04-11-09

Steeds minder communicatoren overtuigd nut persberichten

Een meerderheid van de communicatieverantwoordelijken van bedrijven is van mening dat het verspreiden van persberichten veel minder nuttig is geworden dan in het verleden. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Ragan Communications. Bovendien zegt 33 procent van de ondervraagden dat persberichten een noodzakelijk kwaad zijn waar echter niet snel van afgestapt zal worden, onder meer door transparantieregels die door de overheid worden opgelegd. De onderzoekers stellen dat de tanende impact van de traditionele persberichten grotendeels te maken heeft met de recente explosie in het gebruik van sociale media in public relations en de perceptie dat officiële persmededelingen in die omgeving veel minder relevant zijn geworden. Maar ook wordt erop gewezen dat de povere en oppervlakkige kwaliteit van vele officiële persmededelingen in belangrijke mate bijgedragen heeft tot het verval van het medium.

Slechts 49 procent van de ondervraagde communicatieverantwoordelijken vinden persberichten nog even zinvol dan in het verleden. Volgens 45 procent heeft de dalende populariteit te maken met de groei van sociale media en de mogelijkheid om journalisten in een meer gepersonaliseerde, rechtstreekse manier te bereiken. Tegelijkertijd zegt bijna 25 procent dat het dalend belang van de persmededelingen vooral te maken heeft met een vraag naar een meer betrouwbare informatiebron. Een even grote groep legt een band met de terugval van de populariteit van kranten en magazines. De onderzoekers stelden vast dat 64 procent van de communicatieverantwoordelijken hun persberichten nog altijd in eerste instantie naar gedrukte media versturen, terwijl 23 procent zegt deze mededelingen naar online nieuwsmedia en financiële sites te sturen. Ook merken de onderzoekers op dat veel communicatieverantwoordelijken het nalaten een persbericht te schrijven, tenzij er zich een heel specifieke reden aandient of wanneer men er niet op vertrouwt dat het publiek op een andere manier kan bereikt worden.

"Naarmate nieuwsbronnen steeds meer een vooringenomen standpunt innemen en in omvang en content inkrimpen, richt het publiek zich volgens een aantal respondenten steeds meer naar andere bronnen van informatie," aldus Lindsey Miller, analist bij Ragan Communications. "Anderen leggen echter de verantwoordelijk bij de bedrijven zelf. Daar wordt gesteld dat de kwaliteit van de persberichten gevoelig is gedaald. Bedrijven zijn volgens hen teveel zelfbeschermend geworden in hun persmededelingen. Deze berichten worden immers zo oppervlakkig en nietszeggend mogelijk gehouden om het bedrijf geen schade te berokkenen." Miller voegt er aan toe dat communicatieverantwoordelijken van bedrijven sociale media gebruiken als een kanaal om de voorgekauwde informatie te omzeilen, zodat ze de journalisten op een persoonlijker manier kunnen bereiken en ervoor zorgen dat hun verhaal wordt opgemerkt tussen een berg officiële mededelingen, die de redacties steeds minder geneigd zijn om te lezen.

11:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, persbericht |  Facebook |

04-08-08

Blogs op weg om persbericht te vervangen

Niet ieder bedrijf heeft een weblog, maar misschien zijn ze in de toekomst wel allemaal verplicht om Web 2.0 te omarmen. Dat zegt het magazine iMediaConnection in een reactie op het feit dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission aangekondigd heeft dat beursgenoteerde bedrijven in het kader van hun publicatieverplichtingen in de toekomst informatie zullen mogen plaatsen op hun bedrijfsblogs in plaats van in persberichten. Jonathan Schwartz, topman van Sun Microsystems, stuurt al jaren aan op de publicatie van bedrijfsinformatie op bedrijfsblogs.

"Onder de nieuwe richtlijnen wordt er niet expliciet gesproken over marketing, maar het ondersteunt wel de groeiende trends van bedrijfsblogs," schrijft Michael Estrin in iMediaConnection. "Aangezien bedrijfsblogs minder omslachtig en duur zijn dan het verspreiden van persberichten, is het niet uit te sluiten dat de aankondiging van de Securities and Exchange Commission voor een belangrijke verandering zal zorgen in de bedrijfscommunicatie en zullen bedrijven niet langer gebonden zijn aan traditionele media en distributiekanalen."

Volgens Christopher Cox, voorzitter van de Securities and Exchange Commission, heeft het internet duidelijk aan maturiteit gewonnen. "Dat betekent een grote stap voor investeerders," voerde hij aan. "Door de technologische vooruitgang in elektronische communicatie kan geantwoord worden op de groeiende vraag van de markt en investeerders naar daadwerkelijke actuele informatie." Bedrijven krijgen volgens experts nu ook de mogelijkheid om video of audio toe te voegen aan hun mededeling en kunnen bovendien voortaan ook links aangeven naar bijkomende informatie. Bovendien kan er een groter publiek mee bereikt worden.

16:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blog, internet, persbericht |  Facebook |