03-04-11

Britse Royal Mail voert record-prijsverhoging door

De Britse regering heeft de prijs van postzegels met een recordbedrag van 5 pence verhoogd. Daardoor kost een Britse standaard-postverzending van maximaal 100 gram voortaan 46 pence. Ook de andere posttarieven werden door de Royal Mail opgedreven. Royal Mail merkt op dat een gemiddeld Britse gezin ongeveer 60 pence per week besteedt aan postverzendingen. Door de prijsverhogingen wordt dat bedrag met ongeveer 6 pence opgetrokken.

De Britse regulator Postcomm keurde in november de verhoging van de postzegelprijzen goed. De extra inkomsten moeten de Britse Royal Mail volgens de regulator toelaten om zijn moderniseringsprogramma te financieren en de vaste tarieven voor postverzendingen op Brits grondgebied te kunnen blijven garanderen. Royal Mail voegt er aan toe dat de impact van de prijsverhoging vooraf uitgebreid werd overwogen, waarbij naar eigen zeggen rekening werd gehouden met de moeilijke economische omstandigheden van de consumenten.

De Britse belangengroep Consumer Focus zegt echter dat de bevolking bijzonder ontgoocheld zal zijn door de prijsverhogingen, die verder gaan dan de inflatie. "De Royal Mail moet moderniseren, maar het is de consument die daarvan de lasten moet dragen," aldus een woordvoerder van Consumer Focus tegenover BBC News. "Er wordt dan ook efficiëntere en concurrentiëlere service van de Royal Mail verwacht." Het Britse postbedrijf zegt zonder prijsverhoging de huidige service niet langer te kunnen aanbieden.

22:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: post, royal mail |  Facebook |

09-08-10

Postmonopolie is verouderd en inefficiënt principe

Het is hoog tijd om een einde te maken aan het monopolie op postdiensten. Dat zegt Craig Huey, president van de Amerikaanse Creative Direct Marketing Group. Huey stelt dat monopolies de dienstverlening terugschroeven in plaats van te verbeteren. Hij verwijst daarbij naar het postbedrijf US Postal Service, dat plannen onderzoekt om in de toekomst nog slechts vijf keer per week post te bestellen. Daarmee hoopt het Amerikaanse postbedrijf 1,9 miljard dollar tot 3,5 miljard dollar te besparen. Bovendien wil US Postal Service een aantal tarieven verhogen. Huey voert echter aan dat de Amerikaanse overheid een einde moet maken aan het monopolie-statuut, dat volgens hem compleet achterhaald is.

"Indien de posttarieven volgend jaar worden opgedreven, zal direct mail voor veel bedrijven in de toekomst uitgesloten zijn," merkt Craig Huey op in het magazine DM News. "Een aantal mensen heeft de illusie dat een aantal kleine hervormingen die US Postal Service voor ogen heeft, de redding zullen betekenen voor direct mail. Maar een aantal marketeers en politici beseffen dat het probleem niet kan worden opgelost met lobbying en compromissen." Onder meer het Amerikaanse republikeinse congreslid Dana Robrabacher heeft voorgesteld om een einde te maken aan het monopolie en US Postal Service over te dragen aan het personeel.

De tekortkomingen van het postmonopolie heeft volgens Huey vorig jaar geleid tot een nettoverlies van 3,8 miljard dollar bij US Postal Service. Voor volgend jaar wordt een verlies van 7 miljard dollar in het vooruitzicht gesteld. US Postal Service wil voor een aantal postpakketten de standaardprijzen met 23,3 procent verhogen. "Dat legt een zware hypotheek op de toekomst van duizenden marketing-bedrijven, waardoor miljoenen banen zouden kunnen worden bedreigd," voert Craig Huey aan. "Maar ook de consument zal daarvan het slachtoffer worden." Hij voegt er aan toe dat ook de Amerikaanse president Barack Obama al aangaf dat bedrijven zoals United Parcel Service (UPS) en Fedex het uitstekend doen, maar US Postal Service altijd problemen lijkt te hebben.

