15-01-18

Overstap naar democratie is voor autoritaire partij moeilijk verteerbaar

De overstap naar een democratie is voor autoritaire partijen geen eenvoudige opdracht. In de meeste gevallen moet uiteindelijk ook een teloorgang worden vastgesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University op basis van het einde van meer dan tachtig autoritaire regeringen sinds het einde van de tweede wereldoorlog. Gebleken is volgens de onderzoekers dat autoritaire partijen bij de overstap naar een democratie drie mogelijkheden hebben. Sommigen proberen zich aan de macht vast te houden, terwijl anderen zich als een democraat proberen heruit te vinden. De meest succesvolle blijken echter volledig uit de politiek te stappen en zich in een andere richting te ontwikkelen.

“De voorbije decennia zijn wereldwijd heel wat autoritaire regimes gevallen,” zegt onderzoeksleider Anna Grzymala-Busse, professor politieke wetenschappen aan de Stanford University. “Vaak moet worden vastgesteld dat regerende partijen uit het autoritaire regime als democraat een tweede politieke carrière wagen. Dat levert echter meestal weinig resultaten op. In eerste instantie is er vaak nog wel een electoraal succes, maar die bijval begint al snel af te kalven. Dikwijls moet worden vastgesteld dat de beweging op termijn helemaal van de politieke kaart verdwijnt.” Dat was volgens Grzymala-Busse onder meer het geval met de Socialistische Partij in Hongarije en de Links-Democratische Alliantie in Polen.

“Partijen die ook in de nieuwe omgeving een orthodoxe koers kiezen, genieten meestal nooit het grote aanvankelijke succes van de nieuwe democraten, maar slagen er vaak wel in te overleven,” zeggen de onderzoekers nog. “Wanneer echter naar de bredere samenleving wordt gekeken, blijkt het grootste succes weggelegd voor autoritaire partijen die bij de omschakeling naar een democratie de politiek achter zich laten en op zoek gaan naar kansen in andere gebieden. Vaak blijken deze partijen snel opnieuw aan de top te komen. Onder meer als oligarch in een of andere belangrijke economische sector. Zij keren langs een alternatief naar de macht terug.”

Lees Verder

17:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek |  Facebook |

14-01-18

Politieke neutraliteit voor bedrijfsleven niet altijd aangewezen

Een meerderheid van de consumenten is van mening dat merken hun standpunten over belangrijke politieke en sociale onderwerpen naar buiten moeten brengen. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Sprout Social bij duizend consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 58 procent van de ondervraagden van mening is dat ondernemingen zich over belangrijke materies duidelijk moeten uitspreken. In progressieve bevolkingsgroepen loopt dat cijfer op tot 78 procent, tegenover 52 procent in conservatieve kringen. Niet alleen van de bedrijven, maar ook van de chief executive in het bijzonder worden vaak duidelijke stellingnames verwacht.

“De hedendaagse consument wil zich betrokken voelen bij de merken die worden gekocht,” aldus de onderzoekers. “Dat is niet louter een emotionele band, want er moet voor het publiek ook sociaal en politiek een band kunnen worden ervaren. Daarbij moest worden vastgesteld dat 66 procent van de ondervraagden verlangt dat hun persoonlijke mensen ook door de merken worden gedeeld. Tevens bleek dat vooral op sociale media een vertolking van standpunten belangrijk kan zijn. Vastgesteld werd immers dat 58 procent van de consumenten erkende gevoelig te zijn voor dergelijke standpunten die op sociale platformen worden gedeeld. Op radio en televisie valt dat terug tot 47 procent en op gedrukte media tot 25 procent.

Tevens bleek dat op sociale media 28 procent van de consumenten bereid blijkt om openlijk zijn steun te bieden aan bedrijven die zijn eigen persoonlijke stelling delen. Slechts 28 procent zou daarentegen een contrasterende visie van een onderneming op sociale platformen aanvallen. “Soms is het aangewezen om het stilzwijgen te bewaren,” benadrukt Andrew Caravella, analist bij Sprout Social. “In andere gevallen zal de onderneming het zich echter niet kunnen veroorloven geen duidelijke stelling in te nemen. Belangrijk daarbij is dat de onderneming vooraf de mogelijke opties en consequenties duidelijk analyseert.”

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek |  Facebook |

02-11-17

Politieke inzichten worden ook biologisch gestuurd

Het individu kan biologisch zijn voorbestemd tegenover politiek en maatschappij bepaalde standpunten in te nemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California bij meer dan tweehonderd studenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat respondenten met een sterke fysiologische gevoeligheid voor bedreigingen zich bij maatschappelijke kwesties onder meer geneigd zouden zijn zich sneller door veiligheidsproblemen dan door het concept van de vrije meningsuiting te laten leiden. Het resultaten van het onderzoek bevestigen volgens de onderzoekers aan dat maatschappelijke visies ook door biologie kunnen worden beïnvloed.

“Het individu kan door verschillende bronnen van informatie worden overtuigd,” benadrukt onderzoeksleider Chelsea Coe, politologe aan de University of California. “De individuele fysiologie kan echter helpen selecteren welke bronnen de grootste invloed zullen kunnen uitoefenen binnen een brede waaier van concepten zoals wapencontrole, immigratie, abortus, homohuwelijk of rassendiscriminatie. Al die onderwerpen kunnen echter vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Bijvoorbeeld zou een mars van de Klux Klan kunnen worden bekeken vanuit een bekommernis over veiligheid, maar anderzijds zou ook gewezen kunnen worden op het recht op vrije meningsuiting.”

“Wanneer men het onderwerp vanuit een veiligheidsbekommernis naar voor schuift, is er een grotere kans dat er verzet zal rijzen,” betoogt de politologe. “Wanneer echter gewezen wordt op het recht op vrije meningsuiting, zal een grotere neiging kunnen worden vastgesteld om een actie zoals een mars van de Ku Klux Klan toch toe te laten. Niet iedereen echter reageert op dezelfde manier. Personen die gevoelig zijn voor bedreigingen zullen sneller overtuigd zijn door claims over veiligheid dan over vrije meningsuiting. Mensen kunnen door verschillende bron van informatie worden beïnvloed. Dit geeft echter aan dat die keuze mee door de persoonlijke fysiologie wordt bepaald.”

