31-05-10

Eerste vrouwelijke chief executive voor Britse posterijen

Het Britse postbedrijf Royal Mail heeft Moya Greene verkozen tot nieuwe chief executive. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de Britse posterijen door een vrouw zullen geleid worden. Moya Greene, die op dit ogenblik nog chief executive is van Canada Post, neemt begin juli haar nieuwe functie op. Moya Greene wordt de opvolger van Adam Crozier, die in het begin van de lente bij de Britse posterijen vertrok om chief executive te worden bij de Engelse commerciële televisiezender ITV. Volgens Donald Brydon, voorzitter van Royal Mail, werd voor Moya Greene gekozen omwille van haar energie, helder denkvermogen en een bewezen leiderschapstalent. Moya Greene zou bij het Britse postbedrijven beginnen met een aanvangswedde van bijna 500.000 pond sterling. Moya Greene was vijf jaar actief bij Canada Post. Voordien vervulde ze topfuncties bij bedrijven zoals Bombardier en TD Bank.

De verloning van Greene moet echter goedgekeurd worden door de diensten van het Britse ministerie van financiën, aangezien het bedrag hoger ligt dan de wettelijke maximumgrens van 142.000 dollar die de Britse overheid heeft ingevoerd voor de openbare sector. Omdat de Royal Mail beschouwd wordt als een commerciële onderneming, is geen uitdrukkelijke toestemming van de regering nodig. Greene zei alvast vereerd te zijn om voor een roemrijk instituut zoals de Royal Mail te kunnen werken. Zeven jaar geleden werd Greene door de Canadese krant The National Post nog verkozen bij de honderd meest invloedrijke vrouwen van Canada. Eén van haar belangrijkste uitdagingen bij de Royal Mail wordt de begeleiding van de gedeeltelijke privatisering van de Britse posterijen. De nieuwe Britse regering heeft al gezegd op zoek te zullen gaan naar nieuw privékapitaal voor de Royal Mail.

De nieuwe chief executive zal daarbij de confrontatie moeten aangaan met de vakbonden, die zich tegen een privatisering van het overheidsbedrijf blijven verzetten. Daarnaast moet ze ook een oplossing vinden voor het tekort van 10 miljard pond sterling bij het pensioenfonds van de Britse posterijen. Maar ook zal een grondige modernisering bij Royal Mail moeten doorvoeren en daarbij de kwaliteit van de dienstverlening moeten proberen opvoeren. Het Britse postbedrijf werd de voorbije vier jaar geconfronteerd met een daling van 15 procent van het postvolume, terwijl het aantal pakketten gevoelig is verhoogd door het groeiende succes van de verkoop op het internet. Royal Mail wordt echter ook geconfronteerd met de toenemende concurrentie van distributiebedrijven zoals TNT en UK Mail. Het voorbije jaar leed Royal Mail een verlies van 262 miljoen pond. De operationele winst steeg echter met 26 procent tot 404 miljoen pond.

12:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: royal mail, posterijen |  Facebook |

03-01-10

Postbedrijven en kranten zullen zware klappen krijgen

Postbedrijven, krantenuitgevers en department stores zullen de volgende jaren bijzonder zware klappen krijgen. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics. Anderzijds zullen management, wetenschappelijke en technische consulting, recruteerders, restaurants en de gezondheidszorg volgens het rapport tijdens het nieuwe decennium de grootste groei kennen. Er wordt aan toegevoegd dat de Amerikaanse arbeidsbevolking over acht jaar in totaal met 15,3 miljoen eenheden zal stijgen. Dat is een groei met 10,1 procent op tien jaar tijd. Het Bureau of Labor Statistics maakt daarbij wel gewag van een verouderende arbeidsbevolking, die bovendien volgens het rapport veel etnischer zal samengesteld zijn dan in het verleden ooit het geval was.

Volgens het rapport zal de groei zich vooral concentreren in de dienstverlenende sector, waardoor de verschuiving vanuit de goederenproductie zal worden verder gezet. Dienstverlenende sectoren zouden 14,6 miljoen nieuwe banen creëren. Dat is 96 procent van de totale groei van de arbeidsbevolking. De grootste groei komt daarbij van de professionele en zakelijke dienstverlening (4,2 miljoen) en sociale dienstverlening (4 miljoen). In de goederenproductie wordt nagenoeg geen groei gerealiseerd, terwijl in de bouwsector een stijging met 1,3 miljoen banen in het vooruitzicht wordt gesteld. De industrie zal daarentegen een inkrimping met 1,2 miljoen banen kennen, terwijl in de mijnbouw ruim 100.000 banen zouden verdwijnen. Over acht jaar zal de goederenproductie nog 12,9 procent van de totale tewerkstelling vertonen. Tien jaar geleden was dat nog 17,3 procent.

