02-02-14

Esthetische ingrepen vergeten vaak psychologische ondersteuning

Personen die aan artsen onnodige esthetische chirurgische ingrepen vragen, blijken vaak aan een body dysmorphic disorder (BDD) te lijden. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Monash University. De onderzoekers zeggen dat deze patiënten zich onmogelijk tevreden kunnen stellen met hun uiterlijk omdat de emotionele en rationele gebieden in hun hersenen er niet in slagen efficiënt te communiceren. De Amerikaanse wetenschappers voegen er aan toe dat deze patiënten vaak wel heelkundig worden geholpen, maar zelden de noodzakelijk begeleidende psychologische ondersteuning krijgen aangeboden.

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: psychologie, chirurgie |  Facebook |

22-12-13

Bekend gezicht in onbekende omgeving moeilijk te herkennen

Het is vaak moeilijk om een bekend gezicht in een onverwachte omgeving te herkennen. Dat is het gevolg van een mechanisme dat het menselijk brein moet toelaten om een eenvoudige structuur te creëren voor alle informatie die de hersenen over het gelaat van andere mensen dienen te verwerken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of London. De meeste mensen hebben het moeilijk om een werkcollega bij een toevallige ontmoeting op vakantie snel te herkennen. Het fenomeen biedt de mens volgens de onderzoekers echter wellicht een voordeel om informatie over identiteit en sociale context, twee sleutelelementen van de sociale wereld, optimaal te integreren.

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderzoek, psychologie |  Facebook |

09-02-13

Mannen en vrouwen psychologisch weinig verschillend

Mannen en vrouwen zijn psychologisch veel minder verschillend dan vaak wordt aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan University of Rochester. Het geslacht is volgens de onderzoekers veel minder met stereotypes gekoppeld dan zelfs veel academische studies laten uitschijnen. Opgemerkt wordt dat er in praktijk geen significante verschillen kunnen worden opgetekend op onder meer het gebied van extroversie, openheid, empathie, emotionele stabiliteit en verantwoordelijkheidsgevoel. Op het gebied van fysieke eigenschappen - zoals kracht - kunnen er volgens de onderzoekers verschillen worden opgetekend, maar dat geldt niet voor psychologische karakteristieken.

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: man, vrouw, psychologie |  Facebook |

01-01-13

Individu in staat om bewuste agressie te herkennen

Het individu is in een fractie van een seconde in staat om te bepalen of een schadelijke actie tegenover een derde persoon ongewild of bewust werd opgezet. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago. De onderzoekers stellen dat de resultaten van de studie kunnen helpen om een beter inzicht te verwerven in onder meer de morele reacties van psychopaten of van kinderen die niet in staat blijken om empathie te tonen voor anderen.

“De studie toont aan dat de bepaling van de intentie de eerste stap is in het morele standpunt,” merkt onderzoeksleider Jean Decety, professor psychologie en psychiatrie aan de University of Chicago. De wetenschappers stelden vast dat het brein bij het aanschouwen van een bewuste aanval binnen een tijdsbestek van 60 milliseconden reageert, waarop quasi onmiddellijk de amygdala en de prefrontal cortex, die respectievelijk verantwoordelijk zijn voor emoties en morele beslissingen, worden geactiveerd. Bij accidentele incidenten is er van een activatie geen sprake.

“De mogelijkheid om bewuste aanvallen te herkennen en emotioneel te beantwoorden is een basisbron van moraliteit in alle culturen,” voert Jean Decety aan. “De evolutie heeft het brein van de mens geleerd om gevoelig te zijn voor tekens van lijden van andere personen. Dat heeft de basisprincipes gelegd voor moraliteit en gevoeligheid voor rechtvaardigheid. Het onderzoek toont aan dat emoties en de perceptie van intentie, in tegenstelling tot een rationele benadering, de eerste component vormen van morele reacties.”

Lees Verder

16:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: agressie, psychologie |  Facebook |

02-12-12

Menselijke brein kan maximaal vier eenheden informatie aan

De menselijke hersenen kunnen vier verschillende informatiestromen aan vooraleer er chaos ontstaat. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of New South Wales. Daarmee wordt de theorie van de Amerikaanse psycholoog George Miller, die in het midden van de jaren vijftig had aangegeven dat het menselijk brein maximaal zeven verschillende informatie-stromen kon verwerken, tegengesproken. De Australische onderzoekers merken op dat het menselijke brein een informatiestroom van zeven eenheden, zoals bijvoorbeeld een telefoonnummer, in vier afzonderlijke entiteiten zal proberen op te delen.

Lees Verder

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, psychologie |  Facebook |

15-08-12

Mens is voorgeprogrammeerd tot genegenheid voor zijn buur

Het volume fysieke ruimte tussen mensen kan bepalen in welke mate verschillende partijen in bepaalde situaties op elkaar reageren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Lincoln. Volgens de Britse onderzoekers, die het gedrag van deelnemers aan de BBC-televisiequiz The Weakest Link bestudeerden, lijkt de mens voorgeprogrammeerd te zijn om genegenheid te voelen voor zijn buur. Onderzoeksleider Paul Goddard, psycholoog aan de University of Lincoln, voert aan dat uit het televisieprogramma bleek dat de deelnemers heel terughoudend waren om bij het wegstemmen van mede-kandidaten hun buurman op te offeren. De onderzoekers stelden verder vast dat er ook een duidelijk verschil tussen de geslachten bleek opgemerkt te kunnen worden. Er werd immers vastgesteld dat zowel mannen als vrouwen sneller geneigd waren om een vrouwelijke kandidaat weg te stemmen dan een mannelijke deelnemer.

Lees Verder

10:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: psychologie, the weakest link |  Facebook |

28-02-11

Helden moeten niet op meer begrip rekenen

Een verleden van positieve realisaties helpt niet om aan de schande te ontsnappen wanneer men iets verkeerd heeft gedaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Maryland. Wanneer men daarentegen als een slachtoffer wordt bestempeld, heeft men volgens de onderzoekers meer kans om aan banbliksems van de omgeving te ontsnappen. Men heeft volgens de onderzoekers de neiging om de wereld te verdelen in goede en slechte mensen, waardoor er een kleine afstand is tussen een held en een boef, maar wel een grote kloof tussen een boef en een slachtoffer.

"Bij een verkeerd gedrag - zoals gelddiefstal of geweld tegen een persoon - blijkt dat ongeacht de goede daden die in het verleden werden gedaan, iedereen even hard wordt aangepakt," voert het webmagazine healthdaynews aan. "Mensen met een positief verleden lopen zelfs de kans harder aangepakt te worden dan personen met een minder heldhaftig verleden. Wanneer men in het verleden echter heeft geleden, blijkt men op meer begrip te kunnen rekenen, zelfs wanneer dat lijden niets te maken heeft met de huidige misstap en al lang tot het verleden behoort.

"Het onderzoek toont aan dat moraliteit geen bank is waar goede daden kunnen worden opgeslagen om in te zetten als compensatie voor slechte daden," merkt onderzoeksleider Kurt Gray, professor psychologie aan de University of Maryland, op. "Mensen hebben in tegendeel de neiging om een heroïsch verleden te negeren of zelfs tegen de zondaar te gebruiken wanneer er met een beschuldigende vinger moet worden gewezen. Helden kunnen dan ook gemakkelijk tot een boef worden gedegradeerd, maar het is heel moeilijk om van een slachtoffer een gangster te maken."

13:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boef, held, psychologie |  Facebook |