09-03-18

Chinees bedrijf lijstaanvoerder in Europese patentaanvragen

Het voorbije jaar zijn in Europa 165.590 nieuwe patentaanvragen ingediend. Dat betekende een stijging met 3,9 procent tegenover het jaar voordien. Dat bijkt uit cijfers van het European Patent Office (EPO), waarbij achtendertig Europese landen zijn aangesloten. Opgemerkt wordt dat nog nooit eerder in de geschiedenis bij het Europese patentbureau zoveel aanvragen voor de bescherming van intellectuele eigendommen werden ingediend dan vorig jaar. Tegelijkertijd moest ook voor de eerste keer in de geschiedenis worden vastgesteld dat de lijst van aanvragers door een Chinese onderneming werd aangevoerd.

“Op het gebied van patenten heeft Europa een uitstekend jaar achter de rug,” getuigt Benoit Battistelli, president van het European Patent Office. Het grootste aantal aanvragen was afkomstig van bedrijven uit de Verenigde Staten (26 procent), gevolgd door Duitsland (15 procent), Japan (13 procent), Frankrijk (6 procent) en China (5 procent). Het aantal aanvragen uit China kende een stijging met 16,6 procent, waardoor het land een plaats in de top vijf kon veroveren. Opmerkelijk is echter dat de lijst met individuele aanvragen door China wordt geleid. Het Chinese concern Huawei liet immers 2.398 aanvragen noteren, gevolgd door Siemens (2.220), LG Electronics (2.056) en Samsung (2.016).

Uit het onderzoek blijkt nog dat de meeste Europese landen het voorbije jaar een groter aantal patentaanvragen hebben ingediend. Nederland liet een stijging met 2,7 procent optekenen, gevolgd door Groot-Brittannië (2,4 procent), Duitsland (1,9 procent) en Frankrijk (0,5 procent). Een opvallende daling werd daarentegen geregistreerd in Portugal (5,7 procent), maar ook in België en Noorwegen werd een inkrimping met respectievelijk 1,9 procent en 0,6 procent gemeld. Wanneer naar bevolkingsaantallen wordt gekeken, staat Zwitserland op de eerste plaats met 884 aanvragen per miljoen inwoners, gevolgd door Nederland (412) en Denemarken (377).

Het grootste aantal aanvragen was gesitueerd in de medische technologie, digitale communicatie en computertechnologie.

Lees Verder

10:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patenten |  Facebook |

27-09-12

Patenten verworden tot louter concurrentiële wapens

Technologiebedrijven die voor patenten of andere disputen naar de rechtbank trekken, verliezen kostbare tijd die beter aan innovatie zou kunnen worden besteed. Dat heeft David Levine, professor economie aan de Washington University, in een opiniestuk in een aantal Amerikaanse kranten geschreven. Levine noemt het bovendien onbegrijpelijk dat bedrijven oorlog wensen te voeren rond mobiele patenten voor patenten die al decennia geleden op computers werden geïntroduceerd. Wanneer patenten correct worden gebruikt, vormen ze volgens Levine een aanmoediging en beloning voor innovatie, maar in praktijk zijn deze rechten herleid tot concurrentiële wapens.

Lees Verder

15:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patenten |  Facebook |

24-08-12

Innovatiekracht Chinese economie is zwaar overroepen

China moet dringend initiatieven nemen om zijn patentsysteem te veranderen. Het huidige systeem vormt een rem op de innovatie-mogelijkheden van de Chinese economie en levert wereldwijde bedrijven belangrijke nadelen op. Dat heeft de European Chamber of Commerce in China gezegd. Volgens de organisatie kent het Chinese systeem teveel patenten toe aan werk dat geen echte innovatie vertegenwoordigt. De beperkte kwaliteit van het patent biedt aanvragers volgens de organisatie de kans om ongerechtvaardigde eigendomsrechten te verwerven die hen toelaten om licenties te eisen van andere bedrijven. Dergelijke problemen zorgen er volgens de European Chamber of Commerce onder meer voor dat buitenlandse bedrijven weigeren om hun meest geavanceerde technologieën naar China te brengen, uit vrees dat die innovaties door andere partijen zullen worden gestolen. De European Chamber of Commerce merkt ook op dat de innovatiekracht van de Chinese economie zwaar wordt overroepen.

Lees Verder

14:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, innovatie, patenten |  Facebook |