14-03-17

Geïnformeerde consument keert zich sneller af van piraterij

Voorlichting kan een belangrijke hefboom zijn om het probleem van videopiraterij efficiënter aan te pakken. Dat blijkt uit een enquête van het Nederlandse bedrijf Irdeto, gespecialiseerd in de beveiliging van digitale platformen, bij meer dan vijfentwintigduizend consumenten in dertig landen. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat 48 procent van de respondenten het gebruik van piraterij zouden afbouwen of stopzetten wanneer ze geïnformeerd zouden worden over de schade die de praktijk aan de mediasector toebrengt. Die impact kan vooral worden aangevoeld in Latijns-Amerika (59 procent) en Azië (55 procent). In Europa en de Verenigde Staten valt dat cijfer terug tot respectievelijk 45 procent en 38 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat 52 procent van de consumenten gebruik maakt van materiaal dat videopiraten op de markt is gebracht. In Latijns-Amerika loopt dat echter op tot 70 procent, gevolgd door Azië (61 procent), Europa (45 procent) en de Verenigde Staten (32 procent). “Die aandelen maken duidelijk dat de sector de piraterij dringend moet aanpakken,” benadrukt Doug Lowther, chief executive van Irdeto. “Daarvoor zal gebruik moeten gemaakt worden van technologie en diensten om de legale content te beschermen, maar ook zal een educatief programma moeten worden ontwikkeld om het gedrag van de consument te veranderen.”

Voor de introductie van een efficiënt educatief programma, moet volgens Lowther worden benadrukt dat piraterij vaak gelinkt is aan criminele organisaties. Tevens zou erop kunnen worden gewezen dat de piraten-content vaak malware omvat die de bedoeling heeft persoonlijke content te stelen. Wel diende worden vastgesteld dat 70 procent van de ondervraagden weliswaar weet dat de productie en de verspreiding van piraten-content illegaal is, maar bij streaming en downloading daalt dat cijfer tot 59 procent. Opmerkelijke scores werden opgetekend in Rusland, waar 87 procent meende dat de productie en verspreiding van piraten-content wettelijk toegelaten was. Datzelfde zegt 66 procent van streaming of downloading.

Lees Verder

17:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: piraterij |  Facebook |

06-01-17

Piraterij moet met een pragmatische houding worden benaderd

Content providers en copyright-houders moeten een pragmatische houding aannemen tegenover het probleem van piraterij. Er moet op basis van een sociale consensus getracht worden illegale downloaders te overtuigen dat hun gedrag ook economisch en ethisch onaanvaardbaar is in de community’s waartoe ze zelf behoren. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Coventry University in Engeland en de Universität Wien in Oostenrijk. De entertainment-industrie probeert piraterij vooral met juridische middelen te bestrijden, maar die aanpak lijkt volgens de onderzoekers niet de gewenste resultaten op te leveren. Daarentegen moet volgens hen een communicatie met de piraten worden opgestart.

“Piraterij van digitale content is in de populaire cultuur sterk ingeburgerd,” zeggen de onderzoekers Eva Hofmann en Elfriede Penz. “Er kan echter een duidelijk verschil in opstelling worden opgemerkt tussen de piraten en de legale downloaders. Cruciaal daarbij is dat digitale goederen eindeloos kunnen worden gedupliceerd zonder aan kwaliteit te verliezen. Daardoor lijkt het legale origineel dan ook minder waard dan een fysieke drager, zoals een compact-disc (cd) of een digitale video-disc (dvd). Dat verschil in perceptie zorgt ervoor dat een illegale download voor de piraat moreel minder erg lijkt dan de diefstal van een fysieke drager uit een winkelrek.”

“Een aantal studies hebben uitgewezen dat online piraterij geen negatieve impact heeft op de fysieke verkopen,” stippen Hofmann en Penz aan. “Bovendien zouden zogenaamde piraten uiteindelijk in totaal meer geld aan entertainment besteden. De verkoop van fysiek muziekdragers volgt echter een dalende lijn en de producenten verwijzen vooral naar piraterij als belangrijkste oorzaak. Anderzijds blijken consumenten de hoge prijzen van digitale goederen als een reden te gebruiken om illegaal downloaden te verdedigen. In plaats van repressief op te treden, zouden de content providers meer voordeel kunnen halen uit een communicatie met de illegale downloaders en de wereldwijde online netwerken.”

Lees Verder

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: piraterij |  Facebook |

07-06-14

Online piraten profiteren van legale advertenties

Entertainment-piraten kunnen online grote winsten boeken omdat website-operatoren belangrijke pakketten dollars ontvangen van grote bedrijven zoals Comcast, Ford of McDonald’s. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van de Amerikaanse organisatie Digital Citizen’s Alliance, die een veilige online omgeving promoot. De onderzoekers stelden vast dat content-dieven bezoekers aantrekken met beloftes van gratid downloads en streams van recente films, televisieprogramma’s of songs, om vervolgens de profiteren van advertenties die op het net worden geplukt. Er wordt aan toegevoegd dat vele adverteerders zich niet bewust zijn van deze illegale activiteiten.

