02-02-14

Esthetische ingrepen vergeten vaak psychologische ondersteuning

Personen die aan artsen onnodige esthetische chirurgische ingrepen vragen, blijken vaak aan een body dysmorphic disorder (BDD) te lijden. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Monash University. De onderzoekers zeggen dat deze patiënten zich onmogelijk tevreden kunnen stellen met hun uiterlijk omdat de emotionele en rationele gebieden in hun hersenen er niet in slagen efficiënt te communiceren. De Amerikaanse wetenschappers voegen er aan toe dat deze patiënten vaak wel heelkundig worden geholpen, maar zelden de noodzakelijk begeleidende psychologische ondersteuning krijgen aangeboden.

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: psychologie, chirurgie |  Facebook |

22-12-13

Bekend gezicht in onbekende omgeving moeilijk te herkennen

Het is vaak moeilijk om een bekend gezicht in een onverwachte omgeving te herkennen. Dat is het gevolg van een mechanisme dat het menselijk brein moet toelaten om een eenvoudige structuur te creëren voor alle informatie die de hersenen over het gelaat van andere mensen dienen te verwerken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of London. De meeste mensen hebben het moeilijk om een werkcollega bij een toevallige ontmoeting op vakantie snel te herkennen. Het fenomeen biedt de mens volgens de onderzoekers echter wellicht een voordeel om informatie over identiteit en sociale context, twee sleutelelementen van de sociale wereld, optimaal te integreren.

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderzoek, psychologie |  Facebook |

09-02-13

Mannen en vrouwen psychologisch weinig verschillend

Mannen en vrouwen zijn psychologisch veel minder verschillend dan vaak wordt aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan University of Rochester. Het geslacht is volgens de onderzoekers veel minder met stereotypes gekoppeld dan zelfs veel academische studies laten uitschijnen. Opgemerkt wordt dat er in praktijk geen significante verschillen kunnen worden opgetekend op onder meer het gebied van extroversie, openheid, empathie, emotionele stabiliteit en verantwoordelijkheidsgevoel. Op het gebied van fysieke eigenschappen - zoals kracht - kunnen er volgens de onderzoekers verschillen worden opgetekend, maar dat geldt niet voor psychologische karakteristieken.

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: man, vrouw, psychologie |  Facebook |

01-01-13

Individu in staat om bewuste agressie te herkennen

Het individu is in een fractie van een seconde in staat om te bepalen of een schadelijke actie tegenover een derde persoon ongewild of bewust werd opgezet. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago. De onderzoekers stellen dat de resultaten van de studie kunnen helpen om een beter inzicht te verwerven in onder meer de morele reacties van psychopaten of van kinderen die niet in staat blijken om empathie te tonen voor anderen.

“De studie toont aan dat de bepaling van de intentie de eerste stap is in het morele standpunt,” merkt onderzoeksleider Jean Decety, professor psychologie en psychiatrie aan de University of Chicago. De wetenschappers stelden vast dat het brein bij het aanschouwen van een bewuste aanval binnen een tijdsbestek van 60 milliseconden reageert, waarop quasi onmiddellijk de amygdala en de prefrontal cortex, die respectievelijk verantwoordelijk zijn voor emoties en morele beslissingen, worden geactiveerd. Bij accidentele incidenten is er van een activatie geen sprake.

“De mogelijkheid om bewuste aanvallen te herkennen en emotioneel te beantwoorden is een basisbron van moraliteit in alle culturen,” voert Jean Decety aan. “De evolutie heeft het brein van de mens geleerd om gevoelig te zijn voor tekens van lijden van andere personen. Dat heeft de basisprincipes gelegd voor moraliteit en gevoeligheid voor rechtvaardigheid. Het onderzoek toont aan dat emoties en de perceptie van intentie, in tegenstelling tot een rationele benadering, de eerste component vormen van morele reacties.”

Lees Verder

16:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: agressie, psychologie |  Facebook |

02-12-12

Menselijke brein kan maximaal vier eenheden informatie aan

De menselijke hersenen kunnen vier verschillende informatiestromen aan vooraleer er chaos ontstaat. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of New South Wales. Daarmee wordt de theorie van de Amerikaanse psycholoog George Miller, die in het midden van de jaren vijftig had aangegeven dat het menselijk brein maximaal zeven verschillende informatie-stromen kon verwerken, tegengesproken. De Australische onderzoekers merken op dat het menselijke brein een informatiestroom van zeven eenheden, zoals bijvoorbeeld een telefoonnummer, in vier afzonderlijke entiteiten zal proberen op te delen.

