12-10-10

Beperken verspilling zou goede besparing zijn

De overheid zou miljarden kunnen besparen indien de verspilling beter in toom kon worden gehouden. Dat heeft de Britse miljardair Philip Green, eigenaar van een aantal retailketens, gezegd in een interview met Robert Peston, economiespecialist van de Britse openbare omroep BBC. Philip Green voegt er aan toe dat geen enkel bedrijf zou kunnen overleven indien hetzelfde verspillingsgedrag werd gehanteerd dan de Britse overheid tentoon spreidt. Indien de overheidsuitgaven op een degelijke manier zouden worden gecontroleerd, zou de Britse regering volgens Green miljarden pond sterling kunnen besparen. De miljardair wijst er daarbij op dat de Britse regering onvoldoende gebruik maakt van zijn schaalgrootte, koopmacht en kredietrating.

Philip Green werd door de Britse premier David Cameron gevraagd om de bestedingsbudgetten van de Britse regering, voor een totaal van 191 miljard miljard pond sterling, te bestuderen. Green zegt daarbij tot de vaststelling gekomen te zijn dat de uitgaven ongeoorloofd oppervlakkig worden opgevolgd. "Wanneer mijn bedrijven eenzelfde houding zouden aannemen, zou het licht al snel uitgaan," merkte hij op tegenover de economispecialist van de Britse omroep. "Er is geen enkele rapportage en ook geen enkele verantwoordelijkheid." Alleen op het telecom-budget van 2 miljard pond zou er volgens Green tussen 600 miljoen pond en 700 miljoen pond kunnen worden bespaard.

"Op deze manier zou het onmogelijk zijn om in het bedrijfsleven overeind te blijven," voerde Philip Green nog aan. "Er is nochtans geen enkele reden waarom een regering niet even efficiënt zou kunnen werken als een bedrijf." Onder meer kwam hij tot de vaststelling dat een gebrek aan een gecentraliseerde benadering ertoe leidt dat de verschillende ministeries en departementen sterk uiteenlopende prijzen betalen voor dezelfde producten. Nick Seddon, vice-directeur van de denktank Reform, merkt echter op dat het niet eenvoudig is om het gedrag van de openbare diensten bij te sturen. Dat heeft volgens hem niet enkel te maken met geld, maar vooral met de manier waarop het hele systeem in elkaar zit.