20-02-14

Ook politie leidt vooral een sedentair leven

Net zoals vele andere beroepen wordt ook de politie vooral met sedentair werk geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Iowa bij nagenoeg honderdwintig Amerikaanse politiekorpsen. Politiewerk wordt in het algemeen in verband gebracht met een grote fysieke activiteit, maar volgens de Amerikaanse onderzoekers verbranden agenten niet meer energie dan een babysit of iemand die de vaatwas doet. Meestal worden volgens de onderzoekers bij de politie korte periodes van energie-pieken afgewisseld door langere tijdsspannes van beperkte fysieke activiteit. Er wordt nog aan toegevoegd dat de hogere politiekaders met het grootste gebrek aan fysieke activiteiten worden geconfronteerd.

“In politiefeuilletons wordt het werk van agenten voorgeschoteld als een intensief beroep met een hoog niveau aan activiteit,” benadrukt onderzoeksleider Sandra Ramey, docente arbeidsgeneeskunde aan de University of Iowa. “De werkelijkheid toont echter een heel ander beeld, dat gevoelig afwijkt dan de perceptie die bij het publiek door de media wordt opgeroepen. Dat heeft onder meer te maken met de introductie van technologie, die net zoals in andere beroepen geleid heeft tot een meer sedentaire arbeid. Dat gegeven geeft aan dat ook politie-agenten ervoor dienen te zorgen dat ze meer beweging krijgen. Een gebrek aan activiteit verhoogt het risico op cardiovasculaire aandoeningen, die in de Verenigde Staten de belangrijkste doodsoorzaak vertegenwoordigen.”

“De Amerikaanse politiediensten worden met zware ziektekosten geconfronteerd, onder meer door de plaag van obesitas die door de sedentaire levensstijl wordt veroorzaakt,” zegt professor Ramey nog. “Gemiddeld kon bij de individuele agenten per minuut een activiteit van 1,6 metabolisch equivalent, gebaseerd op het aantal stappen en het energieverbruik, worden opgetekend. Dat komt overeen met de inspanning die moet worden geleverd bij de vaatwas of de strijk en bij het wiegen van een baby. De gemiddelde activiteit van de agent overstijgt dan ook niet het zitten of het staan.” Wel wordt opgemerkt dat agenten op de campussen van universiteiten actiever bleken dan hun collega’s in de gemeentelijke korpsen.

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politie, gezondheid |  Facebook |

12-08-13

Economische ongelijkheid en armoede leiden tot versterking politie-apparaat

Steden met een grote raciale economische ongelijkheid en een hoog armoedeniveau willen ook hun politiemacht het meest uitbreiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. De onderzoekers stellen dat de studie onder meer uitwijst dat de politie vooral de belangen van de dominante bevolkingsgroep - vaak blanke en welgestelde inwoners - verdedigt. Aangezien economische ongelijkheid en armoede aanleiding geeft tot ontevredenheid, worden deze problemen volgens de onderzoekers bestempeld als een bedreiging voor dominante groepen en aangegrepen om druk uit te oefenen op de overheid om de politiemacht te versterken.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ongelijkheid, armoede, politie |  Facebook |

31-05-13

Amerikaanse politiemannen vaak met eigen dienstwapen vermoord

Het beroep van politieman loopt in de Verenigde Staten het grootste risico om het slachtoffer te worden van moord. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. De onderzoekers stelden daarbij vast dat bij 93 procent van de moorden op politiemannen gebruik gemaakt wordt van vuurwapens. In 10 procent van de moorden werd zelfs gebruik gemaakt van het eigen dienstwapen van het slachtoffer.

Van het midden van de jaren negentig tot het einde van het volgende decennium werden in de Verenigde Staten 796 politiemannen vermoord. Daarbij werd geen rekening gehouden met de 72 slachtoffers van de terroristische aanslagen van nine-eleven in New York. Er wordt nog opgemerkt dat in 43 procent van de moorden de politieman zich alleen bevond tegenover zijn belagers. Ook bleek dat het slachtoffer bij 58 procent van de feiten beschermende kledij droeg.

Bij de meeste incidenten was het slachtoffer volgens onderzoeker David Swedler opgeroepen voor een verstoring van de orde. In 29 procent van de gevallen lagen de daders in een hinderlaag op de politieman te wachten. Ook wordt opgemerkt dat de aanslagen op politiemannen zich vooral concentreren in de zuidoostelijke staten van het land. In Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Vermont en Rhode Island werden het minste aantal aanslagen op politiemensen geregistreerd.

Lees Verder

15:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politie, criminaliteit, moord |  Facebook |

04-05-13

Criminoloog wil grotere digitale openheid Engelse politie

De technologische middelen die de Engelse politiediensten hanteren, moeten aan een grotere controle worden onderworpen. Dat zegt Juanjo Medina, criminoloog aan de University of Manchester, in een evaluatie van de methode stop-and-search, die de Engelse politie toelaat om op straat mensen aan te spreken en aan een onderzoek te onderwerpen indien men daarvoor een aanvaardbare reden verwacht. De criminoloog merkt op dat er op dit ogenblik te weinig controlemogelijkheden zijn op de digitale middelen, zoals databanken van bendeleden, die de politie inzet.

Uit het onderzoek van professor Medina blijkt dat vrienden en een crimineel verleden vaker aanleiding zijn tot stop-and-search dan daadwerkelijk crimineel gedrag. "Ook zwarte jongeren lopen een grotere kans om op straat aan een onderzoek te worden onderworpen," voert de criminoloog aan. "De Aziatische populatie loopt twee keer zoveel kans om door de politie aangesproken te worden dan de blanke Engelsen. Zwarten lopen echter zeven keer meer risico om het doelwit te worden van stop-and-search."