De onderzoekers merken wel op dat biologie slechts een onderdeel vormt van de overtuigingen die worden opgebouwd. “Het is bekend dat de mens zijn politieke opinies bijzonder moeilijk verandert,” zegt Chelsea Coe. “Het is belangrijk te beseffen dat er achter een politieke overtuiging diverse elementen kunnen worden geïdentificeerd. Wanneer men weet dat hierbij ook biologische elementen - die men zelf niet kan veranderen - schuilgaan, zal het misschien mogelijk zijn om andere overtuigingen met meer empathie te benaderen.”

Lees Verder

18:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek |  Facebook |

21-10-17

Politieke overtuiging sterkste basis voor discriminatie

De politieke overtuiging vormt de sterkste basis voor discriminatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Dartmouth College en de University of Stanford in de Verenigde Staten, de Universiteit Antwerpen in België en het Berlin Social Science Center in Duitsland. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat tegenstelling in de politieke wereld door de maatschappij meer wordt getolereerd dan discriminatie op het gebied van ras of geslacht. In de politieke wereld wordt een vijandige houding volgens de wetenschappers door iedereen als een normale situatie aanvaard. Er wordt aan toegevoegd dat de politiek eigenlijk tot een permanente campagne is geëvolueerd.

“Uit de studie bleek dat men bij financiële zaken een groter vertrouwen blijkt te hebben in een partner die dezelfde politieke overtuigingen heeft dan in een partij die op politiek gebied een andere visie hanteert,” betoogt onderzoeksleider Sean Westwood, professor politieke wetenschappen aan het Dartmouth College. “Die impact blijkt beduidend groter dan het verschil in vertrouwen dat kan worden opgetekend wanneer naar etnische origine wordt gekeken. Er kan dan ook worden gesteld dat ideologie tot een groter antagonisme kan leiden dan andere mogelijke vormen van tegenstelling. Deze effecten konden worden opgetekend in de Verenigde Staten, maar ook in Groot-Brittannië en Spanje.”

“Het fenomeen moet wellicht worden toegeschreven aan de impact van sociale normen,” stippen de onderzoekers aan. “Discriminatie wordt in de samenleving moeilijk getolereerd, maar de politieke omgeving is daarop een uitzondering. Discriminatie op het gebied van ras of geslacht door door sociale normen zwaar gesanctioneerd, maar die druk is in de politieke wereld niet aanwezig. Vijandigheid en vooroordelen tegen individuen van een andere politieke strekking worden in de samenleving volledig aanvaard en brengen het individu ook niet in verlegenheid. De retoriek van de meeste politieke leiders laten bovendien uitschijnen dat een afkeer van politieke opponenten compleet acceptabel is.

Lees Verder

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek |  Facebook |

22-08-17

Extremere politici genieten op Facebook grootste populariteit

Op het sociale netwerk Facebook genieten ideologisch extreme politici de grootste populariteit. Dat is de conclusie van een rapport van het Pew Research Institute. Opgemerkt dat Amerikaanse volksvertegenwoordigers uit het midden van het ideologische spectrum een gemiddelde van 9.017 volgelingen hebben, tegenover een gemiddelde van 14.361 sympathisanten voor hun meest extreme collega’s. Ook in de Senaat hadden gematigde politici gemiddeld 32.626 volgelingen, maar liep dat voor hun meest extreme collega’s op tot 78.360 sympathisanten. De populariteit van extremere politici moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan hun grotere activiteit.

“Het is niet helemaal duidelijk waarom meer extreme politici erin lukken meer volgelingen aan te trekken, maar algemeen kan worden opgemerkt dat deze figuren sneller geneigd zijn content te delen en zijn eigen mening over onderwerpen en problemen naar voor te brengen,” benadrukken de onderzoekers Adam Hughes en Onyi Lam. “Er is eerder al aangetoond dat dit gedrag op Facebook aanleiding geeft tot een sterker engagement. Ook moet worden gewezen op een mogelijke impact van de media, die een grotere aandacht besteden aan politici met meer uitgesproken meningen. In ieder geval kan de ideologische overtuiging van een kandidaat een belangrijke aanwijzing bieden voor zijn populariteit op Facebook.”

Bij de volksvertegenwoordigers wordt de lijst aangevoerd door de republikein Trey Gowdy, die op meer dan 1,3 miljoen volgelingen kan rekenen. Daarna volgen de democraten Luis Gutierrez en Nancy Pelosi met elk meer dan 500.000 volgelingen. Bij de senatoren kan Bernie Sanders, die als onafhankelijke zetelt, op het meest aantal volgelingen rekenen, gevolgd door de democrate Elizabeth Warren en de republikein Rand Paul. Er wordt wel opgemerkt dat democratische politici gemiddeld een groter aantal volgelingen hebben dan hun republikeinse collega’s. Dat heeft volgens de onderzoekers mogelijk te maken met de aard van de activiteit op Facebook.

“Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat vooral vooruitstrevende democratische kiezers het sociale netwerk gebruiken om op de hoogte te blijven van de politieke actualiteit,” wordt er opgemerkt.

Lees Verder

 

19:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, politiek |  Facebook |

18-08-17

Twitter belangrijk werkinstrument voor Latijns-Amerikaanse politici

In Latijns-Amerika maakt Twitter een integraal deel uit van de algemene sociale mediagebruik van het brede publiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent eMarketer. Opgemerkt wordt dat Twitter dit jaar in Latijns-Amerika 73,1 miljoen gebruikers telt. Daarmee bereikt het netwerk een penetratie van 11,7 procent in de totale populatie. Over vier jaar zou dat aantal oplopen tot 80,7 miljoen gebruikers en een penetratie van 12,4 procent. Brazilië is met 29,2 miljoen maandelijks actieve gebruikers voor Twitter de grootste Latijns-Amerikaanse markt, maar met een penetratie van 36,3 procent wordt in Mexico het meest intensief op het platform beroep gedaan.

