30-12-13

Zelfstandige professionals weinig op hoogte van regelgeving

Een carrière als zelfstandige professional blijft een persoonlijke carrièrekeuze. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten FPS Group en ContractJobs. Daarbij wordt opgemerkt dat twee op drie zelfstandige professionals toegeeft ook in de toekomst verder zijn statuut te willen blijven aanhouden. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat de betrokkenen relatief weinig inzicht hebben op de regelgeving die op hun statuut van toepassing is. Het is volgens de onderzoekers echter belangrijk dat deze groep inspanningen doet om aan zijn administratieve verplichtingen te voldoen en daarvoor desnoods beroep dient te doen op gespecialiseerde consulenten.

Lees Verder

11:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: professional, zelfstandige |  Facebook |

01-11-13

Professionals wijden zich steeds meer aan sociale projecten

Steeds meer professionals beslissen halverwege hun carrière om zich ook aan sociale projecten te wijden. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse organisatie Trustees Unlimited bij twaalfhonderd leden van caritatieve organisaties. De organisatie merkt op dat een groot aantal van die leden vaak professionals zijn die in het midden van hun beroepscarrière zijn aangekomen. Trustees Unlimited stelde vast dat de betrokkenen, meestal dertigers en veertigers, aangeven met hun lidmaatschap in eerste instantie iets terug te willen geven aan de maatschappij (55 procent), maar ook nieuwe vaardigheden willen verwerven en hun professionele ontwikkeling verder willen stimuleren (33 procent).

De specifieke doelstelling van de organisatie trok 30 procent van de respondenten aan. Uit cijfers van het Britse Cabinet Office blijkt dat 72 procent van de bevolking het voorbije jaar minstens één keer aan vrijwilligerswerk heeft gedaan. Daarbij maakte 44 procent gewag van een officieel voluntariaat, maar ook maakte 62 procent gewag van informele initiatieven. Trustees Unlimited zegt vastgesteld te hebben dat vele personen die tot de kaders van sociale organisaties toetraden, vaak dertigers en veertigers bleken te zijn die in het dagelijkse leven een fulltime beroepsactiviteit hebben en op zoek waren naar nieuwe vaardigheden of het verwerven van expertise buiten hun specifieke vakgebied.

Ian Joseph, chief executive van Trustees Unlimited, merkt op dat een betrokkenheid bij een maatschappelijk project een gevoelige versterking kan betekenen voor het curriculum vitae van dertigers en veertigers die een functie op een hoger niveau in de hiërarchie van het bedrijfsleven ambiëren. “Bij gelijkwaardige kandidaten voor een functie, kan vrijwilligerswerk vaak een beslissend argument zijn,” zegt Ian Joseph. “De betrokkenheid bij maatschappelijke projecten blijkt dan ook vaak een opportuniteit te zijn om nieuwe vaardigheden te leren, zoals organisatorisch of financieel beleid, maar biedt ook de kans om met mensen uit andere lagen van de bevolking te werken.”

Lees Verder

11:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: professional, sociale projecten |  Facebook |

20-08-13

Zelfstandige professional plaatst zekerheid boven vergoeding

Een meerderheid van de ingehuurde professionals verkiest werkzekerheid op langere termijn boven een betere vergoeding voor de geleverde prestaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van Giant Group, aanbieder van oplossingen voor personeelsmanagement, bij meer dan tweehonderd Britse zelfstandige professionals in accounting en financiën. De onderzoekers stelden vast dat 63 procent van de respondenten de voorkeur geeft aan een garantie op langdurige contracten boven hogere vergoedingen. Giant Group merkt op op dat onderaannemers steeds meer het belang van werkzekerheid op langere termijn erkennen, want vorig jaar zette slechts 60 procent een langdurig contract boven een hogere verloning.

“Slechts 37 procent van de ondervraagden bleek een grotere waarde te hechten aan een hogere vergoeding dan aan contracten op langere termijn,” zegt Matthew Brown, managing director van Giant Group. “Dat betekent een daling met 5 procentpunten tegenover vorig jaar. Voor 13 procent van de ondervraagden was het inkomen de minst belangrijke factor. Het onderzoek toont aan dat vele professionels erkennen dat langdurige contracten zekerheid bieden.” De onderzoekers zeggen te verwachten dat die trend zich nog verder zal doorzetten en nog meer professionals zullen kiezen voor werkzekerheid.

Matthew Brown voegt er aan toe dat de ondervraagden ook getuigen sneller nieuwe opdrachten te krijgen. Daarbij zou meer dan driekwart van de professionals minder dan één maand op een nieuwe opdracht dienen te wachten. Ook in die trend mag volgens Brown ook een verdere positieve evolutie worden verwacht. Er wordt door de onderzoekers echter geen gewag gemaakt van een mogelijk verband tussen de kortere wachttijden en de bereidheid van de professional om zijn verwachtingen voor een hogere vergoeding op korte termijn te temperen in ruil voor een grotere werkzekerheid op langere termijn. (MH)

Lees Verder

15:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: professional, onderaannemer |  Facebook |