17-12-13

Facebook verleent grootste geloofwaardigheid aan productbesprekingen

Productbesprekingen worden op Facebook meer vertrouwd dan op andere sociale media. Dat is de conclusie van een onderzoek bij meer dan tienduizend actieve sociale mediagebruikers door consulent Social Media Link. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 68 procent van de ondervraagden getuigt vertrouwen te hebben in productbesprekingen op Facebook, terwijl 56 procent aangeeft geneigd te zijn geloof te hechten aan besprekingen op Pinterest, gevolgd door YouTube (51 procent) en Twitter (41 procent). De onderzoekers stelden bovendien vast dat de kwaliteit van de besprekingen een grotere invloed lijkt te hebben op de aankoopbeslissing dan de kwantiteit aan boodschappen.

“Besprekingen en aanbevelingen op Facebook worden gemakkelijker vertrouwd dan andere online bronnen, met inbegrip van andere sociale media en retailwebsites,” zeggen de onderzoekers. Verder bleek dat ruim driekwart van de respondenten op basis van maximaal tien besprekingen tot een aankoop overgaan. Ook het type van besprekingen heeft echter een impact op de aankoopbeslissing van de consument. Daarbij geeft 40 procent aan vooral waarde te hechten aan boodschappen die gebaseerd zijn op reële ervaringen van de auteur. Daarentegen staat slechts 34 procent positief tegenover een zuivere opsomming van de productvoordelen. Ratings met sterren halen amper een score van 15 procent.

Bij consumenten die een gratis product hebben gekregen voor een bespreking, genieten familie en vrienden het grootste vertrouwen (86 procent). Ook onafhankelijke bloggers genieten een groot vertrouwen (76 procent), maar dat cijfer valt sterk terug bij bloggers die voor hun besprekingen worden vergoed (45 procent). De onderzoekers voegen er aan toe dat sociale aanbevelingen van bekenden en verwanten veel gemakkelijker worden vertrouwd dan boodschappen van andere media en reklamekanalen. “Het onderzoek toont vooral aan dat marketeers aan de consumenten de mogelijkheid moeten bieden om hun ervaringen over producten te delen,” zegt Susan Frech, chief executive van Social Media Link.

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, productbespreking |  Facebook |

12-12-13

Consumenten sceptisch over authenticiteit online besprekingen

Bijna de helft van de consumenten is ervan overtuigd minstens één keer te zijn geconfronteerd met een valse online productbespreking. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Bazaarvoice bij drieduizend consumenten in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Er wordt aan toegevoegd dat meer dan 80 procent van de respondenten toegeeft dat ze een groter vertrouwen zouden hebben in besprekingen indien ze zouden weten dat de boodschappen op fraude werden gecontroleerd en door een geloofwaardige externe partij worden gepubliceerd. Volgens analist Gartner moet er rekening mee gehouden worden dat volgend jaar 10 procent tot 15 procent van de besprekingen een malafide origine zal hebben.

“Het onderzoek heeft aangetoond dat zeven op de tien respondenten consumentenbesprekingen raadplegen vooraleer tot een aankoopbeslissing over te gaan,” zeggen de onderzoekers. “Consumentenbesprekingen worden vaker geraadpleegd dan andere content. Eerder onderzoek heeft dan ook al aangetoond dat acht op de tien consumenten in deze besprekingen evenveel vertrouwen hebben als in persoonlijke aanbevelingen. Toch blijkt bij het publiek ook een gezonde vorm van scepticisme aanwezig te zijn. Niet alleen is men ervan overtuigd dat er valse besprekingen op het internet worden geplaatst, maar de consument meent ook dat een aantal bedrijven negatieve commentaren verwijderen.”

“Om het vertrouwen van het publiek in de consumentenbesprekingen te handhaven, moet dan ook een garantie op authenticiteit worden ingebouwd,” merkt Lisa Pearson, chief marketing officer bij Bazaarvoice, op. “Dat kan echter alleen worden bereikt wanneer de consument weet dat de boodschappen op hun echtheid worden gecontroleerd.” Daarbij geeft ongeveer de helft van de consumenten aan dat ze een groter vertrouwen zouden hebben indien de besprekingen door een technologische filter en een manuele analyse zouden zijn gecontroleerd. Volgens 15 procent van de respondenten biedt een technologische filter op zich onvoldoende garanties.

Lees Verder

13:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: productbespreking |  Facebook |

21-04-12

Online besprekingen omvatten veel positieve suggesties

Door het analyseren van online besprekingen kunnen bedrijven een belangrijk inzicht verwerven in mogelijke verbeteringen die aan reeds succesvolle producten kunnen worden toegebracht. Dat is de conclusie van een analyse van meer dan zes miljoen online besprekingen door consulent BazaarVoice. De onderzoekers stelden vast dat 12 procent van alle besprekingen suggesties over het betrokken product bevatten. Er wordt aan toegevoegd dat bij de meest positieve besprekingen het vaakst suggesties kunnen worden aangetroffen.

Lees Verder

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, productbespreking |  Facebook |

06-11-11

Beïnvloeding in sociale media gebeurt niet door grote massa's

Sociale media en de aanbevelingen van andere consumenten kunnen de houding van het individu tegenover een product of een service veranderen, maar dat gebeurt niet op een manier die algemeen zou kunnen worden verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Social Computing Research Group van het computerbedrijf Hewlett-Packard. Daarbij wordt opgemerkt dat niet de grote massa van opposanten bepalend is om de opinie van de consument te veranderen.

Uit het experiment bleek dat de respondent zich met zijn mening over een product of service sneller aansluit bij een tegenovergesteld oordeel van een kleine groep dan bij de oppositie van een grotere massa. De onderzoekers stellen dat het individu zijn positie versterkt wanneer zijn overtuiging door oppositie wordt bedreigd, maar anderzijds streeft naar sociale bevestiging. Dat gaat volgens de onderzoekers op vooral wanneer de groep opposanten kleiner is.

De onderzoekers voegen er aan toe dat vooral de timing van de externe invloed belangrijk is wanneer men een consument van mening wil doen veranderen. "De impact blijkt het grootste te zijn wanneer men de consument voldoende tijd geeft om met een product kennis te maken vooraleer hij met tegenovergestelde opinies wordt geconfronteerd," wordt er aangevoerd. "Bovendien blijkt het individu gemakkelijker beïnvloed te worden wanneer hij er zelf langere tijd heeft over gedaan om een opinie te vormen."

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, productbespreking |  Facebook |

20-10-10

Productbesprekingen hebben grote impact in hotelsector

Aanbevelingen en besprekingen hebben, samen met loyaliteitsprogramma's, een belangrijke invloed op de hotelkeuze van de consumenten, zelfs wanneer ze eerder al op de betrokken locatie hebben verbleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het marketing-bureau Epsilon. De onderzoekers merken op dat slechts 33 procent van de consumenten duidelijk blijkt te weten welk ze hotel zouden selecteren. Er wordt aan toegevoegd dat de prijs voor alle respondenten de belangrijkste beslissingfactor blijft. Op de tweede plaats staat het gebruikscomfort. De onderzoekers voegen er aan toe dat positieve besprekingen een belangrijke keuzefactor zijn voor consumenten die nog niet zeker zijn over hun beslissing.

Vrienden en familie vormen volgens de onderzoekers een invloedrijke bron bij de hotelkeuze, samen met websites met productbesprekingen en hotelwebsites. Wanneer er informatie wordt gezocht, blijken hotelsites, zoekmachines en reissites de meest populaire bronnen te zijn. In emails van hotels wenst de consument vooral informatie over prijzen en kortingen en een overzicht van de extra voorzieningen. Ook is de consument zwaar geïnteresseerd in informatie op maat. Er wordt aan toegevoegd dat meer dan 80 procent van de leden van loyaliteit-programma's geneigd zijn om een voorkeur te uiten voor de keten waarbij ze zijn aangesloten.

