20-03-18

Vriendenkring is beste manier om pesterijen op te vangen

Omgang met een groep vrienden - in plaats van een beste vriend - kan helpen om het mentale en emotionele welzijn van kinderen te beschermen tegen pesten. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers van het Murdoch Children's Research Institute (MCRI) in Australië, die meer dan twaalfhonderd kinderen volgden tijdens hun academische carrière. De onderzoekers constateerden eerder dat een op de drie kinderen van acht tot negen jaar dagelijks of wekelijks pesten ervaart op hun basisschool. Een op de vier kinderen meldt dat ze verbaal zijn gepest, terwijl een op de zeven kinderen te maken heeft gehad met fysiek pesten. Maximaal één op de tien meldde een combinatie van beide.

Jonge kinderen die vaak werden gepest rapporteerden hogere niveaus van geestelijke gezondheidsproblemen in vergelijking met die kinderen die niet werden gepest. De resultaten leveren sterk bewijs dat de noodzaak benadrukt om positieve relaties met leeftijdsgenoten te bevorderen en pestbeleid te implementeren vanaf de vroegste schooljaren. In de vroege basisschool zijn kinderen meer vatbaar voor interventies voor pesten dan oudere studenten. Dit kan de typische versnelling van pesten verminderen die zich rond de middelbare schooljaren in Australische scholen voordoet. "Collega-relaties zijn vooral belangrijk tijdens de lagere school en daarom is het belangrijk om relaties met leeftijdsgenoten tijdens deze jaren te ondersteunen," zei hoofdonderzoeker Lisa Mundy.

Kathryn North, directeur van het Murdoch Children's Research Institute, benadrukt dat een op de drie kinderen vaak wordt gepest. "Pesten heeft een diepgaande invloed op kinderen en heeft een grote impact op hun geestelijke gezondheid," zegt ze. "Het is belangrijk om problemen met de geestelijke gezondheid bij kinderen te voorkomen voordat ze chronisch worden. Pesten op de basisschool moet een prioritaire doelstelling zijn voor preventieonderzoek. "De onderzoekers zeggen dat beoefenaars van de geestelijke gezondheidszorg de uitvoering van op bewijsmateriaal gebaseerde programma's tegen pesten in basisscholen kunnen bevorderen, zoals verhoogde supervisie tijdens pauzes en krachtige disciplinaire maatregelen tegen pesten.

Lees Verder

22:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pesterijen |  Facebook |

07-07-14

Pesterijen tijdens kinderjaren werken vier decennia later nog altijd door

De negatieve sociale, lichamelijke en geestelijke gevolgen van pesterijen tijdens de kinderjaren zijn ook bijna veertig jaar later nog steeds duidelijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het King’s College London bij bijna achtduizend kinderen in Engeland, Schotland en Wales. De studie wijst er volgens de onderzoekers op dat pesterijen een blijvende impact op de gezondheid en economische welzijn hebben.

Lees Verder

12:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pesterijen |  Facebook |

14-04-14

Pesterijen zijn niet enkel gericht op gemarginaliseerde individuen

Pesterijen zijn niet alleen gericht op geïsoleerde en gemarginaliseerde individuen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University bij studenten uit negentien scholen in de Amerikaanse staat North Carolina. Het onderzoek toonde aan dat ook relatief populaire studenten het mikpunt zijn van pesterijen en zelfs zwaarder gebukt gaan onder individuele vormen van sociale agressie. Het risico op agressieve acties wordt volgens de onderzoekers groter naarmate het individu populairder wordt. Alleen de individuen helemaal bovenaan de sociale ladder blijven daarvan gespaard.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pesterijen |  Facebook |

06-03-14

Pesterijen zijn een product van de organisatie

Pesterijen en intimidatie op de werkvloer zijn vooral een product van de omgeving en niet van de betrokken individuen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of South Australia. Het is volgens de onderzoekers al te gemakkelijk om het probleem toe te schrijven aan een conflict tussen persoonlijkheden. Nochtans wordt de problematiek volgens de Australische wetenschappers ook in het onderzoek nagenoeg uitsluitend vanuit een individuele invalshoek bekeken, terwijl deze conflicten in werkelijkheid vooral moeten worden toegeschreven aan structuren en het beleid van de organisatie.

