17-01-13

Playboy slordig met afschermen pornografische websites

Het Amerikaanse mediaconcern Playboy is door de Britse communicatieregulator Ofcom veroordeeld tot een boete van 160.000 dollar omdat het bedrijf onvoldoende inspanningen zou hebben gedaan om te beletten dat minderjarigen toegang tot pornografische websites van het concern zouden kunnen krijgen. Onder meer werd erop gewezen dat de bezoeker van de website enkel met een eenvoudige klik diende te bevestigen ouder te zijn dan achttien jaar, terwijl ook in het betalingssysteem geen enkele bescherming tegen het gebruik door jongeren was ingebouwd. Het mediaconcern werd door Ofcom beticht van roekeloos gedrag.

Lees Verder

19:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: playboy, pornografie, ofcom |  Facebook |

29-12-12

Werkgever moet maatregelen nemen tegen pornografie op werkvloer

Indien werkgevers problemen rond discriminatie en seksuele intimidatie willen vermijden, moet een strikt beleid rond pornografie op de werkvloer worden gehanteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Griffith University in Queensland. De Australische wetenschappers stellen dat technologie aan pornografie de mogelijkheid heeft geboden om gemakkelijker door te sijpelen naar de werkvloer, waardoor maatregelen volgens hen maatregelen noodzakelijk zijn geworden om het personeel een veilige werkomgeving te garanderen.

Onderzoeker Craig Cameron stelde vast dat er verschillende types van pornografie op de werkvloer kunnen worden onderscheiden. “In de eerste plaats kan de werknemer pornografie, al dan niet gewenst, ontvangen in een email,” voert hij aan. “Maar hij kan daar ook mee actief omgaan, zoals het downloaden van pornografische beelden of het volgen van een link naar een pornografische website. Vervolgens kan het materiaal ook opgeslagen worden op een computer of smartphone of kan het materiaal met collega’s of met klanten of andere buitenstaanders worden gedeeld.”

“Ondanks het dreigend sociaal stigma of juridisch consequenties voor de werknemer, blijft pornografie een belangrijk probleem op de werkvloer,” zegt Cameron nog. “Een werkgever die nalaat om een duidelijk beleid tegen pornografie te hanteren, kan mogelijk worden vervolgd wegens discriminatie of seksuele intimidatie. Een werkgever die niet ingrijpt, kan er immers van beticht worden een inbreuk te plegen tegen zijn plicht om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van zijn werknemers te garanderen.”

Lees Verder

16:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, pornografie |  Facebook |

30-03-12

Egyptische rechtbank verplicht regering pornografische websites te blokkeren

Een Egyptische rechtbank heeft de regering gedwongen om pornografische websites te blokkeren. De maatregel moet volgens de rechter de Egyptische maatschappij en haar waarden beschermen. Die beslissing doet bij vooruitstrevende en seculiere Egyptenaren echter de vrees rijzen dat hun land de richting van de fundamentalistische islam uitgaat. De islampartijen hebben tijdens de parlementsverkiezingen in Egypte een grote overwinning behaald. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan nog wel beroep worden aangetekend.

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: egypte, internet, pornografie |  Facebook |

30-01-12

Pornografie verboden op Zuid-Afrikaanse betaaltelevisie

Pornografie heeft op de Zuid-Afrikaanse betaaltelevisie geen plaats. Dat heeft de Independent Communications Authority of South Africa (Icasa) gezegd in een reactie op een aanvraag van het satellietplatform Top TV om drie pornografische kanalen voor abonnementen te kunnen lanceren. Een woordvoerder van Icasa merkte op dat de regulator alle aspecten heeft overwogen en tot de vaststelling is gekomen dat het recht van vrouwen op waardigheid zwaarder weegt dan de vrijheid van expressie en het recht van het publiek om op televisie pornografie te kunnen bekijken.

"Centraal in de beslissing stond het evenwicht tussen het recht van de aanvrager van de kanalen op het gebied van vrijheid van expressie en het recht van vrouwen op het gebied van menselijke waardigheid, zoals in de Zuid-Afrikaanse grondwet is bepaald," voert de woordvoerder van Icasa aan tegenover het persbureau Sapa. Errol Naidoo, directeur van het Family Police Institute, stelde in een reactie bijzonder tevreden te zijn over de beslissing van de communicatie-autoriteiten.