Lees Verder

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, psychologie |  Facebook |

15-08-12

Mens is voorgeprogrammeerd tot genegenheid voor zijn buur

Het volume fysieke ruimte tussen mensen kan bepalen in welke mate verschillende partijen in bepaalde situaties op elkaar reageren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Lincoln. Volgens de Britse onderzoekers, die het gedrag van deelnemers aan de BBC-televisiequiz The Weakest Link bestudeerden, lijkt de mens voorgeprogrammeerd te zijn om genegenheid te voelen voor zijn buur. Onderzoeksleider Paul Goddard, psycholoog aan de University of Lincoln, voert aan dat uit het televisieprogramma bleek dat de deelnemers heel terughoudend waren om bij het wegstemmen van mede-kandidaten hun buurman op te offeren. De onderzoekers stelden verder vast dat er ook een duidelijk verschil tussen de geslachten bleek opgemerkt te kunnen worden. Er werd immers vastgesteld dat zowel mannen als vrouwen sneller geneigd waren om een vrouwelijke kandidaat weg te stemmen dan een mannelijke deelnemer.

Lees Verder

10:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: psychologie, the weakest link |  Facebook |

28-02-11

Helden moeten niet op meer begrip rekenen

Een verleden van positieve realisaties helpt niet om aan de schande te ontsnappen wanneer men iets verkeerd heeft gedaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Maryland. Wanneer men daarentegen als een slachtoffer wordt bestempeld, heeft men volgens de onderzoekers meer kans om aan banbliksems van de omgeving te ontsnappen. Men heeft volgens de onderzoekers de neiging om de wereld te verdelen in goede en slechte mensen, waardoor er een kleine afstand is tussen een held en een boef, maar wel een grote kloof tussen een boef en een slachtoffer.

"Bij een verkeerd gedrag - zoals gelddiefstal of geweld tegen een persoon - blijkt dat ongeacht de goede daden die in het verleden werden gedaan, iedereen even hard wordt aangepakt," voert het webmagazine healthdaynews aan. "Mensen met een positief verleden lopen zelfs de kans harder aangepakt te worden dan personen met een minder heldhaftig verleden. Wanneer men in het verleden echter heeft geleden, blijkt men op meer begrip te kunnen rekenen, zelfs wanneer dat lijden niets te maken heeft met de huidige misstap en al lang tot het verleden behoort.

"Het onderzoek toont aan dat moraliteit geen bank is waar goede daden kunnen worden opgeslagen om in te zetten als compensatie voor slechte daden," merkt onderzoeksleider Kurt Gray, professor psychologie aan de University of Maryland, op. "Mensen hebben in tegendeel de neiging om een heroïsch verleden te negeren of zelfs tegen de zondaar te gebruiken wanneer er met een beschuldigende vinger moet worden gewezen. Helden kunnen dan ook gemakkelijk tot een boef worden gedegradeerd, maar het is heel moeilijk om van een slachtoffer een gangster te maken."

13:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boef, held, psychologie |  Facebook |

17-02-11

Baby's beseffen heel goed wat sociale dominantie is

Ook baby's hebben een besef van sociale dominantie en gebruiken relatief grootte als een maatstaf om te voorspellen welk individu als winnaar uit een conflict zal komen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University en de University of California. Deze reacties suggereren volgens de onderzoekers dat mensen met een begrip van sociale dominantie en de relatie tot relatieve grootte, een associatie die zowel bij dieren als mensen kan worden aangetroffen, zijn geboren of in een bijzonder vroeg stadium hebben aangeleerd.

De onderzoekers stelden vast dat baby's tussen acht en zestien maanden gemiddeld 20 seconden bleven kijken naar een filmscène waarin een grotere persoon bij een botsing met een kleinere collega het onderspit bleek te delven, tegenover slechts 12 procent wanneer het struiser personage aan het verwachte langste eind trok. Eerder zoek had al uitgewezen dat de interesse van baby's langer gevat blijft wanneer ze door iets verrast worden.

"Het onderzoek toont aan dat baby's worden geboren met een bijzonder gesofistikeerde set van elementaire conceptuele bouwstenen om de wereld om hen heen te begrijpen en te leren kennen," merkt onderzoeksleider Lotte Thomsen op tegenover het webmagazine healthdaynews. "Die capaciteit is cruciaal om zich in de maatschappij te kunnen bewegen en uiteindelijk om te kunnen bloeien en overleven. Het lijkt er dan ook op dat de mens op een manier is geprogrammeerd die hem in staat stelt om de sociale relaties rond hem heen te begrijpen."

10:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, psychologie |  Facebook |

16-02-11

Testosteron nefast voor het inlevingsvermogen

Vrouwen die testosteron krijgen toegediend, blijken minder goed in staat om zich in een andere persoon in te leven. Dat zegt de psycholoog Jack van Honk van de Universiteit Utrecht. Onderzoek heeft volgens de Nederlandse psycholoog aangetoond dat extra testosteron het empatisch vermogen van de vrouw achteruit doet gaan. Deze uitkomst is volgens hem van groot belang om de psychobiologie van de menselijke sociale intelligentie te begrijpen.

Jack van Honk koos voor zijn onderzoek naar het effect van testosteron op het inlevingsvermogen bewust voor vrouwelijke proefpersonen. Vrouwen beschikken immers van nature over minder testosteron en laten in het algemeen meer tekenen van inleving blijken. Nadat vrouwen testosteron toegediend hadden gekregen, bleken ze echter meer moeite te hebben met het interpreteren van gezichtsuitdrukkingen op foto's.

De proefpersonen bleken minder goed te presteren in het gedachtenlezen van de personages op de foto's. Die resultaten tonen volgens de Nederlandse psycholoog aan dat testosteron, het belangrijkste mannelijke geslachtshormoon, direct van invloed is op de mate van sociale intelligentie. Omdat autisme mede gerelateerd is aan empatisch vermogen, stelt Van Honk dat er mogelijkerwijs een relatie is tussen autisme en testosteron in de baarmoeder. Nader onderzoek moet dit uitwijzen.

10:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: psychologie, testosteron |  Facebook |

15-02-11

Overdreven emoties verraden geveinsd berouw

Er zijn mogelijkheden om individuen te ontmaskeren die een gevoel van droefheid of spijt veinzen. Dat zeggen onderzoekers van het Centre for the Advancement of Psychology and Law aan de University of British Columbia in Canada. De onderzoekers voegen er aan toe dat hun waarnemingen een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn voor juryleden in een rechtszaak en functionarissen die moeten beslissen over een vervroegde vrijlating van een gevangene.

"Wanneer iemand een gevoel van droefheid of spijt probeert te veinzen, wordt een bredere waaier van emotionele expressies getoond en wordt er ook bijzonder snel van de ene emotie naar de andere overgeschakeld," merken de Canadese onderzoekers op. "Bovendien wordt er ook met een grotere aarzeling gesproken." Tegenover personen met een legitieme spijt, bleken veinzers volgens de onderzoekers meer van de zeven universele emoties - woede, angst, plezier, verdriet, afschuw, verrassing en minachting - te vertonen.

Ook werden er volgens de onderzoekers door de veinzers frequenter rechtstreeks tussen positieve en negatieve emoties omgeschakeld, met een opvallend lage frequentie van neutrale emoties tussenin. "Ook mensen met een authentiek schuldgevoel gaan door een waaier van emoties wanneer ze tot een bekentenis overgaan," merkt onderzoeksleider Leanne ten Brinke op. "Deze mensen vertonen echter een grotere consistentie in die gevoelens en zijn minder overdreven dan de veinzers."

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, psychologie |  Facebook |

13-02-11

Amerikaanse onderzoekers vinden maatschappelijke geslachtsvervaging

Ruim de helft van de mannelijke vrijgezellen tussen éénentwintig en vijfendertig jaar wil kinderen, tegenover met slechts 46 procent van de vrouwen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek door Rutgers University in opdracht van de website Match.com. Volgens expert zijn de onderzoekresultaten het bewijs van een geslachtsvervaging, waarbij mannen meer karaktertrekken krijgen die normaal gesproken als vrouwelijk worden gezien. Vrouwen zouden omgekeerd meer mannelijke karakteristieken krijgen.

Uit het onderzoek blijkt deze verschillen toenemen met het vorderen van de leeftijd. In de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierenveertig jaar wil slechts 16 procent van de vrouwen kinderen, tegenover 27 procent bij de mannen. Volgens de onderzoekers vinden veel vrouwen hun vrijheid en het leven zonder te veel verplichtingen erg belangrijk. Opgemerkt wordt dat 77 procent van de vrouwen aangeeft het belangrijk te vinden om tijd voor zichzelf te hebben, tegenover 58 procent van de mannen.