"Zelfs wanneer andere demografische factoren worden gefilterd, blijkt een crimineel verleden, de omgeving, de aanwezigheidsgraad op straat en etniciteit een belangrijk motief te vormen voor stop-and-search," geeft professor Medina nog aan. De wetenschapper wil dat de politie meer details van stop-and-search op het internet publiceert. Daardoor zou volgens Medina een betere controle van het optreden van de politie mogelijk worden. Hij voegt er aan toe dat digitale gegevensbanken over onder meer jeugdbendes de ongelijke behandeling alleen nog dreigen te stimuleren.

Lees Verder

12:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminologie, politie, internet |  Facebook |

03-05-13

Politiekantoren zijn verouderd en achterhaald concept

De politie mag zich niet opsluiten in zijn traditionele kantoren, maar moet zich meer onder de bevolking begeven en moderne kantoren openen op populaire openbare locaties zoals winkelcentra of postkantoren. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse instelling Policy Exchange en de Cardiff University. Door het sluiten van de verouderde politiekantoren zouden volgens het rapport immers belangrijke besparingen kunnen worden gerealiseerd, terwijl de maatregel het voor het publiek ook gemakkelijker zou maken om misdrijven te melden.

"Op dit ogenblik wordt slechts één derde van de incidenten rond antisociaal gedrag aan de politie gemeld," voeren de onderzoekers aan. "Met een aanwezigheid van politie op populaire openbare locaties wordt de kloof om feiten te melden veel kleiner. Het publiek lijkt immers nog zelden bereid te zijn om misdrijven op politiekantoren te gaan melden. Sommige kantoren tellen minder dan zeven bezoekers per dag. Bovendien blijkt 20 procent van die bezoekers verloren eigendommen te komen aangeven of inleveren, terwijl 12 procent algemene inlichtingen vraagt."

Alleen al in Londen is het aantal meldingen van misdrijven op politiekantoren de voorbije vijf jaar met honderdduizend teruggevallen. "Dat betekent een halvering," wordt er opgemerkt. "Een groot aantal burgers kiest voor andere communicatiekanalen, zoals het internet. Nog slechts één op acht meldingen van misdrijven bij de Metropolitan Police Service gebeurt op het politiekantoor." Bovendien wordt opgemerkt dat vele politiekantoren op verkeerde locaties, op relatief grote afstand van drukke centra, zijn ingeplant.

Lees Verder

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politie |  Facebook |

25-02-13

Britse politie beticht van medewerking aan zwarte lijst bouwsector

De Britse Metropolitan Police is een formeel onderzoek gestart naar aantijgingen dat het politiekorps zou hebben bijgedragen aan de samenstelling van een zwarte lijst voor bouwsector, waardoor meer dan drieduizend werknemers gedurende meer dan vijftien jaar geen werk zouden hebben gevonden, onder meer omdat ze lid waren van een vakbond of als een veiligheidsrisico zouden zijn bestempeld. Een aantal Britse politiebeambten zouden informatie over bouwvakkers hebben verstrekt aan de Consulting Association, die de gegevens aan een veertigtal bouwbedrijven zou hebben verkocht. Op die manier zouden de bedrijven informatie hebben verkregen over persoonlijke relaties, vakbondsactiviteit en de arbeidsgeschiedenis van potentiële werknemers.

Lees Verder

17:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politie, vakbond, bouwsector |  Facebook |

21-12-11

Politie heeft eenvoudig instrument om vertrouwen te winnen

Een respectvolle houding van agenten tegenover de bevolking, heeft een belangrijke invloed op de perceptie bij het publiek over politiediensten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland. De Australische onderzoekers voeren daarbij aan dat zelfs een relatief korte interactie met het publiek een bijzonder groot effect kan hebben op de perceptie van de bevolking over de legitimiteit van zowel de individuele agent als de hele politiedienst.

Onderzoeksleider Lorraine Mazerolle, professor criminologie aan het Institute for Social Science Research van de University of Queensland, benadrukt dat een legitiem optreden van politie bestaat uit een neutrale besluitvorming, het aangeven van betrouwbare motieven, de nadruk op participatie van de burger en het behandelen van het individu met waardigheid en respect. Die elementen kunnen volgens de onderzoekers de basis vormen om bij het publiek een andere perceptie over de politie te bewerkstelligen.

Bij het hanteren van de betrokken principes tijdens wegcontroles bleek volgens de onderzoekers dat de bestuurders ervan overtuigd waren dat de agenten echt bezorgd waren over verkeersongevallen door alcohol-intoxicatie. In het kader van de betrokkenheid van de burger wordt daarbij volgens de onderzoekers ook informatie over veiligheid in de gemeenschap verstrekt en wordt gepolst naar de bekommernis van de burger over onder meer criminaliteit in zijn buurt.

Een normale controle neemt volgens Mazerolle ongeveer een halve minuut in beslag, maar door de uitgebreidere interactie werd dat in het experiment opgedreven tot anderhalve minuut. "Die extra minuut kwalitatieve communicatie maakt echter een hele wereld van verschil," aldus Mazerolle, die het experiment ook wil uitvoeren in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, om te onderzoeken of de resultaten ook in een andere context blijven opgaan.

 

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie, politie |  Facebook |