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: post, us postal, verenigde staten |  Facebook |

04-03-10

Amerikaanse posterijen willen zaterdag laten vallen

De Amerikaanse United States Postal Service overweegt om voortaan op zaterdag geen post meer te verdelen. Indien de autoriteiten en de vakbonden de Amerikaanse posterijen niet meer flexibiliteit bieden op het gebied van bestellingen, tarieven en loonkosten, dreigt het bedrijf naar eigen zeggen de volgende tien jaar 238 miljard dollar te zullen verliezen. US Postal zegt tegen het einde van het decennium wellicht nog 150 miljard brieven en pakketten te zullen bestellen. Dat zijn ongeveer 26 miljard bestellingen minder dan vorig jaar. Postmaster-General John Potter wil er bij het Amerikaanse Congres en de Postal Regulatory Commission op aandringen om de zaterdag-bestellingen te schrappen en US Postal toe te laten om de prijzen te verhogen, desnoods boven het niveau van de inflatie.

"US Postal wil nog decennia en eeuwen actief blijven," aldus John Potter tijdens de vergadering met de postregulator, politici en grote klanten. "De maatregelen die nu worden genomen moeten die toekomst garanderen." Uit een aantal enquêtes blijkt dat een meederheid van de Amerikaanse consumenten geen bezwaar zou maken tegen het schrappen van de zaterdag-bestellingen, maar een aantal politici en de vakbonden hebben gezegd het voorstel te zullen blijven bestrijden. Fredric Rolando, president van de National Association of Letter Carriers, stelt dat het behoud van de zesdaagse dienstverlening een basiselement vormt om US Postal ook op lange termijn een cruciaal onderdeel van de economische infrastructuur van de Verenigde Staten te laten blijven. Volgens hem zijn er andere besparingen mogelijk om de financiële situatie van de Amerikaanse posterijen te verbeteren.

Het Amerikaans congreslid Jason Chaffetz, postspecialist van de republikeinse partij, blijft er echter bij dat de zaterdag een belangrijk onderdeel blijft vormen van de postbestelling en een cruciale sociale component blijft van de Amerikaanse gemeenschap. Volgens Chaffetz kan het probleem gedeeltelijk worden opgelost door een achttal dagen met een traditioneel laag postvolume uit de kalender van het postbedrijf te schrappen, zodat de zaterdagbestelling behouden zou kunnen blijven. US Postal verwacht dit jaar een verlies van 7 miljard dollar te zullen leiden. Het Amerikaanse postbedrijf leed de voorbije drie jaar op rij verlies. Twee op drie Amerikanen een postbestelling op zaterdag niet noodzakelijk te vinden. Ook de direct marketeers en de catalogus-bedrijven zeggen zich te kunnen aanpassen aan een vijfdaagse postweek.

12:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: post, verenigde staten |  Facebook |

19-12-09

Versturen kerstkaart raakt steeds verder in onbruik

Er worden in de Verenigde Staten dit jaar opvallend weinig kerstkaarten en geschenkpakketten verstuurd. Volgens de Amerikaanse Postal Service is er sprake van een daling met ongeveer 11 procent tegenover vorig jaar. Het onderzoeksbureau Datamonitor heeft het over een daling met 10 procent tot 15 procent. Het internet heeft al langer een impact op het versturen van wenskaarten, maar die tendens wordt gevoelig versterkt door de economische crisis. Door de moeilijke economische omstandigheden is de bevolking veel selectiever worden in zijn kennissenkring die een wenskaart krijgt toegestuurd. Anderen zijn helemaal gestopt met het versturen van fysieke kaarten en maken nog alleen gebruik van digitale kerstwensen. Bovendien hebben kostenbesparingen ook bedrijven ertoe aangezet om minder geschenkpakketten en kerskaarten te versturen. Er speelt volgens analisten echter ook een ecologisch aspect omdat steeds meer mensen zich vragen stellen over de impact op het leefmilieu.

