08-11-16

Consument hoopt vooral op een mobiel geschenk

Consumenten hopen tijdens de eindejaarsperiode vooral op een mobiel apparaat als geschenk. Dat is de conclusie van een onderzoek van Blancco Technology Group bij meer dan duizend consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, India, Japan en China. Vastgesteld werd dat 68 procent van de ondervraagden plannen heeft om tijdens de volgende eindejaarsperiode een nieuwe smartphone te kopen. Gewaarschuwd wordt echter dat hierbij ook de privacy in het gedrang dreigt te komen, aangezien vele consumenten hun vroegere apparaten hopen te kunnen verder verkopen, maar daarbij vaak vergeten hun persoonlijke gegevens uit het toestel te halen.

“Voorspeld wordt dat lage prijzen, kortingen en promoties vele consumenten zullen aanzetten om tijdens de eindejaarsperiode de meest geavanceerde technologische gadgets en elektronica, waaronder smartphones en tablets, te kopen,” stellen de onderzoekers. “Oude apparaten worden meestal bij de verkoper ingeleverd of worden doorverkocht. Daarbij zegt 32 procent het toestel bij de fabrikant of de telecom-provider in te leveren, terwijl 23 procent de voorkeur geeft het apparaat op ecommerce-platformen zoals Amazon, eBay, Gazelle en Craigslist of andere retailers te koop aan te bieden.”

“Daarbij moet echter vaak worden opgemerkt dat consumenten vergeten hun persoonlijke data van het apparaat te halen,” benadrukt Richard Stiennon, strategisch directeur van Blancco Technology Group. “Vastgesteld werd dat 56 procent van de consumenten toegeeft zowel persoonlijke als zakelijke informatie op zijn smartphone te hebben opgeslagen. Bovendien bleek dat 42 procent van de mobiele gebruikers erkent dat zijn bedrijf geen zicht heeft op de types en volumes zakelijke gegevens die op de smartphones zijn opgeslagen. Het onderzoek maakt dan ook duidelijk dat de doorverkoop van mobiele apparaten een belangrijk risico op persoonlijke en zakelijke datalekken kan inhouden.”

Dat geldt volgens Stiennon vooral voor ondernemingen die hun medewerkers toelaten om op de werkvloer van hun persoonlijke apparaten gebruik te maken, waardoor mogelijk vertrouwelijke en gevoelige informatie naar de buitenwereld zou kunnen uitlekken.

Lees Verder

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, privacy |  Facebook |

11-07-14

Openheid is beste oplossing voor privacy-bekommernissen

Consumenten verzetten zich tegen het gebruik van hun gegevens door bedrijven, maar anderzijds zou een grotere transparantie van aard kunnen zijn om een aantal bezwaren weg te werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Software Advice bij bijna vierhonderd Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 74 procent van de respondenten hun persoonlijke gegevens niet verzameld of gebruikt willen zien.

Lees Verder

19:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transparantie, privacy |  Facebook |

02-06-14

Consument beseft dat absolute online privacy een illusie is

Een grote meerderheid van de bevolking is van mening dat absolute privacy in de digitale wereld een illusie is. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture bij meer dan tweeduizend consumenten in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 87 procent van de ondervraagden ervan overtuigd is dat er geen gepaste maatregelen voorhanden zijn om de privacy optimaal te beschermen. Bovendien is van 70 procent van mening dat bedrijven niet transparant zijn over het gebruik van persoonlijke informatie. Wel stelden de onderzoekers een meer positieve houding tegenover online aankopen vast.

Lees Verder

16:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: privacy |  Facebook |

28-04-14

Consument vertrouwt adverteerder en marketeer niet met persoonlijke gegevens

Consumenten tonen zich in toenemende mate bezorgd over de opslag en het gebruik van hun gegevens. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent GfK Research. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat marketeers en adverteerders het minst worden vertrouwd en daarbij zelfs slechter scoren dan de overheid. Vastgesteld werd dat 49 procent van de de respondenten toegeven dat gepersonaliseerde reclames een nuttige hulp kunnen zijn, maar 64 procent zegt geen vertrouwen te hebben in de manier waarop hun gegevens door marketeers en adverteerders worden gebruikt. Er wordt echter wel aan toegevoegd dat er tussen de diverse leeftijdsgroepen belangrijke verschillen kunnen worden opgetekend.

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consument, privacy |  Facebook |

09-04-14

Online consument voelt zich ongemakkelijk met delen van gegevens

Online consumenten voelen zich over het algemeen ongemakkelijk met het feit dat hun persoonlijke gegevens voor een brede waaier organisaties toegankelijk worden gemaakt. Dat ongemak neemt nog toe wanneer die informatie door bedrijven nog met andere partijen verder wordt gedeeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Radius bij meer dan duizend Amerikaanse consumenten die geregeld gebruik maken van een computer, tablet of smartphone. Uit het onderzoek bleek dat ruim de helft van de respondenten toegeeft zich zeer ongemakkelijk te voelen met het feit dat bedrijven hun persoonlijke gegevens met derde partijen zouden delen.

Lees Verder

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: privacy |  Facebook |

23-02-14

Online publiek massaal bewust van privacy-problemen

Een grote meerderheid van de gebruikers van online toepassingen stellen zich vragen bij de bescherming van hun online privacy. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Truste en Harris Interactive bij meer dan tweeduizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 93 procent van de respondenten toegeeft het voorbije jaar zich soms zorgen gemaakt te hebben over hun privacy bij het online shoppen. Dat betekende een toename met 4 procentpunt tegenover het jaar voordien. Ook bij privacy-vragen over online banking werd een stijging van 86 procent tot 90 procent opgetekend. Bij sociale netwerken is er sprake van een stijging van 87 procent naar 90 procent. Bij mobiele applicaties wordt gewag gemaakt van een toename met 8 procent tot 85 procent.

Lees Verder

11:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: privacy |  Facebook |

06-01-14

Internet-gebruiker beseft dat absolute online privacy utopie is

Eén op twee internet-gebruikers aanvaardt dat absolute online privacy onmogelijk kan worden gegarandeerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Zürich. De onderzoekers stelden verder vast dat 40 procent van de ondervraagden bij het opvolgen van data zegt geen vertrouwen te hebben in het bedrijfsleven. Daarmee worden de ondernemingen door de Zwitserse bevolking meer gewantrouwd dan de regering, die met een wantrouwen van 26 procent van de respondenten wordt geconfronteerd. Er wordt aan toegevoegd dat jongere Zwitsers in het algemeen minder problemen maken rond privacy dan oudere landgenoten. Ook mannen maken zich minder zorgen over het beschermen van persoonsgegevens dan vrouwen.

Lees Verder

14:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, privacy |  Facebook |