15-06-11

Krantenuitgevers geloven in betaalbereidheid online lezer

De meerderheid van de krantenuitgevers is ervan overtuigd dat de consument uiteindelijk bereid zal zijn om te betalen voor online content. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van de School of Journalism aan de University of Missouri en het Reynolds Journalism Institute. Volgens het onderzoek is 67 procent van de krantenuitgevers ervan overtuigd dat de lezer ertoe gebracht zal kunnen worden om te betalen voor online content. Slechts 14 procent verwacht niet dat de consument ooit zal willen betalen voor online nieuws. Een groep van 19 procent kon zich niet uitspreken.

Van de kranten die op dit ogenblik nog geen betaling vragen voor online content, denkt 85 procent eraan om ooit een betalend model in te voeren. Een groep van 35 procent zou de volgende twaalf maand een betalend online model willen bijvoeren. Een groep van 50 procent zegt wellicht ooit tot een betalend model te zullen overstappen. Volgens 59 procent zal betalende content het aantal pageviews doen dalen, waarbij 21 procent denkt aan een terugval van meet dan 20 procent. Een groep van 34 procent verwacht echter geen impact.

Volgens 48 procent zal online content de volgende twaalf maanden alvast nauwelijks een bijdrage leveren tot de inkomsten. Volgens 34 procent moet worden rekening gehouden met een bijdrage van maximaal 20 procent. Slechts 12 procent denkt een groter gedeelte van zijn omzet uit digitale activiteiten te kunnen realiseren. De onderzoekers voegen er aan toe dat 58 procent van de uitgevers ervan uitgaat dat betaalde online content geen enkele impact zal hebben op de gedrukte oplages, terwijl 35 procent verwacht dat de oplagedalingen zouden kunnen worden afgezwakt of gestopt.

Volgens 4 procent van de uitgevers zal betaalde online content de oplage van de gedrukte versie doen groeien.

18:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, krant, paywall |  Facebook |

05-06-11

Kleine Amerikaanse kranten hebben vaakst een betaalmuur

Grote mediabedrijven zoals The New York Times of The Wall Street Journal halen de grootste ruchtbaarheid met het oprichten van betaalmuren, maar die trend wordt in realiteit geleid door de kleinere uitgevers. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de School of Journalism van de University of Missouri. Daarbij wordt opgemerkt dat 46 procent van de Amerikaanse kranten met een oplage van minder dan 25.000 exemplaren per week voor minstens een gedeelte van hun online content een financiële bijdrage vragen. Bij de grotere uitgevers is dat slechts 24 procent.

"Bij de uitgevers die nog geen vergoeding vragen voor hun online content, denkt echter 35 procent om in de toekomst een betaalmuur op te richten," merkt het magazine Adweek op. "Bovendien acht nog eens 50 procent het mogelijk dat die stap ooit gezet zal worden. Slechts 15 procent geeft aan geen enkel plan in die richting te hebben." De onderzoekers merken op dat die digitale betaalmuren de terugval van de inkomsten uit gedrukte activiteiten niet zullen kunnen compenseren, maar mogelijk wel gedeeltelijk zal kunnen afremmen.

De onderzoekers voegen er aan toe dat de kleinere uitgevers weinig interesse hebben in mobiele platformen. Slechts 25 procent van de kleine Amerikaanse uitgevers blijkt een mobiele applicatie ontwikkeld te hebben. Bij de grote uitgevers heeft daarentegen 62 procent een mobiele applicatie. Ook heeft slechts 9 procent van de kleine uitgevers een applicatie voor tablets, tegenover 39 procent bij de grotere Amerikaanse kranten. Zes op tien Amerikaanse kranten verwacht over drie jaar minstens 15 procent van zijn totale inkomsten uit digitale activiteiten te halen.

15:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, paywall |  Facebook |

23-04-11

Ook Canada weigert te betalen voor online content

Het verzet tegen betalende online content blijft groot. Uit een onderzoek van het Canadian Media Research Institute blijkt immers dat 81 procent van de Canadese consumenten zich verzet tegen een betalend online abonnement. Slechts 4 procent van de ondervraagden gaf aan bereid te zijn om te betalen voor online content. De resterende 15 procent heeft nog geen beslissing genomen. Ook merkte 90 procent een gratis alternatief te zullen zoeken indien hun favoriete publicatie een vergoeding zou beginnen te vragen voor content.

"Uit het onderzoek blijkt dat 52 procent van de Canadezen van mening is dat het internet de beste bron is voor nieuws en informatie," merkt het online magazine Bizreport.com op. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig jaar zegt 77 procent dat het boeiendste nieuws online kan gevonden worden. Slechts 7 procent noemt gedrukte publicaties de beste nieuwsbron. Maar ondanks die positieve reacties, weigert het grootste gedeelte van het publiek te overwegen om voor die online content te betalen."

Indien er geen enkel gratis alternatief beschikbaar zou zijn, zou 30 procent alsnog toegeven om te betalen voor online content. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan een vast abonnement voor een onbeperkte toegang (34 procent), gevolgd door een betaling per sessie (20 procent). Dagabonnementen (6 procent) en vergoedingen per artikel (4 procent) spreken daarentegen weinig respondenten aan. Ook is er weinig enthousiasme voor mobiele applicaties.

"Paywalls zijn mogelijk haalbaar voor selectieve publicaties zoals The Wall Street Journal en The Times of London, maar rekening houdend met de actuele opstelling van het publiek, doen de meeste uitgevers er goed aan om elders oplossingen te zoeken om inkomsten te genereren uit hun online activiteiten," merken de onderzoekers op.

11:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: canada, content, internet, paywall |  Facebook |

30-03-11

The Times tevreden met groei betalende online lezers

De Britse kranten The Times en The Sunday Times hadden eind februari 79.000 digitale abonnees. Dat is een toename met 29.000 betalende lezers op vijf jaar tijd. De digitale oplages van The Times worden door de sector nauwlettend in het oog gehouden om te onderzoeken of het paywall-model voor online nieuws vooruitgang boekt. In totaal heeft The Times 228.000 abonnementen. Rebekah Brooks, chief executive van eigenaar News International, stelde tevreden te zijn met de resultaten.

Een groot gedeelte van het succes zou te danken zijn aan de iPad-applicatie die voor de krant werd ontwikkeld. News International merkt op dat het totale aantal offline en online lezers van The Times met 3 procent is gestegen. "Dat is het gevolg van de stijging in het aantal digitale abonnementen, want de oplage van de gedrukte krant is het voorbije jaar sterk teruggevallen," merkt de Britse krant The Telegraph op. De krant had eind februari een totale gedrukte oplage van 425.627 exemplaren. Dat betekende een daling met 12,1 procent op één jaar tijd.

News International rekent 2 pond per week aan voor een toegang tot de websites van The Times en Sunday Times. Bij de lancering van het betaalmodel verloren de twee kranten meer dan 90 procent van hun online lezers. Rebekah Brooks merkte in een reactie op dat de mediasector door de technologie helemaal wordt herschikt. De chief executive voegde er aan toe dat er bij de officiële oplagecijfers niet langer alleen met de gedrukte kranten rekening gehouden zou worden.

19:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, krant, media, paywall, the times |  Facebook |

07-02-11

Mobiele platform vertegenwoordigt 20 procent nieuwe abonnementen Financial Times

Lezers met mobiele apparaten zijn verantwoordelijk voor 20 procent van de nieuwe online abonnementen van de Britse zakenkrant Financial Times. Volgens John Ridding, chief executive van de Financial Times, is die evolutie vooral te danken aan de explosieve groei op de markt van de tablet-computers. De betalende applicatie van de Financial Times voor de iPad van Apple is volgens Ridding 480.000 keer gedownload.

"De opgang van tablet-computers lijkt grote mogelijkheden te bieden aan uitgevers," merkt John Ridding op tegenover het persbureau Reuters. Uitgevers zoals John Ridding en Rupert Murdoch van News Corp gaan er volgens het persbureau vanuit dat mobiele abonnees sneller bereid zijn om te betalen voor een mobiele toegang tot kwaliteitscontent. Dat staat in schril contrast met de lezers van andere digitale platformen, zoals het internet, waar men gewend is geraakt aan gratis content.

De Financial Times zette een paywall op voor zijn website, waardoor de lezer slechts een beperkt aantal artikels gratis kan lezen. Verwacht wordt dat tegen het einde van het eerste kwartaal van dit jaar ook The New York Times een gelijkaardig systeem zal opzetten, waardoor zware gebruikers van content verplicht zullen worden om voor bepaalde artikels te betalen. Rupert Murdoch zegt dat ook adverteerders meer respect hebben voor een platform dat met betalende lezers werkt.

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financial times, media, paywall |  Facebook |

15-09-09

Krantenuitgevers verdeeld over zin betaalde content

Er is bij de uitgevers niet veel hoop om een fundamentele inkomstenbron te halen uit betalende content. Dat blijkt uit een enquête van het American Press Institute (API) bij uitgevers van Amerikaanse kranten. Uit het onderzoek bleek dat slechts 51 procent van de uitgevers van mening is dat betalende content succes zou kunnen opleveren. De anderen zeggen ervan overtuigd te zijn dat betaalde content geen leefbaar businessmodel zal worden of hebben daar geen zicht op. Volgens 52 procent van de uitgevers zouden de internetgebruikers relatief gemakkelijk hetzelfde nieuws elders gratis kunnen vinden. Op dit ogenblik zegt 10 procent van de Amerikaanse uitgevers de lezers tenminste voor een gedeelte van hun online content te laten betalen. Verder blijkt dat 58 procent van de uitgevers overweegt om een paywall op te richten, maar 49 procent heeft daar nog geen deadline voor voorzien.

Bij de uitgevers die van plan zijn een paywall op te richten, zegt 12 procent dat tegen het einde van dit jaar te willen doorvoeren, terwijl 18 procent denkt aan het eerste kwartaal van volgend jaar. Nog eens 10 procent denkt aan het einde van het tweede kwartaal en 2 procent na de volgende zomer. Daarbij denkt 38 procent aan teasers op de gratis homepage om lezers aan te zetten een betalend abonnement te nemen. De volledige verhalen zouden daarbij uitsluitend beschikbaar voor lezers die een maandabonnement zouden nemen. Daarnaast denkt 28 procent aan een combinatie van een maandelijks abonnement en microbetalingen voor individuele artikels. Nog eens 15 procent denkt daarbij ook dagpassen aan toe te voegen, waardoor lezers de volledige dagkrant zouden kunnen lezen.

Daarnaast zegt 19 procent dat het algemeen nieuws gratis ter beschikking zal worden gesteld, waarbij voor abonnees een afzonderlijke betalende content ter beschikking zou worden gesteld. Verder merkt 12 procent op dat artikels op de website voor een beperkte tijd gratis ter beschikking zal worden gesteld, waarna er voor de archieven een betalend abonnement zou worden ingevoerd. Tenslotte zegt 9 procent dat er een uiteindelijk een systeem zal komen met een betaling per artikel, zonder abonnementen of dagpassen. Mediatycoon Rupert Murdoch, topman van News Corp, probeert de andere krantenuitgevers ertoe te bewegen om een front te vormen, zodat de krantensector in grote mate naar een betalend model zou overstappen en de lezer daarvoor gedwongen zou worden om te betalen voor online berichtgeving.

19:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, krant, content, paywall |  Facebook |