"Analisten stellen dat de sector van de kerstkaarten getroffen wordt door een perfecte combinatie van negatieve factoren," aldus de Amerikaanse krant The Washington Post. "Door de stijgende werkloosheid besparen vele Amerikaanse gezinnen op alle mogelijke uitgaven. Bovendien zijn er op het internet steeds populairder en goedkope en zelfs gratis alternatieven, zoals e-cards en Facebook. Daarnaast is er echter ook het groeiende milieubewustzijn. Vele consumenten houden immers meer rekening met de ecologische voetafdruk de productie en verzending al die stapel papier nalaat. Bovendien gaat het online versturen van wenskaarten veel gemakkelijker dan het tijdrovende proces van het kopen, adresseren en versturen van gedrukte kerstwensen. Toch is er ook nog een belangrijke groep die vasthoudt aan de traditie van het versturen van wenskaarten en het verzenden van digitale kaarten ongepast en onpersoonlijk vinden.

Volgens de Amerikaanse Greeting Card Association is er niet veel aan de hand. "Er zou misschien een lichte achteruitgang kunnen zijn, maar in het algemeen worden toch de niveaus van vorig jaar gehaald," wordt er daar opgemerkt. "We hebben het hier echter wel over twee miljard kaarten. Er moet dus al heel wat gebeuren vooraleer men een beweging ziet op de markt." De krant merkt echter op dat de retailsector een duidelijk andere visie heeft. Daar wordt wel degelijk gewag gemaakt van een opvallende terugval. Onder meer retailketen Target geeft toe dat de verkoop niet loopt zoals andere jaren. Daar wordt opgemerkt dat de verkoop van de losse, goedkopere kaarten nog wel enigszins stand lijkt te houden, maar de vraag naar luxeboxen is volgens de keten gevoelig gedaald. Ook bij de producenten wordt gewag gemaakt van een opvallende daling, die vooral te wijten is aan de besparingen in de zakelijke sector. Daar heeft men het zelfs over een daling tot 20 procent.

14:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: post, milieu, kerstkaart |  Facebook |

18-08-09

Terugval direct marketing groter dan verwacht

Ook direct mail is één van de analoge mediaslachtoffers van de economische recessie. De Amerikaanse Direct Marketing Association voorspelde eerder nog dat het volume aan direct mail dit jaar met slechts één procent zou terugvallen, maar inmiddels heeft men die prognoses gevoelig moeten bijschroeven. Nu wordt er rekening gehouden met een achteruitgang met tien procent. Ramesh Lakshmi-Ratan, chief operating officer van de Direct Marketing Association heeft het daarbij over een combinatie van een aantal factoren, waarbij verwezen wordt naar de kredietcrisis, de hypotheekcrisis en de algemene economische crisis, gekoppeld aan nieuwe kanalen die door marketeers worden uitgeprobeerd om verschillende kanalen in hun campagnes te integreren.

In de Verenigde Staten werd het U.S. Post Office één van de grootste slachtoffers van de terugval in het volume direct mail. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar maakte het Amerikaanse postbedrijf een verlies van 2,4 miljard dollar. Als gevolg daarvan moest het postbedrijf een aantal kostenbesparende maatregelen doorvoeren, zoals het terugschroeven van het aantal werkuren. Het U.S. Post Office probeert het Amerikaanse Congres er nu van te overtuigen om de post nog slechts vijf dagen per week te laten, zoals dat in vele andere landen al langer het geval is. Tot nu toe wordt in de Verenigde Staten de post nog altijd zes dagen per week bezorgd, met inbegrip van de zaterdag.

Een woordvoerder van de Amerikaanse posterijen geeft toe dat de terugval gedeeltelijk te wijten is aan de dalende volumes direct mail, maar er wordt ook verwezen naar het langetermijn-effect van de elektronische verspreiding, zoals e-mail en de elektronische betalingen, die een belangrijke stroom aan papieren correspondentie heeft vervangen. "Een gedeelte van het postvolume zal dan ook niet terugkeren wanneer de economie zich opnieuw hersteld heeft," aldus de woordvoerder. De sector van de direct mail worstelt met hetzelfde probleem. Lakshmi-Ratan geeft toe dat een recent onderzoek duidelijk een verschuiving naar digitale media ten nadele van direct mail heeft aangetoond. Daarbij bleek dat 81 procent van de respondenten het gebruik van e-mail voor marketingdoeleinden denkt te verhogen.