Lees Verder

11:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pesterijen, intimidatie |  Facebook |

06-05-13

Teamsport blijkt uitstekend wapen tegen pesterijen

Teamsport is een uitgelezen middel om bij de vrouwelijke schoolgaande bevolking geweld en pesterijen tegen te gaan. Bij jongens heeft sport daarentegen geen enkele impact op het agressieve gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of North Carolina bij bijna tweeduizend Amerikaanse jongeren tussen veertien en achttien jaar. Volgens de Amerikaanse onderzoekers moet het verschil wellicht worden toegeschreven aan het feit dat agressie en geweld in sportactiviteiten voor jongeren in het algemeen meer worden geaccepteerd.

De onderzoekers stelden vast dat de helft van de ondervraagde jongeren bij schoolsport betrokken waren. Daarbij bleek 25 procent voor een teamsport gekozen te hebben, terwijl 9 procent van een individuele sportactiviteit gewag maakte. De resterende 17 procent was in beide vormen van schoolsport actief. Bij de meisjes die aan schoolsport deden bleek 14 procent het voorbije jaar bij een gevecht betrokken te zijn, tegenover 22 procent bij leeftijdgenoten die niet sportief actief waren. Ook bleek dat slechts 6 procent van de vrouwelijke atletes de voorbije dertig dagen een wapen had gedragen, tegenover 11 procent bij leeftijdgenoten die niet aan sportieve activiteiten deelnamen.

Er wordt echter opgemerkt dat bij jongens geen verschil kon worden opgetekend tussen atleten en leeftijdgenoten die geen sportieve activiteit kenden. In beide groepen bleek ongeveer 32 procent van de mannelijke tieners het voorbije jaar bij een gevecht betrokken te zijn geweest, terwijl 36 procent toegaf de voorbije dertig dagen een wapen gedragen te hebben. "Jongens die aan teamsporten deelnamen, bleken wel minder het doelwit van pesterijen te zijn dan leeftijdgenoten die een individuele sport beoefenen," benadrukt onderzoeker Tamera Coyne-Beasley op, professor pediatrie aan de University of North Carolina. "Mogelijk creëert het team een groepsgevoel waardoor pesterijen minder waarschijnlijk worden."

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, geweld, pesterijen |  Facebook |

21-10-12

Zes op tien werknemers voelen zich gepest door meerderen

Zes op tien werknemers voelen zich gepest door hun meerderen. Dat is de conclusie van een Brits onderzoek van consulent CareerBuilder. Collega’s komen op de tweede plaats (41 procent). De werknemers geven bij de pesterijen aan vooral beticht te worden van fouten die ze niet hebben gemaakt (47 procent) of constant onder kritiek bedolven te worden (47 procent). Ook het negeren van collega’s (36 procent) en vernederingen tijdens meetings (35 procent) blijken andere populaire vormen van pesterijen te zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat 56 procent van de slachtoffers de pesterijen niet heeft gemeld aan de personeelsdienst. Ook gaf 62 procent aan gepest te zijn door een oudere persoon, terwijl 6 procent opmerkt gepest te zijn geweest door klanten. “Werknemers hebben heel uiteenlopende definities voor pesterijen, maar meestal kan er een band worden gelegd met patronen van een onfaire behandeling,” merkt Rosemary Haefner, vicepresident human resources bij CareerBuilder, op.