Er wordt aan toegevoegd dat Twitter in de hele Latijns-Amerikaanse regio voor politici een essentieel werkinstrument is geworden. “Vele regeringen en diplomatieke missies in Latijns-Amerika moedigen hun medewerkers aan frequent berichten op het platform te verspreiden om daarmee kiezers te kunnen bereiken,” zeggen de onderzoekers. Daarbij wordt verwezen naar communicatie-consulent Burson-Marsteller, waar wordt opgemerkt dat Twitter in de politieke interactie oorspronkelijk slechts als een bijzaak werd bestempeld, maar inmiddels bij vele wereldleiders en regeringen over de hele wereld het speerpunt van de communicatie is geworden.

“Het publiek wendt zich steeds meer tot de newsfeeds van Twitter om op de hoogte te raken van het jongste nieuws en uitspraken,” aldus Burston-Marsteller. “Twitter is de politieke barometer geworden en is geëvolueerd tot een instrument dat wordt gebruikt om internationale relaties te analyseren en voorspellen.” Uit het onderzoek blijkt dat ook de Latijns-Amerikaanse politieke leiders op Twitter bijzonder actief zijn. Op de eerste plaats stond de Mexicaanse president Enrique Pena Nieto met 6,38 miljoen volgelingen. Op de tweede plaats volgde de Colombiaanse president Juan Manuel Santos met 4,85 miljoen volgelingen. Daarna komen de presidenten Mauricio Macri van Argentinië en Nicolas Maduro van Venezuela.

Lees Verder

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, politiek |  Facebook |

11-04-17

Publiek overtuigd van impact sociale media op politiek

Een meerderheid van de bevolking is ervan overtuigd dat sociale media een impact hebben op het politieke beleid. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Finn Partners bij duizend internet-gebruikers in de Verenigde Staten. Vastgesteld dat bijna 80 procent van de respondenten van mening was dat sociale media minstens enige impact hebben op het beleid ten opzichte van onder meer immigratie en handel. Amper 15 procent gaf te kennen dat sociale kanalen zoals Twitter of Facebook geen enkele invloed op het publieke beleid hebben. Daarentegen geloofde ongeveer 33 procent in een belangrijke impact, terwijl 49 procent gewag maakte van een matige invloed.

“De resultaten van het onderzoek hoeven geen verbazing te wekken,” benadrukte Debra Aho Williamson, hoofdanalist bij consulent eMarketer. “Het is geen geheim dat sociale media een grote impact hebben op diverse facetten van het leven. Onder meer werd al aangetoond dat sociale platformen een invloed hebben op de keuze van de vakantiebestemmingen, maar ook tonen welke onderwerpen vrienden met elkaar bespreken. Ook de politiek ontsnapt niet aan die beïnvloeding.” Een belangrijk gedeelte van de ondervraagden benadrukte wel zelf geen actieve bijdrage te leveren omdat de atmosfeer op de sociale media overdreven toxisch of negatief is. Sommigen benadrukten ook de politieke berichtgeving beu te zijn.

Ook werd opgemerkt dat het publiek geen eensgezindheid toont over de karakteristieken van de invloed van sociale media. “Er moest worden vastgesteld dat 46 procent van de respondenten van mening is dat sociale media toch minstens enige positieve impact hebben op het individu, terwijl 32 procent gewag maakt van een negatieve invloed en 11 procent onzeker blijft,” betogen de onderzoekers. Verder bleek dat 52 procent van de ondervraagden erkende dat sociale media minstens enige invloed hadden gehad op zijn persoonlijke politieke stemgedrag. Daarbij maakte 28 procent van de democratische kiezers gewag van een significante impact, tegenover 14 procent bij het republikeinse electoraat.

Lees Verder

14:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek |  Facebook |

21-03-17

Werknemers praten liever niet over politieke onderwerpen

Werknemers praten met collega’s niet graag over politiek. Dat is de conclusie van een enquête van het bureau Captivate Networks bij vijfhonderd Amerikaanse werknemers. Daarbij werd vastgesteld dat 65 procent van de respondenten te kennen geeft genoeg te hebben van de politieke berichtgeving. Bij de babyboomers loopt dat aandeel zelfs verder op tot 71 procent. Bovendien werd opgemerkt dat 16 procent van de respondenten aangeeft wegens politieke boodschappen op sociale media de online banden met een collega te hebben doorgeknipt. Ook stelde 79 procent nooit in te gaan op politieke stellingen van collega’s, zodat mogelijke conflicten op de werkvloer gemakkelijker vermeden zouden kunnen worden.

Scott Marden, marketing-directeur van Captivate Networks, stelt dat het binnen het bedrijfsleven belangrijk kan zijn een inzicht te hebben in de politieke betrokkenheid van de werknemers. Die betrokkenheid zou immers een impact op de werkvloer kunnen hebben. Marden wijst er daarbij op dat de recente overvloed aan berichtgeving rond verkiezingen en politieke knelpunten mogelijk ook op de werkvloer tot drukke gesprekken zou kunnen leiden, waardoor mogelijk de productiviteit of zelfs het teamgevoel in het gedrang zouden kunnen komen. Anderzijds zou het mogelijk kunnen zijn dat de werknemers een strikte grens willen aanhouden tussen hun persoonlijke politieke overtuiging en hun professioneel leven.

“Het onderzoek maakt echter duidelijk dat een meerderheid van de werknemers politieke onderwerpen en problemen liefst van de werkvloer wil weghouden,” benadrukt Scott Marden. “Er kon ook worden vastgesteld dat 47 procent van de ondervraagden een bewuste beperking hanteert voor de tijd die aan de lectuur van politiek nieuws zal worden besteed.” De onderzoekers konden dan ook vaststellen dat 83 procent van de ondervraagden aangeeft niet het gevoel te hebben dat de overvloed aan politiek nieuws een negatieve impact heeft op hun professionele productiviteit.

Vrouwen bleken de grootste afstand te nemen tegenover het politieke debat. Ongeveer de helft zegt minder dan één uur per week te investeren in de lectuur van politiek nieuws.

Lees Verder

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek |  Facebook |

02-03-17

Amerikaanse bevolking toont tekenen van politieke stress

De politieke stress bij de bevolking van de Verenigde Staten is na de verkiezing van Donald Trump gestegen tot het hoogste niveau in meer dan een decennium. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American Psychological Association (APA) op basis bij een enquête bij duizend burgers. Opgemerkt wordt dat de angsten rond financiële zekerheid, garanties op tewerkstelling en de economische toestand de belangrijkste pijlers van stress bij de Amerikaanse bevolking blijven, maar sinds de voorbije lente is er met de uitkomst van de presidentiële verkiezingen een nieuw probleem bijgekomen.

