29-11-09

Netwerkprofielen vertonen veel gelijkenis met echte persoonlijkheid

Er zijn heel wat gelijkenissen tussen de reële en virtuele persoonlijkheid. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse psychologen Max Weisbuch, Zorana Ivcevic en Nalini Ambady. Er worden heel wat vragen gesteld over de waarheidsgetrouwheid van online profielen. Aangezien een groot gedeelte van de bevolking een aanwezigheid heeft op het internet, kan het belangrijk zijn om te weten of de digitale wereld een goed evenbeeld vormt van de reële wereld. Het gebeurt immers steeds frequenter dat men iemand eerst op het internet ontmoet voor er een ontmoeting in de reële wereld plaats heeft. Uit de vergelijking van gesprekken met respondenten en hun sociale netwerkprofielen leidden Weisbuch, Ivcevic en Ambady af dat er inderdaad belangrijke correlaties bestaan tussen reële en virtuele persoonlijkheden. Daarbij bleek dat mensen die elkaar online leuk vinden, dat meestal ook in het reële wereld doen. Ook bleken de proefpersonen zowel verbaal als online evenveel geneigd te zijn om details over hun persoonlijke leven bekend te maken.

Ook stelden de onderzoekers vast dat niet-verbale expressie goed in verband kon gebracht worden met online expressiviteit. De onderzoekers geven wel toe dat de correlaties niet absoluut zijn. Volgens hen kon er weliswaar een sterk verband gelegd worden tussen online expressiviteit en een online leuke indruk over een persoon, kon datzelfde niet gezegd worden van de link tussen online expressiviteit en een leuke indruk in een persoonlijke ontmoeting. "Een netwerkprofiel kan daadwerkelijk heel wat vertellen over de persoonlijkheid van een individu in het echte leven, maar dat gaat slechts op tot op een bepaalde hoogte," stippen Weisbuch, Ivcevic en Ambady aan. De onderzoekers voegen er wel aan toe dat hun onderzoek niet veel kan vertellen over het spontane online gedrag van de proefpersonen. Daarbij stellen ze dat een netwerkprofiel heel geduldig en zorgvuldig zijn samengesteld, maar andere online interacties zoals tweets of status-updates kunnen veel meer in een opwelling gebeuren. Ze merken daarbij op dat het niet echt duidelijk is of dit gedrag gerelateerd is met een spontaneïteit in het echte leven.

De onderzoekers stellen dat men zijn woorden in een persoonlijke gesprek bewust kan controleren, maar volgens een aantal psychologen is er veel minder controle over het niet-verbale gedrag, zoals gezichtsuitdrukkingen en stemtonaliteit. "Niet-verbaal gedrag kan informatie lekken die de persoon in kwestie eigenlijk niet naar buiten wenst te brengen," merken de onderzoekers op. Bij sociale netwerkprofielen kan men heel overwogen kiezen over de inhoud die zal worden geplaatst. Maar toch bleken mensen die heel sterk waren met non-verbale expressie ook op hun profielen heel wat foto's plaatsten en heel wat conversaties voerden. Deze personen zijn wellicht sociaal expressief en geëngageerd en dat komt ook naar buiten in hun niet-verbale gedrag op het internet. Er staan op Facebook of online dating sites ongetwijfeld heel wat onjuiste persoonlijkheden, maar er schijnen toch heel wat reële persoonlijkheidselementen door op deze online profielen. Deze profielen onthullen wellicht niet de volledige persoonlijkheid, maar lekken wel heel wat informatie over het karakter."