23-03-17

Internet geen factor in politieke polarisatie

Het internet mag niet de schuld krijgen van de toenemende politieke polarisatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Brown University en de Stanford University. Diverse studies geven aan dat de Amerikaanse bevolking de voorbije jaren een sterke polarisering heeft doorgemaakt, waarbij door verschillende partijen een belangrijke invloed wordt toegekend aan sociale media en online nieuwsbronnen, waarbij onder meer gewezen wordt naar het fenomeen van de zogenaamde echo-kamers van gelijkgestemden. In werkelijkheid kunnen achter de polarisering andere elementen worden geïdentificeerd.

“De studie toont dat de recente groei van de politieke polarisatie het sterkst kan worden opgemerkt in demografische groepen waarvan de leden het minst geneigd zijn internet en sociale media te gebruiken,” benadrukt onderzoeksleider Jesse Shapiro, professor economie aan de Brown University. “Die resultaten suggereren dat het internet niet de belangrijkste drijfkracht is achter de toenemende polarisatie, hoewel het medium vaak ervan beticht wordt tegenstellingen te versterken. Enige invloed van het internet op de toenemende kloof kan niet worden uitgesloten, maar er moeten in ieder geval vraagtekens worden geplaatst achter een mogelijk verband van online nieuws en sociale media met de polarisatie.”

De onderzoekers merken op dat alvast leeftijd een grotere invloed op de polarisering heeft dan het internet. “In de leeftijdsgroep tussen achttien en dertig jaar maakt 80 procent gebruik van sociale media,” benadrukken de onderzoekers. “Bij vijfenzestigplussers valt dat aandeel echter terug tot minder dan 20 procent. Toch moest worden vastgesteld dat tekenen van polarisering meer bij de oudere bevolkingsgroep kan worden vastgesteld dan bij de jongeren. Daardoor moet de zware impact van het internet op de polarisering worden gerelativeerd. Er moet dan ook worden geconcludeerd dat achter de polarisering een bredere en diepere kracht dan de digitalisering van het nieuws moet worden vermoed.”

Lees Verder

16:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: polarisatie |  Facebook |

09-02-12

Vele burgers schatten polarisatie maatschappij te erg in

Vele Amerikanen overschatten de polarisatie tussen democraten en republikeinen. Die verkeerde inschatting is geassocieerd met het stemgedrag van de burger en zijn betrokkenheid bij politieke activiteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado. Volgens de onderzoekers proberen politieke kandidaten op die perceptie van grotere polarisatie in te spelen. Het is electoraal volgens de onderzoekers immers zinvol om de standpunten van de tegenpartij zo extreem mogelijk voor te stellen, zodat ze een bedreiging lijken te vormen voor de kiezer.

"Het is duidelijk dat de Amerikanen zelf van een scherpe polarisatie zijn overtuigd," merkt onderzoeksleider Leaf Van Boven op. "Die perceptie overschat echter schromelijk het echte niveau van polarisatie." De onderzoekers stelden vast dat burgers met een meer extreme politieke instelling de polarisatie binnen de maatschappij erger inschatten dan landgenoten met een meer gematigde opstelling. Er wordt aan toegevoegd dat de burgers met de grootste perceptie over polarisatie ook het meest geneigd zijn om aan de verkiezingen deel te nemen.

Bovendien werd vastgesteld dat er tussen republikeinen en democraten op een schaal van vijf punten op het gebied van doodstraf en abortus een verschil van ongeveer driekwart punt kon worden opgetekend. De respondenten zelf waren overtuigd dat het verschil minstens twee punten zou bedragen. "Hoe sterkere opinies de burger heeft, hoe groter de perceptie is over de polarisatie in de maatschappij," voeren de onderzoekers nog aan. "Wellicht zullen beide politieke partijen daarvan gebruik willen maken in de aanloop naar de presidentiële verkiezingen."

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: polarisatie, politiek, president |  Facebook |