Gewezen wordt naar een enquête de voorbije zomer, waarbij 52 procent van de ondervraagde Amerikanen erkende dat de heftige verkiezingsstrijd een belangrijke bron van stress in hun leven was. In januari was die verkiezingsstrijd al enkele tijd achter de rug, maar toch kon bij 49 procent van de respondenten nog altijd een hoog politiek stressniveau worden opgetekend. “Er was algemeen verondersteld dat het stressniveau wel zou terugvallen wanneer de uitslag van de verkiezingen bekend was gemaakt, maar dat is duidelijk niet gebeurd,” benadrukt onderzoeker Vaile Wright. “Bovendien moest worden vastgesteld dat 66 procent van de respondenten zijn angst voor de toekomst van de natie uitdrukte.”

Tevens gaf 57 procent te kennen gestresseerd te zijn geraakt door het actuele politieke klimaat. Die stress kan volgens de onderzoekers in alle grote politieke geledingen van de maatschappij worden opgetekend. Bij de democraten maakt immers 72 procent gewag van politieke stressgevoelens, maar ook bij de republikeinen diende een stressniveau van 59 procent te worden opgetekend. Volgens Vaile Wright hebben een aantal uitspraken van Donald Trump na zijn verkiezingsoverwinning bij een aantal Amerikanen de stress nog doen toenemen. Vooral immigranten, kinderen met een immigratie-achtergrond en Amerikaanse moslims voelen zich volgens Wright bijzonder kwetsbaar.

Lees Verder

 

10:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek |  Facebook |

26-11-16

Aanwijzingen van incompetentie dodelijk voor politica

Aanwijzingen van incompetentie dodelijk voor politica

Bij vrouwen die een politiek mandaat nastreven, worden aanwijzigingen van incompetentie zwaarder afgestraft dan bij mannelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Iowa State University bij nagenoeg negenhonderd Amerikaanse burgers. Bij kandidaten met een competent imago scoren vrouwen echter wel even goed dan mannen. Het onderzoek toont volgens de onderzoekers dat mannelijke en vrouwelijke politieke kandidaten op een verschillende manier worden geëvalueerd. Vrouwelijke kandidates moeten tijdens hun campagnes volgens de wetenschappers dan ook vooral de nadruk leggen op hun competenties en kwalificaties.

“De resultaten van het onderzoek zijn zowel bemoedigend als zorgwekkend,” zegt onderzoeksleider Tessa Ditonto, professor politieke wetenschappen aan de Iowa State University. “Het geslacht kan een belangrijke impact hebben op het belang van de veronderstelde competentie van politici voor de kiezer. Wanneer de kandidaat een competent imago heeft, kan geen verschil in reactie tegenover een mannelijke en vrouwelijke politieker worden vastgesteld. Daarentegen blijkt de kiezer bij kandidaten met een incompetent imago een grotere tolerantie te hanteren tegenover mannelijke dan tegenover vrouwelijke kandidaten.”

“Wanneer de vrouwelijke kandidaat met een imago van incompetentie moet afrekenen, tonen de kiezers zich zelfs bereid om hun steun aan een andere partij te geven,” benadrukt professor Ditonto. “Bij een incompetente mannelijke kandidaat moet veel minder gevreesd worden voor een overstap naar een andere partij. De combinatie van het vrouwelijk geslacht en een incompetent imago heeft zoveel impact dat de identificatie van de kiezer met de politieke partij zelfs in het gedrang kan worden gebracht. Dit resultaat is verrassend, want de gebondenheid aan de partij is bijna altijd de sterkste factor om het kiesgedrag te voorspellen.”

Het probleem dreigt volgens de onderzoekers nog complexer te worden omdat gender-stereotypes in de media vaak worden versterkt. “Het feit dat vrouwen door negatieve informatie meer nadeel ondervinden dan mannen, is problematisch,” zegt Tessa Ditonto. “Informatie over politieke kandidaten wordt grotendeels in de media verzameld. Daardoor dreigen vrouwelijke kandidates met een negatieve perceptie te worden geconfronteerd. Vrouwen worden in de media niet steeds als een volwaardig politiek personage naar voor geschoven. Het is niet gemakkelijk om in de media een objectief portret over een vrouw als een competent politica terug te vinden.”

Lees Verder

09:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek |  Facebook |

13-07-14

Opkomst van minderheid maakt meerderheid meer conservatief

Wanneer aanwijzingen kunnen worden opgevangen dat een minderheid uiteindelijk de dominantie in de maatschappij zal overnemen, zullen de leden van de actuele meerderheid meer naar het conservatieve uiteinde van het politieke spectrum beginnen te neigen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University naar de impact van de aangekondigde wissel tussen meerderheid en minderheid in de Verenigde Staten later deze eeuw. De bevindingen suggereren dat een verhoogde diversiteit in de Verenigde Staten daadwerkelijk zou kunnen leiden tot een bredere verdeeldheid, waarbij blanke Amerikanen sneller geneigd zouden zijn een conservatief beleid te steunen.

“Voorspeld wordt dat ten laatste tegen het midden van de eeuw in de Verenigde Staten een ommekeer tussen minderheid en meerderheid zal worden geregistreerd,” merken de onderzoekers Maureen Craig en Jennifer Richeson, psychologen aan de Northwestern University, op. “Dat heeft in de Amerikaanse media bijzonder grote aandacht gekregen.” Uit het onderzoek bleek volgens Craig en Richeson dat de meerderheid van de bijna vierhonderd blanke deelnemers aan het onderzoek, die zichzelf nochtans als een onafhankelijke kiezer hadden gemanifesteerd, door de confrontatie met een mogelijke wissel tussen meerderheid en minderheid naar een politiek conservatiever standpunt bleken te neigen.