Van de tien sectoren die de volgende jaren de grootste tewerkstellingsgroei zullen kennen, zitten volgens het Bureau of Labor Statistics in de professionele en zakelijke dienstverlening. Het gaat om management en consulting, de ontwikkeling van computersystemen en recruteringsdiensten. Samen zullen die de volende jaren 2,1 miljoen banen creëren. Vier sectoren van de tien grootste sectoren behoren tot de medische industrie, met artsencabinetten, thuiszorg, bejaardenzorg en gehandicapten en verpleging. Samen zouden die 2 miljoen banen creëren. In de sectoren met het grootste verlies aan tewerkstelling zijn er vier afkomstig uit de industrie en telkens twee uit de retailsector en de communicatie. De grootste terugval wordt opgetekend in de department stores, waar 159.000 banen zouden verdwijnen, gevolgd door semiconductors (146.000 banen) en autotoeleveranciers (101.000 banen). Procentueel gaan de meeste banen echter verloren in de textielsector (57 procent) en de krantensector (25 procent).

19:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kranten, posterijen |  Facebook |

21-10-09

Nederlands postbedrijf krijgt Schots overheidscontract

De Britse Royal Mail is een belangrijk contract met de Schotse regering kwijt geraakt. Een gedeelte van de postbedeling aan Schotse overheidsorganisaties wordt toegekend aan het Nederlandse postbedrijf TNT. De Britse Royal Mail kreeg nog wel een overheidsopdracht van 17 miljoen Britse pond toegewezen, maar een tweede pakket van 8 miljoen Britse pond ging naar het Nederlandse bedrijf. Een woordvoerder van de Schotse regering stelt dat de overheid door het afsluiten van een contract met TNT een bedrag van 2,95 miljoen pond per jaar kan besparen. De beslissing wordt echter bekritiseerd door de liberaal-democratische oppositie, die er niet mee akkoord kan gaan dat een overheidscontract aan een buitenlands privébedrijf wordt uitbesteed.

Het Britse postbedrijf Royal Mail heeft het bijzonder moeilijk. Concurrenten zoals het Nederlandse TNT mikken eveneens op de Britse markt en kunnen daarbij vaak voordeliger tarieven voorleggen. Royal Mail is in Schotland nu ook een contract kwijtgeraakt voor de postbedeling van een aantal overheidsdiensten, de gezondheidszorg en het onderwijs. Het liberaal-democratisch parlementslid Alistair Carmichael klaagde echter aan dat dergelijke contracten aan privébedrijven worden toegewezen en de toekomst van de Royal Mail op die manier steeds verder wordt bedreigd. Pat McFadden, Schots minister van handel, stelde echter dat concurrentie niet meer zal verdwijnen en dat de Royal Mail inspanningen zou moeten doen om aan de markt te beantwoorden in plaats van mogelijke concurrentie uit te willen schakelen.

Pat McFadden voegt er aan toe dat de belangrijkste concurrentie van de Royal Mail niet moet gezocht worden bij andere postbedrijven, maar wel bij nieuwe communicatietechnologieën. Het Britse postbedrijf moet volgens McFadden daarop antwoorden proberen te vinden. Een woordvoerder van Royal Mail voerde echter aan dat het Britse postbedrijf een zo concurrentieel mogelijk bod heeft gedaan op het Schotse contract. Volgens de woordvoerder vecht Royal Mail voor elke brief, maar moet het bedrijf optornen tegen een commerciële markt waarin er steeds meer concurrentie opduikt. Dat is volgens de woordvoerder de reden waarom Royal Mail dringend moet moderniseren, zodat er tegen privébedrijven kan geconcurreerd worden. Onder meer de personeelsvertegenwoording probeert die modernisering volgens hem echter tegen te gaan.

19:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schotland, royal mail, tnt, posterijen |  Facebook |

22-01-09

Royal Mail verdubbelt jaarwinst

De Britse Royal Mail heeft tijdens de eerste negen maanden van zijn boekjaar een winst gerealiseerd van 255 miljoen Britse pond. Volgens Alan Leighton, voorzitter van Royal Mail, zal de winst van het Britse postbedrijf dit boekjaar dubbel zo hoog liggen als tijdens het jaar voordien, toen er een positief resultaat van 162 miljoen Britse pond werd gerealiseerd. Bovendien zullen de vier afzonderlijke departementen van Royal Mail dit jaar met winst kunnen afsluiten. Dat is de voorbije twintig jaar nog nooit gebeurd. Leighton stelt dan ook dat het bedrijf op zes tijd jaar, toen er nog 1 miljoen Britse pond per dag werd verloren en er slechts zelden in slaagde om de gestelde normen voor de servicekwaliteit te halen, een bijzonder lange weg heeft afgelegd. Er zijn plannen om het Britse postbedrijf te privatiseren. Het Nederlandse TNT is één van de overnamekandidaten.

21:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: royal mail, posterijen |  Facebook |

16-12-08

Nederlandse TNT-groep geïnteresseerd in Britse Royal Mail

Het Britse postbedrijf Royal Mail zou gedeeltelijk moeten worden geprivatiseerd. Dat heeft Peter Mandelson, Brits minister van economie, gezegd. Volgens hem is uit een onafhankelijke studie gebleken dat de operationele arm van de Royal Mail gedeeltelijk moet geprivatiseerd worden om concurrentieel te kunnen blijven. Het Nederlandse logistieke bedrijf TNT zou al interesse hebben laten blijken in een minderheidsparticipatie. Mandelson zou niet afkerig staan tegen een intrede van de Nederlandse groep. De retailketen Post Office zal echter niet in de operatie worden betrokken.

Mandelson zegt al een reactie gekregen te hebben van het Nederlands TNT voor een samenwerking met Royal Mail, maar bereid te zijn om de volgende weken ook dossiers van andere gegadigden te bestuderen. TNT zegt dat zijn interesse in een belang in Royal Mail afhangt van de volledige implementering van de hervormingsvoorstellen van Peter Mandelson. Daarin zijn een aantal veranderingen in de regelgeving voorzien en zou de Britse overheid ook een groot gedeelte van de pensioenschulden van Royal Mail overnemen. Indien de voorstellen van Mandelson door de Britse regering worden aangenomen, zou een samenwerking volgens TNT voor beide bedrijven nuttig zijn.

Analisten stellen echter dat een samenwerking alleen zinvol is wanneer TNT, het tweede grootste postbedrijf van Europa, de mogelijkheid zou krijgen om Royal Mail om te vormen. "Dat kan alleen maar wanneer TNT de vrijheid krijgt op het vlak van herstructurering," aldus een analist tegenover BBC News. "Royal Mail is een bedrijf dat nog volgens oude principes werkt. Er zijn dus heel wat herstructureringsmogelijkheden." Hij stelt ook dat TNT, gezien de zware schulden van Royal Mail, misschien zelfs geen geld op tafel zal moeten leggen om het Britse postbedrijf over te nemen. In het rapport wordt onder meer gesteld dat Royal Mail veel minder efficiënt werkt dan zijn Nederlandse en Duitse tegenhangers en een groot gedeelte van de post nog manueel verwerkt.

Ook het Duitse postbedrijf Deutsche Post wordt gezien als een mogelijke overnamekandidaat van Royal Mail.

22:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: royal mail, tnt, posterijen |  Facebook |

23-04-07

Nederland verzendt gratis brievenpost

In Nederland krijgen de verzenders van brievenpost de gelegenheid om gratis enveloppen met postzegel te bemachtigen. Ze moeten er dan wel mee akkoord gaan dat op de enveloppen reclame staat gedrukt. Het initiatief blijkt de Nederlander wel aan te spreken, want op amper enkele uren tijd waren alle beschikbare enveloppen besteld. Er wordt nu een nieuwe voorraad aangelegd.

Via de website www.gratis-post.nl kan alle post tot 20 gram in gratis gefrankeerde enveloppen verstuurd worden. Dat is mogelijk omdat de rugzijde van de envelop gebruikt wordt als advertentieruimte voor het bedrijfsleven. Wie zich registreert op de website kreeg een lading gefrankeerde enveloppen met een postzegel van 44 eurocent. Dat gratis aanbod was mogelijk omdat op de achterkant van de enveloppe reclame staat gedrukt.

Na de lancering van het project waren alle 52.000 beschikbare enveloppen van het experiment besteld. De initiatiefnemers hebben nu beloofd om een nieuwe voorraad briefomslagen aan te leggen. Zodra er weer enveloppen beschikbaar zijn, krijgen de gegadigden in volgorde van hun registratie hun bestelling opgestuurd. De geregistreerden krijgen ook een nieuwsbrief waarin onder meer de deelnemende adverteerders staan vermeld.

15:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: posterijen, nederland |  Facebook |