07-07-14

Pesterijen tijdens kinderjaren werken vier decennia later nog altijd door

De negatieve sociale, lichamelijke en geestelijke gevolgen van pesterijen tijdens de kinderjaren zijn ook bijna veertig jaar later nog steeds duidelijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het King’s College London bij bijna achtduizend kinderen in Engeland, Schotland en Wales. De studie wijst er volgens de onderzoekers op dat pesterijen een blijvende impact op de gezondheid en economische welzijn hebben.

Lees Verder

12:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pesterijen |  Facebook |

14-04-14

Pesterijen zijn niet enkel gericht op gemarginaliseerde individuen

Pesterijen zijn niet alleen gericht op geïsoleerde en gemarginaliseerde individuen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University bij studenten uit negentien scholen in de Amerikaanse staat North Carolina. Het onderzoek toonde aan dat ook relatief populaire studenten het mikpunt zijn van pesterijen en zelfs zwaarder gebukt gaan onder individuele vormen van sociale agressie. Het risico op agressieve acties wordt volgens de onderzoekers groter naarmate het individu populairder wordt. Alleen de individuen helemaal bovenaan de sociale ladder blijven daarvan gespaard.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pesterijen |  Facebook |

06-03-14

Pesterijen zijn een product van de organisatie

Pesterijen en intimidatie op de werkvloer zijn vooral een product van de omgeving en niet van de betrokken individuen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of South Australia. Het is volgens de onderzoekers al te gemakkelijk om het probleem toe te schrijven aan een conflict tussen persoonlijkheden. Nochtans wordt de problematiek volgens de Australische wetenschappers ook in het onderzoek nagenoeg uitsluitend vanuit een individuele invalshoek bekeken, terwijl deze conflicten in werkelijkheid vooral moeten worden toegeschreven aan structuren en het beleid van de organisatie.

Lees Verder

11:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pesterijen, intimidatie |  Facebook |

06-05-13

Teamsport blijkt uitstekend wapen tegen pesterijen

Teamsport is een uitgelezen middel om bij de vrouwelijke schoolgaande bevolking geweld en pesterijen tegen te gaan. Bij jongens heeft sport daarentegen geen enkele impact op het agressieve gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of North Carolina bij bijna tweeduizend Amerikaanse jongeren tussen veertien en achttien jaar. Volgens de Amerikaanse onderzoekers moet het verschil wellicht worden toegeschreven aan het feit dat agressie en geweld in sportactiviteiten voor jongeren in het algemeen meer worden geaccepteerd.

De onderzoekers stelden vast dat de helft van de ondervraagde jongeren bij schoolsport betrokken waren. Daarbij bleek 25 procent voor een teamsport gekozen te hebben, terwijl 9 procent van een individuele sportactiviteit gewag maakte. De resterende 17 procent was in beide vormen van schoolsport actief. Bij de meisjes die aan schoolsport deden bleek 14 procent het voorbije jaar bij een gevecht betrokken te zijn, tegenover 22 procent bij leeftijdgenoten die niet sportief actief waren. Ook bleek dat slechts 6 procent van de vrouwelijke atletes de voorbije dertig dagen een wapen had gedragen, tegenover 11 procent bij leeftijdgenoten die niet aan sportieve activiteiten deelnamen.

Er wordt echter opgemerkt dat bij jongens geen verschil kon worden opgetekend tussen atleten en leeftijdgenoten die geen sportieve activiteit kenden. In beide groepen bleek ongeveer 32 procent van de mannelijke tieners het voorbije jaar bij een gevecht betrokken te zijn geweest, terwijl 36 procent toegaf de voorbije dertig dagen een wapen gedragen te hebben. "Jongens die aan teamsporten deelnamen, bleken wel minder het doelwit van pesterijen te zijn dan leeftijdgenoten die een individuele sport beoefenen," benadrukt onderzoeker Tamera Coyne-Beasley op, professor pediatrie aan de University of North Carolina. "Mogelijk creëert het team een groepsgevoel waardoor pesterijen minder waarschijnlijk worden."

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, geweld, pesterijen |  Facebook |

21-10-12

Zes op tien werknemers voelen zich gepest door meerderen

Zes op tien werknemers voelen zich gepest door hun meerderen. Dat is de conclusie van een Brits onderzoek van consulent CareerBuilder. Collega’s komen op de tweede plaats (41 procent). De werknemers geven bij de pesterijen aan vooral beticht te worden van fouten die ze niet hebben gemaakt (47 procent) of constant onder kritiek bedolven te worden (47 procent). Ook het negeren van collega’s (36 procent) en vernederingen tijdens meetings (35 procent) blijken andere populaire vormen van pesterijen te zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat 56 procent van de slachtoffers de pesterijen niet heeft gemeld aan de personeelsdienst. Ook gaf 62 procent aan gepest te zijn door een oudere persoon, terwijl 6 procent opmerkt gepest te zijn geweest door klanten. “Werknemers hebben heel uiteenlopende definities voor pesterijen, maar meestal kan er een band worden gelegd met patronen van een onfaire behandeling,” merkt Rosemary Haefner, vicepresident human resources bij CareerBuilder, op.