"Icasa heeft zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en heeft de gezondheid en welzijn van het gezin voorrang gegeven boven de commerciële belangen van de televisie-industrie," voert Naidoo aan. "De Zuid-Afrikaanse regering moet dringend een wet aannemen die het uitzenden van pornografie op televisie verbiedt." Top TV had in juli vorig jaar een aanvraag ingediend om de kanalen Playboy Europe, Private Spice en Adult XXX aan betalende televisiekijkers te kunnen aanbieden.

18:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pornografie, televisie, zuid-afrika |  Facebook |

25-01-12

Porno-acteurs Los Angeles moeten condoom gebruiken

Acteurs die in Los Angeles pornofilms draaien, worden voortaan verplicht om condooms te gebruiken. Daarover heeft het stadsbestuur van Los Angeles een nieuwe wet gestemd. De nieuwe wetgeving wordt positief onthaald door de gezondheidssector, maar volgens de pornografische industrie zegt mogelijk gedwongen te zullen worden om uit te wijken naar een andere thuisbasis. De San Fernando Valley in Los Angeles wordt bestempeld als de hoofdstad van de Amerikaanse pornografische industrie.

"Waarnemers stellen dat het nog niet duidelijk is hoe de toepassing van de wet zal kunnen afgedwongen worden," merkt BBC News op. De Aids Healthcare Foundation benadrukt dat de wet noodzakelijk was om de acteurs uit de pornografische industrie te beschermen tegen aids en andere seksueel overdraagbare ziektes. De stichting stuurt al zes jaar aan op een dergelijke wetgeving en zegt te zullen ijveren om de wet ook in de rest van de Verenigde Staten te laten doorvoeren.

De Aids Healthcare Foundation zegt ook waakzaam te zullen blijven en te zullen opvolgen welke nieuwe vestigingsplaats pornografische filmproducenten zouden uitkiezen indien ze zouden beslissen om uit Los Angeles weg te trekken. Een aantal bedrijven heeft al aangekondigd zich net buiten de stadsgrenzen te zullen vestigen. De producenten voeren aan dat het gebruik van condooms de films minder populair maken. Ook de acteurs zouden geen voorstander zijn van het gebruik van condooms.

18:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: condoom, gezondheid, los angeles, pornografie |  Facebook |

12-01-11

Rusland verbiedt reeks pornografische filmtitels

De Russische pornoproducent Sergei Pryanishnikov heeft het Russische ministerie van cultuur voor de rechter gedaagd omdat de titels van bijna honderdvijftig films werden gecensureerd. De filmproducent heeft aan het Arbitragehof in Moskou gevraagd om het verbod op het verspreiden van de films op te heffen. De raadsman van Pryanishnikov voerde daarbij aan dat de content van de betrokken films eerst werd goedgekeurd, maar dat de producties nadien verboden werden omwille van hun titels. De raadsman merkte op dat het ministerie gewoon had kunnen vragen om de titels aan te passen in plaats van de verspreiding te verbieden.

Het Russische ministerie had vorig jaar zijn goedkeuring gehecht aan de verspreiding van de films, maar in december werd die beslissing herroepen. De titels van de films betekenden volgens het ministerie een inbreuk tegen de goede zeden en openbare orde. "De raadsman verduidelijkte dat de films uitsluitend bedoeld zijn voor privégebruik," aldus de Russische krant The Moscow Times. "De filmproducent hanteert volgens de raadsman al een verbod op necrofilie en bestialiteiten. De raadsman voegde er aan toe nog bijkomende juridische procedures te zullen opstarten tegen het Russische ministerie van cultuur."

Het Russische ministerie van cultuur zegt gehandeld te hebben in opdracht van de procureur-generaal. Alexander Avdeyev, Russisch minister van cultuur, verklaarde de stappen van de procureur-generaal te ondersteunen. "Dat helpt de overheid om maatregelen te nemen in situaties waarin ambtenaren geen wettelijke basis hebben om op te treden tegen pornografie," stipte Avdeyev aan. In de Russische wetgeving is geen omschrijving opgenomen over pornografie, wat betekent dat de overheid volgens een woordvoerder van het ministerie geen wettelijke gronden heeft om op te treden tegen producenten van pornografie. Hij voegde er aan toe dat vele pornoproducenten aan de experts van het ministerie vaak gefilterde versies van de films tonen.

18:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: entertainment, film, media, pornografie, rusland |  Facebook |

13-10-10

Porno-industrie opnieuw geconfronteerd met positieve hiv-test

Twee van de grootste filmstudio's van de Amerikaanse porno-industrie hebben hun deuren voorlopig gesloten nadat een acteur positief had gereageerd op een hiv-test. De betrokken acteur was een lid van de Adult Industry Medical Healthcare Foundation. Er werd bekend gemaakt dat ook contact genomen zou worden met andere acteurs waarmee de betrokkene seksuele contacten zou kunnen hebben gehad. Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse porno-industrie met een sluiting wordt geconfronteerd. De sector ligt onder kritiek omdat er tijdens de filmopnames nagenoeg steeds zonder condoom wordt gewerkt.

De filmstudio's Wicked Pictures en Vivid Entertainment hebben bekend gemaakt uit voorzorg de activiteiten voorlopig stop te zetten. "Wanneer we op de hoogte werden gebracht van de positieve test, hebben we onmiddellijk besloten om de productie stop te zetten," aldus Steven Hirsch, mede-oprichter van Vivid Entertainment, tegenover de Amerikaanse krant The Los Angeles Times. "De opschorting van de operaties is een voorzorgsmaatregel en de situatie zal verder worden opgevolgd. We wachten tot alle informatie is verkregen, vooraleer beslist wordt om de activiteiten al dan niet te hernemen." Wicked Pictures voegt er aan toe dat dankzij de Adult Industry Medical Healthcare Foundation de noodzakelijke informatie op een optimale manier werd verspreid.

Door een uitbraak van een hiv-besmetting werd de pornografie-industrie van de San Fernando Valley zes jaar geleden gedurende één maand stilgelegd. Ook toen werd de besmetting bij een test van de Adult Industry Medical Healthcare Foundation vastgesteld. Meer dan dertig bedrijven legden toen vrijwillig de filmopnames stil om de resultaten af te wachten van tientallen acteurs die in seksscènes waren betrokken met één mannelijke en drie vrouwelijke acteurs die besmet bleken te zijn. Vorig jaar werd bij één actrice een besmetting vastgesteld. De vrouw was slechts sporadisch in de sector actief en nadien bleken er geen andere besmettingen vastgesteld te kunnen worden.

19:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film, gezondheid, hiv, pornografie |  Facebook |

23-07-10

Steeds meer mazen in Chinese online pornografie-censuur

In China zijn een aantal pornografische websites, die eerder door de overheid werden geblokkeerd, al enkele tijd vrij toegankelijk. Eerst werd verondersteld dat het lek het gevolg was van een technische fout, maar omdat de websites toegankelijk blijven, beginnen in verscheidene kringen vragen te rijzen over de achterliggende redenen. De Chinese regering voert immers een strikt beleid tegen online pornografie. Officieel wordt er vanuit de Chinese overheid niet gereageerd op de plotselinge ommekeer in het beleid. Volgens de Chinese internet-analist Zhao Jing, die ook actief is onder het Engelstalige pseudoniem Michael Anti, kadert de maatregel mogelijk in de strijd tegen dissidente content op het internet.

"Net zoals pornografische websites, werd door de Chinese censuur ook content met oppositie tegenover de communistische regering en over mensenrechten consequent geblokkeerd," voert het persbureau Associated Press aan. "Volgens Michael Anti zou de Chinese regering er mogelijk vanuit gaan dat websites met pornografie de bevolking ertoe zou van weerhouden om veel aandacht te besteden aan politieke onderwerpen." Een aantal analisten speculeert dat de grote bloei van sociale netwerken een zware druk uitoefenen op de zogenaamde Great Firewall, de virtuele muur die de Chinese regering heeft uitgebouwd om ongewenste online content te weren.

