12-09-13

Machtspositie consument bepaalt reactie op prijs

De reactie van de klant op prijzen wordt in belangrijke mate mee bepaald door de perceptie over de eigen machtspositie. Dat is de conclusie van onderzoek van wetenschappers aan de Fudan University en de University of Texas. De onderzoekers stellen dat prijsvariaties op de hedendaagse markt een frequent gegeven is, maar er wordt aan toegevoegd dat bedrijven de verontwaardiging van consumenten riskeren wanneer de klant met een gevoel van onrechtvaardigheid wordt geconfronteerd. De onderzoekers stellen daarbij dat de consument prijzen vergelijkt met het verleden of met de kost die aan andere klanten wordt opgelegd.

Lees Verder

14:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, prijs |  Facebook |

01-05-13

Westerse consument legt geen verband tussen prijs en kwaliteit

Consumenten uit minder individueel gerichte culturen zullen meer geneigd te zijn om de kwaliteit van een product in te schatten aan de hand van de prijs. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Indiana University en de University of Illinois. De onderzoekers merken op dat deze consumenten een holistisch denkpatroon hanteren en daarom ook meer onderlinge verbanden verwachten en ervan uitgaan dat de verschillende aspecten van een product aan elkaar zijn gelinkt. Daarom denken ze dat prijs een goede weerspiegeling is van de kwaliteit.

"In alle culturen maken consumenten vergelijkingen tussen prijs en kwaliteit," geven de onderzoekers Ashok Lalwani en Sharon Shavitt aan. "In meer collectivistisch ingestelde samenlevingen zoals Zuid-Korea, Japan, India of China zullen de consumenten echter meer geneigd zijn om kwaliteit in te schatten aan de hand van de gehanteerde prijs dan in meer individueel gerichte maatschappijen zoals de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada of Australië."

"Minder individualistische consumenten hebben een holistische benadering en zien dan ook meer verbanden tussen de verschillende aspecten van een product," aldus Lalwani en Shavitt. "Bovendien zijn ze ook meer geneigd om relaties te leggen tussen de verschillende aspecten van een product. Individualistisch ingestelde consumenten hanteren daarentegen een analytisch denkpatroon en zullen dan ook de verschillende eigenschappen los van elkaar beschouwen en minder belang hechten aan onderlinge relaties."

De resultaten kunnen volgens de onderzoekers van nut zijn voor onder meer bedrijven met producten uit een hoger prijsniveau. "Reclames of acties op de winkelvloer kunnen de consument aanzetten om meer holistisch te denken en prijs meer als een indicatie van kwaliteit te bestempelen," zeggen Lalwani en Shavitt. "Hoewel alle consumenten gevoelig zijn voor kortingen of andere promoties, kan het in collectivistisch ingestelde markten anderzijds minder aangewezen zijn om op basis van lagere prijzen te concurreren."

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, prijs, kwaliteit |  Facebook |

13-01-13

Goedkoopste prijs wordt meestal niet online gevonden

Hoewel door de consument vaak wordt aangenomen dat online de goedkoopste prijzen kunnen worden gevonden, blijkt dat in de praktijk niet altijd met de waarheid te stroken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Market Track naar de prijzen van de vijftig grootste offline en online retailers. Opgemerkt wordt dat in de aanbiedingen rond de eindejaarsperiode in de gedrukte catalogussen van de retailers meestal lagere prijzen konden worden opgetekend dat op het internet.

Uit de prijsvergelijking bleek dat online retailers slechts in 21 procent van de aanbiedingen de laagste prijzen boden. Daarentegen boden gedrukte catalogussen en aanverwante media in 55 procent van de gevallen de goedkoopste prijzen. “Dat komt overeen met de strategie van de traditionele retailers om gedrukte catalogussen als promotie te gebruiken voor interessante aanbiedingen die trafiek naar hun winkels drijven,” merkt Todd Birchenough, chief research officer bij Market Track, op.