Lakshmi-Ratan voegt er aan toe dat ook andere digitale media, zoals online video, zoekmachinemarketing en mobiele marketing een groeiende populariteit kennen. "Dat zijn aantrekkelijke, populaire en goedkope alternatieven die in de toekomst alleen nog maar zullen groeien en aangevuld zullen worden met toepassingen zoals virale marketing en trigger marketing," geeft hij toe.

17:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: post, direct mail, direct marketing |  Facebook |

22-01-09

Banken versturen minder commerciële post

Financiële instellingen hebben het voorbije jaar een kwart minder direct mail verstuurd om nieuwe klanten aan te trekken. De blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau Mintel Comperemedia. Volgens de onderzoekers hebben de zwakke immobiliënmarkt, de kredietcrisis, de wereldwijde recessie en het dalend consumentenvertrouwen banken doen beslissen om hun uitgaven aan direct marketing terug te schroeven. In de Verenigde Staten zouden Amerikaanse financiële instellingen tijdens de eerste negen maanden van vorig jaar in totaal 10,3 miljard brieven hebben verstuurd om nieuwe klanten te winnen. Tijdens dezelfde periode het jaar voordien werden er 13,9 miljard brieven verstuurd. Volgens de onderzoekers hebben een aantal financiële instellingen door hun dalende winsten begrepen dat hun doelpubliek gerichter moesten kiezen.

22:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: post, bank, direct mail |  Facebook |

14-01-09

Royal Mail eert iconen Brits modern design

MiniDe Britse Royal Mail is begonnen met de verkoop van een reeks postzegels die een eerbetoon moeten vormen aan het Britse design van de twintigste eeuw. Het gaat onder meer over de Austin Mini, de Concorde, de telefooncel, de minijurk en de Londense metro. De Royal Mail zal elke maand een verschillende reeks op de markt brengen. In februari komt Wales aan de beurt, gevolgd door de pioniers van de industriële revolutie in de maand maart, het Huis van Tudor in april en planten in mei. Later zullen ook reeksen ook aandacht beseden aan zeermeerminnen, postbussen, beroemde Britten, Britse marine-uniformen, belangrijke verjaardagen en grote culturele thema's. De Britse Royal Mail zegt grote belangstelling te verwachten met zijn nieuwe reeksen.

De reeks speciale uitgaven gaat van start met een eerbetoon aan de iconen van het Britse design tijdens de voorbije eeuw. "Oorspronkelijk was het de bedoeling om de vijftigste verjaardag van de Austin Mini in de belangstelling te zetten," aldus een woordvoerder van de Britse posterijen. "Maar uiteindelijk besloten we om het project uit te breiden en te wijden aan de hoogtepunten van het Britse design van de voorbije eeuw." Daaronder zit ook de minijurk van de Britse ontwerpster Mary Quant, die daarmee in de jaren zestig van de vorige eeuw de modewereld op zijn kop zette en het model Twiggy onvergetelijk maakte. Mary Quant zei alvast zich bijzonder vereerd te voelen door de eer die haar met de postzegel werd toebedeeld.

De Aston Mini werd ontworpen door Alec Issigonis, de telefooncel door Giles Gilbert Scott en het plattegrond van de Londense metro door Harry Beck. In de reeks zitten verder ook de Penguin-paperback en de militaire vliegtuigen Spitfire en Harriet. De Royal Mail maakte ook bekend dat er dit jaar twee extra reeksen op de markt komen. Eén daarvan moet de 250ste verjaardag van de Schotse dichter Robert Burns, één van de belangrijkste vrijmetselaars van Groot-Brittannië. Daarnaast komt er ook een speciale reeks naar aanleiding van de 150ste verjaardag van het boek 'On the Origin of Species by Means of Natural Selection' van Charles Darwin. Julietta Edgar, directeur special stamps van de Royal Mail, stelt dat speciale postzegels een unieke gelegenheid zijn om unieke ogenblikken en belangrijke verjaardagen te vieren.

16:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: post, design, royal mail |  Facebook |