20-09-08

Planten produceren eigen aspirine tegen stress

Planten die in een stress-situatie worden gebracht, zoals droogte, produceren hun eigen soort aspirine. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse National Center for Atmospheric Research in Colorado. De chemische substanties worden volgens de onderzoekers als een soort gas geproduceerd om de biochemische verdediging van de planten te verbeteren. Daarbij wordt opgemerkt dat het opvolgen van deze gassen landbouwers zou kunnen waarschuwen voor mogelijke oogstproblemen.

"De chemische producten veroorzaken volgens onderzoeksleider Thomas Karl, de vorming van proteïnen die de biochemische verdediging van de planten verbetert en de kansen op kwetsuren vermindert," aldus BBC News. "Uit het onderzoek is gebleken dat in bedreigende situaties, zoals droogte, ongewone seizoenstemperaturen en andere stresssituaties, belangrijke hoeveelheden van de chemicaliën in de atmosfeer kunnen worden aangetroffen." Volgens de onderzoekers laat het chemisch product - methylsalicylaat - planten toe om elkaar voor gevaar te waarschuwen.

Het detecteren van het gas zou landbouwers volgens de wetenschappers in staat moeten kunnen stellen om vroegtijdig in te grijpen tegen mogelijke oogstproblemen. "Hoe eerder men kan ingrijpen, hoe minder bestrijdingsmiddelen er moeten ingezet worden en hoe groter het eventueel verlies kan beperkt worden en hoe beter de gewassen kunnen beheerd worden," voeren ze aan. Er wordt wel aan toegevoegd dat de productie van het gas, in combinatie met industriële gassen, een invloed zou kunnen hebben op de luchtvervuiling.

17:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, planten, voeding, aspirine |  Facebook |