“Die neiging naar conservatiever standpunten blijkt ook niet beperkt te blijven tot raciale onderwerpen,” benadrukken Craig en Richeson. “Onder meer ook bij het beleid over sociale zekerheid en militaire bestedingen kon een verschuiving naar conservatieve visies worden vastgesteld.” Het fenomeen heeft volgens de onderzoekers mogelijk te maken met het feit dat een verschuiving tussen meerderheid en minderheid de blanke Amerikanen doet vrezen dat hun hogere status op langere termijn in het gedrang zou kunnen komen, waardoor ze sneller geneigd zouden kunnen zijn om op korte termijn een grotere steun te bieden aan een conservatief beleid.

Wanneer werd aangegeven dat de ommekeer tussen meerderheid en minderheid het hogere gemiddelde inkomen van de blanke Amerikanen niet in het gedrang zou brengen, bleek echter geen grotere neiging naar conservatieve standpunten opgetekend te worden. “Dit laat uitschijnen dat de blanke Amerikanen met een grotere financiële slagkracht geen gevaar voelen dat hun status door de wisseling van de meerderheid in de maatschappij in het gedrang zou kunnen komen,” zeggen Craig en Richeson. De resultaten van het onderzoek kunnen volgens de wetenschappers belangrijke implicaties hebben voor het beleid, dat immers moet streven naar de promotie van positieve relaties tussen leden van meerderheid en minderheid.

Lees Verder

10:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, minderheid |  Facebook |

24-05-14

Gelaat heeft belangrijke impact op succeskansen politica

De succeskansen van een politica kunnen gedeeltelijk worden afgeleid uit haar gelaatsuitdrukkingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Dartmouth College, de University of California en de University of Delaware. De onderzoekers merken daarbij op dat electoraal succes in belangrijke mate afhankelijk is van een delicate balans tussen de traditionele percepties van de kiezer over traditionele vrouwelijkheid en politieke competentie.

Lees Verder

12:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek |  Facebook |

20-04-14

Politiek is de grootste scheidingslijn in sociale netwerken

Politiek is de grote verdeler in sociale netwerken zoals Facebook. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan het Georgia Institute of Technology bij het honderdtal politiek actieve gebruikers van het sociale netwerk Facebook. Gebruikers die ervan overtuigd zijn dat het merendeel van hun vrienden politiek een andere mening hebben dan henzelf, tonen volgens de onderzoekers op Facebook minder engagement. Ook blijkt dat een politiek engagement de gebruiker ertoe aanzet om op het sociale netwerk binnen de eigen kring te blijven en andere visies te negeren. Dat leidt volgens de onderzoekers nog tot een verdere politieke polarisering.

“Vriendschapbanden tonen vaak een voorkeur voor mensen die dezelfde waarden en interesses delen,” zegt onderzoeksleider Catherine Grevet, specialist computerwetenschappen aan Georgia Tech. “Het netwerk van gelijkgestemde visies kent dan ook de meest intensieve interactie. Dat betekent echter dat er relatief weinig communicatie kan worden opgemerkt met vrienden die een afwijkende visie hanteren. Dat heeft tot gevolg dat men nauwelijks wordt geconfronteerd met tegengestelde standpunten. Ook de algoritmes van Facebook bieden daarvoor weinig oplossingen. Newsfeeds zijn immers gevuld met boodschappen van vrienden waarmee men intensieve interacties onderhoudt en sterke banden heeft.”

“Sociale media zouden moeten overwegen om op de verschillende standpunten van een problematiek te wijzen,” voert Catherine Grevet aan. “Dat zou de gebruiker in contact kunnen brengen met afwijkende visies, die in de sociale netwerken meestal door zwakke onderlinge banden worden gekenmerkt. Een dergelijke strategie zou een meerwaarde kunnen betekenen voor het platform, de gebruikers en de samenleving.” Uit het onderzoek bleek dat meer dan 70 procent van de respondenten erkent nooit over politiek te praten met vrienden die een afwijkende visie hanteren. Bovendien kwam het onderzoek tot de vaststelling dat 60 procent toegeeft nooit in te gaan op commentaren die niet met de eigen mening stroken.

Catherine Grevet merkt dat afwijkende commentaren in een aantal gevallen een motivatie bleken om de banden te verbreken, maar ze voegt er aan toe dat de meeste gebruikers op zoek gaan naar een taktiek om een dispuut of een meningsverschil uit de weg te gaan, zoals het tijdelijk afmelden of het mijden van de betrokken conversaties. “Sociale netwerken zouden de basis van deze relaties kunnen versterken door bij meningsverschillen de gemeenschappelijke interesses van de betrokken partijen te benadrukken,” merkt de onderzoekster op.

Lees Verder

11:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, sociale netwerken |  Facebook |

11-01-14

Politieke overtuiging is ook genetisch bepaald

Politieke overtuiging is ook genetisch bepaald. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Nebraska bij nagenoeg zeshonderd Amerikaanse tweelingen tussen vijftig en zestig jaar. De onderzoekers kwamen daarbij naar eigen zeggen tot de vaststelling dat eeneiïge tweelingen meer geneigd waren om dezelfde politieke en sociale overtuigingen te delen dan tweeëiege tweelingen. Die conclusie geeft volgens de wetenschappers aan dat naast opvoeding en omgeving ook de genetica een invloed heeft op overtuigingen. Wel moet rekening gehouden worden met het feit dat eeneïege tweelingen ook veel tijd met elkaar delen en daarom gemeenschappelijke waarden kunnen ontwikkelen.

Lees Verder

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek |  Facebook |

29-11-13

Grote politici hebben een narcistische persoonlijkheid

Grote politici vertonen vaak narcistische karaktertrekken. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Emory University naar de karaktereigenschappen van de Amerikaanse presidenten. Opgemerkt wordt dat alle presidenten die een grote naam hebben gemaakt en in alle geschiedenisboeken worden vermeld, sterke signalen van een narcistische persoonlijkheid uitstraalden. Het onderzoek toonde aan dat Lyndon B. Johnson de meest narcistische persoonlijkheid onder alle Amerikaanse presidenten was, gevolgd door Theodore Roosevelt, Andrew Jackson, Franklin D. Roosevelt en John F. Kennedy.