“Pesterijen kunnen een zware impact hebben op het slachtoffer, maar ook op de prestaties van het bedrijf,” voert Haefner nog aan. De onderzoekers stelden ook vast dat 53 procent van de slachtoffers het probleem met de dader heeft proberen te bespreken. In 15 procent van de gevallen bleek dat de situatie echter nog te verslechteren. Daarnaast gaf 43 procent aan de incidenten bij de personeelsverantwoordelijke gemeld te hebben. Daarbij gaf 20 procent aan dat er inderdaad actie is ondernomen. Volgens 23 procent werd er echter niets aan de situatie verholpen.

Lees Verder

14:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pesterijen, human resources |  Facebook |

14-10-12

Volwassenen vinden niet alle pesterijen even erg

Volwassenen willen dat onderwijsinstellingen een gediversifieerd sanctiebeleid voeren tegenover pesterijen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 95 procent van de ondervraagden van mening is dat er actie moet worden ondernomen indien studenten door andere jongeren in hun fysieke veiligheid worden bedreigd, maar slechts 56 procent is van mening dat moet worden opgetreden indien jongeren door hun leeftijdsgenoten sociaal worden geïsoleerd.

Verder blijkt dat 81 procent van de volwassenen aangeeft dat scholen zouden moeten optreden indien studenten worden vernederd, terwijl 76 procent een tussenkomst vraagt wanneer geruchten worden verspreid. “Het is duidelijk dat volwassenen niet alle pesterijen op school op dezelfde manier benaderen,” merken de onderzoekers op. “Dat is een verontrustende vaststelling, want ook de sociale isolatie van een leerling is een gevaarlijke vorm van pesterijen. In extreme situaties kan die isolatie onder meer leiden tot zelfmoord.”

Volgens cijfers van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention geeft 20 procent van de leerlingen uit het middelbaar onderwijs aan het slachtoffer te zijn geworden van pesterijen. Sinds de eeuwwisseling hebben zesenveertig Amerikaanse staten een wetgeving tegen pesterijen ingevoerd en op één uitzondering eisen al die steden dat de onderwijsinstellingen een beleid tegen pesterijen voert. De onderzoekers merken echter op dat niet elke staat pesterijen op dezelfde manier definieert.

Lees Verder

16:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pesterijen, gezondheid |  Facebook |

22-06-11

Gevolgen pesterijen kunnen heel leven meegedragen worden

Omdat miljoenen kinderen het slachtoffer worden van pesterijen, bestempelen velen het probleem als een onderdeel van het opgroeien. Onderzoekers van de Amerikaanse Loyola University merken echter op dat het fenomeen als een ernstig probleem zouden moeten bestempelen en dat pesterijen niet zouden mogen worden beschouwd als een normaal gedrag van kinderen. Uit cijfers van het Amerikaanse National Youth Violence Prevention Center blijkt dat nagenoeg 30 procent van de Amerikaanse kinderen als dader of slachtoffer bij pesterijen zijn betrokken.

"Indien pesterijen niet onmiddellijk worden aangepakt, kan het probleem een langdurige of blijvende schade toebrengen aan de gezondheid en het welzijn van kinderen," merkt Earlene Strayhorn, kinderpsychiater aan de Loyola University, op tegenover het webmagazine Medicinenet.com. "De constante stress van fysieke aanvallen, bedreigingen, afpersing en intimidatie kan uiteindelijk een zware tol eisen van de psychische toestand van het kind."

Het misbruik kan volgens Strayhorn misschien ooit ophouden, maar de schade van psychologische gezondheid, ontwikkeling en sociale en emotionele problemen kunnen jarenlang aanslepen of zelfs het hele leven worden meegesleept. Op termijn kan volgens de onderzoekster de zelfwaarde van het kind worden ondermijnd, wat zou kunnen resulteren in isolatie, depressies en onzekerheid. "Slachtoffers van pesterijen worden angstig en kunnen zich vaak niet meer concentreren op hun schooltaken," merkt ze nog op.

16:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pesterijen, human resources, gezondheid |  Facebook |

22-03-11

Voortdurende pesterijen leiden tot angstige instelling

Als mensen op jonge leeftijd regelmatig worden gepest, leidt dat mogelijk tot veranderingen in de manier waarop hun hersenen werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Rockefeller University. De wetenschappers stellen dat hun onderzoek heeft uitgewezen dat regelmatige pesterijen een grote invloed bleken te hebben op de activiteit van verschillende genen in de hersenen van jonge muizen. Het brein van de gepeste dieren zou daardoor gevoeliger worden voor sociale stress.

"Stress heeft invloed op het brein, zoals alcohol invloed heeft op de lever," merkt onderzoeksleider Yoav Litvin op. De onderzoekers stelden vast dat bij jonge muizen, die geplaatst werden bij volwassen soortgenoten met territoriaal gedrag en daardoor aan pesterijen werden blootgesteld, een duidelijke verandering in de werking van de genen kon worden vastgesteld. Die verandering zorgden er volgens de onderzoekers voor dat de hormoonreceptoren in het brein van de dieren veel gevoeliger waren geworden voor sociale impulsen.

Als gevolg daarvan kregen de muizen volgens de onderzoekers een angstige instelling, ook in situaties die eigenlijk veilig waren. De wetenschappers zeggen te vermoeden dat bij mensen eenzelfde soort effect zou kunnen optreden. "Het is echter nog onduidelijk of de hersenschade als gevolg van pesten blijvend is," merken de onderzoekers nog op. "Het gaat immers om dynamische breinsystemen, die zich mogelijk kunnen herstellen. Het is echter niet uit te sluiten dat de schade niet volledig omkeerbaar zou zijn."

10:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, pesterijen |  Facebook |

09-02-11

Populairste groep heeft geen pesterijen nodig

Populaire tieners die hun bijval nog willen verhogen, zijn het meest geneigd om anderen te pesten. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of California. Deze tieners lijken volgens de onderzoekers van mening dat het pesten van anderen hun status in de ogen van hun vrienden nog zal verhogen. Opgemerkt wordt dat tieners die aan de top staan van de sociale pikorde, maar niet de allerhoogste positie bekleden, het meest geneigd zijn om zich aan pesterijen schuldig te maken.

"Status verhoogt de agressie," merkt onderzoeksleider Robert Faris, socioloog aan de University of California, op tegenover het webmagazine Healthdaynews. "Geruime tijd werd gedacht dat agressie een misplaatste reactie was op een verkeerd gelopen thuissituatie of mentale problemen, maar uit het onderzoek blijkt dat het fenomeen tot de minder positieve elementen van sociale hiërarchie behoort. Agressie wordt bestempeld als een manier om vooruitgang te boeken."

De grootste agressie werd opgetekend bij tieners die op het 98ste procent van de populariteit stonden. Bij de resterende 2 topprocent valt die agressie opnieuw terug, volgens de onderzoekers omdat de betrokkenen het in die situatie niet langer nodig achten om anderen naar beneden te drukken om hun eigen status te verbeteren. De agressiegraad van de tieners op het 98ste procent van populariteit was 28 procent hoger dan bij studenten uit de bodem dan de rangschikking en 40 procent hoger dan bij de absolute top.

"Agressie zou contraproductief kunnen werken wanneer men de top heeft bereikt," aldus onderzoeksleider Faris. "Het zou immers als een signaal kunnen opgevat worden voor onzekerheid over de eigen sociale positie. Aan de top haalt men meer voordeel met vriendelijkheid." Ook onderaan de hiërarchie is er weinig agressie, volgens de onderzoekers wellicht omdat die groep zelfs niet de macht heeft om alleen nog maar een poging te wagen. Er wordt aan toegevoegd dat 67 procent van de tieners tegenover niemand agressief zijn.

