22-08-13

Strikte planning is beste manier om doelstellingen te halen

Specifiek afgelijnde plannen verhogen de kans dat de doelstellingen worden bereikt, ook al worden ze vaak negatief ervaren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Fudan University in Shanghai en de University of Texas in Austin. Hoewel een grotere flexibiliteit in het algemeen als een stimulans voor motivatie wordt bestempeld, kunnen volgens de onderzoekers in werkelijkheid restricties de productivieit verbeteren. Een rigide doelstelling met een duidelijk stappenplan vereenvoudigt volgens de wetenschappers het proces en zal de kans doen toenemen dat het einddoel daadwerkelijk wordt gehaald.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: planning, doelstelling |  Facebook |

09-08-13

Toename populatie leidt tot een verlies aan sociaal vertrouwen

Een toename van de populatie kan leiden tot een verlies aan sociaal vertrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University naar de impact van investeringen in toerisme en recreatie op een aantal gemeenschappen die historisch op mijnbouw waren gericht. De onderzoekers stelden vast dat lokale politici en nationale nieuwsmedia door de toename van de populatie relatief minder worden vertrouwd dan familie en vrienden. Dit vertrouwens-deficit heeft volgens de onderzoekers implicaties op de planning op langere termijn op gebied van ecologie en planning.

“De uitbouw van toerisme en recreatie leidt meestal tot een snelle bevolkingsaangroei,” voert onderzoeker Jordan Smith, professor sociale wetenschappen aan de North Caroline State University, aan. “Dat kan de oospronkelijke bevolking, die vooral gericht is op het behoud van traditionele waarden en hun levensstijl wil beschermen, in conflict brengen met de nieuwkomers, die vaak minder langdurige plannen hebben voor hun lokale activiteit en zich minder interesseren in de plaatselijke geplogenheden. De verschuiving van de activiteiten heeft een onloochenbare impact op de interactie en communicatie van de residenten.”

“Naarmate de populatie van een gemeenschap toeneemt, blijken de residenten meer te vertrouwen op vertrouwde bronnen om informatie te verkrijgen,” merkt professor Smith op. “Daarbij werd vastgesteld dat de residenten vooral steunden op informatie van onmiddellijke familieleden en vrienden en lokale kranten. Verkozen politici, het nationaal televisienieuws, online nieuwsbronnen en medewerkers bleken het minst vertrouwd te worden als informatiebron. Dit effect versterkt de houding en overtuiging die al in de oorspronkelijke gemeenschap aanwezig waren. Conflicten vinden dan ook vaker hun oorsprong in tegengestelde waarden en ideologieën dan in structurele sociale veranderingen in de gemeenschap.”

Lees Verder

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vertrouwen, planning |  Facebook |