“De minst narcistische kenmerken werden opgemerkt bij Zachary Taylor en Millard Fillmore, maar die zijn dan ook nagenoeg helemaal in de vergetelheid weggezonken,” zegt onderzoeksleider Ashley Watts, psycholoog aan de Emory University. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de Amerikaanse presidenten met de meest narcistische eigenschappen bij historici ook de hoogste scores voor hun mandaat hadden gekregen en zich ook lieten opmerken door een uitstekend crisismanagement, een grote overtuigingskracht en de implementering van belangrijke wetten. Anderzijds was er echter vaak ook sprake van negatieve elementen, zoals door afzettingsprocedures, bedrog en manipulatie.

“Narcisme wordt in het algemeen als een negatieve eigenschap bestempeld, maar het onderzoek toont aan dat aan het karakter ook een aantal positieve elementen kunnen zijn verbonden,” voert Watts aan. Hij voegt er aan toe dat het narcisme bij de president vaker kan worden vastgesteld dan bij de gemiddelde Amerikaanse bevolking, maar in de geschiedenis ook blijkt toe te nemen. Dat fenomeen moet volgens de wetenschapper wellicht worden toegeschreven aan de groeiende invloed van televisie en andere media, die tijdens verkiezingscampagnes een concurrentieel voordeel zouden bieden aan kandidaten die over een flamboyante persoonlijkheid beschikken en de aandacht kunnen trekken.”

“Lyndon Johnson was een bijzonder assertieve persoonlijkheid en bijzonder onderlegd in de omgang met crisissen en het doordrukken van nieuwe wetten,” motiveert Watts de hoge rangschikking van Johnson, die als vice-president de vermoorde John Kennedy opvolgde. “Anderzijds was Johnson ook gekend voor zijn agressief gedrag tegenover zijn omgeving.”

Lees Verder

13:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, narcisme |  Facebook |

01-11-13

Twitter heeft grote impact op politieke verslaggeving

De opkomst van Twitter heeft ook een grote impact gehad op de verslaggeving over politieke campagnes. Dat is de conclusie van een rapport van Peter Hamby, politiek verslaggever voor CNN, in opdracht van het Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy, over de jongste presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Hamby merkt onder meer op dat door het gebruik van de microblog elk incident binnen enkele uren gigantische proporties kan hebben aangenomen, maar hij benadrukt ook dat journalisten steeds meer in functie van anecdotische Twitter-content beginnen te denken in plaats van zich op de inhoudelijke boodschap van de campagnes te richten.

Lees Verder

07:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, politiek |  Facebook |

27-10-13

Online politieke platformen zijn vooral communicatie met andere kiezers

De burger heeft een relatief goed inzicht in zijn online politieke activiteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Delaware. Opgemerkt wordt dat de gemiddelde burger een duidelijk onderscheid maakt tussen de online en offline politieke activiteiten. De onderzoekers voeren daarbij aan dat het publiek ook niet de neiging heeft om online activiteiten te gebruiken als een alternatief voor zijn traditioneel offline politiek engagement te vervangen. Politieke online activiteiten worden door de wetenschappers vooral bestempeld als een communicatie met andere kiezers, maar wordt het platform zelden naar voor geschoven als een kanaal om impact te hebben op het politieke beleid.

Lees Verder

09:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, politiek |  Facebook |

17-10-13

Extreme ideologen zijn het meest overtuigd van het eigen gelijk

Ideologieën aan beide uitersten van het politieke spectrum zijn van mening dat hun visies superieur zijn aan de stellingen van andere filosofieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University bij vijfhonderd Amerikaanse kiezers. Vooral aan de uitersten van het politieke spectrum heeft men volgens de onderzoekers de stellige overtuiging de enige correcte visie op de maatschappij te hebben. De resultaten van het onderzoek zijn volgens de wetenschappers mogelijk een verklaring waarom de standpunten in de extreme regio’s van het politieke spectrum steeds harder worden. Volgens de wetenschappers kan hetzelfde fenomeen wellicht ook in andere maatschappelijke sectoren worden vastgesteld.

“Niemand heeft in alle omstandigheden 100 procent gelijk, maar toch blijken politieke uitersten absoluut overtuigd van de superioriteit van de eigen opinies,” zegt onderzoeksleider Kailin Toner, psychologe aan de Duke University. “Eerder onderzoek bracht naar voor dat conservatieven de neiging hebben om zich politiek dogmatischer te gedragen en weinig flexibiliteit te vertonen in hun ideologische overtuigingen, maar wanneer het gevoel van superioriteit in rekening wordt gebracht, blijkt een veel meer genuanceerd beeld te ontstaan. Op dat ogenblik blijkt dat conservatieven en progressieven beiden overtuigd zijn over een aantal onderwerpen absoluut gelijk te hebben.”

“Opmerkelijk is echter ook de instelling van gematigde kiezers,” geeft Toner nog aan. “Er is geen enkele reden om aan te nemen waarom ook die groep niet absoluut overtuigd zou kunnen zijn van het eigen gelijk over een aantal problematieken. Toch blijkt dat in praktijk niet het geval te zijn en vertonen alleen personen met een extreme houding een disproportionele overtuiging het alleenrecht op de waarheid te hebben. Het fenomeen kan een licht werpen op de reden waarom bepaalde mensen gepolariseerd raken in hun opinies. Deze groepen kiezen niet alleen een zijde van het spectrum, maar geloven ook dat iedereen die niet akkoord is met die stelling, per definitie verkeerd moet zijn.”

Kaitlin Toner merkt nog op verder te willen onderzoeken of dit geloof in de eigen superioriteit ook kan worden vertaald naar andere domeinen, zoals milieuproblemen, maatschappelijke normen, voorkeuren of etiquette. “Ook zal worden uitgezocht om er tegenover het gevoel van politieke superioriteit ook een fenomeen van politieke bescheidenheid bestaat en er ook een groep kan worden aangetroffen die erkent dat zijn overtuigingen mogelijk verkeerd zouden kunnen zijn.”

Lees Verder

13:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ideologie, politiek |  Facebook |

12-08-13

Individu wijst negatieve commentaren gemakkelijker af

Positieve commentaren kunnen een grote impact hebben op het individu, terwijl negatieve reacties vaak worden geminimaliseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) aan de hand van een analyse van de commentaren op nieuwssites. De onderzoekers merken op dat het individu geneigd is om zich sceptischer op te stellen tegenover een negatieve sociale invloed en geneigd is om een contradictorische stem te corrigeren en een positieve wending te geven. Er wordt aan toegevoegd dat bepaalde onderwerpen, zoals politiek, vaker aanleiding geven tot positieve reacties dan andere sectoren.

