04-05-13

Beknopt keuzemenu leidt tot de beste resultaten

De breedste keuze aan investeringsmogelijkheden leidt niet tot de beste resultaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rotman School of Management aan de University of Toronto en de Bank of Canada naar de pensioenplannen van driehonderd Amerikaanse organisaties. De onderzoekers stelden daarbij vast dat een kort menu aan opties vaak tot betere resultaten oplevert dan een langer alternatief. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers worden geweten aan de deskundige selectie die de korte menu's heeft samengesteld.

"De samenstellers van het korte menu hebben meestal een superieure vaardigheid om de optimale keuzemogelijkheden samen te stellen," voert David Goldreich, professor financiële economie aan de Rotman School of Management, aan. "Omwille van hun vaardigheid kunnen deze samenstellers de belangrijkste projecten selecteren en een beknopt aanbod selecteren. Onervaren samenstellers zullen een bredere waaier opties aanbieden omdat ze beseffen onvoldoende vaardigheden te beschikken om een scherpe selectie te maken en zich willen indekken."

Het onderzoek van David Goldreich gaat in tegen eerdere research, waar aangevoerd wordt dat een bredere keuze ook tot betere resultaten leidt. Goldreich merkt verder op dat het onderzoek zich weliswaar heeft toegespitst op pensioenplannen, maar ook in andere sectoren, met inbegrip van het echte restaurant-menu, blijft gelden. "Het onderzoek geeft echter ook aan dat bij de evaluatie niet enkel mag worden gedacht aan de inhoud van het menu, maar ook aan de motieven van de samensteller," zegt de wetenschapper.

Lees Verder

11:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: keuze, pensioenfonds |  Facebook |

09-10-10

Winkelketen Wal-Mart Stores stopt met winstdeling

Winkelketen Wal-Mart Stores, de grootste privé-werkgever van de Verenigde Staten, heeft bekend gemaakt zijn automatisch winstdeling-programma voor zijn medewerkers stop te zetten. In plaats daarvan zullen de medewerkers de kans krijgen om in te tekenen op een bijkomend pensioenplan. Dat kan volgens het bedrijf oplopen tot 6 procent van het loon, op voorwaarde dat de medewerkers een even groot bedrag investeren. Wal-Mart merkt op dat zijn medewerkers op die manier hun pensioenplan veel sneller zullen kunnen opbouwen dan in het verleden. Critici merken echter op dat Wal-Mart alleen maar besparingen wil invoeren. Daarbij wordt aangevoerd dat de lonen bij Wal-Mart amper de armoedegrens overschrijden, zodat weinig medewerkers zelf kunnen investeren in pensioenplannen.

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioenfonds, wal-mart, winstdeling |  Facebook |

29-08-10

Pensioenfonds kan einde voor EMI betekenen

De Britse Pensions Regulator gaat het pensioenfonds van het muzieklabel EMI onderzoeken. Het muzieklabel en de beheerders van het pensioenfonds raken het immers niet eens over de bedragen die zouden moeten worden afgedragen. Het is de eerste keer dat de Britse Pensions Regulator moet bepalen hoeveel geld er moet worden afgedragen om het tekort in een pensioenfonds aan te zuiveren. Geraamd wordt dat het EMI-pensioenfonds een tekort heeft tussen 115 miljoen pond sterling en 217 miljoen pond sterling. Het muzieklabel heeft echter al gewaarschuwd dat grote financiële verplichtingen tegenover het fonds het bedrijf ten gronde zouden kunnen richten.

In zijn jaarrapport waarschuwde EMI dat het dispuut over het deficit één van de factoren was die voor een fundamentele onzekerheid over de toekomst van het bedrijf zorgden. Het EMI-pensioenfonds heeft nog amper 269 actieve leden en werd vijf jaar geleden al afgesloten voor nieuwe toetreders. Pensioenconsulent John Ralfe stelt dat het wegwerken van het tekort voor het muzieklabel de druppel zou kunnen zijn die de emmer zou kunnen doen overlopen. Indien zware eisen worden gesteld, zou EMI volgens hem mogelijk in een faillissement kunnen worden gedreven. Het muzieklabel werd drie jaar geleden voor een bedrag van 4,2 miljard pond sterling overgenomen door de investeringsmaatschappij Terra Firma, maar is door zware verliezen in een financiële crisis geraakt.

