08-11-16

Consument hoopt vooral op een mobiel geschenk

Consumenten hopen tijdens de eindejaarsperiode vooral op een mobiel apparaat als geschenk. Dat is de conclusie van een onderzoek van Blancco Technology Group bij meer dan duizend consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, India, Japan en China. Vastgesteld werd dat 68 procent van de ondervraagden plannen heeft om tijdens de volgende eindejaarsperiode een nieuwe smartphone te kopen. Gewaarschuwd wordt echter dat hierbij ook de privacy in het gedrang dreigt te komen, aangezien vele consumenten hun vroegere apparaten hopen te kunnen verder verkopen, maar daarbij vaak vergeten hun persoonlijke gegevens uit het toestel te halen.

“Voorspeld wordt dat lage prijzen, kortingen en promoties vele consumenten zullen aanzetten om tijdens de eindejaarsperiode de meest geavanceerde technologische gadgets en elektronica, waaronder smartphones en tablets, te kopen,” stellen de onderzoekers. “Oude apparaten worden meestal bij de verkoper ingeleverd of worden doorverkocht. Daarbij zegt 32 procent het toestel bij de fabrikant of de telecom-provider in te leveren, terwijl 23 procent de voorkeur geeft het apparaat op ecommerce-platformen zoals Amazon, eBay, Gazelle en Craigslist of andere retailers te koop aan te bieden.”

“Daarbij moet echter vaak worden opgemerkt dat consumenten vergeten hun persoonlijke data van het apparaat te halen,” benadrukt Richard Stiennon, strategisch directeur van Blancco Technology Group. “Vastgesteld werd dat 56 procent van de consumenten toegeeft zowel persoonlijke als zakelijke informatie op zijn smartphone te hebben opgeslagen. Bovendien bleek dat 42 procent van de mobiele gebruikers erkent dat zijn bedrijf geen zicht heeft op de types en volumes zakelijke gegevens die op de smartphones zijn opgeslagen. Het onderzoek maakt dan ook duidelijk dat de doorverkoop van mobiele apparaten een belangrijk risico op persoonlijke en zakelijke datalekken kan inhouden.”

Dat geldt volgens Stiennon vooral voor ondernemingen die hun medewerkers toelaten om op de werkvloer van hun persoonlijke apparaten gebruik te maken, waardoor mogelijk vertrouwelijke en gevoelige informatie naar de buitenwereld zou kunnen uitlekken.

Lees Verder

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, privacy |  Facebook |

11-07-14

Openheid is beste oplossing voor privacy-bekommernissen

Consumenten verzetten zich tegen het gebruik van hun gegevens door bedrijven, maar anderzijds zou een grotere transparantie van aard kunnen zijn om een aantal bezwaren weg te werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Software Advice bij bijna vierhonderd Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 74 procent van de respondenten hun persoonlijke gegevens niet verzameld of gebruikt willen zien.

Lees Verder

19:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transparantie, privacy |  Facebook |

02-06-14

Consument beseft dat absolute online privacy een illusie is

Een grote meerderheid van de bevolking is van mening dat absolute privacy in de digitale wereld een illusie is. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture bij meer dan tweeduizend consumenten in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 87 procent van de ondervraagden ervan overtuigd is dat er geen gepaste maatregelen voorhanden zijn om de privacy optimaal te beschermen. Bovendien is van 70 procent van mening dat bedrijven niet transparant zijn over het gebruik van persoonlijke informatie. Wel stelden de onderzoekers een meer positieve houding tegenover online aankopen vast.

Lees Verder

16:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: privacy |  Facebook |

28-04-14

Consument vertrouwt adverteerder en marketeer niet met persoonlijke gegevens

Consumenten tonen zich in toenemende mate bezorgd over de opslag en het gebruik van hun gegevens. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent GfK Research. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat marketeers en adverteerders het minst worden vertrouwd en daarbij zelfs slechter scoren dan de overheid. Vastgesteld werd dat 49 procent van de de respondenten toegeven dat gepersonaliseerde reclames een nuttige hulp kunnen zijn, maar 64 procent zegt geen vertrouwen te hebben in de manier waarop hun gegevens door marketeers en adverteerders worden gebruikt. Er wordt echter wel aan toegevoegd dat er tussen de diverse leeftijdsgroepen belangrijke verschillen kunnen worden opgetekend.

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consument, privacy |  Facebook |

09-04-14

Online consument voelt zich ongemakkelijk met delen van gegevens

Online consumenten voelen zich over het algemeen ongemakkelijk met het feit dat hun persoonlijke gegevens voor een brede waaier organisaties toegankelijk worden gemaakt. Dat ongemak neemt nog toe wanneer die informatie door bedrijven nog met andere partijen verder wordt gedeeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Radius bij meer dan duizend Amerikaanse consumenten die geregeld gebruik maken van een computer, tablet of smartphone. Uit het onderzoek bleek dat ruim de helft van de respondenten toegeeft zich zeer ongemakkelijk te voelen met het feit dat bedrijven hun persoonlijke gegevens met derde partijen zouden delen.

Lees Verder

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: privacy |  Facebook |

23-02-14

Online publiek massaal bewust van privacy-problemen

Een grote meerderheid van de gebruikers van online toepassingen stellen zich vragen bij de bescherming van hun online privacy. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Truste en Harris Interactive bij meer dan tweeduizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 93 procent van de respondenten toegeeft het voorbije jaar zich soms zorgen gemaakt te hebben over hun privacy bij het online shoppen. Dat betekende een toename met 4 procentpunt tegenover het jaar voordien. Ook bij privacy-vragen over online banking werd een stijging van 86 procent tot 90 procent opgetekend. Bij sociale netwerken is er sprake van een stijging van 87 procent naar 90 procent. Bij mobiele applicaties wordt gewag gemaakt van een toename met 8 procent tot 85 procent.

