18-02-13

Plastiek moet worden gecatalogeerd als gevaarlijk afval

Er moet dringend ingegrepen worden om het toenemende probleem van plastic afval aan te pakken. Dat is de conclusie van een rapport onder leiding van wetenschappers aan de Plymouth University. De onderzoekers waarschuwen voor schadelijke effecten voor de natuur en de mensheid. Onder meer wordt gewezen op het feit dat meer dan één derde van de visvoorraden in het Kanaal kleine fragmenten plastic afval in hun organisme te hebben opgenomen. Het is volgens de onderzoekers dan ook noodzakelijk dat plastiek als een gevaarlijke afvalstof wordt gecatalogeerd. Daardoor zouden volgens de wetenschappelijk onmiddellijk wettelijke maatregelen genomen kunnen worden.

Lees Verder

09:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: plastiek, afval |  Facebook |

28-04-11

Plastiek wordt belangrijker dan glas in verpakkingsindustrie

Plastiek flessen en vaten zullen tegen het midden van het decennium de snelste groei van de hele Europese verpakkingssector kennen en tegen het einde van het decennium een grotere industrie vormen dan glazen containers. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Pira International. Opgemerkt wordt dat het productievolume van plastiek flessen sinds het midden van het voorbije decennium jaarlijks met ongeveer 12 miljard eenheden is gestegen. Tegen het midden van het huidige decennium zou die groei toenemen tot 17 miljard eenheden.

In het rapport wordt opgemerkt dat pet-flessen de voorbije jaar de sterkste groei in de sector van drankenverpakkingen heeft laten optekenen en in vele toepassingen glazen flessen, kartonverpakkingen en drankenblikken hebben vervangen. Vooral voor frisdranken, bronwaters en melk zal plastiek volgens het rapport steeds meer in de plaats komen van glazen flessen, terwijl ook bij voedingsproducten ook een duidelijke overstap van glas naar plastiek zou opgemerkt worden.

Plastiek heeft volgens het rapport verscheidene voordelen. "Plastiek is doorschijnend, onbreekbaar, licht en recycleerbaar," merkt Pira International op. "Bovendien heeft plastiek ook een flexibel design." Er wordt aan toegevoegd dat de productie van plastiek flessen ook goedkoper is dan de andere alternatieven. Volgens Pira International zullen technologische ontwikkelingen een belangrijke rol spelen in de verdere groei van de sector, waarbij mogelijkheden zouden worden gecreëerd voor meer gesofisticeerde en duurdere producten.

16:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: glas, plastiek, verpakking |  Facebook |

16-04-11

Plastiek afval mogelijk alternatief voor timmerhout

Het Californische bedrijf BioLumber heeft een systeem ontwikkeld om plastiek afval te verwerken tot bouwmaterialen als alternatief voor timmerhout. Het bedrijf merkt op dat de toepassing een dubbel voordeel biedt. In de eerste plaats moeten er minder bomen worden gerooid om de bevoorrading met timmerhout te garanderen. Anderzijds biedt het systeem een duurzame oplossing voor plastiek dat in de natuur niet kan worden afgebroken.

"De bouwsector levert een belangrijke bijdrage tot de uitstoot van koolstofdioxide," merkt het webmagazine Greenbeat op. "Onder meer beton vormt een belangrijke uitstootbron, maar dat geldt ook voor de ontbossing voor de productie van timmerhout. Volgens het bedrijf BioLumber kan het gebruik van plastiek in de bouwsector het probleem echter gedeeltelijk helpen opvangen. Er wordt aan toegevoegd dat het zogenaamde biolumber bovendien in kostprijs vergelijkbaar is met roodhout."

Bovendien wordt opgemerkt dat biolumber sterker en ook vier keer langer meegaat dan conventioneel timmerhout. "Onder meer plastiek winkeltassen en flessen kunnen door de natuur niet worden afgebroken," voert Greenbeat nog aan. "Eens het plastiek op een afvalstort is terecht gekomen, blijft het daar voor eeuwig. De recyclage van één ton plastiek bespaart op het afvalstort ook bijna 25 kubieke meter ruimte."

Greenbeat merkt op dat er nog andere plastiek timmerproducten bestaan, maar die hebben volgens BioLumber geen structurele kwaliteiten. Dat is naar eigen zeggen met het product van het Californische bedrijf echter wel het geval.

15:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biolumber, plastiek, timmerhout |  Facebook |

20-08-09

Zeewater breekt plastiek verbazend snel af

Plastiek blijkt in de oceaan verbazend snel af te breken, waardoor contaminerende elementen vrij kunnen komen in het water en een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de oceaanbiotopen. Dat zegt Katsuhiko Saido, scheikundige aan de Japanse Nihon Univerity. Volgens de onderzoekers zou plastiek onder bepaalde invloeden in het zeewater op één jaar tijd kunnen afgebroken worden. In tegenstelling tot plastiek zelf, kunnen deze contaminerende elementen wel in het lichaam van dieren worden opgenomen. Het is volgens de onderzoekers niet duidelijk of de dieren daarbij aan gevaarlijke concentraties worden blootgesteld, maar de bevindingen moeten volgens hen toch voor bezorgdheid zorgen.

"Jaarlijks komen duizenden tonnen plastiek-afval in de oceanen terecht," aldus Discovery Channel. "Een groot gedeelte daarvan spoelt aan op de kusten, waar een ander gedeelte blijft in de oceanen drijven. De zogenaamde Great Pacific Garbage Patch tussen Californië en Hawaii, die een geschatte omvang heeft die twee keer zo groot is als de oppervlakte van de Amerikaanse staat Texas, is daarvan een typisch voorbeeld. De grote hoeveelheid plastiek-afval in de zeeën en oceanen, werd eerder beschouwd als een vervuiling op lange termijn die niet snel afgebroken wordt. Maar uit het Japanse onderzoek blijkt dat er ook een belangrijke bedreiging is op korte termijn."

"In het dagelijkse leven wordt plastiek beschouwd als een relatief stabiel product," merkt onderzoeker Katsuhiko Saido op. "Maar in het zeewater blijkt plastiek opmerkelijk snel af te breken onder de invloed van de regen, de zon en andere milieu-omstandigheden. Daardoor wordt deze drijvende afvalberg een bijkomende vorm van de wereldwijde vervuiling. Sommige soorten plastiek laten daarbij chemische producten zoals bisphenol en oligomeren vrijkomen. Uit onderzoek bij dieren blijkt dat deze producten in bepaalde dosissen het hormonensysteem van verstoren. Normaal wordt plastiek in het lichaam van dieren niet afgebroken, maar wel kunnen bepaalde substanties van afbrekend plastiek worden geabsorbeerd."

15:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, vervuiling, plastiek, oceaan |  Facebook |