“Er wordt heel wat gesproken over showrooming, maar het onderzoek toont aan dat de meest concurrentiële prijzen kunnen worden gevonden in de gedrukte catalogussen van de traditionele retailers,” zegt Todd Birchenough nog. “Rekening houdend met het zakelijk model van de traditionele retailer, zou dat ook geen verwondering mogen wekken. Deze handelaars hebben immers een grote motivatie om klanten met interessante aanbiedingen naar hun winkels te lokken. Dat gegeven is ook de basis van het eindejaarsseizoen.”

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, prijs |  Facebook |

14-11-12

Online prijzen bepaald door browsing-gedrag consument

Online prijzen blijken soms afhankelijk te zijn van de browsing-gewoontes van de consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van de mobiele operator Telefonica en wetenschappers aan de Polytechnic University of Catalonia in Barcelona bij tweehonderd online retailers. Opgemerkt wordt dat consumenten met een luxueuzer online gedrag geregeld hogere prijzen voor hetzelfde product of duurdere alternatieven krijgen aangeboden. De onderzoekers zeggen aanwijzingen van prijsdiscriminatie gevonden te hebben, maar waarschuwen dat hieruit niet mag worden afgeleid dat de praktijk algemeen wordt gebezigd.

Lees Verder

09:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, browsing, prijs |  Facebook |

08-11-12

Vooral prijsperceptie cruciaal bij aankoopbeslissing

De percepties over een prijs en de emoties die daarmee gepaard gaan, hebben een grotere impact op de aankoopbeslissing dan de prijs zelf. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Aalto University in Finland. De onderzoekers stellen daarbij dat bedrijven er vaak onterecht vanuit gaan dat de klant de exacte prijs van aangeboden producten kennen. In werkelijkheid blijkt de consument zich slechts zelden de exacte prijs van een aankoop te kunnen herinneren, maar wel de ervaring van een goede aankoop in zijn hersenen op te slaan.

Lees Verder

15:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, prijs |  Facebook |

28-08-12

Prijsniveau wordt belangrijker voor Amerikaanse consument

Prijs wordt een belangrijker factor in het aankoopgedrag van de Amerikaanse consument. Daarmee moet het belang van merken en innovatie worden gerelativeerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University bij meer dan vijfhonderd executives. Daarbij bleek dat 24,7 procent van de ondervraagden van mening was dat kwaliteit de volgende twaalf maanden de belangrijkste prioriteit van de consument zal zijn, tegenover een score van 26,3 procent in februari van dit jaar. De score van service steeg van 18,8 procent naar 21,4 procent. Innovatie viel daarentegen terug van 10 procent naar 9,4 procent. Merken zagen hun waarde van 7,5 procent naar 6,8 procent dalen. De impact van de prijs kende daarentegen een stijging van 16,4 procent naar 23,2 procent. Uit het onderzoek bleek verder dat de uitgaven aan traditionele mediareclame het volgend jaar met 1,9 procent zou worden teruggeschroefd, terwijl internet een stijging met 9,4 procent zou laten optekenen.

Lees Verder

15:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, prijs |  Facebook |

15-07-12

Slechts kleine meerderheid bedrijven denkt meer aan prijs

Een kleine meerderheid van 52 procent bij Duitse bedrijven heeft aan de prijs een meer centrale plaats gegeven binnen het aankoopbeleid. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent McKinsey en de sectororganisatie Markenverband. Vier jaar geleden, bij het uitbreken van de financiële crisis, was er sprake van 54 procent van de bedrijven. Nog twee jaar eerder had 46 procent aangegeven dat het prijsniveau een centrale rol speelde in het aankoopbeleid. Slechts 5 procent van de ondernemingen geeft aan dit gegeven in zijn toekomstige communicaties centraal te zullen stellen.

Lees Verder

13:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mckinsey, prijs, marketing |  Facebook |