Lees Verder

11:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: privacy |  Facebook |

06-01-14

Internet-gebruiker beseft dat absolute online privacy utopie is

Eén op twee internet-gebruikers aanvaardt dat absolute online privacy onmogelijk kan worden gegarandeerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Zürich. De onderzoekers stelden verder vast dat 40 procent van de ondervraagden bij het opvolgen van data zegt geen vertrouwen te hebben in het bedrijfsleven. Daarmee worden de ondernemingen door de Zwitserse bevolking meer gewantrouwd dan de regering, die met een wantrouwen van 26 procent van de respondenten wordt geconfronteerd. Er wordt aan toegevoegd dat jongere Zwitsers in het algemeen minder problemen maken rond privacy dan oudere landgenoten. Ook mannen maken zich minder zorgen over het beschermen van persoonsgegevens dan vrouwen.

Lees Verder

14:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, privacy |  Facebook |

14-12-13

Smartphone-gebruiker wil extra betalen voor bescherming privacy

Smartphone-gebruikers hechten belang aan hun privacy en zijn ook bereid om daarvoor extra te betalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Boulder bij ruim zeventienhonderd Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat de gemiddelde smartphone-gebruiker bereid is om 5 dollar extra te betalen voor een applicatie die geen persoonlijke informatie vergaart. Uit de cijfers blijkt dat de lijst met contacten voor de smartphone-gebruiker een waarde heeft van 4,05 dollar, gevolgd door de inhoud van tekstberichten (3,58 dollar), de browser-geschiedenis (2,28 dollar), telefoongegevens (1,75 dollar) en persoonlijke locaties (1,19 dollar).

“Het onderzoek toonde ook aan dat intensieve consumenten van mobiele telefonie, die hun smartphone voortdurend voor een brede waaier van toepassingen gebruiken, bereid zijn om meer te betalen voor het beschermen van hun lijst met contacten en hun tekstberichten dan occasionele gebruikers,” merken de onderzoekers Scott Savage en Donald Waldman, professoren economie aan de University of Boulder, op. “Ook bleek dat jonge consumenten in het algemeen minder bereid zijn om te betalen voor de bescherming van hun privacy.” De onderzoekers stelden bovendien vast dat alle groepen respondenten bereid bleken om een bedrag van 2,12 dollar te betalen om reclame op de applicatie onmogelijk te maken.

“Hoewel vele smartphone-bezitters bereid blijken om afstand te doen van persoonlijke gegevens, mag daaruit niet zomaar worden afgeleid dat de consument geen waarde hecht aan zijn privacy,” zeggen Savage en Waldman. “Transparantie over het gebruik van persoonlijke informatie zou ten goede komen aan zowel de consument als de ontwikkelaars van applicaties. Applicaties kunnen een aantal voordelen inhouden voor de consument, die in ruil daarvoor bereid is om een aantal persoonlijke gegevens ter beschikking te stellen. Een aantal andere programma’s verzamelen echter informatie over de consument zonder dat de gebruiker daarvan een rechtstreeks voordeel geniet.”

“De ontwikkelaars zouden de consument een duidelijk beeld moeten bieden van de privacy-aspecten van de applicaties, zodat de gebruiker een geïnformeerde beslissing kan nemen,” waarschuwt professor Waldman. “Een engagement tegenover transparantie is een betere oplossing dan een regulering of een politiek ingrijpen in een sector waarin de overheid slechts een beperkt inzicht heeft.”

Lees Verder

10:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, privacy |  Facebook |

22-09-13

Bezorgdheid over privacyproblemen blijft verder toenemen

De bezorgheid over privacyproblemen blijft bij de online consumenten toenemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie Truste bij Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 91 procent van de respondenten toegeeft zich zorgen te maken over de online privacy. Daarbij merkt 64 procent van de ondervraagden op zich meer zorgen te maken dan vorig jaar. Ook blijkt dat 52 procent niet door adverteerders online te worden gevolgd om een meer gericht reclame-aanbod te kunnen ontvangen. Slechts 8 procent reageert uitgesproken positief, terwijl de resterende 41 procent zich neutraal opstelt.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: privacy |  Facebook |

24-08-13

Privacy en localisering belemmeren gebruik applicaties

Tieners tonen een grote interesse in smartphone-applicaties, maar het gebruik wordt afgeremd door een bezorgdheid over de bescherming van de privacy en localisering. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center en het Berkman Center for Internet and Society van de Harvard University bij meer dan zeshonderd Amerikaanse jongeren tussen twaalf en zeventien jaar. De onderzoekers stelden vast dat 58 procent van de respondenten een applicatie voor smartphone of tablet heeft gedownload, maar anderzijds werd opgemerkt dat nagenoeg de helft toegeeft van de beschikbare programma’s geen gebruik te maken uit vrees voor inbreuken op hun privacy.

De onderzoekers stelden vast dat 26 procent van de ondervraagden applicaties opnieuw hebben verwijderd nadat ze tot de vaststelling waren gekomen dat het programma tegen hun wil persoonlijke informatie verzamelde. Er wordt aan toegevoegd dat tussen twaalf en dertien jaar een groter wantrouwen tegen het verzamelen van persoonlijke informatie aanwezig is dan in de groep tussen veertien en zeventien jaar. Daarentegen blijkt er geen noemenswaardig verschil geregistreerd te kunnen worden tussen jongens en meisjes en kan er ook geen afwijking worden opgetekend bij het inkomen van de ouders, opleidingsniveau en etnische afkomst of ras.

Wel merken de onderzoekers op dat 59 procent van de ondervraagde meisjes de localisering-functies van de applicaties heeft uitgeschakeld. Slechts 37 procent van de jongens hebben dezelfde maatregel genomen. “Mogelijk zijn tieners niet alleen bekommerd om adverteerders en bedrijven die hen zouden kunnen lokaliseren, maar ook de eigen ouders,” voeren de onderzoekers aan. Een eerder onderzoek heeft uitgewezen dat 50 procent van de ouders toegeeft de mobiele telefoon te gebruiken om de locatie van hun kinderen te controleren. Ook bleek dat 78 procent van de Amerikaanse tieners over een mobiele telefoon beschikt, terwijl 23 procent eigenaar is van een tablet. (MH)

Lees Verder

14:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, privacy |  Facebook |

29-06-13

Privacy zet consument aan valse informatie te geven

Privacy-bekommernissen zetten consumenten aan om online valse informatie te verstrekken. Bovendien stelt men zich weigerachtig op informatie te verstrekken die niet noodzakelijk voor de communicatie wordt geacht. Dat is de conclusie van een studie van de Australian Communications and Media Authority (ACMA). De onderzoekers stellen dat 47 procent van de Australiërs bewust onjuiste persoonlijke informatie verstrekken. Ook blijkt dat 52 procent weinig vertrouwen heeft in het privacy-beleid van online providers.

