23-01-18

Onderbroken werk profiteert van efficiënte planning

Wanneer op het werk op een andere taak moet worden overgeschakeld, is het aangewezen om even tijd te nemen om een plan op te stellen voor de terugkeer naar de eerste activiteit. Op die manier kan men zich beter focussen op de nieuwe taak die moeten worden opgenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington en de University of Minnesota bij meer dan tweehonderd werknemers. De opmaak van een plan verlaagt volgens de onderzoekers immers het risico dat aanhoudende bekommernissen over de originele taak een efficiënte inzet voor de nieuwe opdracht in het gedrang zouden kunnen brengen.

“Werknemers worden bij de uitvoering van een opdracht vaak onderbroken om een andere taak te vervullen,” benadrukt onderzoeksleider Sophie Leroy, professor economie aan de University of Washington. “Het menselijk brein kan worden vergeleken met een computer van de eerste generatie, die beginnen te vertragen of slecht functioneren wanneer teveel programma’s zijn geactiveerd. Een gelijkaardig fenomeen treedt op wanneer een werknemer wordt gevraagd om een taak te onderbreken en zich op een nieuwe opdracht te focussen. Het brein ervaart grote moeilijkheden om een onafgewerkte taak achter zich te laten. De mens heeft niet de cognitieve capaciteit op die twee taken tegelijkertijd perfect te verwerken.”

“Het brein moet dan ook worden geholpen om die transitie efficiënter te verwerken,” zegt Leroy. “De planning voor de terugkeer naar de oorspronkelijke taak hoeft ook niet lang of uitgesponnen te zijn. Vaak hoeft daarvoor niet meer dan een minuut tijd worden genomen, zodat kan genoteerd worden op welk punt de taak werd onderbroken en waar er weer kan worden aangepikt, welke problemen zijn overgebleven en welke taken moeten worden uitgesteld om later te worden hernomen. Een dergelijke strategie blijkt de prestatie gevoelig te verbeteren. Dat geldt zowel voor de kwaliteit van de weerhouden informatie als voor de mogelijkheid om op basis van complexe informatie beslissingen te nemen.”

Vooral wanneer bij de taak een deadline is gemoeid, kan volgens de onderzoekers best tijd voor een planning worden genomen.

Lees Verder

17:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: planning |  Facebook |

22-08-13

Strikte planning is beste manier om doelstellingen te halen

Specifiek afgelijnde plannen verhogen de kans dat de doelstellingen worden bereikt, ook al worden ze vaak negatief ervaren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Fudan University in Shanghai en de University of Texas in Austin. Hoewel een grotere flexibiliteit in het algemeen als een stimulans voor motivatie wordt bestempeld, kunnen volgens de onderzoekers in werkelijkheid restricties de productivieit verbeteren. Een rigide doelstelling met een duidelijk stappenplan vereenvoudigt volgens de wetenschappers het proces en zal de kans doen toenemen dat het einddoel daadwerkelijk wordt gehaald.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: planning, doelstelling |  Facebook |

09-08-13

Toename populatie leidt tot een verlies aan sociaal vertrouwen

Een toename van de populatie kan leiden tot een verlies aan sociaal vertrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University naar de impact van investeringen in toerisme en recreatie op een aantal gemeenschappen die historisch op mijnbouw waren gericht. De onderzoekers stelden vast dat lokale politici en nationale nieuwsmedia door de toename van de populatie relatief minder worden vertrouwd dan familie en vrienden. Dit vertrouwens-deficit heeft volgens de onderzoekers implicaties op de planning op langere termijn op gebied van ecologie en planning.

“De uitbouw van toerisme en recreatie leidt meestal tot een snelle bevolkingsaangroei,” voert onderzoeker Jordan Smith, professor sociale wetenschappen aan de North Caroline State University, aan. “Dat kan de oospronkelijke bevolking, die vooral gericht is op het behoud van traditionele waarden en hun levensstijl wil beschermen, in conflict brengen met de nieuwkomers, die vaak minder langdurige plannen hebben voor hun lokale activiteit en zich minder interesseren in de plaatselijke geplogenheden. De verschuiving van de activiteiten heeft een onloochenbare impact op de interactie en communicatie van de residenten.”

“Naarmate de populatie van een gemeenschap toeneemt, blijken de residenten meer te vertrouwen op vertrouwde bronnen om informatie te verkrijgen,” merkt professor Smith op. “Daarbij werd vastgesteld dat de residenten vooral steunden op informatie van onmiddellijke familieleden en vrienden en lokale kranten. Verkozen politici, het nationaal televisienieuws, online nieuwsbronnen en medewerkers bleken het minst vertrouwd te worden als informatiebron. Dit effect versterkt de houding en overtuiging die al in de oorspronkelijke gemeenschap aanwezig waren. Conflicten vinden dan ook vaker hun oorsprong in tegengestelde waarden en ideologieën dan in structurele sociale veranderingen in de gemeenschap.”

Lees Verder

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vertrouwen, planning |  Facebook |