26-11-16

Patentactiviteit gedomineerd door Aziatische bedrijven

China heeft het voorbije jaar 1,01 miljoen patentaanvragen ingediend. Daarmee heeft het land een nieuw record laten optekenen. Dat blijkt uit een rapport van de World Intellectual Property Organization (Wipo). Voor de eerste keer in de geschiedenis worden door één land meer dan één miljoen aanvragen voor een patent geregistreerd. Er wordt wel opgemerkt dat het merendeel van de Chinese aanvragen betrekking heeft op de nationale bescherming van patenten, handelsmerken en ontwerpen. Slechts 42.154 aanvragen werden in het buitenland ingediend, maar ook daar kan volgens het internationale patentbureau een toename worden opgemerkt.

“De Chinese cijfers zijn opmerkelijk,” geeft Francis Gurry, directeur-generaal van de Wipo, aan. “Het recordaantal aanvragen geeft aan dat China innovatie als een centraal element van zijn economische strategie bestempelt.” Gurry voegt er aan toe dat het rapport duidelijk aangeeft dat Azië zijn dominantie op de innovatie-markt verder opdrijft. Opgemerkt dat 62 procent van de patent-aanvragen in Azië is gesitueerd. Datzelfde geldt voor 55 procent van de handelsmerken en 68 procent van de ontwerpen. De Chinese aanvragen situeren zich vooral in elektrische engineering, die ook de telecomsector omvat, gevolgd door computertechnologie en meettechnologieën.

Wereldwijd werden het voorbije jaar ongeveer 2,9 miljoen patent-aanvragen ingediend. Dat betekende een stijging met 7,8 procent tegenover het jaar voordien. De Verenigde Staten staan op de tweede plaats met 526.296 aanvragen, gevolgd door Japan (454.285) en Zuid-Korea (238.015). Francis Gurry merkt nog op dat ongeveer twee derde van alle aanvragen uiteindelijk worden goedgekeurd. Volgens ramingen zijn op dit ogenblik wereldwijd 10,6 miljoen patenten actief. Die rangschikking wordt met een aandeel van 24,9 procent geleid door de Verenigde Staten, gevolgd door Japan (18,3 procent) en China (13,9 procent). België eindigde bij de patentaanvragen op een twintigste plaats. Bij de handelsmerken en designs eindigt het land respectievelijk op een 27ste en 29ste plaats.

Lees Verder

16:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patent |  Facebook |

30-10-13

Muzikale opleiding leidt tot patenten en ondernemingen

Een muzikale opleiding bij jongeren kan op termijn ook een positieve weerslag hebben op wetenschappelijke en zakelijke realisaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. De onderzoekers stelden vast dat de participatie aan kunstactiviteiten tijdens de jeugdjaren op latere leeftijd konden worden gelinkt aan het verwerven van patenten en het creëren van ondernemingen. Volwassenen die patenten hadden verworven of ondernemingen hadden opgericht, bleken als kind acht keer meer geneigd met kunst te zijn geconfronteerd dan het gemiddelde publiek. Kunst stimuleert volgens de onderzoekers immers de capaciteit om creatieve ideeën te vormen.

“Investeringen van ouders in de muzikale opvoeding van hun kinderen, die vaak zware financiële offers vragen, werpen hun vruchten af,” merkt Rex LaMore, directeur van het Center for Community and Economic Development aan de Michigan State University, op. “Kinderen die op jonge leeftijd met een muzikale opleiding starten en erin slagen die inspanning tot in de volwassenheid vol te houden, bleken vaak eigenaar van patenten te zijn of bedrijven opgericht te hebben.” De onderzoekers stelden vast dat 93 procent van de afgestudeerden in wetenschap, technologie, engineering of wiskunde tijdens hun jeugd ooit een muzikale opleiding gevolgd hebben, tegenover slechts 34 procent bij de gemiddelde bevolking.

De onderzoekers stelden verder vast dat deze groep in zijn jeugd ook een grotere betrokkenheid bleek gehad te hebben in audiovisuele kunsten, theater en dans en creatief schrijven. Maar ook bleek dat activiteiten op het gebied van elektronica en metaalbewerking de kans op het bezit van een patent met 42 procent verhoogde, terwijl een betrokkenheid bij architectuur de kans op het ondernemerschap met 87,5 procent deed stijgen. Ook kinderen met een achtergrond in fotografie bleken op volwassen leeftijd 30 procent meer kans te hebben eigenaar te zijn van een patent. De resultaten van het onderzoek tonen volgens de wetenschappers aan dat artistieke opleidingen een belangrijke bijdrage leveren aan de economie.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, patent, ondernemen |  Facebook |

30-06-13

Vrouwelijke innovatoren blijven achter in commercialisering onderzoek

Vrouwen zijn in wetenschap even productief als mannen, maar zijn veel minder geneigd om hun onderzoek te commercialiseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) naar de activiteiten van vrouwelijke innovatoren tussen het midden van de jaren zestig en het midden van de jaren negentig. Daarbij kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat vrouwelijke wetenschappers veel minder snel geneigd zijn om patenten aan te vragen dan hun mannelijke collega's.

Onderzoeker Fiona Murray, professor management aan het Massachusetts Institute of Technology, kwam tot de vaststelling dat vrouwelijke wetenschappers 60 procent minder snel patenten aanvragen op hun ontwikkelingen dan mannen. "Er is de jongste tijd wel een positieve evolutie merkbaar, waardoor de kloof lijkt te verkleinen," geef de onderzoekster toe. "Het fenomeen kan echter grotendeels worden verklaard door het feit dat vrouwen minder commercieel uitgebouwde netwerken hebben, maar ook vragen stellen rond eventueel negatieve aspecten van patenten."

"Er moet echter ook rekening gehouden met het feit dat vrouwelijke topwetenschappers in het algemeen minder goed vertegenwoordigd zijn wetenschappelijke adviesraden," zegt Murray. "Dat is geen bewuste keuze van deze topwetenschappers. Wel blijkt dat deze vrouwen minder snel uitgenodigd worden om in adviesraden te zetelen. Een aantal vrouwelijke wetenschappers geven toe dat ze maar aandacht zouden moeten besteden aan de promotie van hun expertise en de commerciële potentie van hun verwezenlijkingen."

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, patent |  Facebook |

22-06-13

Intellectuele eigendomsrechten kunnen wetenschappelijk onderzoek afremmen

Intellectuele eigendomsrechten kunnen onder bepaalde omstandigheden het wetenschappelijk onderzoek afremmen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Human Genome Project en het bedrijf Celera. De onderzoekers merken op dat intellectuele eigendomsrechten, zoals het patentsysteem, werden ontwikkeld om de ontwikkeling van nieuwe technologieën aan te moedigen, maar in een aantal gevallen het tegengestelde effect blijken te hebben. Door de patenten zou het wetenschappelijk onderzoek met 20 procent tot 30 procent kunnen worden afgeremd.

Lees Verder

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patent, onderzoek |  Facebook |

12-06-13

Arme landen blijven vrijgesteld van aantal patent-systemen

De ontwikkelingslanden blijven nog voor minstens acht jaar vrijgesteld van bepaalde intellectuele eigendomsrechten, maar moeten nog altijd een regeling vinden voor farmaceutische patenten. Dat hebben vertegenwoordigers van de World Trade Organisation (WTO) gezegd. De vrijstelling dateert van het midden van de jaren negentig en zou normaal dit jaar aflopen. Critici merken al langer op dat het voor arme landen vaak bijzonder moeilijk is een toegang te krijgen tot betaalbare geneesmiddelen.

In het midden van de jaren negentig besliste de raad voor Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Trips) dat de lidstaten van de wereldhandelsorganisatie een aantal minimum-normen dienden te implementeren om de intellectuele eigendomsrechten te beschermen, zodat het vertrouwen in de wereldhandel zou toenemen. Critici stelden echter dat vele arme landen niet in staat zouden zijn om die regelgeving te volgen en dus uit een aantal sectoren van de wereldhandel geduwd dreigden te worden, wat hun ontwikkeling zou afremmen.

