10-05-14

Welzijn een belangrijke factor in potentieel personeelsverloop

Problemen op het gebied van welzijn vormen een belangrijke reden om een andere werkgever op te zoeken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Unum, aanbieder van personeelsdiensten, bij meer dan zevenhonderd Britse werknemers. De onderzoekers stelden daarbij vast dat problemen rond welzijn in de werkomgeving voor 30 procent van de respondenten een reden zouden zijn om een andere baan te zoeken. Daarnaast gaf 26 procent toe dat de problemen wellicht op langere termijn een impact zouden hebben op hun visie over hun carrière. Ook voerde 21 procent aan dat een gebrekkige zorg voor welzijn een negatieve impact dreigt te hebben op de motivatie en productiviteit.

De onderzoekers stelden tevens vast dat met het vorderen van de leeftijd ook een grotere waarde wordt gehecht aan het welzijn op de werkvloer. In de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar beschouwt 74 procent flexibiliteit en ondersteuning bij gezondheidsproblemen een prioriteit bij de selectie van de werkgever, maar in de categorie van achttien tot vierendertig jaar valt dat cijfer terug tot 66 procent. Ook moet volgens Unum worden geconcludeerd dat kleinere ondernemingen op het gebied van welzijn betere prestaties laten optekenen dan grote bedrijven. Bij de kleinere ondernemingen klaagde slechts 26 procent van de werknemers over slechte werkomstandigheden, maar bij de grote bedrijven loopt dat op tot 41 procent.

Daarnaast wordt aangestipt dat vrouwen zich meer bezorgd tonen over het welzijn op de werkvloer dan mannen. Bij de vrouwelijke respondenten maakte 42 procent gewag over slechte werkomstandigheden, maar bij mannen vielen de klachten terug tot 30 procent. “Werkgevers moeten beseffen dat hun verschillende werknemersgroepen afwijkende behoeftes en verwachtingen hebben op het gebied van welzijn,” benadrukt Linda Smith, directeur human resources bij Unum. “Een aantal werkgevers blijkt daarbij moeilijkheden te hebben om zich aan te passen aan de evoluties in de samenstelling van het personeelsbestand. Initiatieven op het gebied van welzijn blijken daardoor nog vaak vooral op de mannelijke werknemers te zijn gericht.”

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: welzijn, personeelsverloop |  Facebook |

04-03-14

Hoger salaris leidt niet tot een groter personeelsbehoud

Landen met een hoger bruto binnenlands product worden ook met de grootste personeelsverloop geconfronteerd. Anderzijds blijken landen met de grootste loonstijgingen ook niet efficiënter in het tegengaan van het personeelsverloop. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van consulent Towers Watson. De resultaten van de studie moeten volgens de onderzoekers de werkgevers dan ook moeten aanzetten om bij hun strategie rond het behoud van talent verder te kijken dan financiële beloningen. Opgemerkt wordt dat het loon slechts één instrument vormt om de werknemers aan zich te binden en kan aan een aantal andere parameters een grotere impact worden toegewezen.

“In Zwitserland, Groot-Brittannië en Zweden werden het voorbije jaar proportioneel het grootst aantal werknemers opgetekend die uit eigen initiatief hun werkgever verlieten,” merken de onderzoekers op. “Diezelfde landen vertoonden nochtans een relatief belangrijke economische groei in vergelijking met andere markten. Landen zoals Spanje, Portugal en Italië, die het voorbije jaar met een economische inkrimping werden geconfronteerd, bleken daarentegen ook een relatief beperkt personeelsverloop te kennen. Er kan dus duidelijk een verband worden vastgesteld tussen economische groei en het personeelsverloop. Diezelfde trends kunnen ook worden opgemerkt in regio’s zoals Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.”

“Het is normaal dat gezonde economische omstandigheden door de beschikbaarheid van extra banen werknemers zullen aanzetten om sneller van arbeidsplaats te veranderen,” merkt Carole Hathaway, directeur bij Tower Watson, op. “Goede economische omstandigheden kunnen een werknemers-markt creëren, waar een breed aanbod aan vacatures gepaard gaat met een beperkte beschikbaarheid van talent. Wanneer de economie minder goed presteert, dreigt daarentegen een werkgevers-markt, waar weinig arbeidsopportuniteiten beschikbaar zijn en voor elke functie een grote concurrentie aanwezig is. In die landen grijpen werknemers naar veiligheidsmaatregelen en is men meer geneigd zijn huidige betrekking vast te houden.”