Lees Verder

07:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: piraterij, online |  Facebook |

28-03-14

Malware door piraterij kan bedrijven bijna 500 miljard dollar kosten

Problemen met walware door het gebruik van illegale software kunnen bedrijven en ondernemingen dit jaar bijna 491 miljard dollar kosten. Dat blijkt uit een studie van de National University of Singapore (NUS) en de International Data Corporation (IDC) in elf landen. Bijna 364 miljard dollar zal volgens het onderzoek waarschijnlijk moeten worden besteed aan het herstellen van datalekken. De studie wees uit dat bijna 46 procent van de computers die werden gekocht bij algemene distributiepunten - zoals computer-speciaalzaken, resellers, en lokale markten - waren besmet met gevaarlijke malware, zoals virussen, wormen, trojaanse paarden, rootkits en ongewenste adware.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: malware, piraterij |  Facebook |

13-09-13

Piraterij verantwoordelijk voor ruim één vijfde downloads

Gedownloade content is voor 22 procent afkomstig van illegale bronnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse telecomautoriteit Ofcom naar het downloadgedrag bij de Britse bevolking. Aangevoerd wordt dat het voorbije jaar door Britse consumenten 1,5 miljard files illegaal werden gedownload, terwijl ook 35 procent van alle bekeken films afkomstig waren van piraterij. Ook bij muziek werd een piraterij van 22 procent opgetekend. Er wordt wel opgemerkt dat slechts 2 procent van alle internet-gebruikers verantwoordelijk zijn voor driekwart van de online piraterij. De onderzoekers stellen dan ook dat piraterij een bijzonder geconcentreerde praktijk is.

Lees Verder

15:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: download, piraterij |  Facebook |

11-06-13

Digitale piraten vooral te vinden in hogere inkomstencategorieën

Digitale piraten hebben een grotere financiële draagkracht dan de gemiddelde bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Australasian Performing Right Association bij ruim duizend Australische digitale consumenten. De onderzoekers merken op dat 21 procent van de ondervraagden toegeeft zich schuldig te maken aan online piraterij. In de inkomstencategorie van minstens 100.000 dollar per jaar loopt dat echter op tot 30 procent. De onderzoekers stellen dat een hogere opleiding en een hoger inkomen ook de digitale piraterij doet stijgen.

Bij respondenten met een inkomen tot 40.000 dollar bleek 14 procent digitale piraterij toe te geven. In de groep tussen 40.000 dollar en 60.000 dollar loopt dat op tot 18 procent, om in de categorie tussen 60.000 dollar en 100.000 dollar verder te stijgen tot 27 procent. Bovendien de inkomensgrens van 100.000 dollar haalt digitale piraterij een score van 30 procent. Bovendien bleek dat digitale piraterij bij universitairen oploopt tot 25 procent, tegenover 21 procent bij diploma's middelbaar onderwijs en 17 procent bij lageropgeleiden.

Ook de leeftijd bleek een belangrijke factor te zijn in digitale piraterij. In de leeftijdsgroep tussen achttien en dertig jaar werd een score van 44 procent opgetekend, tegenover 25 procent in de categorie tussen dertig en vijftig jaar en 11 procent bij vijftigplussers. Televisieshows, film en muziek waren elk met een score van 16 procent de belangrijkste illegaal verworven content. Daarna volgen boeken (10 procent) en games (8 procent). Er wordt nog opgemerkt dat 7 procent toegeeft zich elke week aan digitale piraterij schuldig te maken.

Lees Verder

14:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, piraterij |  Facebook |

07-06-12

Maatregelen maritieme wereld tegen piraterij leveren slechts beperkt resultaat op

De maatregelen die door de maritieme wereld tot nu toe zijn genomen tegen de toenemende dreiging van piraterij, leveren slechts beperkte resultaten op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hong Kong Polytechnic University. De onderzoekers stelden immers vast dat de maatregelen van individuele schepen alleen het aantal aanvallen van amateuristisch georganiseerde piraten hebben kunnen doen afnemen. Er is volgens de onderzoekers dan ook een internationaal georganiseerde aanpak nodig.

"In het algemeen zijn koopvaardijschepen niet ontworpen of uitgerust om de aanvallen van piraten af te weren en zijn dan ook bijzonder gevoelig voor deze criminele praktijken," merken de onderzoekers Mei Chi Wong en Tsz Leung Yip op. Er wordt aan toegevoegd dat de piraten meestal uit zijn op waardevolle cargo zoals gas, olie, rijst en visproducten, maar ook soms het hele schip kapen om losgeld te kunnen bemachtigen. Ook het kidnappen door maritieme piraten vertegenwoordigt volgens de onderzoekers een stijgende trend.

"Er kunnen drie types van aanvallen worden onderscheiden," benadrukken de onderzoekers. Een aantal aanvallen vertonen geen of nauwelijks geweld, waarbij meestal ongetrainde piraten met primitieve wapens zijn betrokken, die aangemeerde schepen aanvallen en goederen of voorraden stelen. Daarnaast zijn er ook aanvallen met middelmatig geweld, waarbij de bemanning wordt bedreigd, aangevallen en soms wordt gegijzeld. Tenslotte is er echter ook zware piraterij, waarbij de bemanning wordt aangevallen of gekidnapt. Die aanvallen gebeuren meestal op zee en gaat niet zelden gepaard met dodelijke slachtoffers. Deze piraten zijn gewapend en goed georganiseerd.

Uit het onderzoek blijkt dat transport van bulk en algemene cargo, containerschepen, chemische tankers en olietankers het vaakst geviseerd worden. Deze categorieën vertegenwoordigen meer dan 75 procent van alle schepen die tijdens het voorbije decennium werden aangevallen.

Lees Verder

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, piraterij |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende