06-04-13

Primetime is niet het enige belangrijke televisiemoment

Primetime tussen acht en elf uur in de avond blijft het belangrijkste tijdstip van de dag voor de televisiesector, maar ook op andere ogenblikken bereikt het medium nog altijd een groot publiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Nielsen bij Amerikaanse televisiekijkers. Daarbij wordt opgemerkt dat tijdens primetime gemiddeld bijna twee uur naar televisie wordt gekeken, maar ook op andere ogenblikken wordt volgens het rapport nog veel tijd aan het medium besteed.

De laagste televisieconsumptie wordt opgetekend tussen zes en tien uur in de ochtend en tussen drieëntwintig uur en twee uur in de nacht. "Toch wordt ook hier telkens gemiddeld meer dan één uur aan het medium besteed," voeren de onderzoekers aan. "Tussen elf uur in de ochtend en drie uur in de namiddag wordt bovendien nog eens gemiddeld anderhalf uur naar televisie gekeken." Wel wordt opgemerkt dat tijdens de daluren in de ochtend en de laatavond de lagere inkomens in het televisiepubliek zijn oververtegenwoordigd.

Die kloof in de inkomenscategorieën blijkt echter het grootste te zijn tijdens de dagprogrammering. "Lage inkomens kijken tijdens de dag evenveel naar televisie als tijdens primetime, maar bij de hogere inkomenscategorieën is er sprake van een duidelijke terugval," merkt Nielsen nog op. "Eenzelfde fenomeen kan worden opgetekend wanneer gekeken wordt naar de opleiding van de televisiekijkers. Een lager diploma gaat gepaard met een grotere televisieconsumptie in de loop van de dag."

Lees Verder

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, primetime |  Facebook |

25-03-13

Online video kent dezelfde primetime als televisie

Online video kent dezelfde primetime als televisie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent TubeMogul. Daarbij wordt opgemerkt dat de primetime voor online video is gesitueerd tussen acht en elf uur in de avond, waarmee volgens TubeMogul volledig de programmering van televisie wordt gevolgd. De onderzoekers voegen er aan toe dat tijdens die piekperiode de online kijker ook een groter engagement laat optekenen met video-reclame, terwijl ook de voorkeur voor de geadverteerde merken een gevoelige toename zou kennen.

Opgemerkt wordt dat de merkvoorkeur in primetime bij online video een stijging met 6,9 procent laat optekenen, tegenover een toename van 2,1 procent tijdens de rest van de dag. De onderzoekers voegen er aan toe dat de aankoopintentie tijdens primetime tegenover de rest van de dag eveneens een stijging met 0,2 procentpunt laat optekenen tot 1,8 procent. "De kijker blijkt ook online in primetime sneller geneigd om de merkboodschap te onthouden en tot actie over te gaan," voeren de onderzoekers aan.

Er wordt nog opgemerkt dat de absolute piek voor online video gesitueerd is om elf uur in de avond. Dat tijdstip vertegenwoordigt volgens TubeMogul 4,5 procent van de totale dagelijkse kijktijd. Tussen vijf uur en acht uur in de ochtend valt de reactie op online videoreclame bij de consument terug tot ongeveer 2 procent. Eerder in de nacht worden nog scores tussen bijna 3 procent en meer dan 5 procent opgetekend. Vooral vanaf twee uur in de namiddag beginnen de cijfers vervolgens opnieuw te stijgen tot minstens 3 procent.

Lees Verder

18:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online video, primetime |  Facebook |

18-10-12

Videorecorder eist steeds groter gedeelte primetime op

Het gebruik van de digitale videorecorder eist een steeds groter gedeelte van primetime op. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau GfK Research bij Amerikaanse consumenten tussen achttien en vijftig jaar oud. De onderzoekers merken op dat 26 procent van de televisiekijkers de dag voordien een opgenomen programma had bekeken. Dat betekent een stijging met 10 procentpunten tegenover vier jaar geleden. Het gebruik van het originele zendschema viel tijdens diezelfde periode van 83 procent terug tot 64 procent.

Lees Verder

18:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videorecorder, primetime, media |  Facebook |

23-09-11

Voorkeur voor primetime-televisie gevoelig verschoven

De voorkeuren van het Amerikaanse televisiepubliek tijdens primetime hebben het voorbije decennium een belangrijke verschuiving laten optekenen. Dat is de conclusie van een studie van het onderzoeksbureau Nielsen. Daarbij wordt opgemerkt dat vooral reality-televisie tijdens het voorbije seizoen een gevoelig grotere populariteit kent dan tien jaar geleden, al lijkt het genre over zijn absolute populariteitspiek heen te zijn.

Tien jaar geleden vertegenwoordigde reality ongeveer 22 procent van het Amerikaanse primetime-publiek. Dat aandeel was het voorbije jaar opgelopen tot ongeveer 56 procent. Dat betekent echter geen absoluut record, want drie jaar geleden werd een aandeel van 77 procent bereikt. Nielsen merkt op dat de groeiende populariteit van reality het voorbije decennium vooral ten koste is gegaan van het sitcom-format. Tien jaar geleden bedroeg het aandeel van de sitcom in primetime nog 39 procent, maar dat was twee jaar geleden gedaald tot 7,4 procent om daarna uit de top te verdwijnen.

De populariteit van de sitcom werd volgens Nielsen nog verder uitgehold door het drama-format. Die programma's hadden tien jaar geleden een aandeel van 29,5 procent. Dat cijfer was vijf jaar geleden met ups en downs gestegen tot een piekniveau van 43 procent. Sindsdien is dat aandeel echter opnieuw gedaald tot ongeveer 22 procent. Het aandeel van het sport-format bleef nagenoeg het hele decennium ongeveer op 9 procent, maar dat is de jongste twee jaar gestegen tot ongeveer 20 procent.

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: primetime, reality-televisie, televisie |  Facebook |