“Vele mensen laten zich zwaar beïnvloeden door de positieve opinies die anderen online naar voor brengen, maar laten zich minder leiden door de negatieve opmerkingen die op diezelfde platformen worden geventileerd,” benadrukt onderzoeksleider Sinan Aral, professor aan de Sloan School of Management aan het Massachusetts Institute of Technologie. “Positieve commentaren creëren een sneeuwbaleffect en genieten 25 procent meer bijval van andere gebruikers van de website. Kritische visies kregen weliswaar eveneens vaker negatieve commentaren, maar dat effect werd grotendeels uitgewist door corrigerende positieve reacties.”

“Er moet echter ook rekening worden gehouden met een aantal potentiële gevaren van dit positieve sneeuwbaleffect,” waarschuwt professor Aral. “Onder meer moet men op de hoede zijn voor een mogelijke manipulatie van online ratings door politici, marketeers of andere partijen die gebaat zijn bij het creëren bij een overdreven blijk van populariteit. De Amerikaanse vastgoedzeepbel was eveneens een golf van positiviteit, tot de mythe werd doorprikt en vele gezinnen hun spaargelden verloren omdat de waarde van hun woning werd gedecimeerd. Op diezelfde manier kunnen positieve beursevoluties tragisch eindigen.”

De onderzoekers stelden ook vast dat berichten uit de secties politiek, cultuur, maatschappij en bedrijven vaak tot een positief sneeuwbaleffect aanleiding gaven, maar dat was niet het geval voor economie, informatica, ontspanning en algemeen nieuws. Professor Aral merkt verder op dat bij de analyse van collectieve oordelen ook de nodige scepsis en terughoudendheid moet worden gehanteerd. De onderzoeker zegt daarbij ook vastgesteld te hebben dat gemanipuleerde berichten beduidend meer positieve reacties blijken te ontvangen. (MH)

Lees Verder

14:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: commentaar, politiek |  Facebook |

11-07-13

Vrouwen hebben minder kennis van politiek dan mannen

Vrouwen zijn in het algemeen minder op de hoogte van politiek dan mannen. Dat geldt over de hele wereld en kan ook worden vastgesteld in de meest geavanceerde en geëmancipeerde democratieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of London en de Britse Economic and Social Research Council (ESRC) in tien verschillende landen. Het fenomeen moet volgens de Britse wetenschappers wellicht worden gelinkt aan de consumptie van nieuwsactualiteit, die bij mannen volgens de onderzoekers meestal gevoelig hoger ligt dan bij vrouwen.

Lees Verder

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek |  Facebook |

05-07-13

Mediaverslaggeving over vrouwelijke politici kijkt vooral naar persoonlijkheid

De nieuwsverslaggeving over vrouwelijke politici focust zich vooral op persoonlijkheid, terwijl bij hun mannelijke collega's meer aandacht wordt besteed aan programma's. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Lousiana State University op basis van tienduizend krantenartikels rond verkiezingen in de Verenigde Staten tijdens de tweede helft van het voorbije decennium. De onderzoekers stellen dan ook dat vrouwelijke en mannelijke politici bij verkiezingen door de media op een heel andere manier worden benaderd.

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, politiek |  Facebook |

11-05-13

Extreme politieke standpunten gevolg van overschatting inzicht in problematiek

Extreme politieke standpunten zijn wellicht het gevolg van het overschatten van de inzichten in de problematiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado. Nadat de deelnemers aan het onderzoek een aantal politieke thema's hadden moeten verduidelijken, dienden ze volgens de onderzoekers toe te geven dat hun inzicht in de problematiek minder groot was dan ze aanvankelijk hadden ingeschat. Tegelijkertijd bleken volgens de wetenschappers echter ook de standpunten minder extreem geworden te zijn.

Lees Verder

16:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek |  Facebook |

27-04-13

Sociale netwerken worden belangrijke politieke platformen

Sociale netwerken hebben zich ontwikkeld tot belangrijke politieke platformen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. De onderzoekers stelden vast dat 32 procent van de Amerikaanse volwassenen tijdens de voorbije presidentsverkiezingen in november vorig jaar politieke activiteiten hebben ontwikkeld in online communities. Vier jaar voordien waren slechts 26 procent van de betrokkenen actief geweest op online sociale netwerken.

Lees Verder

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, politiek |  Facebook |

27-03-13

Amerikaanse vrouwen weinig geïnteresseerd in politieke carrière

In de Verenigde Staten zijn jonge vrouwen veel minder geneigd om een politieke carrière uit te bouwen dan mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Women and Politics Institute. De onderzoekers stellen dan ook dat gendergelijkheid in de Amerikaanse politiek nog verre toekomstmuziek blijkt. Opgemerkt wordt dat jonge vrouwen 20 procentpunten minder geneigd zijn dan mannen om nooit een politieke carrière overwogen te hebben. Die kloof blijkt even groot te zijn als bij de oudere generaties. Er moeten volgens de onderzoekers dan ook inspanningen worden gedaan om jonge vrouwen aan te moedigen een politieke carrière te overwegen.

Lees Verder

17:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek |  Facebook |

18-02-13

Conservatieven en progressieven maken anders gebruik van hersenen

Conservatieven en progressieven maken op een andere manier gebruik van hun hersenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter bij Amerikaanse democratische en republikeinse kiezers. Opgemerkt wordt dat de democratische kiezers bij risicovolle beslissingen meer gebruik maakten van hersengebieden die geassocieerd zijn met sociaal besef en zelfbewustzijn. Bij republikeinse kiezers bleek op dat ogenblik echter vooral een activering van het gebied dat verbonden is met het fight-or-flight keuzesysteem. Dat geeft volgens de wetenschappers aan dat progressieven en conservatieven afwijkende cognitieve processen vertonen bij het denken aan risico’s.

