12-11-13

Concept professionalisme in elke cultuur anders gedefinieerd

Professionalisme is een instelling die van elke werknemer wordt gevraagd, maar de invulling van het concept kan in de verschillende culturen op heel uiteenlopende manieren gebeuren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. Opgemerkt wordt dat concrete signalen van professionalisme in de Verenigde Staten in andere culturen vaak negatief worden geëvalueerd. De Amerikaanse onderzoekers stellen dan ook dat er in de internationale zakelijke omgeving rekening mee gehouden dient te worden dat het concept professionalisme niet overal op dezelfde manier wordt gedefinieerd.

“Er bestaan duidelijke, weliswaar ongeschreven, afspraken over de verwachtingen rond professioneel gedrag,” merkt onderzoeksleider Jeffrey Sanchez-Burks, professor management aan de University of Michigan, op. “Inbreuken op die ongeschreven regels leiden niet zelden tot belangrijke negatieve consequenties voor de carrière. Onder meer wordt in de Verenigde Staten zelden getolereerd dat in de werkomgeving teveel over persoonlijke gevoelens of problemen wordt gepraat. In andere regio’s geldt die afkeuring echter niet en worden verwijzingen naar het persoonlijke leven gewaardeerd, waardoor het voor expats vaak moeilijk is om zich naadloos aan de cultuur van de nieuwe werkomgeving aan te passen.”

“Ook de directe, formele manier van handelen in de Amerikaanse bedrijfsleven kan elders in de wereld als een onprofessioneel gedrag worden bestempeld,” zegt professor Sanchez-Burks nog. “Iedereen weet dat het belangrijk is om als een professioneel persoon te worden beschouwd, maar professionalisme omvat een brede waaier van onderhuidse en onuitgesproken regels, die vaak pas bij een inbreuk duidelijker worden. Men neemt graag aan dat de westerse visie op werk de wereldwijde arbeidsmarkt domineert, maar in werkelijkheid blijkt dat de culturele verschillen bijzonder moeilijk weg te werken zijn. Dat geldt ook voor de visie op professionalisme.”

De onderzoekers stelden vast dat Amerikaanse proefpersonen bij de evaluatie van potentiële medewerkers geneigd waren zich negatief uit te spreken wanneer de kandidaat aangaf om vooral over zijn familie en kinderen te zullen praten om een band te creëren met een mogelijke klant. Bij Indiase proefpersonen bleken de verwijzingen naar het persoonlijke leven daarentegen geen enkele negatieve impact op de evaluatie van de potentiële medewerkers te hebben.

Lees Verder

13:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: professionalisme |  Facebook |