De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat 35 procent van de respondenten niet bereid blijkt te zijn om persoonlijke informatie te verstrekken aan een website die zich in het buitenland bevindt. "Privacy blijft voor de consument een belangrijke bekommernis," meerkt Chris Chapman, voorzitter van de Australische communicatie-autoriteit, op. "Zoals uit een aantal recente gebeurtenissen is gebleken, blijft de burger bijzonder gevoelig voor inbreuken op zijn privacy en het misbruik van persoonlijke gegevens."

"Persoonlijke informatie wordt vaak bestempeld als de nieuwe olie of valuta van de informatie-technologie en de bevolking doet voor steeds meer sociale en economische activiteiten beroep op het internet," voert Chapman aan. "Niet alle persoonlijke informatie is echter beschermd door bestaande privacy-regels, die grotendeels werden ontwikkeld voor de doorbraak van de online economie. Een effectieve bescherming van persoonlijke gegevens in de digitale economie vergt wellicht een samengaan van legale initiatieven en andere maatregelen."

Lees Verder

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: privacy, internet |  Facebook |

16-06-13

Cloud-computing vereist bijstelling van de privacy-wetgeving

Door cloud-computing moet de privacy-wetgeving worden bijgeschaafd. Dat heeft Jay Kesan, professor technologie aan de University of Illinois, gezegd. De wetenschapper merkt op dat de gebruiker bij de inschrijving in een cloud-dienst moet aanklikken dat hij de gebruiksvoorwaarden voor de technologie begrijpt, maar aangezien zelden de content van die regels wordt gelezen, kunnen deze diensten volgens Kesan een belangrijke negatieve impact hebben op de rechten van de consument.

Lees Verder

13:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cloud-computing, privacy |  Facebook |

22-05-13

Privacy toont grote kloof tussen claims en praktijk

Het privacy-management van de sociale netwerken vertoont een aantal belangrijke hiaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Lancaster University naar het privacy-beleid van zestien populaire sociale netwerken. De onderzoekers merken op dat er een belangrijke kloof moet worden vastgesteld tussen de privacy-claims van de sociale netwerkbedrijven en de situatie in de praktijk. De wetenschappers geven aan dat tweederde van de privacy-regels in werkelijkheid niet optimaal worden ingevuld.

"Hoewel sociale netwerken miljoenen gebruikers over de hele wereld aantrekken, blijft de sector geplaagd door belangrijke privacy-compromissen die tot ontevredenheid en wantrouwen bij de consument leiden," zegt onderzoeker Awais Rashid. "Over de hele lijn kan een gebrek aan opspoorbaarheid en transparantie worden opgetekend." Onder meer wordt opgemerkt dat geen enkel netwerk aan de gebruiker de keuze laat om te bepalen of er al dan niet persoonlijke informatie kon worden verzameld. Evenmin kon de consument beletten dat informatie aan derde partijen ter beschikking wordt gesteld.

De onderzoekers stelden ook vast dat het onmogelijk is om te achterhalen welke informatie aan derde partijen werd doorgegeven en wie de bestemmeling van de gedeelde informatie was. Bovendien bleek het volgens de wetenschappers vaak niet gemakkelijk om persoonlijke informatie opnieuw te vermijden. "Sociale netwerkgebruikers en hun persoonlijke informatie worden duidelijk als een product beschouwd," aldus de onderzoekers. "Indien alle gegevens persoonlijk zouden blijven, zouden de netwerkbedrijven geen content hebben om te kunnen verhandelen."

Lees Verder

14:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, privacy |  Facebook |

15-12-12

Mobiele applicaties kinderen voldoen niet aan privacy-verwachtingen

De meeste mobiele applicaties voor kinderen voldoen niet aan de privacy-verwachtingen. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) over een analyse van vierhonderd applicaties. Er wordt aan toegevoegd dat er ook weinig vorderingen worden geboekt in een degelijke bescherming van jonge gebruikers. In het rapport wordt opgemerkt dat de meeste applicaties voor kinderen informatie verzamelen zonder de toestemming van de ouders. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zendt nagenoeg 60 procent van de applicaties informatie naar ontwikkelaars, reclamenetwerken, informatie-verwerkers en andere derde partijen. Een gedeelte daarvan zou deze externe partijen toelaten om op basis van de ontvangen informatie een gedetailleerd profiel samen te stellen over de jonge gebruikers, op basis van de interactie en het gebruik van de verschillende applicaties.

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele applicaties, kinderen, privacy |  Facebook |

10-12-12

Privacy-vragen rond verplichte zwarte doos in autoverkeer

In de Verenigde Staten heeft de National Highway Traffic Safety Administration voorgesteld om in alle personenwagens en lichte vrachtwagens over twee jaar verplicht zwarte dozen, die informatie verzamelen over de gedane verplaatsingen, in de bouwen. De meeste autobouwers hebben die technologie nu al ter beschikking, maar critici voeren aan dat zowel de overheid als de autosector een toepassing promoten zonder eerst een wettelijk kader te creëren dat de uitwassen van het systeem op het gebied van privacy moet uitsluiten. Het Electronic Privacy Information Center zegt dat er geen enkele regel van kracht is en elke transparantie ontbreekt. Er zijn volgens de organisatie ook geen consequenties voorzien voor partijen die daarin de limieten van het aanvaardbare overschrijden. In totaal zouden de zwarte dozen in de toekomst mogelijk verplicht worden om dertig types informatie te verzamelen.

Lees Verder

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: privacy, zwarte doos, automotive |  Facebook |

04-07-12

Producenten van drones nemen gedragscode aan

De sector van de onbemande vliegtuigen zal een gedragscode aannemen om te vermijden dat de privacy van de bevolking door overvliegende drones in het gedrang zou worden gebracht. Dat heeft de Association for Unmanned Vehicle Systems International bekend gemaakt. Paul McDuffee, directeur van de organisatie, merkt op dat de sector beseft dat de industrie met een probleem op het gebied van public relations wordt geconfronteerd. Drones kunnen immers worden uitgerust met gesofisticeerde camera's en wapens en worden in eerste instantie gebruikt voor belangrijke militaire operaties. De drones worden echter steeds kleiner van omvang en worden ook steeds goedkoper, waardoor bij het publiek vreest dat er binnen het decennium duizenden onbemande toestellen zouden kunnen worden ingezet zonder dat er een grote controle op de activiteiten kan worden uitgeoefend.

Lees Verder

16:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drones, privacy |  Facebook |

24-03-12

Werkgever moet afblijven van paswoorden sociale media sollicitanten

Er moet een einde gemaakt worden aan de praktijken van werkgevers die aan sollicitanten de paswoorden van hun accounts op sociale media vragen. Dat heeft de Amerikaanse democratische senator Richard Blumenthal gezegd. Dergelijke praktijken vormen volgens hem een onredelijke inbreuk op de privacy van werkzoekenden. Aangezien deze praktijken zich blijken uit te breiden, moet er volgens Blumenthal een Amerikaanse federale wet komen om werkgevers te verbieden nog langer de privacy van werkzoekenden in het gedrang te brengen.

Het persbureau Associated Press had eerder gewag gemaakt dat een aantal bedrijven en openbare diensten aan sollicitanten informatie vroegen over hun activiteiten op sociale media. "Die praktijken hebben privacy-groepen gealarmeerd, maar de legaliteit van die eisen blijven heel vaag," wordt er opgemerkt. "De gebruiksvoorwaarden van Facebook en andere sociale mediasites hebben in dit kader weinig belang. Het Amerikaanse ministerie van justitie zegt dat het verschaffen van oneigenlijke toegang tot sociale netwerken een federaal misdrijf is, maar heeft aangegeven niet te zullen optreden."

Richard Blumenthal zegt dat bij het verbod een aantal uitzonderingen zouden kunnen worden voorzien, onder meer voor betrekkingen bij de politie of nationale veiligheidsdiensten. Daarin zouden ook privébedrijven kunnen worden betrokken die gevoelige taken uitvoeren in opdracht van de overheid. Lori Andrews, professor recht aan het Illinois Institute of Technology, wijst erop dat zelfs het vrijwillig karakter van de toelating in vraag moet worden gesteld. Bij een sollicitatie kan het volgens Andrews immers moeilijk zijn om dergelijke vragen te weigeren.

15-10-11

Consument heel aarzelend met persoonlijke gegevens

Consumenten tonen zich heel aarzelend om hun persoonlijke gegevens met bedrijven te delen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau LoyaltyOne in de Verenigde Staten en Canada. Opgemerkt wordt dat 88 procent van de consumenten van mening is dat bedrijven persoonlijke gegevens in eerste instantie verzamelen voor eigen voordeel, terwijl 85 procent zich afvraagt hoeveel persoonlijke gegevens voor anderen worden opgeslagen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 74 procent van mening is geen voordeel te halen uit het aanreiken van persoonlijke gegevens. Ook geeft slechts 52 procent dat bedrijven die informatie gebruiken om de betrokken klant een betere service aan te bieden. Slechts 9 procent gelooft heel sterk dat bedrijven met die informatie een betere service willen bieden. LoyaltyOne stelde ook vast dat slechts 54 procent van de consumenten een betere service verwacht, terwijl 55 procent een betere toegang tot exclusieve evenementen en aanbiedingen verwacht.

Daarnaast geeft 49 procent aan een persoonlijk aanbod te verwachten op basis van zijn aankooppatroon, terwijl 41 procent verwacht als eerste informatie te ontvangen over nieuwe producten en diensten. Minder dan 40 procent verwacht een gemakkelijker aankoopproces, een voorkeursbehandeling en een verbeterd product-assortiment. Ook blijkt dat 23 procent heeft afgezien van een aankoop omdat men niet zeker was op welke manier het bedrijf zijn persoonlijke informatie gebruikt.

21:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, privacy |  Facebook |

24-11-10

Tieners eisen privacy van gezondheidszorg

De gezondheidszorg moet de wens van tieners over de bescherming van hun persoonsgegevens respecteren. Anders komt die gezondheidszorg in het gedrang. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Children's Hospital Medical Center in de Amerikaanse staat Cincinnati. Daarbij wordt opgemerkt dat tieners terughoudend zijn om gevoelige informatie te verstrekken aan gezondheidswerkers uit angst om veroordeeld te worden. Bovendien stellen de onderzoekers dat tieners zich weigerachtig opstellen om tegen onbekende gezondheidswerkers te praten. Ook blijkt dat jongere tieners sneller geneigd zijn om hun ouders te betrekken bij gezondheidsonderwerpen.

Een aantal oudere tieners merkt daarentegen op een bezoek aan een gezondheidswerker vermeden te hebben om te beletten dat die informatie met hun ouders zou worden gedeeld. In het algemeen maken tieners volgens de onderzoekers duidelijk dat ze geen gevoelige onderwerpen zullen bespreken met een gezondheidswerker indien ze vermoeden dat ze daarop beoordeeld zouden worden. Jongere tieners zeggen geen persoonlijke gesprekken te wensen met gezondheidswerkers die ze niet kennen of die ze niet mogen of wanneer ze ervan uitgaan dat de betrokkene de informatie niet hoeft te weten. Alleen de jongere adolescenten gaven aan zich zorgen te maken over inbreuken tegen hun fysieke privacy.

De onderzoekers voegen er aan toe dat jongeren met chronische ziektes beter begrijpen en ook gemakkelijker accepteren dat informatie moet worden gedeeld met gezondheidswerkers. De onderzoekers merken op dat gezondheidswerkers ervoor moeten zorgen dat het tieners zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt om informatie te delen. Er wordt echter aan toegevoegd dat er respect moet worden getoond voor de bereidheid of de weigering van de tieners om informatie te verstrekken. "Indien er geen dringendheid bestaat, is het wellicht beter om gevoelige vragen uit te stellen tot de twee partijen elkaar beter kennen en er een relatie van vertrouwen is gegroeid," voert onderzoeksleider Maria Britto aan. "Maar ook moet er duidelijk afgesproken worden wat er met die informatie gebeurt."

18:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, privacy |  Facebook |

13-11-10

Gebruikers sociale media meer bezorgd om privacy

Steeds meer gebruikers van sociale media maken zich zorgen over de bescherming van hun privacy. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Forrester. Volgens onderzoeksleider Augie Ray lijdt het geen twijfel dat deze bezorgdheid het gedrag zal veranderen. Vooral babyboomers zouden hun bezorgdheid uiten, maar ook bij jongere generaties is volgens Forrester een gelijkaardige tendens merkbaar. Alleen bij de millennials blijkt er weinig verandering opgemerkt te kunnen worden tegenover vorig jaar. Forrester voegt er aan toe dat sociale media ook stilaan een saturatiepunt lijken te bereiken, waardoor het moeilijker zou worden om het gedrag van de gebruikers te beïnvloeden.

"Bij de oudere babyboomers - tussen vierenvijftig en vierenzestig jaar - zegt 50 procent zich bezorgd te maken over de privacy in sociale netwerken," merken de onderzoekers op. "Vorig jaar was dat 32 procent. Bij de jongere babyboomers - van vierenveertig tot drieënvijftig jaar - werd een stijging opgetekend van 31 procent naar 39 procent. Bij Generation X - tussen dertig en drieënenveertig jaar - werd een toename van 30 procent naar 33 procent. Bij de millennials - de leeftijdsgroep tussen achttien en negenentwintig jaar - werd daarentegen slechts een verwaarloosbare toename van 29 procent naar 30 procent vastgesteld."

"Enkele jaren geleden was het nog relatief gemakkelijk om een merk in de sociale media te laten groeien," voert Augie Ray aan. "De groeiende groep gebruikers bracht een steeds interessanter publiek samen. Maar naarmate de saturatie van het medium steeds dichterbij komt, zullen nieuwe strategieën, inzichten en instrumenten moeten aangewend worden om het aantal volgelingen uit te breiden." Drie jaar geleden had amper 25 procent van de Amerikaanse internetgebruikers een profiel op een sociaal netwerk. Dat is inmiddels opgelopen tot 59 procent. Om dat saturatiepunt te plaatsen, moet worden aangegeven dat 71 procent van de Amerikaanse internet-gebruikers maandelijks beroep doet op een zoekmachine.

20:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, privacy, sociale media |  Facebook |

13-10-10

Goedkopere technologie cruciale bedreiging voor privacy

De persoonlijke privacy dreigt het onderspit te zullen delven voor de winstgevende motieven van bedrijven die hun gegevens beheren. Dat heeft Bruce Schneier, verantwoordelijke technologie bij British Telecom, gezegd tijdens de RSA Security Europe Conference in Londen. Schneier merkte daarbij op dat al langer wordt voorspeld dat persoonlijke privacy uiteindelijk grotendeels zal verdwijnen, maar hij stelt dat de snelle technologische veranderingen die dreiging steeds acuter maken. Die dreiging leek volgens Schneier in het verleden steeds overroepen, maar door de dalende kosten van opslag en verwerking is het veel gemakkelijker geworden om gegevens bij te houden in plaats van de moeite te doen om berichten en conversaties te verwijderen.

"De aanwezigheid van technologie op zich is niet voldoende om de privacy fundamenteel te ondermijnen," merkt Schneier op. "Het feit dat de sociale interactie van een persoonlijke vorm is geëvolueerd naar een digitaal verkeer dat niet verdwijnt en niet toelaat om activiteiten uit het verleden te vergeten, betekent echter een duidelijke verandering van de maatschappij. Vergeten is immers een belangrijk maatschappelijk instrument en helpt de mens een aantal dingen achter zich te laten en verder te gaan. Maar door het internet en mobiele telefonie wordt van de burger steeds meer gevraagd om zijn eigen privacy-beleid te hanteren."

De burger moet dus beslissen welke informatie hij vrij wil geven, maar heeft daar volgens Schneier eigenlijk zelf geen keuze. "De sociale regels worden immers opgesteld door bedrijven met een winstdoelstelling," voert hij aan. Hij voegde er aan toe dat het privacy-beleid op websites van bedrijven ook moeilijk te vinden en te begrijpen zijn. Dat is volgens hem ook de bedoeling, aangezien de bedrijven de gebruikers in verwarring willen brengen, zodat ze meer informatie vrijgeven dan ze zelf eigenlijk willen. Schneier stelt dan ook dat de overheid een strikter beleid moet voeren en dat er voor de gebruiker instrumenten moeten worden gecreëerd waarmee hij zijn online aanwezigheid kan beheren.

19:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, privacy |  Facebook |

21-09-10

Online privacy-bescherming marketeers blijft onvoldoende

Indien marketeers de consument geen betere online privacy-bescherming aanbieden, lopen ze het risico strengere regels opgelegd te krijgen. Dat heeft Neelie Kroes, Europees Commissaris voor de digitale agenda, gezegd tijdens de Europees seminarie over de voordelen van online reclame voor de consument. De Europees Commissaris merkte daarbij op dat de consument een gebruiksvriendelijke manier moet aangeboden krijgen om met online tracking-software om te gaan. De Europese Commissie schroefde vorig jaar zijn richtlijn rond privacy en elektronische communicatie bij, waarbij ook aandacht werd besteed aan de regels voor de online privacy van de consument.

De Europese directieve moet tegen het midden van volgend jaar door de lidstaten van de Europese Unie worden geïmplementeerd. Neelie Kroes zei verheugd te zijn dat alle industriële sectoren bereid blijken om samen met de Europese Commissie te werken aan een regime van zelfregulatie dat binnen de Europese regelgeving past. De Europees Commissaris voegde er wel aan toe dat de huidige voorstellen nog altijd achterblijven tegenover de doelstellingen die werden vooropgesteld. Neelie Kroes wees erop dat er nog slechts weinig tijd overblijft om een systeem van zelfregulatie uit te werken en er dus bijzonder snel zal moeten gehandeld worden. Het alternatief is volgens haar een ingrijpen van de overheid.