Daarom werd voor de armste landen een vrijstelling afgesproken. Na een eerste verlenging liep die overeenkomst normaal dit jaar af, maar wordt nu opnieuw voor een periode van acht jaar verlengd. De arme landen hadden aangestuurd op een permanente vrijstelling gehoopt voor naties die onder een bepaalde grens van rijkdom bleven, maar dat voorstel zou door de rijkere landen zijn afgewezen. Een afzonderlijke Trips-overeenkomst heeft betrekking op farmaceutische producten. Dat akkoord loopt over drie jaar af.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patent, trips |  Facebook |

05-06-13

Amerikaanse regering wil patenttrollen aan banden leggen

De Amerikaanse regering heeft aangekondigd maatregelen te zullen nemen om de misbruiken van de patentbescherming sterker te willen bestrijden. Daarbij wil de Amerikaanse overheid onder meer een einde maken aan de patenttrollen, die erin zijn gespecialiseerd om bedrijven voor de rechter te dagen wegens veronderstelde patent-inbreuken, in de hoop vergoedingen te kunnen opstrijken voor licenties of royalties of een minnelijke schikking te kunnen afdwingen. De Amerikaanse regering voert aan dat deze patenttrollen een bedreiging vormen voor de innovatie.

"Innovatoren worden onophoudelijk geconfronteerd met patenttrollen die zelf niets produceren, maar een zakelijk model hebben ontwikkeld dat gebaseerd is op de ontvoering van ideeën van anderen," benadrukte de Amerikaanse president Barack Obama. Gene Sperling, economisch adviseur van de Amerikaanse president, benadrukte dat er de voorbije jaren een echte explosie is opgemerkt in de activiteit van patenttrollen. Twee jaar geleden dienden tegenpartijen 29 miljard dollar te betalen aan patenttrollen. Dat betekende een stijging met 400 procent tegenover het midden van het voorbije decennium.

Bovendien leiden de praktijken van deze patenttrollen volgens Sperling tot een belangrijk verlies aan aandeelhouderswaarde bij hun slachtoffers. In de voorstellen van de Amerikaanse regering zou onder meer geëist worden dat patent-houders een daadwerkelijk belang hebben bij de ontwikkeling van het product. Ook moet volgens de president aan de patenten een bepaalde kwaliteitsnorm worden opgelegd, zodat het niet langer mogelijk zou zijn om met vage eigendomseisen een brede waaier van activiteiten te kunnen aanvallen. De Amerikaanse technologiesector reageert positief op de aangekondigde maatregelen.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patent, patenttrol, innovatie |  Facebook |

11-01-13

IBM ook vorig jaar marktleider Amerikaanse patenten

Het voorbije jaar heeft het US Patent and Trademark Office 253.155 patenten toegekend. Daarmee werd naar eigen zeggen een nieuw record opgetekend. Lijstaanvoerder is International Business Machines (IBM), dat 6.478 patenten heeft laten optekenen. Op de tweede plaats staat het Zuid-Koreaanse elektronicabedrijf Samsung met 5.081 patenten, gevolgd door het Japanse Canon met 3.174 aanvragen. International Business Machines voert voor het twintigste jaar op rij de lijst van Amerikaanse patenten aan.

De lijst van de vijftig grootste patent-aanvragers telt zeventien Amerikaanse bedrijven, maar ook zesentwintig Aziatische ondernemingen hebben in de Verenigde Staten hun intellectuele eigendomsrechten laten beschermen. “De voorbije vijf jaar is er een steeds grotere vraag van de internationale wereld naar Amerikaanse patenten gebleken,” merkt Mike Baycroft, chief executive van consulent IFI Claims Patent Servicers, op. De top vijf bestaat dan ook verder uit de Japanse concerns Sony en Panasonic. Microsoft staat op de zesde plaats.

Opgemerkt wordt dat het internetbedrijf Google het voorbije jaar zijn debuut heeft gemaakt in de top vijftig. Het internetbedrijf liet het voorbije jaar 1.151 patenten optekenen. Dat betekent een stijging met 170 procent tegenover het jaar voordien. Google liet het voorbije jaar vijftien patenten meer optekenen dan rivaal Apple. Mike Baycroft merkt op dat IBM al meer dan twee decennia een prioriteit maakt van patenten. Die strategie wordt volgens hem nu door steeds meer bedrijven gevolgd om weerstand te kunnen bieden aan actuele en toekomstige concurrentie.

Lees Verder

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patent, ibm |  Facebook |