Mannen blijken volgens de onderzoekers ook romantischer te zijn dan vrouwen. Bij de mannen zegt 54 zegt ooit liefde op het eerste gezicht te hebben meegemaakt, tegenover 44 procent bij de vrouwen. "Ook blijken mannen volgens de onderzoeksleiders, antropoloog Helen Fisher en sociaal historicus Stephanie Coontz, sneller aan te sturen op gemeenschappelijke bankrekeningen," aldus het magazine Time. "De jongste en oudste generaties mannen vertonen ook een grotere huwelijkswens dan vrouwen, maar in de tussenliggende leeftijdsgroepen geldt het omgekeerde."

10:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dating, huwelijk, maatschappij, psychologie |  Facebook |

31-12-10

Gehechtheid aan goederen kan heel diep gaan

De gehechtheid van de consument aan goederen kan bijzonder diep gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University en de Texas Christian University bij autobestuurders. Daarbij kwamen ze tot de vaststelling dat autobestuurders met een bijzonder grote gehechtheid aan hun wagen hun eigendom beschreven met een koosnaam in plaats van met een merknaam. Er wordt aan toegevoegd dat sommige consumenten de emotionele verbondenheid met hun wagen ook gebruiken als compensatie om de pijn en de teleurstelling in hun romantische leven te verzachten. Een grote gehechtheid uit zich volgens de onderzoekers ook in de aankoop van een grote reeks accessoires.

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consument, psychologie |  Facebook |

29-07-10

Spreker en toehoorder kunnen daadwerkelijk identiek denken

Tijdens conversaties vertonen de hersenactiviteiten van spreken en toehoorder vaak opvallend veel gelijkenissen, vooral wanneer de twee partijen elkaar echt begrijpen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Princeton University. Onderzoeksleider Greg Stephens stelt dat er veel meer gelijkenissen kunnen opgemerkt worden tussen de constructie van een gesprek en het opvangen van een gesprek dan men had kunnen verwachten. Hoe meer gelijkenissen de hersenactiviteiten vertonen, hoe meer de spreker en toehoorder elkaar blijken te begrijpen. In sommige gevallen wordt bij de toehoorder zelfs een activiteit opgemerkt te kunnen worden voor dezelfde patronen worden opgetekend in de hersenen van de spreker.

Dit laatste zou volgens de onderzoekers mogelijk kunnen aantonen dat de toehoorder anticipeert op wat de spreker gaat zeggen. Greg Stephens voegt er aan toe dat gelijkaardige patronen in de hersenen van beide partijen er blijkbaar ook voor zorgen dat de toehoorder het inhoud van het gesprek beter heeft kunnen vatten. "Dat is mogelijk een aanwijzing waarom het in gesprekken tussen sommige mensen klikt en tussen anderen veel minder," voert hij aan tegenover het magazine HealthDay News. "Bij identieke hersenpatronen zou de toehoorder zijn eigen brein kunnen gebruiken om te voorspellen wat het brein van de spreker doet. Dat kan bijzonder nuttig zijn voor een echt wederzijds begrip."

Het onderzoek bouwde voort op een eerdere studie van hetzelfde team, waarbij aangetoond werd dat er gelijkenissen konden worden ontdekt tussen de hersenpatronen van mensen die naar dezelfde videoclips keken. David Poeppel, professor psychologie en neurologie aan de New York University, merkt op dat de resultaten van het onderzoek geen verrassing vormen. "Het onderzoek van de Princeton University vormt een bevestiging van de hypothese dat de taal in de hersenen bijzonder sterk is georganiseerd en bij de verschillende individuen op dezelfde manier is opgebouwd." Paul Sanberg, hersenchirurg aan het Center of Excellence for Aging and Brain Repair aan University of South Florida ziet in het onderzoek mogelijk een latere therapie voor de behandeling van communicatie-stoornissen en hersenbeschadiging.

20:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie, psychologie |  Facebook |

12-10-09

Verwarring leidt tot ontstaan nieuwe denkpatronen

Verwarring stimuleert de menselijke hersenen om denkpatronen op gang te zetten die anders gemist zouden worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Californië en de University of British Columbia. Aan de basis van dit fenomeen ligt volgens de onderzoekers het feit dat de mens in alle omstandigheden zin en coherentie probeert na te streven. Daarbij wordt gesteld dat de ervaring van een absurd gegeven de mens aanzet om logica in een ander project te zoeken. De onderzoekers stellen dat de drang om een coherent patroon te vinden, de kans vergroot dat het menselijk brein daar ook daadwerkelijk in slaagt. Onderzoekers Travis Proulx en Steven J. Heine stellen wel dat er nog verder onderzoek nodig is om hun stelling verder te onderbouwen.