De Europees Commissaris gaf wel toe dat er een oplossing moet worden gevonden die geen negatieve impact heeft op de beleving van de consument. Op dit ogenblik wordt het reclame-beleid van vele bedrijven weergegeven op divisies van de websites die door de meeste internetgebruikers niet worden gelezen. Een verplichte pop-up bij een eerste bezoek zou een alternatief kunnen zijn, maar Neelie Kroes gaf aan geen voorstander te zijn van dergelijke drastische ingrepen. Anderzijds is het volgens haar niet voldoende om die informatie echter heel diep weg te stoppen in de website van de adverteerder. Er moet volgens haar een gulden middenweg worden gevonden.

16:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, neelie kroes, privacy, reclame |  Facebook |

24-09-09

Patiënteninformatie sijpelt door in sociale netwerken

Op sociale netwerksites zoals Facebook en Twitter duiken opvallend veel berichten op met medische gegevens over patiënten. Dat is een overtreding tegen het beroepsgeheim van de medische sector. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Veterans Affairs Medical Center uit Washington. Daarbij wordt gesteld dat vooral stagiairs op het internet verhalen en details plaatsen over patiënten. Meer dan de helft van de ondervraagde Amerikaanse medische opleidingsinstituten meldden daarbij gevallen van studenten die ongeloorloofde content op het internet hadden geplaatst. In 10 procent van de gevallen was er zelfs sprake van grove inbreuken van de patiënt en de behandelende geneeskundige. In de meeste gevallen ging het om blogs, waarbij soms voldoende details werden gegeven om de patiënt te identificeren.

"De meeste incidenten eindigden met een informele waarschuwing, maar een aantal overtredingen werden ernstig genoeg geacht om de betrokkene van de opleiding weg te sturen," aldus BBC News. "Uit het onderzoek bleek echter ook dat slechts enkele instellingen een uitgestippeld beleid hadden over sociale netwerken en blogs. Onderzoeksleider Katherine Chretien stelt dat de meeste medische studenten zich er wellicht niet van bewust zijn dat online berichten een negatief beeld kunnen creëren over hun medische professionaliteit en zelfs hun carrière in het gedrang kunnen brengen. Chretien voegt er aan toe dat ook de meeste inbreuken onbedoeld zijn begaan. Anderzijds werden er volgens haar echter ook denigrerende en discriminerende commentaren aangetroffen."

"Het delen van patiënten-cases, op voorwaarde dat die anoniem zijn gemaakt en met het nodige respect worden behandeld - zoals artsen soms op persoonlijke blogs plegen te doen - kunnen aanzetten tot reflectie, begrip en inleving," merkt Katherine Chretien op. "Maar het verspreiden van content houdt een risico in op het schenden van de privacy van de patiënt, zelfs zonder het gebruik van een naam of andere identiteitsgegevens. In de opleiding van studenten geneeskunde moet dan ook een voorlichting opgenomen worden over de risico's die verbonden zijn met het plaatsen van content op het internet." Een woordvoerder van de British Medical Association voegt er aan toe dat studenten geneeskunde doordrongen moeten worden van het feit dat confidentialiteit in hun beroep centraal staat.

18:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, privacy, geneeskunde |  Facebook |

19-09-09

Organisatoren Eurovisie Songfestival dreigen met uitsluitingen

De organisatoren van het Eurovisie Songfestival overwegen om een aantal landen uit te sluiten indien televisiezenders informatie vrijgeven over de identiteit van de publieksstemmers. Daarmee reageren de organisatoren op berichten dat een aantal inwoners van Azerbeidzjan door de politie werden ondervraagd nadat ze een stem hadden uitgebracht voor de inzending van buurland Armenië. De organisatoren stellen dat telefoonbedrijven verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van de stemmers, maar zeggen dat nu ook de televisiezenders die verantwoordelijkheid zullen moeten delen. Landen die de regels overtreden, zouden twee tot drie jaar kunnen uitgesloten worden. De European Broadcasting Union (EBU) stelt dat de maatregel nodig is om de privacy van de individuele stemmers te beschermen.

14:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, privacy, eurovisie songfestival |  Facebook |

16-09-09

Internetgebruiker geeft voorkeur aan gebruiksvriendelijkheid

De internetgebruiker is opvallend bereid om de bescherming van zijn privacy in te ruilen voor gebruiksvriendelijk. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse privacy-onderzoeksgroep Ponemon Insttitute. Daarbij wordt opgemerkt dat ongeveer 68 procent van de ondervraagden zegt er geen probleem mee te hebben dat een computer hun identiteit controleert wanneer een online aankoop wordt gedaan, zolang hun persoonlijke informatie niet wordt verzameld. Larry Ponemon, oprichter en voorzitter van het Ponemon Institute, zegt verbaasd te zijn over het gemak waarmee de consument omgaat met technieken die hun identiteit controleren. Maar hij voegt er aan toe dat dit fenomeen ook wel begrijpelijk is, aangezien de consument van gebruiksvriendelijkheid houdt en een veilige en vertrouwde online transactie-ervaring wenst.

"Op het internet zijn privacy en gebruiksvriendelijkheid vaak tegengesteld," aldus Larry Ponemon tegenover het magazine Venture Beat. "Maar de internetgebruiker lijkt dat ook goed te begrijpen. De consument beseft dat hij voordeel kan doen met online handel, zoals een grotere keuze of voordeliger prijzen." De resultaten van het onderzoeken tonen volgens de onderzoekers aan dat online retailers het best open kaart spelen met de consument en duidelijk maken hoe er met de verkregen gegevens wordt omgegaan. Er wordt aan toegevoegd dat 80 procent van de consumenten aangeeft zich bezorgd te maken over online fraude, terwijl 83 procent van mening is dat online retailers hun inspanningen zouden moeten opdrijven om fraudeurs te beletten om gegevens van klanten te stelen.

De onderzoekers kwamen verder tot de vaststelling dat ongeveer 43 procent van de ondervraagden consumenten zegt al het slachtoffer te zijn geweest van online fraude en 30 procent dat ze door die praktijken ook financiële verliezen hebben geleden. Ongeveer 33 procent van de ondervraagden geeft aan de voorkeur te hebben voor een automatische authentificatie, omdat dit minder inspanningen vergt dan het onthouden van paswoorden of voorgeselecteerde vragen te moeten antwoorden. Eén op drie zegt bezorgd te zijn dat zijn persoonlijke informatie aan andere online handelaars of diensten bekend zouden worden, terwijl 12 procent zegt zich bezorgd te maken dat de betrokken handelaar misbruik zou kunnen maken van de gegevens die met automatische authentificatie worden verkregen.

14:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, privacy |  Facebook |

23-07-09

Topman Walt Disney ziet geen probleem in online privacy

Walt-Disney-ScreensaverReclame zal in de nabije toekomst veel gesofistikeerder worden, naarmate mediebedrijven de voorkeuren van de consumenten steeds meer zullen kunnen opvolgen en die gegevens kunnen verkopen aan adverteerders. Dat heeft Robert Iger, chief executive van het entertainmentbedrijf Walt Disney, gezegd tijdens het congres Fortune Brainstrom Tech in Californië. Hij gaf daarbij wel toe dat er een grote bekommernis is over privacy, maar voegt er aan toe dat deze bezwaren vooral van oudere consumenten komen en dat jongeren zich daarover geen zorgen maken. Anderzijds zegt hij dat er ruime bewijzen zijn dat de consument bereid is om te betalen voor online content.

"Robert Iger vertelde tijdens het technologiecongres dat mediabedrijven hun online omzet kunnen verhogen door consumenteninformatie te verkopen of door zelf rechtstreeks marketing voor consument uit te bouwen, gebaseerd op individuele smaak," stipt het persbureau aan. "Er zullen enorme mogelijkheden worden gecreëerd om het consumentengedrag te volgen. Dat geeft mediabedrijven grote mogelijkheden om informatie te verkopen aan marketeers." Iger gaf wel toe dat er daarbij vragen worden gesteld over de bescherming van de privacy, maar die argwaan komt volgens hem vooral vanwege oudere consumenten. Hij voegt er aan toe dat jongeren zelfs niet weten waarover men het heeft als er over privacy wordt gepraat.

De eigen ervaring van Walt Disney heeft volgens Robert Iger duidelijk gemaakt dat de consument bereid is om te betalen voor kwalitatieve online content. "Mensen betalen 5 dollar per uur om een bioskoop te bekijken, 75 dollarcent om een boek of een magazine te lezen, 50 dollarcent voor televisie en 25 dollarcent voor online content," merkt Iger op. Er zijn voor mediabedrijven volgens de topman van Walt Disney verschillende manieren om inkomsten te genereren met online content. Daarbij is het abonnements-model volgens hem het meest veelbelovend. Disney zelf biedt zijn content betalend aan op iTunes en geeft ook met een reclamemodel toegang tot zijn televisieprogramma's.

13:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, entertainment, privacy, robert iger |  Facebook |

02-07-09

Gebruikers sociale netwerken nonchalant met privacy

Een grote meerderheid van de gebruikers van sociale netwerken geeft toe bezorgd te zijn over hun privacy, maar het daadwerkelijk gedrag wordt daar niet aan aangepast. Dat blijkt uit een onderzoek van het beveiligingsbedrijf Webroot. Daarbij wordt opgemerkt dat een groot gedeelte van de gebruikers zelfs niet op de hoogte is op de maatregelen die de sociale netwerken al ter beschikking stellen om de privacy te beschermen. Vooral jonge gebruikers van sociale netwerken hebben volgens de onderzoekers een opmerkelijk gebrek aan besef van de risico's die ze lopen. Deze groep wordt volgens Webroot dan ook het vaakst het slachtoffer van aanvallen van hackers. Bij jonge gebruikers zegt 40 procent geconfronteerd te zijn met aanvallen, tegenover een gemiddelde van 30 procent over de hele populatie van sociale netwerken.

"Uit het onderzoek is gebleken dat 78 procent van de gebruikers van sociale netwerken zich zorgen maakt over zijn privacy," aldus het magazine PC Advisor. "Toch zegt 59 procent van de gebruikers niet zeker te zijn wie hun profiel kan bekijken. Ook geeft 36 procent toe dat ze geen enkel detail van hun persoonlijke informatie beschermen, terwijl 29 procent vreemden toestemming geeft om tot zijn online vriendenkring toegelaten te worden. Eén op drie gebruikers van sociale netwerken geeft toe voor al zijn online accounts hetzelfde paswoord te gebruiken." Volgens Webroot vermeldt 33 procent van alle gebruikers van sociale netwerken minstens drie gegevens zichtbaar op zijn profiel die hem gevoelig maken voor identiteitsdiefstal.

"De groei van de sociale netwerken bezorgen hackers een gigantisch doelwit," stippen de onderzoekers aan. "De tijd die op online communities zoals Facebook wordt doorgebracht, is het voorbije jaar drie keer zo snel gestegen als de totale groei van het internet. Hackers proberen gebruikers van sociale netwerken te verleiden om acties te ondernemen die ze eigenlijk niet zouden mogen doen. Vaak doen deze hackers zich daarbij voor als een vriend, terwijl ze in veel gevallen het profiel van die vriend hebben gegijzeld." De onderzoekers stellen dat gebruikers zich duidelijk bewust moeten zijn van de mogelijke risico's die ze lopen en moeten weten hoe ze zichzelf tegen die praktijken kunnen helpen beschermen.

14:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, privacy, sociale netwerken |  Facebook |

01-07-09

Bedrijven blijven worstelen met privacy-beleid

PrivacyBedrijven blijven worstelen met hun privacy-beleid. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gartner. Daarbij wordt opgemerkt dat budgetbeperkingen en internationale wetten hinderpalen vormen voor het privacy-beleid van de bedrijven. De onderzoekers stellen daarbij dat vele bedrijven een gebrekkig privacy-beleid hanteren. In veel gevallen wordt dit beleid volgens Gartner toevertrouwd aan de informatica-beveiligingafdeling, maar opgemerkt wordt dat daardoor de privacy dreigt verloren te gaan tussen een hele reeks andere technologische beveiligingsmaatregelen, terwijl daar eigenlijk ook sales en marketing, human resources en andere segmenten van de bedrijfsoperaties zouden moeten bij betrokken worden.

"Hoewel de meeste bedrijven een verantwoordelijke hebben aangeduid om de privacy-aspecten van hun informatica-operaties op te volgen, missen veel van deze programma's hun doelstelling, in veel gevallen vanwege budgetbeperkingen," aldus Gartner. "Uit het onderzoek bleek dat vorig jaar 65 procent van de ondervraagde bedrijven een verantwoordelijke hadden aangeduid om het privacy-beleid op te volgen. Dat cijfer was hoger dan we vooraf hadden verwacht. Maar tegelijkertijd zegt amper 40 procent van de bedrijven ook een specifiek budget te hebben voorzien voor privacy-aangelegenheden. Zonder een specifiek budget is het echter moeilijk om zijn doelstellingen te verwezenlijken."

Vooral bedrijven met internationale activiteiten worden volgens de onderzoekers bovendien geconfronteerd met uiteenlopende privacy-wetgevingen. "Daarbij wordt erop gewezen dat de privacy-wetgeving in vele landen van de Europese Unie veel strikter is dan in landen zoals China en India, waar het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie grotendeels ongeregeld is," stipt het magazine Internetnews.com aan. "De Verenigde Staten vallen daar ergens tussen in. Ondanks de inspanningen van een aantal Amerikaanse politici, moet daar nog een efficiënte federale privacy-wetgeving worden opgesteld. Dat betekent dat meer dan veertig staten afwijkende privacy-wetten hebben."

17:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: privacy, informatica |  Facebook |

11-03-09

Oudere internetgebruiker meer bezorgd om privacy

Een grote meerderheid van internetgebruikers maakt zich zorgen over de online privacy van hun persoonlijke situatie. Hoewel deze bezorgdheid geldt voor alle leeftijdscategorieën, blijkt dat wantrouwen bij oudere internetgebruikers beduidend hoger te liggen. Ook vrouwen maken zich meer zorgen over hun online privacy dan vrouwen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van Burst Media. De onderzoekers stellen dat adverteerders er dan ook moeten voor zorgen dat er concrete acties worden genomen om die bezorgdheid weg te werken en tegelijkertijd hun boodschap zo effciënt mogelijk afleveren. Er wordt aan toegevoegd dat online aanbieders volledig transparant moeten zijn over hun maatregelen rond online privacy.

Uit het onderzoek van Burst Media is gebleken dat 80 procent van de Amerikaanse internetgebruikers zich zorgen maakt over de privacy van persoonlijke informatie, zoals leeftijd, geslacht, inkomen en hun online surfgedrag. "Dat wantrouwen stijgt echter met het ouder worden," wordt er opgemerkt. "In de leeftijdscategorie tussen achttien en vijfentwintig zegt 67,3 procent zich zorgen te maken over zijn online privacy, maar bij vijfenvijftigplussers stijgt dat tot 85,7 procent." Verder bleek dat de meeste internetgebruikers er ook van overtuigd zijn dat websites hun online surfgedrag volgen. Volgens 62,5 procent van de ondervraagden is het heel waarschijnlijk dat een website die ze bezoeken, informatie verzamelt over hun internetgebruik en online interacties.

Minder dan de helft van de ondervraagden zegt dat het waarschijnlijk is dat websites echt persoonlijke informatie van internetgebruikers probeert te achterhalen. Eén of vijf vindt dat onwaarschijnlijk, terwijl één op drie zegt daar niet zeker van te zijn. Mannen en vrouwen reageren op dezelfde manier, maar in de oudere leeftijdscategorieën wordt vaker gezegd dat het waarschijnlijk is dat persoonlijke informatie wordt verzameld. Drie op vijf zegt dat websites wellicht wel uitzoeken hoe de internetgebruikers zich door het internet bewegen. Opvallend is dat alleen in de leeftijdscategorie iets minder dan de helft van de respondenten van mening is dat dergelijke informatie wordt verzameld. Slechts één op vijf ondervraagden zegt geen bezwaar te hebben indien het opvolgen van dat webgedrag tot beter gerichte reclame zou leiden, waarbij vooral mannen minder afwijzend staan.

12:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, reclame, privacy |  Facebook |

29-12-08

Consument steeds meer bezorgd om privacy

privacyDe consument blijft steeds meer belang hechten aan de bescherming van zijn privacy. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het Ponemon Institute. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 73 procent van de Amerikaanse bevolking de bescherming van zijn privacy als belangrijk tot zeer belangrijk bestempelt. Dat is een stijging met 4 procent tegenover twee jaar geleden. Bovendien heeft de consument steeds meer het gevoel dat ze de controle over hun persoonlijke gegevens kwijt raken. Op dit ogenblik denkt nog 45 procent de controle over die persoonlijke gegevens nog in eigen handen te hebben. Twee jaar geleden was dat nog 56 procent. De Amerikanen vinden dat American Express, eBay en IBM het best hun privacy beschermen.

"Ondanks het huidige slechte financiële klimaat slaagde American Express erin om zijn toppositie te behouden," voeren de onderzoekers aan. "Ook eBay, IBM, Johnson & Johnson, Nationwide en Charles Schwab slaagden erin om hun positie in de top tien te handhaven. In het algemeen verloor de financiële dienstensector echter duidelijk aan privacy-vertrouwen bij de consument. De technologiesector ging er daarentegen wel op vooruit. Zowel Apple, eBay, Yahoo, Microsoft als Hewlett-Packard slaagden erin om hun rangschikking te verbeteren." Yahoo, Facebook, Apple, Verizon en Federal Express slaagden erin om voor de eerste keer de top twintig te bereiken. Opvallend is dat Google, die vorig jaar op de tiende plaats stond, dit jaar zelfs de top twintig niet meer haalde.

"Het is opmerkelijk dat bij de twintig meest vertrouwde bedrijven op het vlak van privacy-bescherming jaar na jaar dezelfde namen terugkomen," aldus Ponemon. "Dat laat sterk vermoedens dat de perceptie van de consument niet oppervlakkig is, maar daarentegen het gevolg van een goed doorgedreven privacy-beleid van de betrokken bedrijven. De consument doet graag zakenmet merken die hij meent te kunnen vertrouwen." De consument is volgens de onderzoekers vooral bezorgd om identiteitsdiefstal. Dat zal volgens 62 procent zijn perceptie over het privacy-beleid van een bedrijf bepalend beïnvloeden. Daarna volgen gegevenslekken (53 procent) en vervelende storingen in een openbare omgeving (42 procent). Tenslotte stelde 18 procent misbruik van sociale netwerken als een bepalende factor.

12:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: privacy, identiteitsdiefstal |  Facebook |