03-12-10

Pesticides een mogelijke oorzaak van dementie

Werknemers die over een grote periode van tijd blootgesteld staan aan pesticides, lopen mogelijk een groter risico op dementie. Dat is de conclusie van onderzoek aan het het Institute de Sante Publique d'Epidemiologie et de Developpement in Bordeaux. Daarbij wordt opgemerkt dat Franse wijnbouwers die gedurende een periode van zes jaar op geregelde tijdstippen met pesticides werden geconfronteerd, op het einde van die tijdsspanne op een aantal verstandelijke tests slechtere resultaten halen dan twintig jaar voordien. De onderzoekers maken gewag van een opmerkelijk resultaat, zeker gezien de relatief korte periode van het bestuurde tijdsbestek en de relatief jonge leeftijd van de respondenten.

De testpersonen waren tussen veertig en zestig jaar oud en hadden minstens twintig jaar op wijngaarden gewerkt. Ongeveer 20 procent van de proefpersonen kwam nooit in aanraking met pesticiden, maar meer dan de helft was rechtstreeks in contact gebracht met de producten, zoals bij de voorbereiding en het gebruik van de verdelgingsmiddelen of het reinigen en herstellen van het materiaal. De rest was onrechtstreeks in aanraking gekomen door hun aanwezigheid in gebouwen, kantoren en kelders. Op zeven van de negen intelligentietesten bleken de werknemers die in contact met de pesticides waren gekomen, na verloop van zes jaar minder goede resultaten op te tekenen dan bij een eerste onderzoek.

Ook bleek deze groep vijf keer meer geneigd te zijn om op beide tests lagere scores te laten optekenen dan hun collega's. Ook bleken ze twee keer zo snel geneigd om in de officiële Franse intelligentie-test met twee punten te dalen. "Die achteruitgang moet de vraag doen rijzen over een verhoogd risico van deze groep en een mogelijke evolutie naar degeneratie-ziektes zoals Alzheimer of andere dementie-aandoeningen. Frankrijk kent het hoogste gebruik van insecticides en herbicides in Europa. Op wereldwijd niveau worden deze producten alleen meer gebruikt in de Verenigde Staten, Japan en Brazilië. Na twaalf jaar volgt een nieuwe evaluatie.

09:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dementie, gezondheid, pesticides |  Facebook |