02-12-10

Amerikaans astronoom ziet veel meer sterren dan aangenomen

Het universum telt wellicht drie keer zoveel sterren dan eerder werd geraamd. Dat zeggen onderzoekers van Yale University. Volgens onderzoeksleider Pieter van Dokkum zijn er veel meer rode dwergsterren dan oorspronkelijk werd berekend. Volgens de nieuwe berekening zou het heelal nu 300 sextiljoen sterren tellen. De vaststellingen van Van Dokkum hebben voor heel wat commotie gezorgd in de wereld van de astronomen. De beweringen van de onderzoeker aan de Yale University gaat immers in tegen een algemene theorie van een relatief geordend universum en doet veronderstellen dat het heelal complexer is dan algemeen wordt aangenomen.

"De meeste astronomen gaan er bij hun berekeningen vanuit dat de meeste sterrenstelsels dezelfde kenmerken hebben als de melkweg," merkt BBC News op. "Maar volgens een aantal nieuwe rapporten zou dat een verkeerd uitgangspunt kunnen zijn. Volgens die nieuwe theorieën zijn er stelsels die veel meer rode dwergsterren tellen dan eerder werd aangenomen. De rode dwergsterren komen het meest frequent voor in het universum, zodat de berekeningen daardoor grondig worden beïnvloed. Meestal bekijken de astronomen de samenstelling van de melkweg en extrapoleren die gegevens naar andere sterrenstelsels, maar dat is volgens Van Dokkum een verkeerde benadering."

Van Dokkum wijst erop dat veel astronomen ervan uitgaan dat de meeste sterrenstelsel spiraalvormig zijn, zoals de melkweg. "Maar ongeveer één op drie sterrenstelsels heeft een ellipsvorm en is volledig anders samengesteld dan de melkweg," voert hij aan. Onderzoek met de Keck-telescoop in Hawaii heeft volgens hem uitgewezen dat deze ellipsvormige stelsels veel meer rode dwergsterren hebben dan de spiraalvormige sterrenstelsels." Richard Ellis, astronoom aan het California Institute of Technology, voert aan dat het nog te vroeg is om een oordeel te vellen over de theorie van Van Dokkum, maar hij merkt wel op dat de stelling een aantal axioma's uit de astrologie dreigt onderuit te halen.