"Uit het onderzoek van Proulx en Heine blijkt dat ervaringen die alle logica en verwachtingen trotseren, het menselijk brein aanzet om nieuwe logische patronen te gaan zoeken," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. Daarbij wordt het voorbeeld gegeven van een trekker die midden in de wildernis, eindeloos ver verwijderd van de beschaving, plots op een stoel stuit. De onderzoekers stellen dat deze confrontatie met chaos het menselijk brein zal aanzetten om zich te concentreren op een zoektocht naar logica. Dat kan de trekker volgens de onderzoekers aanzetten om een triviale handeling te doen, zoals het controleren van zijn uitrusting, maar zou hem ook dierensporen kunnen doen ontdekken die hij voordien niet had opgemerkt. Proulx stelt dat het menselijk brein erop gericht is om het gevoel van chaos van zich af te zetten en dus elders naar zin en coherentie zal zoeken.

Michael Inzlicht, psycholoog aan de University of Toronto, stelt dat er verder onderzoek moet gevoerd worden naar deze reacties. "Die zouden immers mogelijk uit nervositeit in plaats van uit een zoektocht naar normaliteit kunnen worden veroorzaakt," merkt hij op. Maar hij geeft wel toe dat de bevindingen van Proulx en Heine verdedigbaar zijn. Proulx en Heine verwijzen naar een onderzoek bij studenten, die geconfronteerd werden met een absurd kortverhaal op basis van een boek van Franz Kafka. Daarna bleken de betrokken studenten bijna twee keer zo accuraat te zijn in het herkennen van willekeurige lettercombinaties die ze voordien voorgeschoteld hadden gekregen dan een controlegroep die de lectuur van een logisch verhaal hadden voorgeschoteld gekregen.

14:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: psychologie, innovatie |  Facebook |

09-04-09

Verlies aan contact met natuur psychologisch gevaarlijk

Naarmate het leven van de mens steeds meer bepaald wordt door technologie, verliest hij zijn band met de natuur. De technologie sluipt steeds verder binnen in de contacten van de mens met de natuurlijke wereld. Die verstoring kan echter één van de grote psychologische problemen worden voor de hedendaagse tijd. Dat zegt Peter Kahn, psycholoog aan de University of Washington. Kahn geeft toe dat de mens een technologisch wezen is geworden, maar tegelijkertijd in zijn leven ook een hecht contact nodig heeft met de natuur. Kahn vreest dat de opeenvolgende generaties door een steeds verarmerend beeld van de natuur uiteindelijk tot een verarmde mens zullen leiden.

"Uit het onderzoek van Peter Kahn is gebleken dat mensen sneller van een matige stress-situatie herstelden door naar de natuur te kijken dan bij het zien van een televisiebeeld in hoge definitieve van hetzelfde beeld," aldus het magazine Science Daily. "De technologische natuur biedt volgens Kahn dan ook niet dezelfde psychologische voordelen als de echte natuur. Hij verwijst daarbij ook naar studies over de relaties van kinderen met mensrobotten. Op het eerste gezicht leken die kinderen de robotten als een ander menselijk wezen te behandelen, maar wanneer ze met een echte hond in contact gebracht werden, bleken de sociale interacties veel dieper te zijn.

Robots en virtuele huisdieren beginnen volgens de onderzoekers interactie van kinderen met echte dieren te vervangen. "Maar we moeten ons bezorgd maken dat de technologische natuur de fundamentele basis zal veranderen van wat beschouwd wordt als een echte menselijke beleving van de natuur en dat zou kunnen leiden tot een steeds verder afnemende kennis en besef van de natuur (environmental generational amnesia). Mensen gaan er immers vanuit dat de natuurlijke omgeving die ze in hun jeugd ontdekken, de norm is waartegen ze de latere natuurverloedering afwegen. Het erge is dat elke nieuwe generatie vertrekt met een steeds verder gedegradeerde situatie van de natuur."

"De slechte luchtkwaliteit is daarvan een goed voorbeeld," aldus Kahn. "Er zijn steeds meer mensen met astma, maar we zijn geneigd om dat te beschouwen als een relatief normaal aspect van de menselijke gezondheidstoestand. "Dat gaat ook op van mensen die zichzelf milieubewust noemen. Ze beseffen niet dat hun eigen ervaring al werd beïnvloed. Op die manier dreigt over enkele opeenvolgende generaties een bijzonder zwak natuurbeeld te groeien en dreigen we als mens te verarmen."

18:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, psychologie |  Facebook |