10-03-17

Online pesten symptoom van breder probleem

Cyberpesten is zelden een geïsoleerd fenomeen, maar meestal een verlengstuk van gelijkaardig gedrag op fysieke locaties, zoals de klas of het speelplein. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Warwick in Engeland bij nagenoeg drieduizend jongeren tussen elf en zestien jaar. Vastgesteld werd dat 29 procent van de tieners aangeeft het slachtoffer te zijn geworden van pesterijen, maar slechts 1 procent maakte gewag van geïsoleerd cyberpesten. De conclusies van het onderzoek geven volgens de wetenschappers aan dat bij de strijd tegen pesten zowel naar de fysieke als online omgeving moet kijken.

“Pesterijen gebeuren vooral met persoonlijke confrontaties,” benadrukt onderzoeksleider Dieter Wolke, professor psychologie aan de University of Warwick. “Cyberpesten wordt daarbij gebruikt als een modern hulpmiddel om de traditionele aanvallen aan te vullen. Slechts zelden is er sprake van dat het slachtoffer uitsluitend online wordt geviseerd. Alle slachtoffers van cyberpesten bleken met een lager zelfbeeld geconfronteerd te worden en vertoonden ook meer gedragsproblemen dan hun leeftijdsgenoten. Wanneer jongeren echter het slachtoffer worden van meerdere vormen van pesterijen - zoals individuele confrontaties, groepsaanvallen en cyberpesten - dreigen die problemen nog erger te worden.”

“De resultaten van de studie kunnen belangrijke implicaties hebben voor de strategieën om het probleem van pesterijen aan te pakken,” betoogt professor Wolke. “Daarbij moet worden vastgesteld dat bij de preventie vooral aandacht moet worden besteed aan de bestrijding van het traditionele pestgedrag. Die praktijk vormt immers de basis voor het grootste deel van de cyberpesterijen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden dat de online aanvallen de dader de mogelijkheid biedt het slachtoffer ook buiten de schoolpoorten en op elk mogelijk ogenblik van de dag en de nacht te op de korrel te nemen. Cyberpesterijen zorgen zelf echter voor relatief weinig nieuwe slachtoffers.”

Lees Verder

10:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pesten |  Facebook |

30-12-13

Pesterijen hebben belangrijke impact op de arbeidsmarkt

Werknemers die tijdens hun jeugd werden gepest, hebben gemiddeld een lager salaris en blijken meestal ook een lagere opleiding te hebben genoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Anglia Ruskin University bij meer dan zevenduizend werknemers. De cijfers tonen volgens de Britse onderzoekers dat pesterijen significante economische implicaties kunnen hebben voor het latere leven. De wetenschappers stelden vast dat de slachtoffers van pesterijen gemiddeld 2,1 procent minder verdienen dan hun collega’s, maar bovendien ook 3,3 procent minder kans hebben om een baan te vinden en 4,1 procent minder geneigd zijn om als werknemer of werkzoekende op de arbeidsmarkt aanwezig te zijn.

“Uit het onderzoek bleek dat 8,4 procent van de werknemers toegeeft in zijn jeugd geregeld het slachtoffer van pesterijen te zijn geweest,” benadrukt onderzoeksleider Nick Drydakis, professor economie aan de Anglia Ruskin University. “Er kon daarbij echter bovendien een negatieve correlatie worden opgetekend tussen pesterijen en menselijk kapitaal. Werknemers die tijdens hun jeugd werden gepest, bleken 18,5 procent minder kans te hebben om een hoger diploma te halen en over belangrijke informatica-vaardigheden of talenkennis te beschikken.” De onderzoekers stelden ook vast dat pesterijen vooral bij mannen, immigranten en holebi’s een belangrijke rem vormen op de professionele ontwikkeling.

“Holebi’s die tijdens hun jeugd het slachtoffer waren van pesterijen, hebben een loon dat 12,4 procent lager ligt dan het gemiddelde op de werkvloer,” merkt professor Drydakis op. “Op het salaris van immigranten en mannen hebben pesterijen een negatieve impact van respectievelijk 4,1 procent en 6,1 procent.” De onderzoeker merkt op dat in de wetenschap vooral wordt gekeken naar de impact van traditionele variabelen, zoals onderwijsniveau en vaardigheden, op het salaris, maar geven de nieuwe resultaten aan dat economen in hun studies ook meer rekening dienen te houden met de invloed van pesterijen. Er wordt aan toegevoegd dat de inspanningen in de strijd tegen pesterijen dan ook nog verder moeten worden opgedreven.

“Pesterijen hebben de bedoeling om het zelfvertrouwen van het slachtoffer te ondermijnen,” zegt Jonathan Frodsham, general manager van de Britse consulent Bournes Group. “Daardoor zal het slachtoffer van de pesterijen zich minder waardevol voelen.” Dat negatieve gevoel dreigt volgens de onderzoekers aanleiding te geven tot lagere academische prestaties en een gebrek aan zelfvertrouwen op de arbeidsmarkt, wat gekoppeld kan worden aan een risico op een inperking van de arbeidskansen en een lager salarisniveau. Er wordt echter opgemerkt dat bedrijven met gerichte trainingen en programma’s kunnen helpen om deze situatie weer te helpen rechttrekken.

Lees Verder

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pesten |  Facebook |

22-06-07

Personeel vindt pesten normaal

Slachtoffers van pestgedrag op de werkvloer hebben vaak niet door dat ze gepest worden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van New Mexico. De onderzoekers stellen dat pesten op de werkvloer normaal is geworden. Een duidelijke oorzaak daarvoor kan echter niet aangegeven worden. Bovendien merken ze op dat bedrijven pesten vaak niet alleen toelaten, maar dikwijls ook aanmoedigen en zelfs belonen.

“Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van alle Amerikaanse werknemers minstens één negatieve ervaring per week heeft,” aldus onderzoekleidster Pamela Lutgen-Sanvik. “Minder dan tien procent is zich echter bewust dat het hier om pesten gaan. Men kan concluderen dat pesten normaal is geworden op de werkvloer. Een duidelijke verklaring is daarvoor echter niet aan te geven.”

“Het zou volgens de onderzoekers best kunnen dat sterke concurrentie op de werkvloer tot gevolg heeft dat gepest worden gelijk gesteld wordt aan zwakte,” aldus het magazine Zibb. “Het kan ook zijn dat de respondenten vinden dat ze zichzelf prima weren tegen pesterijen en dus niet vinden dat hun ervaring onder de definitie pesterijen valt, aangezien ze zichzelf geen slachtoffer voelen.”

Verder wijst Pamela Lutgen-Sanvik erop dat bedrijven pesten blijkbaar vaak niet alleen toelaten, maar ook aanmoedigen en zelfs belonen. “Door de macht van de manager te verheerlijken, kunnen personeelsleden ongestraft ondergeschikten pesten,” voert de onderzoekster aan.

15:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, pesten |  Facebook |