Lees Verder

09:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, hersenen, risicogedrag |  Facebook |

11-02-13

Driekwart Amerikanen verwacht snel vrouwelijke president

Meer dan 75 procent van de Amerikanen is ervan overetuigd dat ze nog tijdens hun leven de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Statden zullen beëdigd zien. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Arkansas. De onderzoekers stelden vast dat 77 procent van de mannelijke Amerikanen nog tijdens zijn leven de aanstelling van een vrouwelijke president te zullen ervaren. Bij de vrouwelijke bevolking loopt dat cijfer op tot 80 procent. Ook naargelang etnische groepen kan een onderscheid worden vastgesteld. Bij blanke Amerikanen verwacht 76 procent relatief snel een vrouwelijke president, maar bij Latino-Amerikanen en Afro-Amerikanen loopt dat cijfer op tot respectievelijk 80 procent en 83 procent.

Lees Verder

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, president, verenigde staten |  Facebook |

16-01-13

Politieke journalisten ondermijnen vertrouwen in politieke wereld

Politieke journalisten ondermijnen het vertrouwen van het publiek in de politieke wereld. Dat heeft het Britse parlementslid George Eustice, gewezen persverantwoordelijke van huidig premier David Cameron, gezegd tijdens een debat in het parlement. Volgens Eustice zouden politieke partijen vaker de kans moeten krijgen om zelf televisieprogramma's te maken om zich rechtstreeks tot de bevolking te wenden zonder dat hun woorden verkeerd zouden kunnen worden geïnterpreteerd door journalisten. Televisiezenders zoals de BBC en Sky News laten volgens Eustice te vaak hun politieke journalisten toe de visie van politici voor het publiek te vertalen in plaats van de beleidsvoerders de kans te geven zelf hun stelling naar voor te brengen.

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek, politiek |  Facebook |

06-01-13

Activisten treden moeilijk buiten de eigen kring

Het is voor politieke activisten moeilijk om buiten de eigen kring te treden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan over de deelname van democratische en republikeinse militanten aan diverse sociale organisaties of belangengroepen. De onderzoekers voegen er aan toe dat dit gegeven ook inhoudt dat activisten de voorkeur geven aan organisaties die hun eigen mening weerspiegelen, maar waarschuwen ook dat dit fenomeen tot een gebrek leidt aan groepen die verschillende politieke stromingen omvatten.

“Slechts weinig organisaties tellen leden van beide partijen,” merkt onderzoeksleider Michael Heaney, professor organisatieleer en politieke wetenschappen aan de University of Michigan, op. “Democraten en republikeinen leven duidelijk in afzonderlijke werelden. “Slechts 1,78 procent van alle ondervraagden blijkt daarbij buiten de eigen kring te treden. Politieke activisten bevinden zich zelden in een omgeving waarbij een gemeenschappelijke basis wordt gevonden met tegenhangers van de andere politieke partij.”

Uit het onderzoek bleek verder dat democraten vaker toetreden tot organisaties dan republikeinen, maar wel minder geneigd zijn om zich samen rond dezelfde cluster van bewegingen te verzamelen. “Het delen van een gemeenschappelijk belang is op zich niet slecht voor een politieke partij,” voert professor Heaney op. “Het is vaak noodzakelijk om een groep exclusieve organisaties op te bouwen die hen toelaat om solidariteit te creëren en plannen voor verkiezingen en beleid te smeden.”

Lees Verder

15:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, politiek |  Facebook |

03-01-13

Luca Di Montezemolo verkiest Ferrari boven politiek

Luca di Montezemolo, voorzitter van sportwagenbouwer Ferrari, heeft geen ambities om een zetel in het Italiaanse parlement te bemachtigen. Dat heeft Di Montezemolo (65) uitdrukkelijk bekend gemaakt. De topman van Ferrari richtte vier jaar geleden de politieke partij Italia Futura op om aan de algemene verkiezingen van dit jaar te kunnen deelnemen. Di Montezemolo heeft nu echter aangegeven vertrekkend eerste minister Mario Monti te zullen steunen voor een tweede ambtstermijn.

Di Montezemolo benadrukte tegenover de Italiaanse krant La Repubblica geen parlementaire ambities te hebben. “Ik geef ruimte aan de uitstekende krachten die Italia Futura de voorbije jaren hebben uitgebouwd en gesteund,” voerde de topman van Ferrari aan. “Het is alleen maar rechtvaardig dat zij ook de belangrijkste steunpilaren van de campagne worden.” Er was in Italië al geopperd dat een eventuele ministeriële functie voor Di Montezemolo tot een belangrijk belangenconflict zou leiden met zijn functie als topman van Ferrari.

Dat belangenconflict zou Di Montezemolo mogelijk hebben gedwongen om zijn functie bij Ferrari op te geven. De industrieel benadrukte dat hij betrokken zal blijven bij Italia Futura, maar niet het uithangbord van de beweging zal zijn bij de evolutie naar een politieke partij. “Ik blijft Italia Futura steunen, maar in een positie die geen aanleiding zal kunnen geven tot mogelijke verdenkingen over belangenconflicten,” stipte Di Montezemolo nog aan. Di Montezemolo staat al tweeëntwintig jaar aan de leiding van Ferrari.

Lees Verder

16:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luca di montezemolo, ferrari, politiek |  Facebook |

23-12-12

Politieke campagnes pijler van Amerikaanse buitenreclame

Tijdens het derde kwartaal van dit jaar is in de Verenigde Staten ruim 1,5 miljard dollar geïnvesteerd in buitenreclame. Dat betekent een stijging met 4,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Outdoor Advertising Association of America (OAAA). Daarmee wordt voor het vierde opeenvolgende kwartaal een stijging opgetekend. Tijdens het tweede kwartaal werd een groei met 4,3 procent opgetekend. De eerste drie maanden van het jaar leverden een groei met 4,5 procent op. Over de eerste negen maanden van het jaar is er sprake van een stijging met 4,4 procent tot 5,05 miljard dollar. De grootste adverteerder van de sector was de restaurantketen McDonald's, gevolgd door het telecombedrijf Verizon en de financiële groep Chase. Er wordt wel opgemerkt dat overheid en politiek tijdens het derde kwartaal met een groei van 21,3 procent tot 76,3 miljoen dollar de grootste toename hebben laten optekenen. In de retailsector werd een groei met 16,6 procent tot 136,2 miljoen dollar geregistreerd. Over het hele jaar bleef de retailsector de belangrijkste groeipijler.

Lees Verder

19:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, reclame |  Facebook |