan geïnteresseerde partijen om commentaar te geven op het ontwerp van de petitie. Ondertekenaars zullen later gevraagd worden om een definitieve versie te ondertekenen. De organisatie wordt naar eigen zeggen ondersteund door meer dan tachtig softwarebedrijven, verenigingen en ontwikkelaars. Stop Software Patents stuurt met zijn petitie aan op een hervorming van de patentwetgeving.

"Er is helemaal geen economisch bewijs dat een patentsysteem voor software zin heeft," aldus de organisatie. "De meeste studies wijzen integendeel uit dat patenten op software een belemmering vormen voor innovatie. Maar ontwikkelaars van software lopen het risico honderden patenten te schenden. Er is immers een quasi oneindige reeks patenten of software, die bovendien bijzonder breed en vaag worden gehouden. Het is onmogelijk om al die patenten te onderzoeken, maar de ontwikkelaar loopt wel het risico ooit van een schending beschuldigd te worden."

Bovendien stellen ontwikkelaars die software-patenten lezen dat die weinig bruikbaars naar voor brengen. "Maar grote spelers gebruiken deze patenten om de concurrentie van kleinere ontwikkelaars te bestrijden," wordt er opgemerkt. "Kleinere ontwikkelaars hebben niet de financiële middelen om eventuele schadevergoedingen en royalties te betalen en kunnen niet het risico aangaan dat ze producten weer uit de markt zouden moeten halen." Verder stelt de organisatie dat patenten niet ontworpen zijn voor een service-markt, waarop software zich specifiek richt, maar wel voor de klassieke industriële sectoren.

14:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patent, software, stop software patents |  Facebook |

24-09-08

Patentregeling belemmert wetenschappelijke vooruitgang

Een verouderde patentregeling zorgt ervoor dat vooruitgang in de medische sector en de voedingswetenschap geblokkeerd wordt. Dat zegt de Canadese organisatie Innovation Partnership. Zonder dringende hervormingen, die het delen van informatie moeten stimuleren, zullen de mogelijkheden op het gebied van synthetische biologie en nanotechnologie volgens Innovation Partnership nooit tenvolle benut kunnen worden. Opgemerkt wordt dat dit ook geld op het vlak van kankeronderzoek en aidsbestrijding.

"In het verleden ging men er steeds vanuit dat een strenge patentbescherming innovatie stimuleerde omdat bedrijven de garantie hadden dat ze konden investeren, zonder dat rivalen van die inspanningen profijt zouden kunnen halen," aldus BBC News. "Maar door dit oude model van intellectuele eigendom haastten biotechbedrijven zich om een versterkte muur van patenten te bouwen rond nieuw ontdekte genen, waardoor de onderzoeksmogelijkheden voor hun concurrenten werden afgeblokt. Deze strategie is volgens Innovation Partnership bijzonder contraproductief, zowel voor de industrie als voor de consument."

De patentbescherming is volgens Innovation Partnership geen stimulans meer, maar wel een belemmering voor de vooruitgang van de wetenschap. "In de farmaceutica zien we bijna geen nieuwe ontdekkingen meer," wordt er aangevoerd. "Bedrijven spelen op veilig en houden vast aan hun bestaande portfolio. Daarnaast zien we in nanotechnologie gevaarlijk brede patenten, die hele onderzoeksgebieden afsluiten. Er zouden patentpools moeten worden opgezet, die het mogelijk maken om informatie te delen. Dat levert een win-win situatie op voor alle partijen."

13-08-07

China wordt een patentland

China ontwikkelt steeds zelf meer nieuwe producten. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap voor Intellectuele Eigendom van de Verenigde Naties. Dat toonde aan dat China in 2005 in totaal 170.000 patentaanvragen heeft ingediend. Dat is een stijging met 33 procent tegenover het jaar voordien. China komt met dat aantal wereldwijd op een derde plaats, na Japan (420.000 aanvragen) en de Verenigde Staten (390.000 aanvragen).

De voorbije tien jaar steeg het aantal patentaanvragen in China met meer dan 800 procent. "China beseft dat zijn economische succes op de langere termijn niet gebaseerd kan zijn op de productie van laagwaardige artikelen en lage lonen," aldus het Financieele Dagblad. "Het opschuiven in de waardeketen betekent ook dat China er meer aan verdient." Daarnaast probeert China ook toegevoegde waarde te creëren door buitenlandse bedrijven over te nemen.

Ook Zuid-Korea wordt steeds actiever op het gebied van patentaanvragen. Tussen 1995 en 2005 liet het land een verdubbeling aan patentaanvragen noteren. Oost-Azië wordt daarmee de meest innovatieve regio van de wereld. Wereldwijd steeg het aantal patentaanvragen in 2005 met gemiddeld 4 procent. Het Europese Patentbureau bracht dat jaar ongeveer 125.000 aanvragen aan. Daarmee zit Europa perfect op schema met de wereldwijde groei.

01:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: china, patent |  Facebook |

20-06-07

Intellectuele activa meer waard dan materiële

Intellectuele eigendom heeft steeds meer te maken met een toegevoegde waarde dan met de bescherming van eigen ontwikkelingen. Dat is de conclusie van een rapport van Pricewaterhouse Coopers (PwC). Die strategische meerwaarde zou er bedrijven volgens de onderzoekers in de toekomst kunnen doen brengen om minder patenten aan te vragen. Dat kan volgens het rapport van groot belang zijn bij mogelijke overnameplannen.

De onderzoekers voeren aan dat intellectuele eigendom al geruime tijd beschouwd wordt als één van de activa van een bedrijf. “Maar dat gebeurde volgens het PwC-rapport bijna altijd vanuit het oogpunt van beveiliging,” schrijft het magazine The Register. “In veel gevallen eindigde dat voor de rechtbank. De helft van de ondervraagde bedrijfsleiders die in het rapport aan bod kwamen, waren trouwens van mening dat een groot aantal van die rechtszaken alleen dienden om de concurrentie te pesten.”

Intellectuele eigendom begint volgens het PwC-rapport echter steeds meer zijn legale invalshoek aan het verliezen en wordt daarentegen meer een onderdeel van het businessplan. “Informatica begint bij overnames steeds belangrijker te worden,” aldus de onderzoekers. “Bedrijven worden steeds meer gekocht om wat ze weten. Kennis speelt een grotere rol in de marktwaarde van bedrijven dan de materiële activa. Dat is vooral het geval in de informaticasector.”

De onderzoekers wijzen erop dat vele bedrijfsleiders toegeven dat ze niet erg beslagen zijn in het beheren van de intellectuele eigendom van hun bedrijven. “Bovendien is het binnen een organisatie niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor het beheren van de intellectuele eigendommen,” aldus de onderzoekers. “Slechts 21 procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan specialisten aangesteld te hebben om de intellectuele eigendom te beheren.”

16:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management, patent |  Facebook |

Philips blijft kampioen patentaanvragen

Het Nederlands elekronicaconcern Philips heeft het voorbije jaar de meeste patentaanvragen ingediend bij de European Patent Office (EPO). Dat blijkt uit de cijfers van de organisatie, die de patentbescherming in de 27 lidstaten van de Europese Unie beheert. Philips diende het voorbije jaar bij het EPO in totaal 4.425 patentaanvragen in. Daarna volgen het Koreaanse Samsung (2.355) en het Duitse Siemens (2.319).

Van alle lidstaten van de Europese Unie legde Duitsland het meeste aanvragen neer. Het gaat om een totaal van 24.900 patenten. Daarmee heeft Duitsland een grote voorsprong op de andere landen. Frankrijk staat met 8.010 patenten op een tweede plaats, gevolgd door Nederland, dat 7.400 aanvragen totaliseerde. Van de niet-Europese landen was de Verenigde Staten met 342.800 de grootste indiener van patentaanvragen. Vanuit Japan werden 22.140 aanvragen ingediend.

Het totaal aantal patentaanvragen steeg het voorbije jaar met 5 procent naar een recordaantal van 207.300 dossiers. Opmerkelijk is dat in Nederland, dat nochtans de lijstaanvoerder in huis heeft, het aantal aanvragen daalde. In de meeste andere landen ging het aantal aanvragen omhoog. Uiteindelijk werden door het European Patent Office 62.780 patenten toegewezen. Dat is een stijging van 18 procent ten opzichte van het jaar voordien. Het EPO verwacht dit jaar een verdere stijging met 5 procent. Dat zou het aantal aanvragen doen stijgen tot meer dan 220.000 eenheden.

12:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: philips, patent |  Facebook |

10-10-06

Ontwikkelingen KMO-sector onvoldoende bescherm

De Europese KMO-sector beschermt zijn nieuwe projecten onvoldoende tegen kopies van de concurrentie. Dat blijkt uit een onderzoek van KPMG en Microsoft. Deze conclusie is volgens de onderzoekers bijzonder zorgwekkend, zeker nu China zich steeds meer als een belangrijke partner begint op te werpen voor het Europese bedrijfsleven en niet erg begaan is met de eigendomsrechten van anderen.

"Hoewel een ruime meerderheid van de bedrijven zich intensief met onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten bezig houdt, worden die nauwelijks beschermd door middel van patenten en handelsmerken," aldus de onderzoekers. Bijna zeventig procent van de ondernemingen zegt dat het patent een zeer belangrijk middel is voor het beschermen van nieuwe ideeën, maar toch vraagt niet meer dan veertig procent ook daadwerkelijk een dergelijke bescherming aan.

De onderzoekers wijzen erop dat innovatie de basis vormt voor succesvol ondernemerschap en zeggen dan ook bezorgd te zijn om de geringe aandacht voor bescherming. "Deze bedrijven kunnen het zich niet veroorloven om het concurrentievoordeel dat zij door middel van onderzoek en ontwikkeling realiseren, in de waagschaal te leggen," aldus het rapport.

Vooral nu China zich steeds meer als handelspartner opwerpt voor Europese ondernemingen, zou er volgens de onderzoekers voor een grotere bescherming moeten gezorgd worden. In die opkomende markten heerst er immers weinig respect voor ontwikkelingen van anderen. "Bedrijven zonder waterdichte bescherming van hun eigendommen lopen dan ook een groter risico blootgesteld te worden aan concurrentie van deze landen dan zij ooit in het thuisland gewend waren," menen de onderzoekers.

15:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kmo, patent |  Facebook |