20-01-11

Voedselveiligheid opnieuw in alarmfase

De voedselveiligheid zit opnieuw in een alarmfase. Dat heeft Paul Polman, topman van het voedingsconcern Unilever, gezegd tijdens de City Food Lecture in Londen. Hij merkte daarbij op dat de Food and Agriculture Organisation (FAO) van de Verenigde Naties in november al aankondigde dat de index van de voedingsprijzen een recordhoogte heeft bereikt. Bovendien is uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van landbouw gebleken dat de wereldwijde voedselvoorraden tegenover de vraag tot het laagste niveau zijn teruggevallen sinds de jaren zeventig.

"Er ligt volgens Polman opnieuw een grote druk op de wereldwijde voedselketen, waarbij hij de vergelijking maakte met drie jaar geleden, toen voedselproblemen in veertig landen tot sociale oproer heeft gezorgd," merkt het webmagazine Foodnavigator.com op. Polman voegde er aan toe dat de voedselveiligheid ook wordt bedreigd door een aantal staatstussenkomsten, die weliswaar goed zijn bedoeld, maar uiteindelijk een negatieve impact blijken te hebben. Hij verwees daarbij vooral naar de steun van de overheid voor biobrandstoffen.

"Biobrandstoffen hebben grote mogelijkheden en de tweede generatie van die producten zal in de toekomst een belangrijke rol hebben in de beperking van de uitstoot van broeikasgassen, maar de subsidies voor de eerste generatie, die voedingsgewassen als basis gebruiken, hebben een marktverstorend effect gehad," merkte Polman op. Hij wees er daarbij op dat het wereldwijde landbouwareaal voor biobrandstoffen de voorbije acht jaar meer dan verdubbeld is tot 25 miljoen hectaren, terwijl veel biobrandstoffen van de eerste generatie volgens hem ook een zware ecologische voetafdruk hebben.