Er is al drie jaar onenigheid rond het tekort van het EMI-pensioenfonds, hoewel het dossier toen al bij de Pensions Regulator werd ingediend. De Pensions Regulator werd vijf jaar geleden opgericht en heeft sindsdien in ruim vijftig dossiers een uitspraak gedaan. De meeste beslissingen gingen echter over belangenconflicten en de afwikkeling van fondsen die failliet waren gegaan. Nog nooit eerder heeft de Pensions Regulator een uitspraak gedaan over de financiële verplichtingen van een actief bedrijf. Bij vorige gelegenheden slaagde de Pensions Regulator erin om de partijen een compromis te laten uitwerken, zonder zelf een formele beslissing te moeten nemen. Een beslissing over het EMI-pensioenfonds zou dan ook als een precedent kunnen worden beschouwd.

14:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emi, muziek, pensioenfonds |  Facebook |

28-11-08

Pensioenfondsen meer gericht op duurzame investeringen

Grote Europese en Amerikaanse pensioenfondsen beleggen steeds meer in duurzame projecten. Op die manier kunnen ze het milieubeleid van bedrijven bijsturen. Tot de voortrekkers behoren onder meer het Norwegian Government Pension, het Nederlandse Bedrijfstakpensioenfonds (ABP), het pensioenfonds van het British Environment Agency en het Amerikaanse California State Teachers Retirement Fund. Pensioenfondsen hebben ongeveer één derde van alle investeringskapitaal ter wereld in handen.

"Tot nu toe waren duurzame investeringsfondsen vooral een nichemarkt voor individuele investeerders," benadrukt de Amerikaans krant The International Herald Tribune. "Maar nu richten steeds meer grote pensioenfondsen zich eveneens op projecten die niet alleen mikken op een maximalisering van de winst, maar ook op bedrijven die een duurzamer beleid centraal stellen. Ze verschuiven hun investeringen naar bedrijven die de minste impact hebben op het leefmilieu en de uitstoot van broeikasgassen beperken."

Voorstanders van duurzame investeringen stellen dat bedrijven, stichtingen en regeringen de klimaatverandering beter kunnen bestrijden door hun investeringen dan door caritatieve projecten of andere activiteiten. Een aantal grote investeerders neemt zelfs publiekelijk afstand van bedrijven die een weinig goede faam hebben op het gebied van milieubescherming. "Maar meestal proberen ze de bedrijfstop onder druk te zetten door internet gesprekken of het neerleggen van amendementen tijdens aandeelhoudersvergaderingen."

"Geld is de belangrijkste stem die deze investeerders hebben," zegt Frederic Hauge, directeur van de Bellona Foundation, de grootste milieuvereniging van Noorwegen. "Dat wil niet zeggen dat investeerders noodzakelijke, maar vervuilende sectoren zouden moeten mijden, maar wel dat ze erop kunnen aansturen dat de impact op het leefmilieu zoveel mogelijk beperkt blijft." Bedrijven zoals Rio Tinto en ExxonMobil hebben al de medewerking met pensioenfondsen verloren of zagen zich verplicht hun milieupolitiek bij te sturen.

Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat nog altijd teveel fondsen weinig inspanningen doen om duurzame projecten in hun portfolio op te nemen. Daarbij wordt dikwijls gezegd dat pensioenfondsen de verplichting hebben om te streven naar een maximale winst en dat duurzame projecten die winst zouden kunnen uithollen. Voorstanders van duurzame beleggingen stellen echter dat winstmaximalisering en duurzaamheid niet tegengesteld hoeven te zijn en dat ook groene projecten een grote return kunnen opleveren.

14:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, duurzaamheid, investering, pensioenfonds |  Facebook |