De onderzoekers wijzen erop dat de hotelsector bijzonder veel ervaring heeft met loyaliteit-programma's. Met consumenten die op dit ogenblik een toegang heeft tot grote hoeveelheden informatie, is het volgens Epsilon noodzakelijk dat marketeers grote aandacht hebben voor de voorkeuren van de consument. Er wordt aan toegevoegd dat er op dat vlak eigenlijk weinig is veranderd. "Consumenten staan open voor marketing-communicatie indien de informatie relevant is en geleverd wordt op een manier die beantwoordt aan de eisen van de consument," merken de onderzoekers op. "Dat is onder meer belangrijk voor consumenten die niet alleen afgaan op de prijs en dus gevoelig zouden kunnen zijn voor de juiste boodschap."

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: horeca, hotel, marketing, productbespreking |  Facebook |

05-10-09

Commentaren op het internet zijn te lief

Hoewel het internet bekritiseerd wordt omdat het individuen ongestraft toelaat anderen te pesten of onrechtmatig beschuldigen, blijkt het medium opvallend vriendelijke karaktertrekken te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van het marketingbureau Keller Fay Group. Volgens de onderzoekers is het duidelijk een mythe dat de gebruikers dankzij de relatieve anonimiteit van het medium sneller geneigd zijn om negatieve commentaren te geven. Volgens Ed Keller, chief executive van Keller Fay Group, is 65 procent van de productbesprekingen op het internet positief en is slechts 8 procent duidelijk negatief van aard. Een aantal gespecialiseerde besprekingssites geeft toe te kampen te hebben met een positiviteitsprobleem en zegt maatregelen te nemen om het enthousiasme te temperen.

17:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, productbespreking |  Facebook |

23-12-08

Financiële productbesprekingen geven verkeerd beeld

Online besprekingen over financiële producten geven vaak een verkeerd of onvolledig beeld van het aanbod. Dat zegt het Nederlandse financiële platform Lening & Geld Lenen naar aanleiding van een enquête die werd gehouden rond het leengedrag van de Nederlanders. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de ondervraagden veel waarde hecht aan deze besprekingen, maar dus vaak een scheefgetrokken voorstelling krijgen toegespeeld. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat vele consumenten zich ook laten verleiden door zogenaamde loktarieven en ook geen idee heeft van de uiteindelijke totaalkost van zijn lening. Lening & Geld Lenen stelt dan ook dat de consument beter zou moeten voorgelicht worden over leningen.

Hoewel de kredietcrisis de financiële sector tot voorzichtigheid heeft aangemaand en de consument twijfels heeft over de toekomst, blijft hij volgens de onderzoekers evenveel lenen als voordien. Bovendien blijkt dat 30 procent van de ondervraagden op zoek is naar een lening om bestaande schulden af te lossen, in een aantal gevallen zelfs als ze al op een zwarte lijst staan of in een programma voor schuldsanering zitten. "De ondervraagden, die vaak al op zoek waren naar een lening, wilden in een kwart van de gevallen minder dan 5.000 euro lenen," aldus het persbureau ANP. "Deze lening werd dan ook vooral gezien als financiering van de komende feestdagen. Daarvoor had 15 procent van de ondervraagden een lening aangevraagd."

Verder bleek dat de consument ook rekening houdt met een hogere rente en striktere leningvoorwaarden. Maar veel consumenten staren zich blind op het rentepercentage dat wordt geboden. "Ongeveer 85 procent van de ondervraagden vindt de hoogte van de rente belangrijk tot zeer belangrijk," stellen de onderzoekers. "Hier speelt een aantal banken dan ook op in met zogenaamde loktarieven, waarbij aanvankelijk een lage rente wordt geboden, maar al vlug verhoging volgen tot boven het marktgemiddelde." Meer dan de helft van de aanvragers heeft er ook geen idee van de totaalkost van de lening na de volledige aflossing zal hebben gekost. Uit de enquête bleek tensloote ook nog dat een groot gedeelte van de bevoling nu ook zelf de gevolgen van de kredietcrisis en economische terugval begint te ondervinden.

12:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financien, lening, productbespreking |  Facebook |