21-02-17

Lof verwekt reactie in onverwachte groep

Publieke positieve opmerkingen over de geleverde prestaties kunnen de productiviteit opdrijven, maar op een andere manier dan algemeen zou kunnen worden verwacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Konstanz bij meer dan driehonderd studenten in Nederland. Waarderende commentaren bleken immers geen aanzet te geven om de toekomstige prestaties van de toptalenten nog verder te verbeteren, maar wel kon een stimulans worden vastgesteld bij collega’s die net niet de voorwaarden voor het elite-niveau hebben gehaald. Op die manier kunnen de positieve commentaren volgens de onderzoekers alsnog de totale productiviteit verhogen.

“Men zou kunnen vermoeden dan topprestaties door aanmoedigingen nog verder zouden kunnen worden verbeterd, maar er kon bij de 30 procent beste studenten uit het onderzoek geen positief effect op een volgende test worden ervaren,” zegt onderzoeksleider Nick Zubanov, professor bedrijfswetenschappen aan de Universität Konstanz. “Daarentegen konden op de volgende test wel een gevoelige verbetering worden opgetekend collega’s die eerder net onvoldoende punten had gehaald om tot de elitegroep te kunnen behoren. De resultaten van de studie vormen volgens de onderzoekers een nieuwe aanwijzing dat de mens ernaar streeft om aan de gestelde normen te voldoen.

Opgemerkt wordt daarbij dat de prestatie niet enkel door persoonlijke voordelen - zoals de slaagkansen voor een examen of een professionele bevordering - wordt beïnvloed, maar ook afhankelijk is van de vooropgestelde groepsnormen. “De verbale erkenning van de prestaties vormt daarbij het instrument om deze normen te communiceren,” benadrukt professor Zubanov. “De groep die positieve commentaren krijgt, weet de normen gehaald te hebben. De anderen beseffen dat ze meer inspanningen zullen moeten doen om de verwachtingen optimaal in te vullen. De eerste groep zal zich goed in zijn vel voelen en zich als een tevreden werknemer opstellen. De anderen zullen hun inzet opdrijven.”

De onderzoekers merken wel op dat de prestaties uiteraard door een reeks verschillende factoren worden beïnvloed en niet alleen door lovende woorden kunnen worden gestimuleerd.

Lees Verder

12:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: personeelsbeleid |  Facebook |

11-12-13

Personeelsbeleid bedrijven moet zich spiegelen aan professionele voetbalclubs

Bedrijven moeten zich voor hun personeelsbeleid spiegelen aan de topclubs uit het internationale voetbal. Dat zegt Katleen De Stobbeleir, professor leiderschap en personeelsmanagement aan de Vlerick Business School. Volgens De Stobbeleir moeten bedrijven zich immers toespitsen op open innovatie, waarbij een samenwerking dient te worden gezocht met een brede waaier van externe partijen voor het samenbrengen van onder meer expertises en specialiteiten. De professionele voetbalclubs, die onder meer spelers tijdelijk uitlenen om elders de nodige ervaring op te doen, hebben daarrond volgens De Stobbeleir al langer een werkmodel uitgebouwd.

“Een efficiënt personeelsbeleid promoot open innovatie, waarbij buiten de muren van het eigen bedrijf wordt gekeken en voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën of producten wordt samengewerkt met externe onderzoekscentra en andere ondernemingen en partners,” zegt Katleen De Stobbeleir. “Daarbij moet onder meer gebruik gemaakt worden van sociale media, zodat een connectie met de buitenwereld tot stand kan worden gebracht. Om een maximumniveau aan creativiteit te bereiken, moeten bovendien diverse types werknemers worden aangetrokken. Open innovatoren zijn creatieve teamspelers die zichzelf duidelijk kunnen uitdrukken, over een open geest en een nieuwsgierig karakter beschikken en relaties kunnen aankopen.”

“Deze open innovatoren werken bovendien het liefst in informele rekruteringskanalen, zoals persoonlijke aanbevelingen,” aldus De Stobbeleir. “Bovendien vertonen ze ook een voorkeur voor bepaalde werkomgevingen, waarbij onder meer de toegang tot sociale media belangrijk blijkt. Open innovatie is een menselijk gebeuren. In die omgeving zijn het personeelsbeleid en bedrijfscultuur cruciaal. Vaak worden werknemers echter niet voldoende gestimuleerd om buiten de grenzen van hun afdeling of bedrijf innovatief te denken.” Personeelsmanagement vormt volgens de professor echter slechts een eerste stap in het proces van open innovatie en moet de hele organisatie door de waarde van het concept zijn doordrongen.”

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: personeelsbeleid, voetbal |  Facebook |

14-08-13

Bedrijven moeten initiatieven medewerkers koesteren

Indien bedrijven onvoldoende aandacht besteden aan de ideeën en innovatieve voorstellen van medewerkers, dreigen ze met een uittocht aan talent geconfronteerd te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het cosmeticaconcern L’Oreal bij tweeduizend Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 30 procent van de ondervraagden het gevoel had niet de mogelijkheid te krijgen om zijn volledig potentieel te benutten en van plan was om in de loop van de volgende twaalf maanden een andere baan te zoeken. Bovendien bleek 73 procent van de respondenten een groter belang te hechten aan een waardering voor hun bijdrage dan aan hun salaris of bijkomende voordelen.

De onderzoekers stelden vast dat 33 procent van de werknemers vraagt naar een management dat innovatie en creatief denken aanmoedigt, terwijl 38 procent de opportuniteit wil krijgen om zijn ideeën naar voor te brengen. Bovendien kon worden vastgesteld dat 27 procent van de werknemers van mening is ideeën te hebben die een positieve impact zouden kunnen hebben op de onderneming. Er werd echter ook geconstateerd dat 71 procent van de ondervraagden van oordeel is dat hun werkomgeving niet de geschikte procedures aanbiedt om aan de werknemers toe te laten een bijdrage te leveren tot de verdere ontwikkeling van het bedrijf.

“Om werknemers te stimuleren zich innovatief op te stellen, moeten de bedrijven zich inspannen om een werkplek-cultuur te ontwikkelen die het ondernemerschap aanmoedigt,” voert Isabelle Minneci, personeelsverantwoordelijke bij L’Oreal, aan. “Ondernemingen moeten het ondernemerschap in hun genenstructuur implementeren en over de hele organisatie verspreiden. Om dat ondernemerschap te stimuleren, moet het management zich echter open stellen en aan de medewerkers de opportuniteit bieden om met hun ideeën naar voor te komen. Er moet een forum worden gecreëerd dat het delen van nieuwe ideeën aanmoedigt.”

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: personeelsbeleid |  Facebook |

04-07-13

Personeelsbeleid moet zich steeds meer verantwoorden

Een meerderheid van de personeelsverantwoordelijken voelen een toenemende druk om investeringen in talent te verantwoorden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Cirrus en Lumesse bij Britse personeelsverantwoordelijken. De onderzoekers stellen dat talent vijf jaar geleden personeelsverantwoordelijken nauwelijks hun beleid dienden te motiveren, aangezien talent werd bestempeld als een cruciale pijler van de succeskansen van de onderneming. Die situatie is volgens de consulenten echter fundamenteel veranderd en moet het personeelsbeleid zich gedetailleerd verantwoorden.

Lees Verder

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: personeelsbeleid |  Facebook |