Dat zou de Chinese overheid verplicht hebben om een aantal pornografische websites vrij te geven, zodat er capaciteit gespaard zou kunnen worden voor andere online spionage-activiteiten. "Wellicht heeft men beseft dat de Great Firewall niet in staat was om alle domeinnamen te blokkeren en werd beslist om de inspanningen toe te spitsen op meer dringende of politieke online activiteiten," merkt de Chinese technologie-blogger William Long op tegenover Associated Press. Xiao Qiang, directeur van het Berkeley China Internet Project aan de University of California, stelt dat de Great Firewall nooit echt gericht pornografie heeft geviseerd. De echte doelwitten zijn volgens Qiang politieke informatie en mogelijke protestbewegingen. Pornografie is volgens hem nooit echt aangepakt.

18:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, internet, pornografie, censuur |  Facebook |

21-07-10

Amerikaanse overheid waarschuwt voor Russische pornografie

Russische pornografie staat op een zwarte lijst van producten die door de Amerikaanse overheidsadministratie met de nodige omzichtigheid moet worden benaderd. Er moet volgens het Amerikaanse ministerie van arbeid immers uitgesloten worden dat bij deze industrie kinderarbeid is gemoeid. De zwarte lijst is volgens het Amerikaanse ministerie opgesteld om ervoor te zorgen dat de overheidsadministratie geen producten kopen die tot stand kwamen met gedwongen kinderarbeid. Op de lijst staat verder onder meer ook katoen uit Oezbekistan en Tadzjikistan, rijst uit India en speelgoed en elektronica uit China. Er wordt echter aan toegevoegd dat de landen op de zwarte lijst geen sancties riskeren en de betrokken producten op zich ook niet verboden zijn.


"De toeleveranciers moeten wel een garantie kunnen geven dat bij de producten op de lijst geen gedwongen kinderarbeid is betrokken," aldus de Russische krant The Moscow Times. "Op de lijst wordt elk van de betrokken landen vergezeld van een lijst artikels en onderzoeksgegeven om aan te tonen waarom de producten werden opgenomen. In de verklaring voor Rusland wordt verwezen naar artikels over illegale kindertrafieken en commerciële seksuele exploitatie. Volgens Pavel Astakhov, kinderombudsman van Rusland, stelde dat het duidelijk een Amerikaanse poging is om kinderporno aan te pakken door alle Russische pornografie verdacht te maken."


"Dat is de reden waarom er een bijzonder brede definitie is opgesteld," merkt Astakhov op. "Op die manier kan er immers niets door de mazen glippen." Hij voegde er aan toe dat Rusland en de Verenigde Staten beiden wereldleiders in de productie van kinderpornografie." Het Russische ministerie van binnenlandse zaken voegt er aan toe dat tijdens de eerste zes maanden van dit jaar ongeveer 5.500 websites met kinderpornografie werden gesloten, meestal na meldingen van internetgebruikers. Het grootste gedeelte van die websites waren afkomstig uit Rusland. Het Russische ministerie wijst erop dat er vorig jaar 14.000 gevallen van internet-criminaliteit werden geregistreerd. Kinderpornografie had daarin een aandeel van 6 procent.

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, verenigde staten, pornografie |  Facebook |

04-01-10

Meer dan 5.000 Chinezen opgepakt voor online pornografie

De Chinese autoriteiten hebben vorig jaar in totaal 5.400 personen gearresteerd in verband met online pornografie. Dat heeft het Chinese ministerie van openbare veiligheid bekend gemaakt. Er werd aan toegevoegd dat het internetbeleid in de toekomst nog strikter zal worden doorgevoerd. De controle van de Chinese overheid op het internet en de pogingen van de Chinese regering om gedeelten van het internet te blokkeren, behoren al tot de strengste van de hele wereld, maar het ministerie van openbare veiligheid benadrukt dat de zuivering van het internet en de bestrijding van online criminaliteit bijzonder belangrijk is voor de stabiliteit van het land. Vorig jaar moest de Chinese regering na zware protesten een plan laten varen om computers te laten uitrusten met een controversiële internetfilter.