 

18:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, pesterijen |  Facebook |

27-09-10

Eén op tien Amerikaanse jongeren voelt zich gepest

In de Verenigde Staten voelt 9 procent van de tieners tussen dertien en vijftien jaar zich vaak gepest tot op een niveau dat ze zich bijzonder droevig of kwaad voelen. In de leeftijdsgroep tussen zestien en achttien jaar geldt dat voor 3 procent. In totaal zegt 28 procent van de tieners zich door pesterijen droevig of kwaad te voelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Interactive. Uit het onderzoek is echter ook gebleken dat 59 procent van de tieners te zullen tussenkomen wanneer ze opmerken dat iemand anders wordt gepest. Daarbij zegt twee op vijf de pesterijen op school of elders te zullen melden. Ook zegt 37 procent het slachtoffer van de pesterijen met raad te willen bijstaan.

Indien ze zelf het slachtoffer zouden worden van pesterijen, zou één op vier van de respondenten beroep doen op een psycholoog of andere begeleider, terwijl bijna de helft met anderen over het probleem zou praten. Toch zegt één op vier tieners die problemen voor zich te houden. De onderzoekers merkten verder op dat twee op drie tieners aangeeft zich meestal gelukkig te voelen. Eén op tien zegt echter zich bezorgd te maken en 5 procent voelt zich meestal droevig, terwijl 3 procent zich boos voelt en 1 procent toegeeft zich angstig te voelen. Bijna zes op tien van de tieners zegt zich met zijn negatieve gevoelens tot zijn moeder te wenden, terwijl één op drie met een broer of zus praat en één op drie met zijn vader praat. Eén op vijf praat met een grootouder of ander familielid.

Buiten de familie praat 68 procent met een vriend van zijn eigen leeftijd, terwijl 20 procent zich tot een leraar en 19 procent tot een andere begeleider zou wenden. Toch zegt 8 procent bij problemen eigenlijk met niemand te kunnen praten. Bovendien zegt 31 procent dat een raadgever op school weinig hulp kan bieden, terwijl 20 procent niet zeker is. De onderzoekers merken op dat duidelijk moet worden verzekerd dat pesters de mogelijke consequenties van hun daden beseffen en dat de slachtoffers erop kunnen rekenen dat ze bij vele volwassenen terecht kunnen indien ze het onderwerp van pesterijen zijn geworden.

19:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, pesterijen |  Facebook |

29-08-07

Pesterijen zijn gevolg van gebrek aan leiderschap

Pesterijen op het werk zijn vaak het gevolg van een gebrek aan leiderschapstalent. Dat blijkt uit een onderzoek van het Chartered Management Institute bij Britse managers. Volgens de ondervraagden is machtsmisbruik de meest voorkomende vorm van pesterijen op de werkvloer. De ondervraagden merkten daarbij op dat het aanpakken van pesterijen voor het bedrijf talrijke voordelen heeft.

Uit het onderzoek bleek dat 66 procent van de Britse managers een gebrek aan leiderschapstalent de belangrijkste oorzaak is van pesterijen op het werk. Daarnaast werden ook de persoonlijkheid van de leidinggevende (57 procent), een autoritaire managementstijl (56 procent), de onkunde om problemen aan te pakken (37 procent) en het opleggen van onrealistische doelstellingen (27 procent) genoemd.

Machtsmisbruik was volgens 71 procent van de managers als de meest voorkomende vorm van pesterijen op de werkvloer. Andere vormen zijn volgens hem overdreven controles (63 procent) en uitsluiting (55 procent). De managers stelden dat bedrijven deze pesterijen moeten aanpakken. In eerste instantie werd daarbij gewezen op het verbeteren van de morele gesteldheid van het personeel, gevolgd door productiviteitsverhoging en het verlagen van het absenteïsme.

Volgens het rapport moeten bedrijven een strikt beleid voeren tegen pesterijen en duidelijk maken dat dergelijke praktijken niet getolereerd worden. Ook moeten leidinggevenden volgens de onderzoekers daarop getraind worden en moeten problemen onmiddellijk aangepakt worden.

15:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: management, human resources, pesterijen |  Facebook |