07-03-14

Bankiers kunnen veel lessen trekken uit gedrag van primaten

Sociale netwerken van primaten kunnen veel lessen aanreiken om grote maatschappelijke crisissen, zoals de financiële crisis van zes jaar geleden, te helpen voorspellen en vermijden. Dat is de slotsom van een studie van wetenschappers aan de University of California. De Amerikaanse onderzoekers merken daarbij op dat het gedrag van de resusaap en de bankwereld beiden complexe netwerken vertonen. Crisissen worden volgens de wetenschappers in beide werelden vaker veroorzaakt door breuken in de interne netwerken dan door verlammende externe factoren. Er wordt aan toegevoegd dat catastrofale instortingen zouden kunnen worden vermeden door de veranderingen in deze interne netwerken op te volgen.

“Het is misschien niet conventioneel om apen met een financieel systeem te vergelijken, maar er kunnen toch een aantal opmerkelijke overeenkomsten worden opgetekend,” voert onderzoeksleider Fushing Hsieh, professor statistiek aan de University of California, aan. “Er kan zowel in een apenpopulatie als in de bankwereld worden gedetecteerd wanneer er een mogelijke crisis dreigt. Bij een studie van resusapen in het California Primate Research Center bleek dat de machtsstructuur bij de apen vooral gebaseerd is op wederzijdse verzorging, vechtpartijen en statussignalen zoals het ontbloten van de tanden. Die gedragingen worden in de bankwereld weerspiegeld door het interbank-leningen, kredietverstrekkingen, effecten-activiteiten en verzekeringen.”

“Activiteiten binnen een gemeenschap die de andere relaties beïnvloeden, zijn het meest cruciaal," zeggen de onderzoekers. “In de apengemeenschap moet daarbij verwezen worden naar onder meer het ontbloten van de tanden en ander status-gedrag dat duidelijk maakt wie in het sociale netwerk bovenaan de hiërarchie staat. Deze gedragingen bepalen relaties op lange termijn en de agressie tussen individuele dieren. In de financiële wereld kan dit cruciale gedrag worden vergeleken met de interbank-activiteiten, waar een gelijkenis kan worden aangetroffen met de hiërarchie in de apen-populatie. Deze netwerken van zijn cruciaal belang, aangezien ze de stabiliteit van de andere relaties of netwerken bepalen.”

“Door de verandering van de patronen in deze cruciale netwerken en in de afhankelijk-structuren is het mogelijk om een toenemende verstoring van het systeem waar te nemen, waardoor opkomende problemen kunnen worden geïdentificeerd en kan worden tussengekomen vooraleer de situatie een castastrofaal kantelpunt heeft bereikt,” zeggen de onderzoekers nog.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, primaten |  Facebook |