"Obscene en pornografische content betekent een ernstige bezoedeling van de online omgeving, holt de sociale moraal uit en vergiftigt de fysieke en psychologische gezondheid van een grote groep jongeren," aldus een verklaring van het Chinese ministerie van openbare veiligheid. "Daarom moet er een strikte controle zijn op het internet." Er werd aan toegevoegd dat er het voorbije jaar bijna 9.000 pornografische websites werden gesloten, terwijl er 5.394 verdachten werden opgepakt. Er werd echter niet echter verduidelijk hoeveel mensen daadwerkelijk werden formeel gearresteerd of in beschuldiging gesteld. De Chinese overheid heeft de voorbije periode een groot aantal buitenlandse websites geblokkeerd, waaronder YouTube, Facebook, Twitter en een aantal nieuwssites.

Het Chinese ministerie van openbare veiligheid stelde daarbij zich in de toekomst vooral te richten op lokale operatoren van websites die in het buitenland zijn geregistreerd en op bedrijven die internetdiensten aanbieden of domeinnamen registreren of virtuele ruimtes verhuren aan websites met pornografische content. Het ministerie beloofde ook beloningen voor Chinese burgers die waardevolle informatie aanbrengen om het internetbeleid van de overheid te helpen ondersteunen. De Chinese regering zegt met de internetcensuur vooral de strijd te willen aanbinden met pornografie, gokken en andere websites die de maatschappij schade toebrengen. Critici stellen echter dat het Chinese beleid er vooral op is gericht om de verspreiding van gevoelige politieke content te blokkeren.

16:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, internet, censuur, pornografie |  Facebook |

31-01-09

Eén op drie werknemers surft naar pornosites

PlayboyEén op de drie werknemers surft tijdens werktijd op zijn computer wel eens naar pornografische websites. Dat blijkt uit een Brits onderzoek van het internetbedrijf Proofpoint.com. Maar slechts 7 procent daarvan werd betrapt en berispt voor zijn ongepaste gedrag. Verder gaf 25 procent van de ondervraagden toe al een een amoureuze e-mail naar een verkeerde medewerker verstuurd te hebben. Iets meer dan de helft had dergelijke boodschappen al verkeerdelijk over het hele bedrijf verpreid met de reply-all-functie. De onderzoekers stellen dat de verdere vervaging van de grens tussen de persoonlijke en professionele sfeer ervoor zorgt dat werknemers zich duidelijk te comfortabeler beginnen te voelen in het gebruik van e-mail en internet op het werk.

De onderzoekers stellen dat de langere werkuren ervoor zorgen dat het personeel van deze technologieën gebruikt maakt om het contact met vrienden en familie te blijven behouden. Dat verhoogte volgens Proofpoint het gevaar op het oneigenlijke gebruik van deze technologieën, zodat er commentaren worden verspreid die onprofessioneel zijn en niet gepast zijn voor de werkvloer. Ook geeft 8 procent van de werknemers toe al gereageerd te hebben op spamberichten. Indien de gebruikers van deze technologieën zich onverantwoordelijk gedragen, zouden bedrijven volgens de onderzoekers moeten overwegen om het e-mailverkeer op de werkvloer te beperken.

Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat ook overheidsambtenaren een groot gedeelte van hun werktijd doorbrengen het het kijken naar online porno en zich zelfs begeven aan cybersex. Dat is gebleken uit een intern onderzoek van de Amerikaanse National Science Foundation. Sommige ambtenaren zouden zelfs meerdere jaren tot 20 procent van hun werktijd met porno hebben doorgebracht. De kost van de verloren productiviteit zou bij één medewerker daarbij tot 58.000 dollar zijn opgelopen. In de Amerikaanse senaat is nu een tuchtonderzoek opgestart naar de betrokken medewerkers. De National Science Foundation heeft inmiddels een software-filter geplaatst om het probleem zoveel mogelijk te beperken.

Uit het Britse onderzoek blijkt trouwens dat pornografie niet het enige probleem vormt van problematisch gedrag op de werkvloer. "Zo zou ook 56 procent van alle medewerkers na de middagpauze al eens dronken opnieuw op het werk zijn verschijnen," aldus de Britse krant The Daily Telegraph. "Ook zegt 59 procent door een kater wel eens op het werk ziek te zijn geworden. Bovendien geeft 31 procent toe wel eens een vergadering gemist te hebben wegens een bezoek aan de kroeg. Bijna drie op tien Britse werknemers is al eens achter zijn bureau in slaap gevallen. Bovendien zegt 62 procent van de ondervraagden al wel een amoureuze flirt te hebben gehad met een collega."

14:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, human resources, pornografie |  Facebook |

21-09-08

Sociale netwerksites populairder dan online pornografie

Sociale netwerksites zijn inmiddels populairder dan porno. Dat zegt de Australische internetjournalist Bill Tancer, auteur van het boek '‘Click: What millions of people are doing online and why it matters’. Uit het onderzoek van Tancer, general manager global research bij Hitwise, blijkt dat pornosites minder bezoekers ontvangen en dat sociale netwerksites zoals Facebook en Hyves steeds verder stijgen in populariteit. Surfen naar porno zou nu nog verantwoordelijk voor 10 procent van alle zoektermen, terwijl dat tien jaar geleden nog 20 procent bedroeg.

Vooral de leeftijdsgroep van achttien tot vierentwintig jaar zoekt volgens Bill Tancer steeds minder naar porno op het internet. Hij is van mening dat deze groep zoveel tijd doorbrengt op netwerksites dat ze simpelweg geen tijd meer over hebben voor bezoek aan pornosites. Daarnaast stelt Tancer dat het internetgedrag duidelijk een binding heeft met maatschappelijke evoluties. "In het verleden werd er nauwelijks naar orkaanmeldingen gesurft," benadrukt hij. "Maar de orkaan Katrina heeft zoveel ellende veroorzaakt, dat mensen daar bijzonder gevoelig voor zijn geworden."

Ook de interesse voor celebreties blijkt volgens Tancer uit het surfgedrag van de internetgebruiker. "Websites van die celebreties trekken veel meer bezoekers aan dan websites rond religie, politie, welzijn en diëten gecombineerd," voert hij aan. "Er zijn ook geen aanwijzingen dat de belangstelling voor celebreties aan het tanen is." Dat weerspiegelt zich volgens hem ook in de belangstelling voor Sara Palin, de republikeinse kandidaat voor het vice-presidentschap van de Verenigde Staten. "Er is online meer belangstelling voor de figuur van Palin dan voor haar politieke standpunten."

14:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, pornografie, sociale netwerksites |  Facebook |

14-09-08

Wifi zorgt voor hoge vlucht pornografie

Vliegend personeel van American Airlines roept de luchtvaartmaatschappij op om filters te installeren op de draadloze internettoegang die het bedrijf sinds kort op veel binnenlandse vluchten aanbiedt. Volgens de vakbonden klagen zowel personeel als passagiers geregeld over reizigers die op hun laptops porno bekijken. Voorstanders van vrije meningsuiting wijzen echter op de gevaren van het bepalen van grenzen voor het doorlaten van informatie. De vakbonden stellen dat veel luchtvaartmaatschappijen ook filters hebben geïnstalleerd om te voorkomen dat reizigers de internetverbinding gebruiken om goedkoop te telefoneren.

"Sinds augustus kunnen reizigers op vluchten van New York naar San Francisco, Los Angeles en Miami tegen betaling gebruikmaken van draadloos internet," aldus het persbureau ANP. "Volgens de vakbonden klagen zowel personeel als passagiers van American Airlines sindsdien regelmatig over reizigers die porno bekijken op hun laptops." Het Electronic Privacy Information Center (EPIC) waarschuwde echter voor een glijdende schaal. "Als de deur eenmaal op een kier staat, waar trekt men dan nog de grens van de informatie die klanten wel en niet kunnen bekijken?" wordt er opgemerkt.

Het EPIC vroeg zich bovendien af of luchtvaartmaatschappijen dan ook regels moeten opstellen voor bijvoorbeeld dvd's die reizigers tijdens de vlucht bekijken. Ook een woordvoerder van American Airlines uitte zijn bedenkingen. "Klanten die ongepast materiaal bekijken, zijn niet nieuw," benadrukte hij. "Op vliegvelden wordt ook pornografische lectuur verkocht. Het personeel heeft voldoende heeft om met dergelijke situaties om te gaan." De vakbonden gaven toe dat vliegend personeel geen zedenpolitie moet worden, maar ook niet geconfronteerd willen worden met geweld en pornografie.

10:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, wifi, luchtvaart, pornografie |  Facebook |

06-02-07

Jongeren steeds meer in contact met online porno

Steeds meer kinderen en jongeren worden geconfronteerd met online pornografie. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van de University of New Hampshire. Volgens de onderzoekers komen de jongeren meestal toevallig met de pornografie in aanraking terwijl ze op het internet aan het surfen zijn. Twee op de drie ondervraagden zei de beelden niet gezocht te hebben en ook niet te willen zien.

Sommige ondervraagden vertelden dat de pornografische beelden heel de tijd op het scherm verschijnen terwijl ze online waren. Een aantal stelde dat de eerste confrontatie shockerend was, maar dat het opduiken van de beelden nu vooral vervelend is en dat dit in het geheel niet de goede manier is om seksuele opvoeding te krijgen.

De ongewenste online pornografie werden meestal gemeldt door jongeren tussen dertien en zeventien jaar. Maar ook jongeren van tien en elf jaar bleken met het fenomeen geconfronteerd te worden. In deze leeftijdscategorie werd ongewenste online pornografie gemeld door 17 procent van de jongens en 16 procent van de meisjes.

In totaal was 34 procent van de ondervraagde jongeren geconfronteerd met online pornografie. Bij een gelijkaardige studie in 2000 was dat nog 25 procent. Meer dan één op drie van de jongens van zestien en zeventien gaf toe opzettelijk naar pornografie gezocht te hebben op het internet. Bij meisjes uit deze leeftijdscategorie was dat 8 procent.

Het grootste risico komt van file-sharing programma's om beelden te downloaden. Maar volgens de onderzoekers kwamen de jongeren ook bij het normale internetgebruik in contact met pornografische beelden, onder meer tijdens online gesprekken met vrienden, het bezoek van chatrooms en het spelen van online games. Volgens de onderzoekers helpen filters wel, maar werken ze toch niet voor honderd procent.

Ze voeren aan dat er betere methodes moeten ontwikkeld worden om de taktieken van de pornografische markt te bestrijden. Volgens psychiaters kan online pornografie jongeren aanzetten om vroegtijdig seksueel actief te worden of het slachtoffer te worden van pedofielen. Het kan ook invloed hebben op de perceptie van een gezonde seksuele relatie.

10:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, pornografie |  Facebook |

15-11-06

Eén procent van het internet is pornografisch

Ongeveer één procent van de websites is pornografisch van aard. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Amerikaanse regering, die de Child Online Protection Act (COPA) uit 1998 wil doen herleven. Daarbij zou van commerciele websites gevraagd worden om internetgebruikers pas toe te laten wanneer er een bewijs van leeftijd, zoals een kredietkaart, geleverd kan worden.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof blokkeerde de wet in 2004 en stelde daarbij dat het voorstel de rechten op vrije meningsuiting van volwassenen beknotte. Die moeten volgens de rechter op het internet kunnen zien en kopen wat ze willen. Hij voegde er aan toe dat technologieen zoals filtersoftware veel betere resultaten kon opleveren dan wetten. De American Civil Liberties Union (ACLU), die optreedt namens een aantal webuitgevers, stelt dat de resultaten aantonen dat filters inderdaad goed werken.

Mature Teen van AOL, de strikste filter die werd uitgetest, bleek immers 91 procent van de pornografische websites op de indexen van Google en MSN te blokkeren. Minder strikte filters bleken volgens onderzoeker Philip B. Stark van de University of California ook nog altijd minstens veertig procent van de pornografische websites te blokkeren. “Filters geven de ouders de kans te beslissen hoe er van de technologie gebruikt wordt,” benadrukte ACLU-raadsman Chris Hansen tegenover het persbureau Associated Press. “Bij het COPA-voorstel zou iedereen gedwongen worden te volgen.”

Volgens Stark levert ongeveer zes procent van de zoekopdrachten minstens één pornografische website op. De meest populaire zoektermen hebben in veertig procent van de gevallen minstens één verwijzing naar een pornografische website. Maar daarbij werd volgens Stark wel 87 tot 98 procent van de pornografische resultaten door de filters geblokkeerd.

Ongeveer de helft van de ontdekte pornografische websites is buiten de Verenigde Staten gevestigd. “Het COPA-voorstel heeft daar dus geen vat op,” aldus nog Hansen.

14:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, pornografie |  Facebook |