“Pesterijen kunnen een zware impact hebben op het slachtoffer, maar ook op de prestaties van het bedrijf,” voert Haefner nog aan. De onderzoekers stelden ook vast dat 53 procent van de slachtoffers het probleem met de dader heeft proberen te bespreken. In 15 procent van de gevallen bleek dat de situatie echter nog te verslechteren. Daarnaast gaf 43 procent aan de incidenten bij de personeelsverantwoordelijke gemeld te hebben. Daarbij gaf 20 procent aan dat er inderdaad actie is ondernomen. Volgens 23 procent werd er echter niets aan de situatie verholpen.

Lees Verder

14:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pesterijen, human resources |  Facebook |

14-10-12

Volwassenen vinden niet alle pesterijen even erg

Volwassenen willen dat onderwijsinstellingen een gediversifieerd sanctiebeleid voeren tegenover pesterijen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 95 procent van de ondervraagden van mening is dat er actie moet worden ondernomen indien studenten door andere jongeren in hun fysieke veiligheid worden bedreigd, maar slechts 56 procent is van mening dat moet worden opgetreden indien jongeren door hun leeftijdsgenoten sociaal worden geïsoleerd.

Verder blijkt dat 81 procent van de volwassenen aangeeft dat scholen zouden moeten optreden indien studenten worden vernederd, terwijl 76 procent een tussenkomst vraagt wanneer geruchten worden verspreid. “Het is duidelijk dat volwassenen niet alle pesterijen op school op dezelfde manier benaderen,” merken de onderzoekers op. “Dat is een verontrustende vaststelling, want ook de sociale isolatie van een leerling is een gevaarlijke vorm van pesterijen. In extreme situaties kan die isolatie onder meer leiden tot zelfmoord.”

Volgens cijfers van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention geeft 20 procent van de leerlingen uit het middelbaar onderwijs aan het slachtoffer te zijn geworden van pesterijen. Sinds de eeuwwisseling hebben zesenveertig Amerikaanse staten een wetgeving tegen pesterijen ingevoerd en op één uitzondering eisen al die steden dat de onderwijsinstellingen een beleid tegen pesterijen voert. De onderzoekers merken echter op dat niet elke staat pesterijen op dezelfde manier definieert.

Lees Verder

16:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pesterijen, gezondheid |  Facebook |

22-06-11

Gevolgen pesterijen kunnen heel leven meegedragen worden

Omdat miljoenen kinderen het slachtoffer worden van pesterijen, bestempelen velen het probleem als een onderdeel van het opgroeien. Onderzoekers van de Amerikaanse Loyola University merken echter op dat het fenomeen als een ernstig probleem zouden moeten bestempelen en dat pesterijen niet zouden mogen worden beschouwd als een normaal gedrag van kinderen. Uit cijfers van het Amerikaanse National Youth Violence Prevention Center blijkt dat nagenoeg 30 procent van de Amerikaanse kinderen als dader of slachtoffer bij pesterijen zijn betrokken.

"Indien pesterijen niet onmiddellijk worden aangepakt, kan het probleem een langdurige of blijvende schade toebrengen aan de gezondheid en het welzijn van kinderen," merkt Earlene Strayhorn, kinderpsychiater aan de Loyola University, op tegenover het webmagazine Medicinenet.com. "De constante stress van fysieke aanvallen, bedreigingen, afpersing en intimidatie kan uiteindelijk een zware tol eisen van de psychische toestand van het kind."

Het misbruik kan volgens Strayhorn misschien ooit ophouden, maar de schade van psychologische gezondheid, ontwikkeling en sociale en emotionele problemen kunnen jarenlang aanslepen of zelfs het hele leven worden meegesleept. Op termijn kan volgens de onderzoekster de zelfwaarde van het kind worden ondermijnd, wat zou kunnen resulteren in isolatie, depressies en onzekerheid. "Slachtoffers van pesterijen worden angstig en kunnen zich vaak niet meer concentreren op hun schooltaken," merkt ze nog op.

16:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pesterijen, human resources, gezondheid |  Facebook |