04-07-14

Persoonlijke rivaliteit verhoogt het prestatieniveau

Wedstrijden produceren rivalen die elkaar naar hogere prestatieniveaus kunnen duwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University, die bijna tweehonderd loopwedstrijden analyseerden. Daarbij werd vastgesteld dat de atleten in wedstrijden met hun rechtstreekse concurrenten de grootste snelheden lieten optekenen.

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rivaliteit, prestatie |  Facebook |

05-02-14

Diversiteit heeft een positieve impact op groepsprestaties

Diversiteit heeft een positieve impact op groepsprestaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ryerson University in Toronto. De Canadese onderzoekers stelden vast dat prestaties van divers samengestelde wetenschappelijke teams door collega’s hoger worden ingeschat dan de resultaten die door homogene samenwerkingsverbanden worden aangebracht. Diversiteit verhoogt volgens de onderzoekers minstens de kans dat aan efficiënte wetenschap kan worden beoefend. De wetenschappers zeggen dan ook dat het stimuleren van diverse teams voor organisaties een bijzonder grote waarde te bieden heeft. Dat geldt volgens hen niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor andere maatschappelijke sectoren.

“Producten van gemengde wetenschappelijke researchteams krijgen door observatoren in het algemeen een hogere kwaliteit toegemeten dan het werk van homogene teams,” merkt onderzoeksleider Lesley Campbell, professor ecologie en evolutie aan de Ryerson University, op. “Er kan dan ook worden gesteld dat diversiteit minstens tot een grotere efficiëntie leidt. Dat geldt echter niet alleen voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor de zakelijke wereld, sociale samenwerkingsverbanden en andere vormen van collaboratie. Het onderzoek toont dan ook aan dat het aanmoedigen van divers samengestelde teams aan organisaties een meerwaarde kan opleveren en de succeskansen van individuen, teams en managers kan doen toenemen.”

Professor Campbell waarschuwt wel dat het aantal vrouwen in leidinggevende functies de voorbije tien jaar weliswaar is toegenomen, maar dat is volgens haar veel minder het geval bij de samenstelling van wetenschappelijke onderzoeksteams. “Dat dreigt een negatieve impact te hebben op de efficiëntie van het wetenschappelijk onderzoek,” benadrukt ze dan ook. “Er moeten dan ook meer inspanningen worden gedaan om de participatie van vrouwen op alle niveaus van het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Vooral universiteiten kunnen een belangrijke rol spelen in de rekrutering en het behoud van vrouwelijke wetenschappers voor onderzoek. Daarvoor moet een ondersteunend klimaat worden uitgebouwd.”

De onderzoekers stelden vast dat het wetenschappelijk onderzoek van genderdiverse teams 34 procent vaker in wetenschappelijke publicaties werd geciteerd dan het werk van homogene onderzoeksgroepen. “Diversiteit in een groep brengt ook uiteenlopende visies op het gebied van probleemoplossing bij elkaar,” zegt Lesley Campbell. “Er moet bij probleemoplossing immers niet alleen rekening worden gehouden met de feiten, maar ook met de manier waarop het onderwerp wordt benaderd. Divers samengestelde groepen blijken een duidelijk andere aanpak te hanteren dan homogene samenwerkingsverbanden.”

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit, prestatie, groep |  Facebook |

08-01-14

Onevenwicht tussen prestatie en verloning leidt tot mentale problemen

Werknemers die van mening zijn dat hun verloning niet overeenstemt met de geleverde inspanningen, dreigen op termijn met mentale gezondheidsproblemen te worden geconfronteerd en lopen ook een groter risico op werkverlet. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Laval bij meer dan tweeduizend Canadese werknemers die gedurende een periode van negen jaar werden opgevolgd. De onderzoekers stelden vast dat er vooral bij mannen een duidelijk effect van het onevenwicht tussen inspanning en verloning op de mentale gezondheid kan worden vastgesteld. De onderzoekers merken op dat bedrijven inspanningen dienen te doen om deze stressfactoren weg te werken.

Lees Verder

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: prestatie, verloning |  Facebook |

07-01-14

Aanwezigheid sterkere collega’s geen stimulans voor eigen prestaties

De confrontatie met sterkere collega’s levert geen prestatievoordeel op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University naar de resultaten van jongeren in het Amerikaanse middelbaar onderwijs. Daarbij werd vastgesteld dat kansarme jongeren die de mogelijkheid kregen om lessen te volgen in het gezelschap van absolute uitblinkers in hun leeftijdsgroep, geen betere resultaten lieten optekenen dan collega’s die net niet voor het ondersteunende programma in aanmerking waren gekomen. De onderzoekers geven aan dat de conclusie van hun studie een bevestiging vormt dat de aanwezigheid van sterkere kompanen niet noodzakelijk leidt tot een verbetering van de eigen prestaties.

“Een stimulus-programma, waarbij getracht wordt om het prestatieniveau van probleemleerlingen op te drijven door de aanwezigheid van toptalent, blijkt op nationale tests niet tot betere resultaten te leiden,” voert onderzoekersleider Scott Imberman, professor economie en educatie aan de Michigan State University, aan. “De resultaten van deze leerlingen bleken niet beter uit te vallen dan de cijfers van lotgenoten die niet aan het stimulus-programma hadden kunnen deelnemen. De vaststellingen bevestigen andere recente theorieën die ingaan tegen de traditionele opvatting dat de aanwezigheid van sterkere collega’s of teamgenoten automatisch ook het niveau van de eigen prestaties zal opdrijven.”

“Het lijkt vreemd dat deze stimulus-projecten, die meestal ook op kwalitatief hoogstaande docenten beroep kunnen doen en met een gericht programma werken, niet tot betere prestaties leiden,” geeft Scott Imberman toe. “Wellicht moet de oorzaak van het fenomeen worden gezocht in het feit dat de probleemleerlingen in de talentklassen en het normale onderwijssysteem een afwijkend zelfbeeld hebben. In de stimulus-projecten worden ze immers geconfronteerd met absoluut toptalent, dat ze naar eigen gevoelen nooit zullen kunnen evenaren en daardoor ontgoocheld raken en dreigen af te haken. Collega’s die het stimulus-project daarentegen net niet hebben gehaald, behoren in de eigen omgeving vaak tot de top van de groep, waardoor hun zelfvertrouwen wordt opgedreven.”

“Toch mogen stimulus-projecten niet zomaar worden afgeschreven,” merkt de onderzoeker op. “Hoewel er geen grote voordelen konden worden aangetroffen, blijken er ook geen significante problemen te kunnen worden vastgesteld.” Imberman zegt een vervolgstudie te plannen om onderzoek te verrichten naar de impact van deze initiatieven op langere termijn.

Lees Verder

15:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: collega, prestatie |  Facebook |

17-03-13

Sancties werken even prestatiebevorderend als beloningen

Sancties kunnen even prestatiebevorderend worden als beloningen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Nottingham. De onderzoekers stelden vast dat proefpersonen, die moesten raden of een schaduw achter een glas al dan niet een menselijke figuur was en met geldboetes bestraft werden bij een foute keuze, door de financiële sancties werden gestimuleerd om te trachten een goed antwoord te geven. Naarmate de financiële sancties werden opgedreven, bleken de prestaties van de proefpersonen te verbeteren. De onderzoekers voegen er aan toe dat proefpersonen met de grootste prestatieverbetering ook de grootste verandering in hersenactiviteit lieten optekenen.

Lees Verder

11:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: prestatie, sanctie, beloning |  Facebook |