Daarentegen bleek er volgens de onderzoekers geen verband te zijn tussen het personeelsverloop en de gemiddelde loonsverhoging. “In Groot-Brittannië, Nederland en Spanje kenden de lonen het voorbije jaar nagenoeg geen stijging, maar toch lieten al die landen in het personeelsverloop een verschillend patroon optekenen,” aldus nog Carole Hathaway. “Datzelfde bleek ook te gelden in landen zoals Zwitserland, Zweden, Italië en Polen, waar de lonen wel relatief belangrijke evolties kenden, maar op het gebied van personeelsverloop bijzonder afwijkende cijfers dienden te worden opgetekend. Het loon blijkt slechts één van de vele factoren te zijn die een impact hebben op het personeelsverloop.”

“Indien werknemers van mening zijn onvoldoende betaald te worden, zullen ze op zoek gaan naar andere opportuniteiten,” meent Hathaway. “Maar datzelfde blijkt niet op te gaan wanneer bedrijven belangrijke loonsverhogingen aanbieden. Een loonsverhoging blijkt geen loyaliteit te kunnen kopen. Bedrijfscultuur, communicatie, leiderschip, carrière-ontwikkeling en waarden vormen allemaal factoren die de werknemer kunnen aanzetten om zijn huidige functie trouw te blijven of een andere werkgever te zoeken.”

Lees Verder

12:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris, personeelsverloop |  Facebook |

13-01-14

Nagenoeg alle Britse werknemers denken aan andere baan

Werknemers denken er bij de start van het nieuwe jaar massaal aan om naar een nieuwe en betere baan op zoek te gaan. Dat is de conclusie van een enquête van het Britse rekruteringsplatform TipTopJob.com bij duizend gebruikers van zijn website. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 95 procent van de respondenten plannen voor een verandering van tewerkstelling in zijn voornemens voor het nieuwe jaar heeft opgenomen. Er wordt wel aan toegevoegd dat tijdens de maand januari traditioneel altijd plannen worden gemaakt om aan het leven een nieuwe wending te geven, maar wordt een groot gedeelte van die doelstellingen uiteindelijk niet gerealiseerd.

“Plannen voor een carrièrewending worden vaak opnieuw opzijgeschoven, want de zoektocht naar een nieuwe baan kan een bijzonder moeilijk proces blijken,” zegt TipTopJob. “De maand januari, die gekenmerkt wordt door allerlei nieuwe voornemens om het leven een andere richting in te sturen, blijkt echter de grootste motivatie te kunnen bieden om ook professioneel nieuwe stappen te zetten. Maar daarbij moet men in eerste instantie wel zelf bepalen in welke richting men zijn carrière verder wenst te ontwikkelen en overwegen welke functie men daarbij specifiek op het oog heeft. Daarbij mag ook niet vergeten worden om het curriculum vitae aan de nieuwe doelstellingen aan te passen.”

“Dat curriculum vitae moet worden afgestemd op elke individuele vacature die men op het oog heeft,” waarschuwt TipTopJob. “Cruciaal is echter dat men daadwerkelijk solliciteert en niet enkel vacatures overloopt en potentiële werkgevers onderzoekt. Het is echter ook belangrijk niet te vergeten de sollicitatie verder op te volgen. Vele werkgevers worden immers door vacatures overstelpt, zodat men er vaak niet toe komt om te reageren. De sollicitant moet dan ook zelf initiatief nemen om het contact te onderhouden. Maar ook bij een afwijzing mag men zich niet laten ontmoedigen. De omstandigheden op de arbeidsmarkt zijn bijzonder moeilijk, zodat het enkele tijd kan aanslepen vooraleer een geschikte baan wordt gevonden.”

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: personeelsverloop |  Facebook |

06-08-13

Jonge technologie-werknemers hebben weinig loyaliteit

Jonge werknemers kunnen door voordelen niet tot een grotere loyaliteit tegenover het bedrijf worden aangezet. Dat blijkt uit een rapport van het persbureau Bloomberg over het personeelsverloop bij het internetbedrijf Google, dat nochtans bekend staat als één van de beste werkgevers en zijn medewerkers uitstekende arbeidsvoorwaarden biedt. Er wordt opgemerkt dat een werknemer bij Google slechts iets meer dan één jaar in dienst blijft. Consulent PayScale voert aan dat het fenomeen een algemeen probleem blijkt bij de jonge werknemers uit de technologiesector, die met een grote concurrentie wordt geconfronteerd. Bloomberg waarschuwt wel dat een laag personeelsverloop geen bewijs hoeft te zijn van succes.

Lees Verder

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: google, personeelsverloop |  Facebook |